Byla 2-8240-545/2009

1Civilinė byla Nr.2-8240-545/2009 Procesinio sprendimo kategorija Nr.128.2.(S) Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja R.Bražinskienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal Ž. S. P. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo (suinteresuoti asmenys Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija),-

Nustatė

3pareiškėjas Ž. S. P. prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad priėmė savo motinos M. P. , a.k. ( - ) mirusios ( - ), palikimą, pradėjusi jį faktiškai valdyti. Be to, prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog M. P. , a.k. ( - ) po savo sutuoktinio V. P. , a.k. ( - ) mirties ( - ) priėmė jo palikimą faktiškai pradėdama jį valdyti.

4Pareiškėjas nurodė, kad ( - ) mirė jo mama M. P. . Ji buvo našlė, nes jos sutuoktinis, pareiškėjo tėtis V. P. mirė ( - ). Pareiškėjo mama 1996-07-01 sudarė testamentą, kuriuo nurodė jai priklausantį butą, esantį ( - ), ir visą kitą turtą, kur ji bebūtų ir iš ko jis besusidėtų, kuris priklausys jai mirties dieną, palikti savo sūnui Ž. S. P., t.y. pareiškėjui. Pareiškėjas yra vienintelis mirusiosios sūnus.

5Mirusiajai Marijonai Pažėrienei nuosavybės teise priklausė butas, esantis ( - ). Tai patvirtina VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašas. Pareiškėjo žiniomis, jokio kito registruotino turto mirusioji neturėjo.

6Pareiškėjas po motinos mirties butą išlaikė, mokėjo už butą komunalinius mokesčius (atsiskaitymo knygelė išduota mamos vardu, todėl pareiškėjas mokėtoju nurodė mirusią mamą M. P. ), savo šeimos padedamas sutvarkė butą bei paruošė jį nuomoti.

7Po mamos M. P. mirties pareiškėjas nesuprato, kad privalo kreiptis į notarą dėl palikimo priėmimo per teisės aktuose nustatytą terminą - tris mėnesius. Pareiškėjas, žinodamas apie mamos sudarytą testamentą, iš karto po jos mirties faktiškai pradėjo valdyti turtą, ir klaidingai manė, kad kreiptis į notarą nustatytas trijų mėnesių terminas palikimo priėmimo pagal testamentą atveju negalioja.

8Be to, pradėjęs tvarkyti su mamos palikimu susijusius klausimus, pareiškėjas sužinojo, kad po jo tėčio V. P. , asmens kodas ( - ) mirties ( - ), pareiškėjo mama, V. P. sutuoktinė M. P. , asmens kodas ( - ) nesikreipė į palikimo atsiradimo vietos notarą dėl palikimo dokumentų sutvarkymo, nors nuo pat V. P. mirties faktiškai valdė ir tvarkė visą jam priklausiusį turtą, juo naudojosi. M. P. dėl senyvo amžiaus nesuprato, kad nors butas, esantis adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), registruotas M. P. vardu, tačiau reikalinga gauti paveldėjimo teisės liudijimą į mirusiam sutuoktiniui priklausiusią buto dalį. M. P. manė, kad kadangi butas registruotas jos vardu, tai jai kaip sutuoktinei pereina automatiškai ir kreiptis į notarą nereikia

9Suinteresuoti asmenys Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pateikė teismui arsiliepimą, kuriame nurodė, kad pareiškėjas pateikė pakankamai įrodymų ir inspekcija neprieštarauja pareiškėjo reikalavimams.

10Pareiškimas tenkintinas (LR CPK 444-448 str.).

11Byloje esantys rašytiniai įrodymai – palikėjos M. P. , pareiškėjo mamos, mirties liudijimas (bylos l. 7), pareiškėjo gimimo liudijimas (bylos l. 8), Gyventojų registro tarnybos pažyma (bylos l. 10), testamentas (bylos l. 11), Centrinės hipotekos įstaigos raštas (bylos l. 12,013), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (bylos l. 15), mokėjimo knygelės nuorašai (b. l. 16-20) patvirtina pareiškėjo nurodytas aplinkybes. Šių įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjo pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad jis priėmė savo mamos M. P. palikimą pradėjus faktiškai jį valdyti ir dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad jo mama M. P. priėmė savo vyro, pareiškėjo tėvo, V. P. palikimą pradėjus faktiškai jį valdyti, nustatymo turi būti tenkintinas.(LR CPK 444 str. 2 d. 8 p.)

12Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos CPK 270 str.,-

Nutarė

14pareiškimą tenkinti.

15Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas Ž. S. P., a.k. ( - ) po mamos M. P. , a. k. ( - ) mirties ( - ), priėmė pastarosios palikimą.

16Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjo mama M. P. , a. k. ( - ) po sutuoktinio, pareiškėjo tėvo, V. P. , a.k. ( - ) mirties ( - ), priėmė pastarojo palikimą.

17Juridinis faktas nustatytas tikslu Ž. S. P., a.k. ( - ) priimti palikimą įstatymo nustatyta tvarka.

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus m. 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai