Byla 2-1286/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo V. U. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-566-278/2012 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Ekrano ekspedicija“ ieškinį atsakovui V. U. , dalyvaujant tretiesiems asmenims UAB „Procionas“ UAB „Lagiva“, dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovas BUAB „Ekrano ekspedicija“ ieškinį atsakovui V. U. , dalyvaujant tretiesiems asmenims UAB „Procionas“ UAB „Lagiva“, dėl žalos atlyginimo. Ieškovas nurodė, kad su trečiaisiais asmenimis UAB „Procionas“ ir UAB „Lagiva“ atsakovas V. U. , kaip UAB „Ekrano ekspedicija“ administracijos vadovas, sudarė ieškovui nenaudingus sandorius ir tokiu būdu padarė įmonei žalą. Prašė teismą priteisti iš atsakovo 804 080 Lt žalai atlyginti bei 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo iki sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui V. U. priklausantį turtą.

4II.

5Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Panevėžio apygardos teismas 2012 m. balandžio 12 d. nutartimi ieškovo prašymą patenkino, areštavo 804 080,00 Lt sumai atsakovui V. U. priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotą turtą parduoti, dovanoti ar kitaip perleisti disponuoti tretiesiems asmenims, o turto neturint ar nepakankant išieškojimui užtikrinti, ir pinigines lėšas, esančias atsiskaitomosiose sąskaitose. Nurodė, kad prašoma priteisti ieškinio suma yra didelė ir tai leidžia daryti prielaidą, kad teismo sprendimo, jeigu jis būtų palankus ieškovei, įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Teismo nuomone, ieškinio reikalavimo užtikrinimas nagrinėjamu atveju susijęs ir su viešuoju interesu, nes ieškovas yra bankrutavusi įmonė, o bankrutavusiai UAB „Ekrano ekspedicija“ palankaus teismo sprendimo atveju, iš priteistų lėšų būtų tenkinami bendrovės kreditorių reikalavimai.

7III.

8Atskirojo skundo argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas V. U. prašo šią teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Taip pat prašo išreikalauti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato nusikaltimų tyrimo valdybos Ekonominių nusikaltimų skyriaus BUAB ,,Ekrano ekspedicija“ valdybos protokolus. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Ieškovas nepateikė jokių objektyvių duomenų jog atsakovas galimai imsis kokių nors veiksmų, kurie sumažintų galimybes įvykdyti būsimą teismo sprendimą.
  2. Jei teismas būtų bent preliminariai įvertinęs ieškinio pagrįstumo klausimą, būtų neabejotinai nustatęs, jog ieškovas nepagrindė savo ieškinio reikalavimo, todėl nėra vieno iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų, dėl ko ieškovo prašymas turėjo būti atmestas. Pavyzdžiui, ieškovas nėra kaltas dėl atsiradusios žalos, nes sprendimų dėl ieškinyje minimų sandorių sudarymo priėmimo metu atsakovas taip pat buvo valdybos narys ir dalyvavo balsavime dėl minėtų sandorių. Pažymėtina, jog atsakovas balsavo ,,prieš“ tokių žalą ieškovui sukėlusių sandorių sudarymą, tuo tarpu kiti du ieškovo valdybos nariai (E. O. ir G. L. ) balsavo „už“, t. y. sprendimai buvo priimti minėtų asmenų balsų pagalba, todėl akivaizdu, jog atsakovas nėra kaltas dėl žalos atsiradimo.
  3. Tuo atveju, jei teismas vis dėl to manytų jog ieškovas tariamai pagrindė savo ieškinio reikalavimą, laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu vis tiek negalėtų būti taikomas, kadangi nebuvo įrodyta antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtina sąlyga - būsimo teismo sprendimo vykdymo apsunkinimo faktas. Atsakovui nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas, kurio vertės yra apie 900 000 Lt, t.y. vien tik atsakovo nekilnojamojo turto vertė yra didesnė nei ieškovo ieškinio reikalavimas. Be to, kaip matyti iš pateiktų duomenų, atsakovui priklausantis nekilnojamasis turtas nėra areštuotas. Akivaizdu, jog esant gerai ir stabiliai atsakovo finansinei padėčiai, ieškinio suma atsakovui nėra didelė, todėl nėra jokios realios grėsmės, jog būsimo galimai ieškovui palankus teismo sprendimo nebus įmanoma įvykdyti.
  4. Teismas, pritaikydamas visą ieškovo ieškinio sumą užtikrinančias laikinąsias apsaugos priemones, neatsižvelgė į ekonomiškumo, proporcingumo ir kitus laikinųjų apsaugos priemonių taikymui aktualius principus. Atsakovo nuomone, šioje civilinėje byloje nesant duomenų, jog atsakovas atliktų veiksmus, kuriais būtų siekiama išvengti būsimo teismo sprendimo vykdymo, nebuvo jokio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugo priemones maksimalaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui ir areštuoti 804 080 Lt vertės turtą ir/ar pinigines lėšas.
  5. Teismas atsakovo atžvilgiu pritaikęs tokio pobūdžio ir mąsto laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis nepaliko jokios atsakovo pajamų dalies, kuri yra reikalinga pragyvenimui, užkirto kelią atsakovui (fiziniam asmeniui) patenkinti minimalius poreikius, nepagrįstai suvaržė Atsakovo teises, o Ieškovui suteikė nepagrįstą ir perdėtą pranašumą.

10IV.

11Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje CPK nustatyta tvarka (CPK 144 str. 3 d.) Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010).

14Teisėjų kolegija pažymi, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

15Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008;2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2009). Tačiau ši prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Todėl, taikydamas šią prezumpciją, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t. y., ar konkrečiam atsakovui ieškiniu pareikšto reikalavimo suma yra didelė. Atsakovas, taip pat paduodamas atskirąjį skundą, gali paneigti šią prezumpciją, pateikdamas duomenis, įrodančius jo (gerą) turtinę padėtį (CPK 12 str., 178 str., 314 str., 338 str.).

16Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas taikė atsakovo turto areštą, motyvuodamas ieškinio didele suma (804 080 Lt). Atsakovas, atskirajame skunde įrodinėdamas, kad jo turtinė padėtis gera, teigia, kad vien jo turimo nekilnojamojo turto vertė viršija ieškiniu prašomą priteisti sumą.

17Teisėjų kolegijos nuomone, nors apeliantas nurodo, kad turi turto, kuris viršija pareikšto reikalavimo dydį, tačiau jo pateikti duomenys nesudaro pagrindo teigti, jog nėra pagrindo, ieškovo prašymu, taikyti laikinosios apsaugos priemonės - atsakovo turto arešto, nes su atskiruoju skundu pateikta iš VĮ Registrų centro svetainės atspausdinta informacija patvirtina tik faktą, kad atsakovas turi nekilnojamojo turto, tačiau jo vertė neaiški. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad atsakovo atskirojo skundo argumentai nepaneigė turto perleidimo tretiesiems asmenims grėsmės buvimo (CPK 178, 185 str.).

18Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus atsakovo argumentus, jog laikinosios apsaugos priemonės netaikytinos, nes pareikštas ieškinys yra prima facie nepagrįstas. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškinio pagrįstumo preliminarus (prima facie) įvertinimas reiškia, kad teismas iš paties ieškinio reikalavimo bei ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio nusprendžia, jog ieškinys yra akivaizdžiai netenkintinas, tačiau pats ieškinys (ginčas) nėra nagrinėjamas iš esmės bei atitinkamai teismas netiria ir nevertina ieškinio bei atsiliepimo faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo mėn. 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011, 2011 m. rugsėjo mėn. 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2010/2011). Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju nėra galimybės nustatyti akivaizdžių aplinkybių, kurios šioje bylos nagrinėjimo stadijoje leistų daryti išvadą, kad pagal ieškovo pareikštus reikalavimus negalėtų būti priimtas ieškovams palankus teismo sprendimas, todėl tuo pačiu nėra galimybės vien šiuo pagrindu teigti, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Nesant akivaizdžių duomenų apie ieškinio nepagrįstumą atsakovo argumentai dėl ginčo faktinių ir teisinių aplinkybių (civilinės atsakomybės sąlygų) atmetami kaip argumentai, nagrinėtini sprendžiant ginčą iš esmės, o ne taikant laikinąsias apsaugos priemones. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog dėl tų pačių aplinkybių nėra pagrindo tenkinti atskirajame skunde išdėstytą argumentą dėl papildomų įrodymų - Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato nusikaltimų tyrimo valdybos Ekonominių nusikaltimų skyriaus žinioje esančių BUAB ,,Ekrano ekspedicija“ valdybos protokolų išreikalavimo.

19Teisėjų kolegija sprendžia, kad keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Todėl nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Panevėžio apygardos teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai