Byla 2-10216-752/2011
Dėl žalos atlyginimo, išnagrinėjo prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, rašytinio proceso tvarka, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Baltic Transline“ ieškinį atsakovui S. Ž. dėl žalos atlyginimo, išnagrinėjo prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo, ir

Nustatė

2Ieškovo ieškinio pagrindu 2011-04-26 iškelta civilinė byla. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 46389,40 Lt žalos, 6 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuotinas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Šalys 2011-10-05 pateikė sudarytą taikos sutartį, kurią prašė patvirtinti rašytinio proceso tvarka ir bylą nutraukti. Taikos sutartyje šalys nurodė, kad bylos nutraukimo pasekmės joms yra žinomos.

4Prašymas tenkintinas.

5CPK 140 str. 3 d. numato, kad šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi.

6Šalių sudaryta taikos sutartis patvirtintina joje nurodytomis sąlygomis, kadangi neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia šalių, o taip pat kitų suinteresuotų asmenų, teisių, jų interesų, neišeina iš ieškinio reikalavimo ribų – CPK 42 str. 2 d., 140 str.3 d.

7Byla nutrauktina (CPK 293 str. 5 p.).

8Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžintina 75 procentai jo sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 str. 2 d.).

9Remiantis taikos sutarties 14 punktu, iš atsakovo priteistina valstybei 7,28 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 96 str.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., 290-291 str., 293 str. 5 p., n u t a r i a :

11Patvirtinti šalių – ieškovo UAB „Baltic Transline“, į.k. 235584990, buveinė Ekskavatorininkų g. 1B, Kaunas, a.s. Nr. LT21 7044 0600 0334 3310, AB SEB bankas, banko kodas 70440, ir atsakovo S. Ž., a.k. ( - ) gyv. ( - ), taikos sutartį, sudarytą civilinėje byloje Nr. 2-10216-752/2011 tokiomis sąlygomis:

 1. Šalys

  Nutarė

  12civilinę bylą dėl žalos atlyginimo užbaigti taikos sutartimi, sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 5 p.

 2. Atsakovas pripažįsta ieškovo ieškinio reikalavimus, pareikštus civilinėje byloje ir sutinka ieškovui sumokėti ieškovo ieškiniu civilinėje byloje reikalaujamą 46 389,40 Lt (keturiasdešimt šešių tūkstančių trijų šimtų aštuoniasdešimt devynių litų ir 40 ct) sumą.
 3. Papildomai atsakovas įsipareigoja sumokėti 3000 Lt (tris tūkstančius litų) dalį ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų, viso: 49 389, 40 Lt (keturiasdešimt devynių tūkstančių trijų šimtų aštuoniasdešimt devynių litų ir 40 ct) sumą, atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui šios taikos sutarties Priede Nr. 1 nustatyta tvarka.
 4. Jeigu atsakovas nesumoka bent vienos šios taikos sutarties Priede Nr. 1 numatytos sumos šios taikos sutarties Priede Nr. 1 nustatytais terminais, atsakovas, be taikos sutarties 3 (trečiame) punkte numatytos sumos, įsipareigoja sumokėti ieškovui 0,05 (penkių šimtųjų) procento dydžio delspinigius, už kiekvieną įsipareigojimus įvykdyti uždelstą dieną skaičiuojamus nuo šios taikos sutarties 3 (trečiame) punkte nurodytos likusios 49 389, 40 Lt (keturiasdešimt devynių tūkstančių trijų šimtų aštuoniasdešimt devynių litų ir 40 ct) sumos iki visiško įsipareigojimų įvykdymo. Tokiu atveju ieškovas įgyja teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo visai likusiai nesumokėtai taikos sutarties 3 (trečiame) punkte nurodytos sumos daliai ir delspinigiams bei kreiptis į antstolį dėl priverstinio vykdomojo rašto įvykdymo (LR CPK 595 str. 4 d.).
 5. Mokėjimai, numatyti šios taikos sutarties Priede Nr. 1 atliekami pervedant šias pinigų sumas į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), AB SEB Vilniaus bankas, kodas 70440, arba sumokami grynais pinigais į įmonės kasą.
 6. Ieškovas UAB „Baltic transline“ nuo likusių savo pareikštų reikalavimų atsisako.
 7. Šalys įsipareigoja ateityje viena kitai nereikšti jokių pretenzijų, susijusių su šia civiline byla, užbaigiama taikos sutartimi.
 8. Praleidus mokėjimo terminą, nurodytą taikos sutarties Priede Nr. 1, atsakovas įsipareigoja mokėti ieškovui 6 % dydžio metines palūkanas nuo visos taikos sutarties 3 (trečiame) punkte numatytos sumos iki galutinio atsiskaitymo pagal šią taikos sutartį.
 9. Šalys prašo teismo, atsakovui pilnai įvykdžius įsipareigojimus, numatytus šioje Taikos sutartyje, panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 04 27 d. nutartimi šioje Civilinėje byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.
 10. Teismui patvirtinus taikos sutartį, ieškovui grąžintina 75 procentai sumokėto žyminių mokesčio 1044Lt. ( 1392x75 proc. = 1044)

1311.

14Šalys pripažįsta, kad šia sutartimi numatytos bylos baigties ir ginčų užkirtimo ateityje sąlygos yra protingos ir teisingos, ir tokiu būdu ginčas tarp jų yra galutinai išspręstas.

 1. Šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio sprendimo galią (res judicata), (CK 6.985 str. 1 d.).
 2. Teismui patvirtinus taikos sutartį šiomis sąlygomis, šalys prašo šią civilinę bylą nutraukti.
 3. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidas padengia atsakovas.
 4. Šalys pareiškia, kad procesinės civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos CPK 294 str. 2 d. yra žinomos. Sutartis sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, iš kurių vienas perduodamas teismui, o kiti - po vieną ieškovui ir atsakovui.
 5. Taikos sutartis šalių ir jų atstovų perskaityta, suprasta dėl turinio ir pasekmių ir, kaip atitinkanti tikrąją šalių valią, pasirašyta.

15Civilinę bylą Nr. 2-10216-752/2011 nutraukti.

16Grąžinti ieškovui UAB „Baltic Transline“, į.k. 235584990, buveinė Ekskavatorininkų g. 1B, Kaunas, a.s. Nr. LT21 7044 0600 0334 3310, AB SEB bankas, banko kodas 70440, 75 procentus, t.y. 1044 Lt (vieną tūkstantį keturiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio, sumokėto AB SEB bankas 2011-04-19 mokėjimo nurodymu (operacijos Nr. 0237420110419000100166124).

17Priteisti valstybei iš atsakovo S. Ž., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 7,28 Lt (septynis litus 28 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai