Byla e2-259-1068/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėja Jurgita Ališauskaitė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios R. B. prekybos įmonės, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Tavix“, ieškinį atsakovei R. B. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti jai iš atsakovės 1576,18 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovei ieškinys ir jo priedai įteikti įstatymo nustatyta tvarka (CPK 123 straipsnis, 3 dalis). Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei teismo nustatytu terminu nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovei pateikus prašymą atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį priimti sprendimą už akių, yra pagrindas byloje priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Iš prie ieškinio pateiktų rašytinių įrodymų nustatytos faktinės bylos aplinkybės. 2018 m. rugpjūčio 9 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi iškėlė bankroto bylą bankrutuojančios R. B. prekybos įmonei ir bankroto administratore paskyrė uždarąją akcinę bendrovę (toliau – UAB) „Tavix“. 2018 m. spalio 12 d. Klaipėdos apygardos teismas nutartimi taikė supaprastintą bankroto procesą, patvirtino bankrutuojančios R. B. prekybos įmonės 4140 Eur administravimo išlaidų sąmatą, galiosiančią nuo nutarties iškelti bankroto bylą R. B. prekybos įmonei įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro bei patvirtino kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą: antros eilės kreditorių finansiniai reikalavimai: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau - VSDFV ) Klaipėdos skyriui - 1576,18 Eur. Atsakovė R. B. bankrutuojančiuos R. B. prekybos įmonės savininke ir vadove buvo nuo 1994-05-04, o likvidatore nuo 2010-09-21. Bankroto byla iškelta kreditoriaus iniciatyva. Iš VSDFV Klaipėdos skyriaus pareiškimo duomenų nustatyta, kad prievolė įmonei už jos savininką mokėti valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas nebuvo vykdomos nuo 2002-10 mėn. Iškėlus bankroto bylą individualios įmonės savininkė finansinės atskaitomybės dokumentų nėra pateikusi, įmonės apskaitos dokumentai administratoriui neperduoti. Įmonė buvo nepajėgi vykdyti savo įsipareigojimus ir nemokumo požymius atitiko jau 2002-10-01. Atsakovė, kaip įmonės vadovė, žinodama, jog įmonė tampa nemoki ir negali atsiskaityti su kreditoriais, turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Be to, atsakovė nevykdė teismo nurodytos pareigos ir neperdavė administratorei įmonės turto pagal balansą. Atsakovė savo veiksmais (ir neveikimu) sudarė situaciją, kad įmonė tapo nemoki, nevykdė pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, elgėsi neatsargiai ir nerūpestingai ir buvo nesąžininga įmonės bei kreditorių atžvilgiu. Tokiais savo veiksmais atsakovė padarė įmonei ir jos kreditoriams 1576,18 Eur žalą, kuri skaičiuojama nuo sužinojimo apie įmonės nemokumą 2002-10-01 (kai privalėjo kreiptis dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo) iki įmonės bankroto bylos iškėlimo.

10Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad įmonės vadovo civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustatančius tam tikras tokių asmenų garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinės bylos Nr. 3K-7-266/2006). Bendrovė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir kreditorių, interesus. Bendrovės vadovas, siejamas su bendrovė fiduciariniais ryšiais, todėl privalo šiuos interesus derinti ir siekti jų pusiausvyros. Kiekvienu atveju, taikant deliktinę atsakomybę, būtina nustatyti visus būtinus tam elementus: neteisėtą juridinio asmens vadovo veiką, žalos padarymo faktą, priežastinį ryšį tarp neteisėtos veikos ir atsiradusios žalos, ir juridinio asmens vadovo kaltę.

11Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis – grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnio 3 dalis) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalis numato, jog jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi ir šis nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų, įmonės vadovas, savininkas privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonės vadovas ar kitas asmuo, įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis).

12Ar įmonės vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar kituose norminiuose aktuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Individuali R. B. prekybos įmonė buvo nemoki, tačiau įmonės vadovė nevykdė ĮBĮ reikalavimų, į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei nesikreipė.

13Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė, būdama įmonės vadove, savininke ir likvidatore įmonės turtu ir jo apskaita tinkamai nesirūpino, Valstybės įmonei Registrų centrui neteikė įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų, įmonė nemokėjo įmokų į valstybės biudžetą, tuo buvo pažeista vadovo pareiga veikti kreditorių bei įmonės interesais bei nedaryti jai žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinės bylos Nr. 3K-7-444/2009, 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinės bylos Nr. 3K-3-528/2009, 2010 m. liepos 20 d. nutartis civilinės bylos Nr. 3K-3-334/2010).

14Atsakovei laiku ir rūpestingai atlikus jai teisės aktais priskirtas pareigas, kreditoriniai reikalavimai galėjo būti patenkinti, o ieškovė būtų galėjusi visiškai ar bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais, todėl galima konstatuoti, kad yra atsakovės neveikimo ir atsiradusios žalos priežastinis ryšys. Atsakovė nepateikė įrodymų, paneigiančių jos kaltę dėl žalos atsiradimo, todėl kaltės prezumpcija byloje nenuginčyta (CPK 178 straipsnis).

15Iš byloje esančių rašytinių ir teismo ištirtų įrodymų, nurodytų aplinkybių nustatyta, kad atsakovė tinkamai nevykdė savo kaip vadovės pareigų tinkamai, neteikė Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų, žinodama apie sunkią bendrovės finansinę padėtį, jos nemokumą, nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl atsakovei taikytina deliktinė civilinė atsakomybė (CK 6.245 straipsnio 4 dalis), ir iš atsakovės ieškovei priteistina 1576,18 Eur žalos (CK 6.249 straipsnis).

16Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu, 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovei iš atsakovės taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Ieškovė nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), todėl iš atsakovės valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 35,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 82 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

18Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos, nes neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių (CPK 92 straipsnis, 93 straipsnis).

19Vadovaudamasis CPK 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais teismas,

Nutarė

20ieškinį tenkinti visiškai.

21Priteisti iš atsakovės R. B., asmens kodas ( - ) 1576,18 (vieną tūkstantį penkis šimtus septyniasdešimt šešis eurus, 18 ct) Eur žalos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1576,18 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. lapkričio 7 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovei bankrutuojančiai R. B. prekybos įmonei, įmonės kodas 302859234, atstovaujamai bankroto administratorės UAB „Tavix“.

22Priteisti iš atsakovės R. B., asmens kodas ( - ) 35,00 (trisdešimt penkis, 00 Eur) žyminio mokesčio valstybei. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitą apie sumokėtą žyminį mokestį valstybei yra būtina pateikti teismui.

23Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėja Jurgita Ališauskaitė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti jai iš atsakovės 1576,18 Eur... 5. Atsakovei ieškinys ir jo priedai įteikti įstatymo nustatyta tvarka (CPK 123... 6. Teismas... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai... 9. Iš prie ieškinio pateiktų rašytinių įrodymų nustatytos faktinės bylos... 10. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad įmonės vadovo civilinė... 11. Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis... 12. Ar įmonės vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal... 13. Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė, būdama... 14. Atsakovei laiku ir rūpestingai atlikus jai teisės aktais priskirtas pareigas,... 15. Iš byloje esančių rašytinių ir teismo ištirtų įrodymų, nurodytų... 16. Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu, 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovei iš... 17. Ieškovė nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies... 18. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos, nes... 19. Vadovaudamasis CPK 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais teismas,... 20. ieškinį tenkinti visiškai.... 21. Priteisti iš atsakovės R. B., asmens kodas ( - ) 1576,18 (vieną tūkstantį... 22. Priteisti iš atsakovės R. B., asmens kodas ( - ) 35,00 (trisdešimt penkis,... 23. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 24. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...