Byla 2-5739-541/2012
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja J. V.,

2sekretoriaujant V. K.,

3dalyvaujant ieškovo AB „OGMIOS CENTRAS“ atstovui advokato padėjėjui M. D.,

4atsakovo UAB „DQ Vectrum“ vadovui P. L.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „OGMIOS CENTRAS“ ieškinį atsakovui UAB „DQ Vectrum“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

6ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 6 500,00 Lt skolos, 1 172,18 Lt delspinigių, 8,05 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas su atsakovu 2010-01-14 sudarė patalpų saugumo priežiūros sutartį Nr. A084, pagal kurią ieškovas įsipareigojo vykdyti atsakovo nuomojamose iš ieškovo patalpose saugumo priežiūrą sutartyje nustatyta tvarka, o atsakovas įsipareigojo mokėti už jam teikiamas paslaugas 40,00 Lt per mėnesį. 2010-02-22 tarp šalių buvo sudaryta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. NS-2010/V332-221, pagal kurią ieškovas įsipareigojo suteikti teisę atsakovui už mokestį laikinai, nuomos terminui, naudotis patalpomis, nurodytomis nuomos sutartyje, o atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti už nuomos sutarties pagrindu perduotų patalpų valdymą ir naudojimą bei kitus pagal nuomos sutartį privalomus mokėti mokesčius. 2010-02-26 ieškovas ir atsakovas sudarė sutartį Nr. TT563-536 dėl interneto paslaugų teikimo, pagal kurią ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui interneto prieigos paslaugas, o atsakovas tinkamai naudotis ir sumokėti už jas ieškovui sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Atsakovui šalių sudarytos nuomos sutarties pagrindu buvo išrašytos ir pateiktos PVM sąskaitos-faktūros, kurios, nors sutartis tarp šalių yra nutraukta, nėra pilnai apmokėtos, skola pagal išrašytas sąskaitas sudaro 6 500,00 Lt. Taip pat pagal nuomos sutarties 5.1 p. bei interneto paslaugų sutarties 8.4 p. atsakovui už piniginių prievolių įvykdymo termino praleidimą priskaičiuota bendra 1 172,18 Lt delspinigių suma. Ieškovas taip pat nurodė, kad 2011-04-29 tarp šalių buvo sudarytas susitarimas dėl nuomos sutarties nutraukimo, kuriuo atsakovas patvirtino 35 215,16 skolą, kilusią iš nuomos santykių, ieškovui, kurią įsipareigojo padengti per 5 dienas, tačiau šio įsipareigojimo tinkamai nevykdė, ieškinio pateikimo teismui dienai atsakovo skola ieškovui sudaro 6 500,00 Lt (b.l. 18-20).

7Atsiliepimu į ieškinį atsakovas prašė atmesti ieškovo reikalavimus, teigdamas, kad 2010-12-01 ieškovui buvo sumokėta 6 100,00 Lt, skola ieškovui sudaro 400,00 Lt. Nurodė, kad šalys susitarė 6 100,00 Lt sumą užskaityti kaip ieškovo skolos už atsakovo suteiktas paslaugas mokėjimus už atsakovo nesumokėtą nuomos mokestį.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus, prašė priteisti skolą, delspinigius ir procesines palūkanas, atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

9Atsakovas ieškinį pripažino, nurodė, kad skola yra pagal ieškovo nurodytas sutartis.

10Ieškinys tenkintinas.

11Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys 2010-01-14 sudarė patalpų saugumo priežiūros sutartį Nr. A084, pagal kurią ieškovas įsipareigojo vykdyti atsakovo nuomojamose iš ieškovo patalpose saugumo priežiūrą sutartyje nustatyta tvarka, o atsakovas įsipareigojo mokėti už jam teikiamas paslaugas 40,00 Lt per mėnesį (b.l. 35-37). 2010-06-22 šalys sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. NS-2010/V195-332-221 dėl patalpų, nurodytų sutartyje, nuomos (b.l. 23-31). Pagal šią sutartį ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovui teisę už užmokestį valdyti ir naudotis sutartyje nurodytomis patalpomis, o atsakovas įsipareigojo laiku mokėti sutartyje aptarto dydžio nuomos mokestį ir kitus nuomos sutartyje numatytus mokesčius, susijusius su išnuomotomis patalpomis (Negyvenamųjų patalpų sutarties 2.1, 3.1-3.5 straipsniai). 2010-02-26 ieškovas ir atsakovas sudarė sutartį Nr. TT563-536 dėl interneto paslaugų teikimo, pagal kurią ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui interneto prieigos paslaugas, o atsakovas tinkamai naudotis ir sumokėti už jas ieškovui sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (b.l. 39-48). Pagal nuomos sutarties 3.3 punktą atsakovas įsipareigojo mokėti nuomos mokestį už einamąjį mėnesį kartu su priskaičiuotu PVM sumokėti ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio penktos dienos. Atsakovas taip pat įsipareigojo, be nuomos mokesčio, sumokėti mokesčius už jam teikiamus energijos išteklius, vandenį, ryšių, komunalines paslaugas, nurodytus mokesčius sumokant ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio dvidešimt penktos dienos (Negyvenamųjų patalpų sutarties 3.9 punktas). Pagal interneto paslaugų sutarties 7.2 punktą abonentinis mokestis mokamas per penkias darbo dienas nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos. 2011-04-29 šalys pasirašė susitarimą dėl nuomos sutarties nutraukimo, kuriuo atsakovas patvirtino 35 215,16 Lt skolą, kilusią iš nuomos santykių, ieškovui, kurią įsipareigojo padengti per 5 dienas, tačiau šio įsipareigojimo tinkamai nevykdė ir liko skolingas 6 500,00 Lt sumą. Atsakovui priskaičiuotus mokesčius pagal nuomos sutartį, t.y. už patalpų nuomą ir kitus mokesčius, susijusius su patalpų naudojimu, patvirtina išrašytos PVM sąskaitos-faktūros Nr. OGE0020049 (neapmokėta suma 1 626,30 Lt), Nr. OGE0020467 (neapmokėta suma 2 807,48 Lt), Nr. OGE-0020934 (b.l. 19, 53-56, 57). PVM sąskaita-faktūra Nr. OGK-0282560 patvirtina atsakovo nesumokėtą abonentinį mokestį pagal interneto paslaugų teikimo sutartį (b.l. 55).

12LR CK 6.200 str. numatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Pagal LR CK 6.487 str. 1 d. nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Vadovaujantis CK 6.38 str., 6.59 str., prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų bei sutarties nurodymus, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 6 500,00 Lt, nes atsakovas nepateikė teismui įrodymų, galinčių patvirtinti nurodyto dydžio skolos sumokėjimą ieškovui (( - ) str., CK 6.65 str.), tuo tarpu ieškovo reikalavimą patvirtina į bylą pateiktos PVM sąskaitos-faktūros ir 2011-04-29 šalių susitarimas.

132010-02-22 sudarytos negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 5.1 punktu nuomininkas įsipareigojo mokėti 0,1 procento dydžio netesybas nuo uždelstos mokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Interneto paslaugų sutarties teikimo 8.4 punkte įtvirtinta, jog abonentui laiku neatsiskaičius už paslaugas ar nesumokėjus bet kokių kitų pagal sutartį mokėtinų sumų, teikėjas turi teisę pareikalauti sumokėti 0,2 procento dydžio delspinigius nuo laiku nepamokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti kalendorinę dieną. Todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 1 172,18 Lt delspinigių už padelstas 180 dienų, skaičiuojamų nuo nesumokėtų sumų pagal PVM sąskaitą-faktūras (b.l.57), nes delspinigių skaičiavimas už netinkamą sutartinių prievolių vykdymą buvo numatytas Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 5.1 punkte ir Interneto paslaugų teikimo 8.4 punkte (CK 6.71 str., 6.258 str.).

14LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 str. 2 d. kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato kitokio palūkanų dydžio. LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas numato palūkanas už pavėluotus mokėjimus pagal komercinius sandorius - vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma, padidinta 7 procentiniais punktais (2 str. 3 d .). Vadovaujantis minėto įstatymo 2 str. 3 d., 3 str. 4 d., atsižvelgiant, kad 1 mėnesio VILIBOR palūkanų norma pagal Lietuvos banko oficialiai skelbiamą statistiką 2010-12-31 buvo lygi 1,05 procento, ieškovo naudai priteistinos 8,05 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos (7 672,18 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-02-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Vadovaujantis CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6 p., 8 p., 93 str. 1 d., 98 str., ieškovui iš atsakovo priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 230,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio (b.l. 3, 21) ir 2 400,00 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (b.l. 22).

16Teismas, vadovaudamasis LR ( - ) – 260 str.,

Nutarė

17tenkinti ieškinį.

18Priteisti iš atsakovo UAB „DQ Vectrum“, į.k. 302350995, 6 500,00 Lt (šešis tūkstančius litų, 00 ct) skolos, 1 172,18 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą septyniasdešimt du litus, 18 ct) delspinigių, 8,05 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (7 672,18 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme 2011-02-24 iki šio teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2 630,00 Lt (du tūkstančius šešis šimtus trisdešimt litų, 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovui AB „OGMIOS CENTRAS“, į.k. 121943578.

19Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai