Byla 1-88-363/2018

1Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų teisėja Irena Šeškauskienė, sekretoriaujant Daivai Žvinklienei, dalyvaujant prokurorui Mindaugui Vilniui, kaltinamiesiems: G. L., R. V.,

2viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

3G. L., asmens kodas ( - ) gimęs 1994 m. spalio 24 d. Plungėje, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 8 klasių išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, ( - ) moksleivis, gyvenantis ( - ), Plungėje, teistas: 1) 2016-10-06 Plungės r. apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau- BK) 178 str. 1 d., taikant BK 641 str., sumažinta laisvės apribojimo bausme 6 mėnesius, įpareigojant pradėti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje; 2) 2016-10-17 Plungės r. apylinkės teismo pagal BK 180 str. 1 d., taikant BK 641 str., sumažinta laisvės atėmimo bausme 1 metus 2 mėnesius 13 dienų, įskaičius laikino sulaikymo ir kardomojo kalinimo laiką bausmę atlikęs; 3) 2016-10-25 Plungės r. apylinkės teismo pagal BK 180 str. 2 d., taikant BK 641 str., sumažinta laisvės atėmimo bausme 1 metus 4 mėnesius, vadovaujantis BK 75 str. bausmės vykdymas atidėtas 2 metams, paskirtas įpareigojimas per 2 mėnesius nuo bausmės vykdymo pradžios pradėti dirbti arba mokytis; 4) 2016-11-15 Plungės r. apylinkės teismo pagal BK 259 str. 2 d. - laisvės apribojimo bausme 9 mėnesiams, kuri, vadovaujantis BK 641 str., sumažinta ?, sumažinta bausmė- laisvės apribojimas 6 mėnesiams, paskiriant įpareigojimą 3 mėnesius dalyvauti elgesio pataisos programoje. Paskirta bausmė, vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 ir 9 d., subendrinta su 2016-10-06 nuosprendžiu paskirta bausme, subendrinta bausmė-laisvės apribojimas 9 mėnesiams, vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d. 5 p. 2) p. p., 9 d., ši bausmė apėmimo būdu subendrinta su 2016-10-25 nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė subendrinta bausmė-terminuotas laisvės atėmimas - 1 metams 4 mėnesiams. Į paskirtos bausmės laiką įskaitytas 2016-10-25 nuosprendžiu įskaitytas G. L. kardomojo kalinimo laikas nuo 2016-10-17 iki 2016-10-25. Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d. 5 p., 4 d., bausmės vykdymas atidėtas 2 metams, įpareigoti nuteistąjį per 2 mėnesius nuo bausmės vykdymo pradžios pradėti dirbti arba mokytis, tęsti darbą arba mokslą, bausmės neatlikęs, teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal BK 284 straipsnį;

4R. V., asmens kodas ( - ) gimęs 1998-04-28 Plungėje, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nevedęs, dirbantis UAB „( - )“, pradinio išsilavinimo, gyvenantis ( - ), Plungėje, teistas: 2017-10-11 pagal BK 260 str. 1 d. - terminuotu laisvės atėmimu 3 m., vadovaujantis K 641 str., sumažinta bausmė - terminuotas laisvės atėmimas 2 m., vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d. 5 p., 6 p., bausmės vykdymas atidėtas 2 m., įpareigojant visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką tęsti darbą arba mokytis ir 6 mėn. dalyvauti elgesio pataisos programoje, bausmės neatlikęs, teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal BK 284 straipsnį.

5Teismas

Nustatė

6kad kaltinamieji pažeidė viešąją tvarką.

7Tai yra, kaltinamieji G. L. ir R. V., 2017-08-19 apie 18:30 val., veikdami kartu, įžūliu elgesiu ir patyčiomis, pasireiškusiais moralės požiūriu nepriimtinais, aplinkinius šokiruojančiais bei žmonių orumą žeminančiais vandališkais veiksmais, pažeidė viešąją tvarką.

8G. L. kartu su R. V. eidami į parduotuvę „Grūstė“, garsiai šūkavo ir keikėsi, mosikavo rankomis, sukeldami triukšmą ir atkreipdami aplinkinių dėmesį į save, po to, įėję į parduotuvę, jie toliau garsiai šūkavo, juokėsi ir keikėsi visų parduotuvėje buvusių asmenų akivaizdoje, dėl ko buvo sudrausminti parduotuvės apsaugos darbuotojo R. P., po ko R. V., apsaugos darbuotojo paliepimu laukiančiam prie parduotuvės durų, ir juoku palaikančiam G. L. veiksmus, G. L., bandydamas nusipirkti du butelius 1 l talpos alaus, tačiau pardavėjai G. R., įtariant, kad jis yra neblaivus, atsisakius parduoti jam alkoholinius gėrimus, kitų žmonių akivaizdoje ją įžeidinėjo įvairiais nešvankiais žodžiais, keikėsi jos ir apsaugos darbuotojo atžvilgiu, piktai skėstelėjęs rankas, kartu su R. V. išėję iš parduotuvės ir atsistoję prie parduotuvės lango rodė nepagarbius veiksmus, G. L. laikydamas rankas ties savo lytiniais organais ir kraipydamas klubus parduotuvėje buvusių asmenų atžvilgiu. Po to G. L., nubėgęs už parduotuvės kampo, demonstratyviai apšlapino parduotuvės sieną, iš paskos einant R. V. ir juokiantis, G. L. eidamas ir šokinėdamas palei sieną, toliau šlapinosi ant sienos, po ko R. V. juokiantis iš jo veiksmų ir pastebėjus bei parodžius į prie sienos pakabintą filmavimo kamerą, G. L., pašokdamas du kartus sudavė į filmavimo kamerą taip ją sugadindamas ir UAB „Grūstė“ padarydamas 79,52 Eur turtinę žalą. Tokiu būdu G. L. bendrais su R. V. įžūliais ir vandališkais veiksmais, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

9Kaltinamasis G. L. kaltu prisipažino ir parodė, kad pripažįsta visus kaltinime jam nurodytus veiksmus. Ir pats nesupranta kodėl taip pasielgė, buvo išgėręs alkoholio. Dabar mokosi, nukentėjusiųjų atsiprašė, labai gailisi.

10Kaltinamasis R. V. taip pat kaltu prisipažino ir parodė, kad su G. L. abu buvo išgėrę alkoholio. Ėjo į parduotuvę „Grūstė“, garsiai keikėsi, šūkavo. Kodėl taip elgėsi, negali paaiškinti, tuo momentu atrodė juokingai. Atliko visus kaltinime nurodomus veiksmus, dėl įvykdytos veikos labai gailisi.

11Be kaltinamųjų parodymų, jų kaltę patvirtina kiti byloje esantys įrodymai, kuriuos teismas paskelbė vadovaudamasis Baudžiamojo proceso kodekso (toliau- BPK) 273 straipsnio 1 dalies, 291 straipsnio pagrindu.

12Nukentėjusioji G. R. parodė, kad 2017-08-19 ji dirbo pardavėja parduotuvėje „Grūstė”. Į pavakarę, tikslaus laiko ji nurodyti dabar negali, nes buvo labai išsigandusi ir nebeprisimena, kelinta tai valanda galėjo būti, ji buvo prie kasos ir aptarnavo pirkėjus. Ji išgirdo, kad lauke kilo triukšmas. Pasižiūrėjo pro langą, tai parduotuvės automobilių stovėjimo aikštelėje triukšmavo, t. y. garsiai šūkavo du vaikinai, apie 22-25 metų amžiaus, nelabai aukšti, abu liesi, vieną iš jų ji iš matymo pažįsta. Jie šūkaudami įėjo ir į pačią parduotuvę, dainuoti garsiai pradėjo, keikėsi visų parduotuvės lankytojų akivaizdoje. Parduotuvėje tuo metu buvo nemažai žmonių. Ji išsigando. Parduotuvėje kaip tik tą dieną dirbo ir apsaugos darbuotojas R., pavardės nežino. Jis iš karto pradėjo jaunuolius raminti. Tie vaikinai jo nesiklausė ir toliau triukšmavo. Prie kasos, kur ji buvo, jie atsinešė porą plastikinių 1 l talpos butelių alaus. Ji matė, kad jie elgiasi neadekvačiai, ir ji pasakė, kad jiems alkoholio neparduos. Vaikinai pradėjo šaukti, pradėjo visaip ją įžeidinėti, gąsdinti, rusiškai keiktis. R. bandė gražiuoju juos nuraminti, bet jie nesiklausė. Bet po kurio laiko R. pavyko juos išprašyti iš parduotuvės. Išėję iš parduotuvės tie vaikinai toliau triukšmavo. Vienas iš jų bandė nusimauti kelnes ir šlapintis ant langų. Kadangi prie kasos buvo daug žmonių, ji daugiau nematė kas vyksta. Vėliau, kai ją prie kasos pakeitė kita pardavėja, apsaugos darbuotojas R. ją pasikvietė ir parodė vaizdo įrašą, kur matėsi, kad tie vaikinai nuėję prie kitos sienos, nuplėšė nuo parduotuvės sienos apdailą, ir šlapinosi ant sienų. Po to matėsi, kad filmavimo kamera buvo sudaužyta ranka, nes nutrūko filmavimas ir toliau vaizdas buvo tik raudonas ekranas. Tie vaikinai jei ir nebuvo išgėrę, tai tikrai matomai buvo ko nors rūkę, nes jų akys buvo kaip stiklinės, matėsi, kad jie apsvaigę. Dėl šio įvykio ji patyrė šoką, buvo labai išsigandusi ir nebegalėjo toliau normaliai dirbti, ją turėjo pakeisti kita pardavėja. Todėl jai padaryta moralinė žala, prašo pripažinti ją nukentėjusiąja. Ieškinio byloje nereikš. (b. l. 43-46, 55-57)

13Nukentėjusysis R. P. parodė, kad 2017-08-19 apie 18:25 val. į parduotuvę įėjo du vaikinai, kurie elgėsi ganėtinai keistai nuo pat įėjimo į parduotuvę. Jie garsiai šūkavo, keikėsi, o parduotuvėje tuo metu buvo nemažai pirkėjų. Jis kaip tik tuo metu buvo prie kasų. Pardavėja juos pamačiusi dar paprašė, kad jis niekur nenueitų, nes ji bijo tų vaikinų. Vaikinai apie 25 metų mažiaus, vidutinio ūgio, vienas iš jų kiek aukštesnis. Jie elgėsi neadekvačiai, kaip būtų buvę neblaivūs. Jie pasiėmė alaus ir eidami prie kasų vis šūkavo visokias nesąmones. Prie kasos pardavėja G. R. jiems pasakė, kad ji jiems alkoholio neparduos, tai vienas iš vaikinų pasakė, kad ji gali kviesti policiją jeigu nori, jis yra blaivas, o draugas apsvaigęs nuo narkotikų. Tiksliai kuris ką sakė dabar negali prisiminti, bet abu atrodė tikrai apsvaigę. Nepardavus jiems alkoholio, jie pradėjo šūkauti, bet kai jis jiems pasakė, kad iškvies policiją, tai vaikinai išėjo iš parduotuvės. Bet vis tiek elgėsi nepagarbiai aplinkinių atžvilgiu, ant mašinos nusišnypštė nosį, kabinėjosi prie praeivių, vienas jų, žemesnis vaikinas, net nusimovęs kelnes stypčiojo prieš langus bandydamas atlikti gamtinius reikalus - nusišlapinti. O vėliau, peržiūrėdamas vaizdo įrašus, pamatė, kaip tas vaikinas šlapinosi ant parduotuvės sienos ir ranka nudaužė vaizdo kamerą, kuri po smūgio pradėjo rodyti raudonai, o vėliau visai nustojo rodyti vaizdą. Jį asmeniškai tų vaikinų elgesys labai papiktino. (b. l. 61-64)

14Iš 2017-08-23 UAB „Grūstė” pareiškimo matyti, kad apsaugos viršininkas V. N. pranešė apie tai, jog 2017-08-22 peržiūrėjus UAB „Grūstė” parduotuvės, esančios adresu V. Mačernio g. 14, Plungėje, vaizdo stebėjimo sistemos vaizdo įrašus, buvo pastebėta, kad 2017-08-19 apie 18.30 val. jaunuolis šlapinosi ant parduotuvės sienos iš V. Mačernio g. 16 namo pusės. Tuo metu jaunuolis pastebi, kad ant parduotuvės sienos sumontuota vaizdo kamera ir ją sugadino. UAB „Grūstė” padaryta 79,52 Eur turtinė žala. Prašo ištirti šį įvykį, nustatyti kaltą asmenį bei jį patraukti atsakomybėn, užtikrinti žalos atlyginimą. Priedas: vaizdo įrašas - DVD 1 vnt.; PVM sąskaitos-faktūros kopija, darbų perdavimo-priėmimo akto kopija. (b. l. 9-13)

15Iš 2017-08-19 Klaipėdos AVPK Plungės r. PK vyr. patrulio E. T. tarnybinio pranešimo matyti, kad 2017-08-19 18.52 val. buvo gautas „Grūstė” parduotuvės apsaugos darbuotojo pranešimas jog prieš 15 min. apsvaigę du vaikinai sudaužė vaizdo kamerą ir šalia name išdaužė langus. Nuvykus į maisto prekių parduotuvę „Grūstė”, esančią V. Mačernio g. 14, Plungėje, pasitiko apsaugos darbuotojas R. P. ir paaiškino, jog apie 18.40 val. į parduotuvę buvo atėję du jaunuoliai, kurie norėjo nusipirkti alkoholinių gėrimų. Pardavėjai G. R. pasakius jiems, kad neparduos alkoholio, nes jie pardavėjai pasirodė apsvaigę ar tai nuo alkoholio, ar tai nuo narkotinių medžiagų, jaunuoliai pradėjo šaukti reikalaudami alkoholį parduoti. Priėjus R. P. juos sudrausminti, jaunuoliai pardėjo šaukti ant jo. Negavę alkoholio, jaunuoliai išėjo į lauką, bandė šlapintis viešoje vietoje, ant parduotuvės lango. Po to nuėjo už parduotuvės ir vienas iš jų šlapinosi ant parduotuvės sienos. Peržiūrėjus parduotuvės apsaugos kameros vaizdo įrašus matyti, kaip vienas iš jaunuolių ranka iš chuliganiškų paskatų tranko vaizdo kamerą. Po smūgio kamera pradeda rodyti raudoną vaizdą, t. y. jaunuolis sugadina kamerą. Po to per kitą vaizdo kamerą matyti, kaip jaunuoliai prisikabina prie 2 vyriškių, stovinčių prie pilkos spalvos automobilio, kuris stovėjo parduotuvės vidiniame kieme. Po to jie nueina link A. Vaišvilos g. 29 namo. Kaip sakė R. P. ir G. R., visas parduotuvės personalas ir tuo metu parduotuvėje buvę klientai buvo pasipiktinę tokiu jaunuolių elgesiu. Iš vaizdo įrašų matyti, kad vienas iš jaunuolių yra G. L.. G. L. su kitu jaunuoliu viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, todėl jų atžvilgiu tikslinga pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 284 straipsnį. (b. l. 18-20)

16Vaizdo įrašų apžiūros protokolai patvirtina nukentėjusiųjų parodymus. (b. l. 20-39)

17Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad atpažįstančiajam R. P. buvo parodytos sunumeruotos 4 asmenų nuotraukos, kur nuotraukoje Nr. 1 - R. V., iš kurių pasiūlyta atpažinti asmenį apie kurį yra davęs parodymus. Atpažįstantysis R. P. nuotraukoje Nr. 1 atpažino aukštesnį vaikiną iš bendrų veido bruožų. (b. l. 68-75)

18Visų šių nagrinėjant bylą teisme ištirtų duomenų, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais, atitinkančiais BPK 20 straipsnio reikalavimus, visuma patvirtina, kad kaltinamieji G. L. ir R. V., viešoje vietoje, bendrais įžūliais vandališkais veiksmais, pasireiškusiais nepagarbiu elgesiu šūkaujant, keikiantis viešoje vietoje, stebint aplinkiniams žmonėms, šlapinantis ant sienų bei sudaužant parduotuvės vaizdo kamerą, pažeidė viešąją tvarką, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, todėl abiejų kaltinamųjų veika atitinka BK 284 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtį.

19Abiejų kaltinamųjų atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad prisipažino padarę nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi. G. L. atsakomybę lengvinanti aplinkybė dar yra ta, kad savo noru atlygino žalą UAB „Grūstė”. (b. l. 182)

20Abiejų kaltinamųjų atsakomybę sunkiančios aplinkybės yra tos, kad nusikaltimą padarė veikdami bendrininkų grupe bei būdami apsvaigę nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, tai patvirtina ir abu kaltinamieji.

21Skiriant bausmę kaltinamajam G. L. teismas vadovaujasi BK 41 straipsnyje numatytais bausmės paskirties kriterijais, bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, numatytais BK 54 straipsnio 1 ir 2 dalyse, ir atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis padarė nesunkų nusikaltimą, į jo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, į jo asmenybę, kad nusikalto ne pirmą kartą, bausmės vykdymo atidėjimo metu, tai rodo, kad nėra linkęs laikytis įstatymų, taisytis, išvadų iš savo netinkamo elgesio nedaro. Bet G. L. yra jaunas, mokosi, žada daugiau nebenusikalsti.

22Įvertinus visas šias aplinkybes, darytina išvada, kad bausmės tikslai dar gali būti pasiekti paskiriant jam mažesnę negu vidurkis terminuoto laisvės atėmimo bausmę ir atidedant bausmės vykdymą.

23Yra sąlygos G. L. taikyti BK 641 straipsnio 1 dalies nuostatas, todėl paskirtoji bausmė sumažintina vienu trečdaliu.

24Kadangi G. L. nusikalto neatlikęs bausmės pagal 2016-11-15 Plungės r. apylinkės teismo nuosprendį, jam naujuoju nuosprendžiu paskirta bausmė subendrintina su neatlikta bausme pagal BK 64 straipsnio 1, 3 dalių taisykles dalinio bausmių sudėjimo būdu.

25Skiriant bausmę kaltinamajam R. V. teismas vadovaujasi BK 41 straipsnyje numatytais bausmės paskirties kriterijais, bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, numatytais BK 54 straipsnio 1 ir 2 dalyse, ir atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis padarė nesunkų nusikaltimą, į jo atsakomybę lengvinančią ir sunkinančias aplinkybes, į jo asmenybę, kad nusikalto dar būdamas neteistas, bet yra nuteistas 2017-10-11 nuosprendžiu už neteisėtą disponavimą narkotinėmis medžiagomis, tai rodo, kad nėra linkęs laikytis įstatymų, išvadų iš savo netinkamo elgesio nedaro. Bet yra jaunas, dirba, jo vaidmuo nusikalstamos veikos darymo metu nebuvo pagrindinis.

26Įvertinus visas šias aplinkybes, darytina išvada, kad bausmės tikslai dar gali būti pasiekti paskiriant jam mažesnę negu vidurkis terminuoto laisvės atėmimo bausmę ir atidedant bausmės vykdymą.

27Yra sąlygos R. V. taikyti BK 641 straipsnio 1 dalies nuostatas, todėl paskirtoji bausmė sumažintina vienu trečdaliu.

28Kadangi R. V. nusikalto prieš 2017 m. spalio 11 d. nuosprendžio priėmimą, naujuoju nuosprendžiu paskirta bausmė jam subendrintina su nuosprendžiu pirmojoje byloje paskirta bausme dalinio bausmių sudėjimo būdu pagal BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalių taisykles.

29Kaltinamiesiems pagrįstai paskirta kardomoji priemonė-rašytinis pasižadėjimas neišvykti, kardomosios priemonės taikymo pagrindai neišnyko, todėl ji taikytina iki bausmės vykdymo pradžios. (BPK 119 straipsnis)

30Byloje saugomi, ikiteisminio tyrimo metu paimti kompaktiniai diskai su vaizdo įrašais, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini kaip menkaverčiai. (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas)

31Teismas, vadovaudamasis BPK 297 straipsniu, 302 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

32G. L. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį ir paskirti jam bausmę-terminuotą laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams;

33vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 dalimi, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir sumažintą bausmę paskirti - terminuotą laisvės atėmimą 8 (aštuoniems) mėnesiams;

34Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1, 3 dalimis, naujuoju nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinti dalinio bausmių sudėjimo būdu su neatlikta bausme pagal 2016 m. lapkričio 15 d. Plungės r. apylinkės teismo nuosprendį, prie griežčiausios neatliktos bausmės- 1 (vienerių) metų 4 (keturių) mėnesių terminuoto laisvės atėmimo, pridedant dalį naujuoju nuosprendžiu paskirtos bausmės ir galutinę subendrintą bausmę G. L. paskirti-terminuotą laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 10 (dešimčiai) mėnesių.

35Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaityti G. L. kardomojo kalinimo laiką nuo 2016-10-17 iki 2016-10-25 įskaitytinai pagal 2016-10-25 nuosprendį, kuriuo paskirta bausmė yra subendrinta su 2016-11-15 nuosprendžiu paskirta bausme.

36Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 6, 10 punktais, bausmės vykdymą atidėti 2 metams, įpareigoti nuteistąjį visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką tęsti mokslą arba dirbti, šešis mėnesius dalyvauti elgesio pataisos programoje ir šešis mėnesius nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

37Kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti taikyti iki bausmės vykdymo pradžios. Pradėjus vykdyti bausmę, kardomąją priemonę panaikinti.

38R. V. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį ir paskirti jam bausmę-terminuotą laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams;

39vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 dalimi, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir sumažintą bausmę paskirti - terminuotą laisvės atėmimą 8 (aštuoniems) mėnesiams;

40Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, naujuoju nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinti dalinio bausmių sudėjimo būdu su 2017 m. spalio 11 d. Plungės r. apylinkės nuosprendžiu paskirta bausme, prie griežčiausios 2017 m. spalio 11 d. nuosprendžiu paskirtos 2 (dvejų) metų terminuoto laisvės atėmimo bausmės pridedant dalį naujuoju nuosprendžiu paskirtos švelnesnės bausmės, ir galutinę subendrintą bausmę R. V. paskirti-terminuotą laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

41Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 6, 10 punktais, bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant nuteistąjį visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką tęsti darbą arba mokytis, 6 mėnesius dalyvauti elgesio pataisos programoje ir šešis mėnesius nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

42Į bausmės laiką įskaityti atliktą bausmę pagal 2017 m. spalio 11 d. Plungės r. apylinkės teismo nuosprendį.

43Kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti taikyti iki bausmės vykdymo pradžios. Pradėjus vykdyti bausmę, kardomąją priemonę panaikinti.

44Byloje saugomus kompaktinius diskus su vaizdo įrašais, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

45Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Plungės apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų teisėja Irena... 2. viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. G. L., asmens kodas ( - ) gimęs 1994 m. spalio 24 d. Plungėje, lietuvis,... 4. R. V., asmens kodas ( - ) gimęs 1998-04-28 Plungėje, Lietuvos Respublikos... 5. Teismas... 6. kad kaltinamieji pažeidė viešąją tvarką.... 7. Tai yra, kaltinamieji G. L. ir R. V., 2017-08-19 apie 18:30 val., veikdami... 8. G. L. kartu su R. V. eidami į parduotuvę „Grūstė“, garsiai šūkavo ir... 9. Kaltinamasis G. L. kaltu prisipažino ir parodė, kad pripažįsta visus... 10. Kaltinamasis R. V. taip pat kaltu prisipažino ir parodė, kad su G. L. abu... 11. Be kaltinamųjų parodymų, jų kaltę patvirtina kiti byloje esantys... 12. Nukentėjusioji G. R. parodė, kad 2017-08-19 ji dirbo pardavėja parduotuvėje... 13. Nukentėjusysis R. P. parodė, kad 2017-08-19 apie 18:25 val. į parduotuvę... 14. Iš 2017-08-23 UAB „Grūstė” pareiškimo matyti, kad apsaugos viršininkas... 15. Iš 2017-08-19 Klaipėdos AVPK Plungės r. PK vyr. patrulio E. T. tarnybinio... 16. Vaizdo įrašų apžiūros protokolai patvirtina nukentėjusiųjų parodymus.... 17. Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad... 18. Visų šių nagrinėjant bylą teisme ištirtų duomenų, kuriuos teismas... 19. Abiejų kaltinamųjų atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad... 20. Abiejų kaltinamųjų atsakomybę sunkiančios aplinkybės yra tos, kad... 21. Skiriant bausmę kaltinamajam G. L. teismas vadovaujasi BK 41 straipsnyje... 22. Įvertinus visas šias aplinkybes, darytina išvada, kad bausmės tikslai dar... 23. Yra sąlygos G. L. taikyti BK 641 straipsnio 1 dalies nuostatas, todėl... 24. Kadangi G. L. nusikalto neatlikęs bausmės pagal 2016-11-15 Plungės r.... 25. Skiriant bausmę kaltinamajam R. V. teismas vadovaujasi BK 41 straipsnyje... 26. Įvertinus visas šias aplinkybes, darytina išvada, kad bausmės tikslai dar... 27. Yra sąlygos R. V. taikyti BK 641 straipsnio 1 dalies nuostatas, todėl... 28. Kadangi R. V. nusikalto prieš 2017 m. spalio 11 d. nuosprendžio priėmimą,... 29. Kaltinamiesiems pagrįstai paskirta kardomoji priemonė-rašytinis... 30. Byloje saugomi, ikiteisminio tyrimo metu paimti kompaktiniai diskai su vaizdo... 31. Teismas, vadovaudamasis BPK 297 straipsniu, 302 straipsnio 1 dalimi,... 32. G. L. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284... 33. vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1... 34. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1, 3... 35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į... 36. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi,... 37. Kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti taikyti iki... 38. R. V. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284... 39. vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1... 40. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 ir 9... 41. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi,... 42. Į bausmės laiką įskaityti atliktą bausmę pagal 2017 m. spalio 11 d.... 43. Kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti taikyti iki... 44. Byloje saugomus kompaktinius diskus su vaizdo įrašais, nuosprendžiui... 45. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos...