Byla 2-454-886/2012
Dėl statybos leidimų pripažinimo negaliojančiais ab initio ir neteisėtos statybos pasekmių šalinimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, rašytinio proceso tvarka proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų Romainių bendruomenės centro, V. Z., R. Z., Sigito M. S., V. I. ieškinį ir pagal ieškovo ginant viešąjį interesą Kauno apygardos prokuratūros prokuroro ieškinį atsakovams Kauno miesto savivaldybės administracijai, UAB „Ladavas“, trečiajam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl statybos leidimų pripažinimo negaliojančiais ab initio ir neteisėtos statybos pasekmių šalinimo,

Nustatė

2Teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovų Romainių bendruomenės centro, V. Z., R. Z., Sigito M. S., V. I. ieškinį ir pagal ieškovo ginant viešąjį interesą Kauno apygardos prokuratūros prokuroro ieškinį atsakovams Kauno miesto savivaldybės administracijai, AB „Ladavas“, trečiajam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl statybos leidimų pripažinimo negaliojančiais ab initio ir neteisėtos statybos pasekmių šalinimo.

3Ieškovai Romainių bendruomenės centras, V. Z., R. Z., S. M. S. ir V. I. ieškiniu prašo: 1) pripažinti Kauno miesto savivaldybės administracijos 2011 m. vasario 8 d. statytojui UAB „Ladavas“ išduotą statybą leidžiantį dokumentą Nr. LNS-21 -110208-00104 negaliojančiu nuo jo išdavimo dienos - nuo 2011 m. vasario 8 d.; 2) pripažinti Kauno miesto savivaldybės administracijos 2011 m. vasario 28 d. statytojui UAB „Ladavas“ išduotą statybą leidžiantį dokumentą Nr. LNS-21-110228-00147 negaliojančiu nuo jo išdavimo dienos - 2011 m. vasario 28 d.; 3) įpareigoti statytoją UAB „Ladavas“ pašalinti statybos leidimų Nr. LNS-21-110208-00104 ir Nr. LNS-21-110228-001472011 pagrindu vykdytų statybos darbų pasekmes; 4) priteisti solidariai iš atsakovų Kauno savivaldybės administracijos ir UAB „Ladavas“ bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas Kauno apygardos prokuratūros prokuroras ginant viešąjį interesą pareikštu ieškiniu prašo: 1) pripažinti negaliojančiu Kauno miesto savivaldybės administracijos 2011 m. vasario 28 d. išduotą statybą leidžiantį dokumentą Nr. LNS-21-110228-00147; 2) įpareigoti statytoją UAB „Ladavas“ pašalinti statybą leidžiančio dokumento Nr. LNS-21-110228-00147, išduoto 2011 m. vasario 28 d., pagrindu vykdytų statybos darbų pasekmes.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. spalio 20 d. nutartimi civilinę bylą sustabdė iki bus išnagrinėta ir įsiteisės sprendimas Kauno apygardos administracinio teismo nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. Ik-998-353/2011 (teisminio proceso Nr. 3-62-3-0138-2010-9).

6Teisme 2012-04-30 yra gautas ieškovų Romainių bendruomenės centro, V. Z., R. Z., Sigito M. S., V. I., atstovaujamų advokatės A. M., (atstovavimo pagrindas - išrašai iš sutarčių dėl teisinės pagalbos 1 t. 21-26 b.l.) prašymas atnaujinti civilinę bylą, išnykus aplinkybėms, dėl kurių ji sustabdyta, patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti. Ieškovai taikos sutarties patvirtinimo klausimą prašo nagrinėti rašytinio proceso tvarka (5 t. 101-102 b.l.).

7Teisme 2012-05-07 yra gauti ir kitų šalių – ieškovo, ginant viešąjį interesą – Kauno apygardos prokuratūros prokuroro, atsakovų Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Ladavas“ ir prašymai sustabdytos civilinės bylos nagrinėjimą atnaujinti, rašytinio proceso tvarka patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį ir bylą nutraukti (6 t. 132, 137-138, 139-140).

8Prašymuose šalys nurodo, kad CPK 140 straipsnio 3 dalyje, 293 straipsnio 5 dalyje ir 294 straipsnyje numatytos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės šalims išaiškintos ir suprantamos.

9Civilinė byla atnaujintina, prašymas dėl taikos sutarties tvirtinimo tenkintinas, byla nutrauktina.

10Pagal CPK 1623 straipsnį teismas sustabdo bylą dėl objektyvių aplinkybių, kliudančių išnagrinėti civilinę bylą iš esmės ir nepriklausančių nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios. Tokioms aplinkybėms išnykus teismas bylą atnaujina (CPK 167 straipsnis).

11Kauno apygardos administracinio teismo administracinės bylos Nr. Ik-998-353/2011 (naujas Nr. I-361-353/2012, teisminio proceso Nr. 3-62-3-0138-2010-9) nagrinėjimas baigtas. Šio teismo 2012 m. sausio 26 d. sprendimas įsiteisėjo, Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui 2012 m. balandžio 25 d. nutartimi, tenkinus Romainių bendruomenės centro prašymą dėl apeliacinio skundo atsiėmimo ir apeliacinį procesą nutraukus. Pasibaigus administracinės bylos nagrinėjimui, išnyko aplinkybės, dėl kurių civilinė byla buvo sustabdyta, todėl yra pagrindas atnaujinti sustabdytą civilinę bylą Nr. 2-454-886/2012 (ankstesnis Nr. 2-15058-886/2011).

12Šalys teismui pateikė prašymus rašytinio proceso tvarka patvirtinti jų sudarytą taikos sutartį, kurioje išsprendė šalių ginčą. Esant visų šalių prašymui, klausimas dėl taikos sutarties patvirtinimo nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 140 straipsnio 3 dalis).

13Šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį bet kurioje proceso stadijoje (CPK 140 straipsnio 3 dalis). Pateikta teismui tvirtinti taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 dalis). Šalys patvirtino, kad CPK 140 straipsnio 3 dalyje, 293 straipsnio 5 dalyje ir 294 straipsnyje numatytos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės šalims išaiškintos ir suprantamos. Esant šioms aplinkybėms yra pagrindas taikos sutartį patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti (CPK 293 straipsnio 3 punktas).

14Šalims sudarius taikos sutartį, grąžintina 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos (CPK 87 straipsnio 2 dalis). Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad ieškovas Romainių bendruomenės centras, pateikdamas ieškinį 2011-03-08 sumokėjo 100 Lt žyminio mokesčio (1 t. 20 b.l.) ir 2011-09-27 dviem mokėjimo nurodymais Nr. 62820 ir Nr. 62287 sumokėjo 78 Lt (4 t. 98, 99 b.l.). Bendra sumokėta žyminio mokesčio suma - 178 Lt, todėl patvirtinus taikos sutartį ieškovui Romainių bendruomenės centrui grąžintina dalis, atitinkanti 75 procentus, sudaro 134 Lt žyminio mokesčio.

15Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos šioje byloje sudaro 99 Lt sumą. Taikos sutartimi procesinių dokumentų siuntimo išlaidas įsipareigojo atlyginti atsakovas (sutarties 2.6 punktas) UAB „Ladavas“, todėl šios išlaidos priteistinos valstybei iš atsakovo UAB „Ladavas“ (CPK 92 straipsnis).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290-292 straipsniais, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 294 straipsniu, 167 straipsniu, 87 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

17atnaujinti sustabdytos civilinės bylos Nr. 2-454-886/2012 (teisminio proceso Nr. 3-62-3-00239-2011-2) nagrinėjimą.

18Patvirtinti 2012 m. balandžio 20 d. taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovų:

191) Romainių bendruomenės centro (juridinio asmens kodas 300045169, buveinė Romainių g. 2, Kaunas), atstovaujamo tarybos pirmininko Vido J. Z.,

202) Sigito M. S. (asmens kodas ( - ) gyv. Medekšinės g. 8,Kaune),

213) V. Z. (asmens kodas ( - ) gyv. Lukštinės g. 2, Kaune),

224) R. Z. (asmens kodas ( - ) gyv Lukštinės g. 2, Kaune),

235) V. I. (asmens kodas ( - ) gyv. Medekšinės g. 8A, Kaune),

246) Kauno apygardos prokuratūros (kodas 135807588, buveinė Laisvės al. 32, Kaunas), atstovaujamos prokurorės A. A.-Kakoškinos,

25ir atsakovų - Kauno miesto savivaldybės administracijos (juridinio asmens kodas 188764867, buveinė Laisvės al. 96, Kaunas) ir UAB „Ladavas“ (juridinio asmens kodas 135807588, buveinė A. M. g. 56-2, Kaunas),

26toliau vadinamų šalimis, šiomis sąlygomis:

27„1. Pagrindinės sąvokos:

281.1. „Parduotuvė“ – UAB „Ladavas“ pagal statybą leidžiančius dokumentus Nr. LNS-21-110208-00104 ir LNS-21-110228-00147 žemės sklype, unikaliu Nr. 1901-0284-0001, adresu Medekšinės g. 10, Kaune (toliau vadinamas Žemės sklypu), statomas prekybos paskirties pastatas su priklausiniais;

291.2. „Nuomininkas“ – subjektas, kuris vykdys veiklą Parduotuvėje;

301.3. „Statybos darbai“ – procesas nuo atitinkamo objekto suplanavimo ir suprojektavimo iki jo statybos užbaigimo teisės aktų nustatyta tvarka, apimantis be kita ko, prisijungimo sąlygų, gavimą, projekto parengimą, suderinimą ir patvirtinimą, statybą leidžiančio dokumento gavimą, statybos darbų organizavimą ir statinio statybos užbaigimo įforminimą.

312. Taikos sutarties Šalys sutaria ir patvirtina, kad:

322.1. sudarydamos šią Taikos sutartį susitarė teikti ją tvirtinti teismui ir tokiu būdu baigti civilinės bylos, kurios Nr. 2-454-886/2012 nagrinėjimą šią bylą nutraukiant (CPK 293 str. 5 p.). Ieškovams aiškios ir suprantamos bylos nutraukimo pasekmės, sudarydami šią Taikos sutartį Ieškovai įsipareigoja, kilus poreikiui (teismui to pareikalavus), pasirašyti ir pateikti Teismui visus jų turimus reikiamus dokumentus, būtinus tam, kad šiame punkte minėta byla būtų tinkamai nutraukta.

332.2. Atsakovas UAB „Ladavas“ įsipareigoja:

342.2.1. iki 2012 m. gegužės 15 d. savo sąskaita atlikti tvoros tarp Žemės sklypo ir besiribojančių sklypų, priklausančių V. Z. ir R. Z. (kadastrinis Nr. 1901/0284:110) ir Sigitui M. S. (kadastrinis Nr. 1901/0284/171) Statybos darbus pagal sprendinius, nurodytus eskiziniame tvoros projekte, kuris pridedamas kaip priedas Nr. 1 V. Z. ir R. Z. ir Sigitas M. S. patvirtina, jog su priede Nr. 1 nurodytos tvoros įrengimu sutinka.

352.2.2. užtikrinti, kad išskyrus trumpalaikį toliau nurodytų daiktų laikymą, atviroje Parduotuvės iškrovimo rampoje nebūtų nuolat sandėliuojamos pakavimo dėžės, europaletės, prekių transportavimo vežimėliai, atliekos (bet kokia forma, išskyrus atliekas konteineriuose) bei kiti perdirbimui, išmetimui ar išvežimui paruošti daiktai. Užtikrinti, kad Parduotuvės rampoje būtų įrengta reikiamo dydžio papildoma atitvarinė sienelė trumpalaikiam minėtųjų daiktų laikymui. Užtikrinti, kad atliekų konteineriai būtų laikom už atitvarinės sienelės, įrengtos prie Parduotuvės iškrovimo rampos. Esant aplinkinės teritorijos gyventojų skundų atsakovas UAB „Ladavas“ įsipareigoja imtis priemonių, kad šio įsipareigojimo būtų tinkamai laikomasi;

362.2.3. pagal atskirą sutartį suteikti Centrui finansavimą (tiksline paramą) gerbūvio elementų ir papildomų želdynų įrengimui Parduotuvės gretimybėse bei bendroms Centro veiklos reikmėms;

372.2.4 nestatyti ir užtikrinti, kad nebūtų statomas Nuomininko reklaminis pilonas nei Žemės sklype, nei su Žemės sklypu besiribojančioje laisvoje valstybinėje žemėje;

382.2.5 užtikrinti, kad šviečianti Parduotuvės reklama būtų išjungiama Parduotuvės nedarbo laiku;

392.2.6 imtis visų tam reikiamų ir būtinų priemonių, kad prie Parduotuvės automobilių stovėjimo aikštelės būtų įrengti ženklai, draudžiantys stovėti Parduotuvės nedarbo laiku, išskyrus automobilius, kuriems Nuomininkas išduos leidimą stovėti Parduotuvės nedarbo laiku;

402.2.7 jei Sigitas M. S. arba V. Z. arba R. Z. išreiškia pageidavimą, kad ant Parduotuvės stogo esantys triukšmą keliantys įrenginiai (šaldymo, vėdinimo, kondicionavimo įranga, vamzdynai ir pan.) būtų atitverti techniškai galimomis akustinėmis-garsą sugeriančiomis sienelėmis ar būtų įrengtos kitos techniškai galimos triukšmą mažinančios priemonės, netrukdysiančios Parduotuvės veiklai ir jos įprastam naudojimui, savo sąskaita įgyvendinti tokias techniškai galimas triukšmą mažinančias technines priemones, kainuojančias iš viso ne daugiau kaip 50 000 Lt (penkiasdešimt tūkstančių litų) įskaitant PVM (skaičiuojant išlaidas bendrai pagal visų asmenų, turinčių teisę inicijuoti šių priemonių įrengimą, prašymus). Šiame punkte nurodytas atsakovo UAB „Ladavas“ įsipareigojimas įgyvendinti triukšmą mažinančias technines priemones apima pareigą protingais terminais po raštiško Sigito M. S. arba V. Z. arba R. Z. prašymo gavimo parengti ir suderinti su prašančiuoju asmeniu techniškai galimų priemonių įrengimo projektą, gauti leidimus tokių priemonių įrengimui (kai leidimai privalomi) bei atlikti triukšmą mažinančių priemonių įrengimo darbus ir kitaip bendradarbiauti su prašymą pateikusiu asmeniu. Asmuo, pateikęs prašymą atsakovui UAB „Ladavas“ dėl triukšmą mažinančių techninių priemonių įgyvendinimo, informuoja apie tai šiame punkte numatytus Gyventojus. Suinteresuoti asmenys geranoriškai bendradarbiaus bendrai spręsdami triukšmą mažinančių techninių priemonių įgyvendinimo klausimus.

412.3. Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad bet kuris iš Taikos sutarties 2.2 punkte nurodytų atsakovo UAB „Ladavas“ prisiimtų įsipareigojimų apima ir UAB „Ladavas“ pareigą išsaugoti įvykdžius tokį įsipareigojimą pasiektą rezultatą bei užtikrinti tokių objektų tinkamą priežiūrą, remontą bei eksploatavimą, atkūrimą sunaikinimo ar sunykimo atveju visą Parduotuvės buvimo Žemės sklype laikotarpį.

422.4. atsakovas UAB „Ladavas“ patvirtina, jog jis neprieštarauja ir sutinka su teritorijos apželdinimo sprendiniais pagal pridedamą Apželdinimo projektą (įskaitant ir tuos jo sprendinius, kurie numato želdinių įveisimą UAB „Ladavas“ valdomo sklypo ribose bei su juo besiribojančiose teritorijose, mažesniu nei norminiu atstumu iki UAB „Ladavas“ valdomo sklypo ribos), sutinka su šių sprendinių įgyvendinimu ir nesiims jokių veiksmų, tam, kad pasodinti želdiniai būtų sunaikinti, persodinti, išretinti ar kitaip iš esmės būtų keičiamas suplanuotų želdinių vaizdas. UAB „Ladavas“ turi užtikrinti, kad minėtųjų veiksmų nesiimtų ir Nuomininkas. UAB „Ladavas“ leidžia ir užtikrina, kad Nuomininkas leistų Centro pasitelktiems rangovams patekti į Parduotuvei priskirtą sklypą želdinių įveisimo ir jų priežiūros tikslais, taip pat sudarys sąlygas naudoti Parduotuvei tiekiamą vandenį želdinių laistymui tiek apželdinimo darbų metu, tiek vėliau prižiūrint želdinius.

432.5. Perleidus Parduotuvę trečiajam asmeniui, nurodytos atsakovo UAB „Ladavas“ prievolės pagal šią Taikos sutartį, taip pat UAB „Ladavas“ duoti sutikimai pereina naujam Parduotuvės savininkui. UAB „Ladavas“ įsipareigoja tinkamai informuoti Parduotuvės įgijėją apie sudarytą Taikos sutartį, supažindinti jį su Taikos sutarties sąlygomis bei užtikrinti, kad Parduotuvės įgijėjas vykdytų ir laikytųsi šios Taikos sutarties sąlygų, o tuo atveju, jei Parduotuvės įgijėjas nevykdytų ar netinkamai vykdytų Taikos sutarties nuostatas – atsakyti Centrui ir Gyventojams kaip už savo paties veiksmus.

442.6. Šalys kitos Šalies (-ių) patirtų bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio ir išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu) neatlygina. Šalys susitaria, kad teismo patirtas pašto išlaidas padengia atsakovas UAB „Ladavas“.

452.7. Atsakovai UAB „Ladavas“ ir Kauno miesto savivaldybės administracija įsipareigoja nereikšti Centrui, jo nariams ir Gyventojams jokių pretenzijų dėl jokių jų veiksmų, susijusių su Parduotuvės detaliuoju planavimu, projektavimu ir statyba, bei šių procesų eigoje atliktų veiksmų bei priimtų aktų ginčijimu ir nepateikti jokių turtinių ar neturtinių reikalavimų susijusių su tuo.

462.8. Centras ir Gyventojai, sudarydami šią taikos sutartį įsipareigoja nereikšti UAB „Ladavas“ ar kitam teisėtam Parduotuvės savininkui jokių pretenzijų dėl jokių jų veiksmų, susijusių su Žemės sklypo detaliuoju planavimu, Parduotuvės projektavimu ir statyba bei šių procesų eigoje atliktų veiksmų bei priimtų aktų ginčijimu ir nepateikti jokių turtinių ar neturtinių reikalavimų susijusių su tuo.

473. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, o Teismui ją patvirtinus, jos Šalims turės galutinio sprendimo (res judicata) galią. Įsigaliojus Taikos sutarčiai, jos viena kitos atžvilgiu neturės jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl Bylos nutraukimo. Ieškovai taip pat patvirtina, kad jei nei kartu, nei atskirai nereikš Atsakovams ir/ar kitiems tretiesiems asmenims reikalavimų, įskaitant ieškinius, dėl jiems nuosavybės teise priklausančių sklypų vertės sumažėjimo ar kitų panašių reikalavimų, susijusių su Parduotuvės atsiradimu. Pastaroji neturi jokios įtakos toms pretenzijoms, kurios buvo pareikštos anksčiau ir jau yra patenkintos.

484. Ši Taikos sutartis sudaryta vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais, nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Nė viena iš Šalių nepatyrė ekonominio spaudimo ar grasinimo, nėra jokių bet kuriai iš šalių reikšmingų susidėjusių sunkių aplinkybių, Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės šios Taikos sutarties sudarymui ir jos vykdymui.

495. Šalys konstatuoja, patvirtina ir garantuoja, kad visos iki Taikos sutarties sudarymo dienos tarp jų vykusios derybos buvo sąžiningos. Su visomis Taikos sutarties sąlygomis kiekviena iš Šalių aiškiai sutinka. Sutarties sąlygos visiškai atitinka visų Šalių interesus bei laisvai išreikštą jų valią, ši Sutartis yra tinkamas kilusio ginčo sprendimas, kartu neleisiantis kilti ginčams dėl šių ar susijusių klausimų ateityje.

506. Visi dokumentai, kuriuos kiekviena iš Šalių pateikė teismui, kitai Šaliai ir kurie yra susiję su Šalies tapatybės nustatymu, daiktų juridiniu statusu, jų pateikimo metu yra autentiški ir teisingi. Pateikti dokumentai visumoje ar kuri nors jų dalis nebuvo papildyti ir pataisyti, pakeisti, anuliuoti ar panaikinti.

517. Šalys susitaria ir nustato, kad ši Taikos sutartis bus teikiama tvirtinti Kauno miesto apylinkės teismui. Šalims išaiškintos Taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87, 293 straipsniuose, t.y.: byla nutraukiama teismo nutartimi; nutartyje nurodomos teismo tvirtinamos Šalių Taikos sutarties sąlygos; bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

528. Sudaryti 9 (devyni) vienodos teisinės galios Taikos sutarties egzemplioriai: vienas –Kauno miesto apylinkės teismui, po vieną – Ieškovams ir Atsakovams.“

53Nutraukti civilinę bylą Nr. 2-454-886/2012 (teisminio proc. Nr. 3-62-3-00239-2011-2).

54Grąžinti ieškovui Romainių bendruomenės centrui (juridinio asmens kodas 300045169, buveinė Romainių g. 2, Kaunas, sąskaitos Nr. LT64 7044 0600 0468 9866 AB SEB bankas) 134 Lt (vieną šimtą trisdešimt keturis litus) žyminio mokesčio, atitinkančią 75 procentus žyminio mokesčio, sumokėto 2011-03-08 ir 2011-09-27 mokėjimo nurodymais Nr. 62820 ir Nr. 62287 DnB Nord banke.

55Priteisti iš atsakovo UAB „Ladavas“ (juridinio asmens kodas 135807588) 99 Lt (devyniasdešimt devynis Lt) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank” AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

56Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, rašytinio... 2. Teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovų Romainių bendruomenės... 3. Ieškovai Romainių bendruomenės centras, V. Z., R. Z., S. M. S. ir V. I.... 4. Ieškovas Kauno apygardos prokuratūros prokuroras ginant viešąjį interesą... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. spalio 20 d. nutartimi civilinę bylą... 6. Teisme 2012-04-30 yra gautas ieškovų Romainių bendruomenės centro, V. Z.,... 7. Teisme 2012-05-07 yra gauti ir kitų šalių – ieškovo, ginant viešąjį... 8. Prašymuose šalys nurodo, kad CPK 140 straipsnio 3 dalyje, 293 straipsnio 5... 9. Civilinė byla atnaujintina, prašymas dėl taikos sutarties tvirtinimo... 10. Pagal CPK 1623 straipsnį teismas sustabdo bylą dėl objektyvių aplinkybių,... 11. Kauno apygardos administracinio teismo administracinės bylos Nr.... 12. Šalys teismui pateikė prašymus rašytinio proceso tvarka patvirtinti jų... 13. Šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį bet kurioje proceso stadijoje (CPK... 14. Šalims sudarius taikos sutartį, grąžintina 75 procentai pirmosios... 15. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos šioje byloje sudaro 99 Lt sumą.... 16. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290-292 straipsniais, 293 straipsnio 1... 17. atnaujinti sustabdytos civilinės bylos Nr. 2-454-886/2012 (teisminio proceso... 18. Patvirtinti 2012 m. balandžio 20 d. taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovų:... 19. 1) Romainių bendruomenės centro (juridinio asmens kodas 300045169, buveinė... 20. 2) Sigito M. S. (asmens kodas ( - ) gyv. Medekšinės g. 8,Kaune),... 21. 3) V. Z. (asmens kodas ( - ) gyv. Lukštinės g. 2, Kaune),... 22. 4) R. Z. (asmens kodas ( - ) gyv Lukštinės g. 2, Kaune),... 23. 5) V. I. (asmens kodas ( - ) gyv. Medekšinės g. 8A, Kaune),... 24. 6) Kauno apygardos prokuratūros (kodas 135807588, buveinė Laisvės al. 32,... 25. ir atsakovų - Kauno miesto savivaldybės administracijos (juridinio asmens... 26. toliau vadinamų šalimis, šiomis sąlygomis:... 27. „1. Pagrindinės sąvokos:... 28. 1.1. „Parduotuvė“ – UAB „Ladavas“ pagal statybą leidžiančius... 29. 1.2. „Nuomininkas“ – subjektas, kuris vykdys veiklą Parduotuvėje;... 30. 1.3. „Statybos darbai“ – procesas nuo atitinkamo objekto suplanavimo ir... 31. 2. Taikos sutarties Šalys sutaria ir patvirtina, kad:... 32. 2.1. sudarydamos šią Taikos sutartį susitarė teikti ją tvirtinti teismui... 33. 2.2. Atsakovas UAB „Ladavas“ įsipareigoja:... 34. 2.2.1. iki 2012 m. gegužės 15 d. savo sąskaita atlikti tvoros tarp Žemės... 35. 2.2.2. užtikrinti, kad išskyrus trumpalaikį toliau nurodytų daiktų... 36. 2.2.3. pagal atskirą sutartį suteikti Centrui finansavimą (tiksline paramą)... 37. 2.2.4 nestatyti ir užtikrinti, kad nebūtų statomas Nuomininko reklaminis... 38. 2.2.5 užtikrinti, kad šviečianti Parduotuvės reklama būtų išjungiama... 39. 2.2.6 imtis visų tam reikiamų ir būtinų priemonių, kad prie Parduotuvės... 40. 2.2.7 jei Sigitas M. S. arba V. Z. arba R. Z. išreiškia pageidavimą, kad ant... 41. 2.3. Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad bet kuris iš Taikos sutarties... 42. 2.4. atsakovas UAB „Ladavas“ patvirtina, jog jis neprieštarauja ir sutinka... 43. 2.5. Perleidus Parduotuvę trečiajam asmeniui, nurodytos atsakovo UAB... 44. 2.6. Šalys kitos Šalies (-ių) patirtų bylinėjimosi išlaidų (žyminio... 45. 2.7. Atsakovai UAB „Ladavas“ ir Kauno miesto savivaldybės administracija... 46. 2.8. Centras ir Gyventojai, sudarydami šią taikos sutartį įsipareigoja... 47. 3. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, o Teismui ją... 48. 4. Ši Taikos sutartis sudaryta vadovaujantis sąžiningumo, protingumo,... 49. 5. Šalys konstatuoja, patvirtina ir garantuoja, kad visos iki Taikos sutarties... 50. 6. Visi dokumentai, kuriuos kiekviena iš Šalių pateikė teismui, kitai... 51. 7. Šalys susitaria ir nustato, kad ši Taikos sutartis bus teikiama tvirtinti... 52. 8. Sudaryti 9 (devyni) vienodos teisinės galios Taikos sutarties... 53. Nutraukti civilinę bylą Nr. 2-454-886/2012 (teisminio proc. Nr.... 54. Grąžinti ieškovui Romainių bendruomenės centrui (juridinio asmens kodas... 55. Priteisti iš atsakovo UAB „Ladavas“ (juridinio asmens kodas 135807588) 99... 56. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...