Byla 2-1526-199/2012
Dėl priėmimo-perdavimo akto pripažinimo iš dalies negaliojančiu, pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo galiojančia bei termino įregistruoti pirkimo-pardavimo sutartį atnaujinimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant Gretai Jankauskaitei, dalyvaujant ieškovei V. B., jos atstovei adv. Nijolei Reimerienei, atsakovo Kauno miesto savivaldybės atstovei Laimai Pušinskienei, atsakovo LR Aplinkos ministerijos atstovei Agnei Murauskaitei, nedalyvaujant atsakovo Kauno technikos kolegijos atstovui, nedalyvaujant trečiojo asmens VĮ Registrų centro atstovui, teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. B. ieškinį bei patikslintą ieškinį atsakovams Kauno miesto savivaldybei, Kauno technikos kolegijai bei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Aplinkos ministerijos, trečiajam asmeniui VĮ Registrų centrui, dėl priėmimo-perdavimo akto pripažinimo iš dalies negaliojančiu, pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo galiojančia bei termino įregistruoti pirkimo-pardavimo sutartį atnaujinimo, ir

Nustatė

2ieškovė V. B. kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su ieškiniu bei patikslintu ieškiniu (b.l. 3-6, 127-130), kuriuo prašė pripažinti 2003-10-06 priėmimo-perdavimo aktą negaliojančiu toje dalyje dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), perdavimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybei ir taikyti restituciją; pripažinti galiojančia pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 4VJ-19076, sudarytą 1994-08-30 tarp V. B., a.k. (duomenys neskelbtini) ir Kauno aukštesniosios technikos mokyklos ir atnaujinti terminą VĮ Registrų centre įregistruoti buto, esančio (duomenys neskelbtini) unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 4VJ-19076; priteisti iš atsakovo ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Teismo posėdžio metu ieškovė pateikė teismui patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį dėl dalies reikalavimų, nurodydama, kad ginčą išsprendė taikiai ir kad bylos nutraukimo pasekmės ieškovei žinomos.

4Taip pat ieškovė V. B. prašo atnaujinti jai terminą VĮ Registrų centre įregistruoti buto, esančio (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 4VJ-19076. Ieškovė nurodo, kad pagal LR butų privatizavimo įstatymą 1994-08-30 ji ir atsakovas Kauno aukštesnioji technikos mokykla sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovė įsigijo butą, esantį Kalniečių g. 126A-417. Šis sandoris buvo notariškai patvirtintas todėl pagal LR Butų privatizavimo įstatymą jis yra galiojantis, nes šiame specialiame įstatyme nėra reikalavimo sandorį registruoti per konkretų terminą ir sandorio galiojimas nesiejamas su registravimu, o tik su notariniu patvirtinimu. Be to, 1994-08-30 pirkimo-pardavimo sutartyje notarė ieškovei patvirtino, kad sandoris registruojamas Valstybiniame inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biure, nenurodydama jokio registravimo termino nei kuri sutarties šalis ar pati notarė tai atlieka, todėl ieškovę tai visiškai suklaidino, ji turėjo rimtą pagrindą manyti, kad sandoris sudarytas visiškai tinkamai ir atliktos visos būtinos procedūros. Apie tai, kad sutartį turėjo užregistruoti VĮ Registrų centre, ji sužinojo tik 2010-02-08 pateikus prašymą registruoti jos nuosavybės teises į butą. Ieškovės nuomone tai yra svarbios priežastys, dėl ko ji praleido įstatymų nustatytą terminą, todėl prašo teismo jį jai atnaujinti.

5Atsakovo Kauno miesto savivaldybės atstovė prašo patvirtinti sudarytą šalių taikos sutartį, bei nurodo, kad neprieštarauja, jos ieškovei būtų atnaujintas terminas VĮ „Registrų centre“ įregistruoti buto, esančio (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 4VJ-19076.

6Atsakovo Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovė prašo patvirtinti sudarytą šalių taikos sutartį, bei nurodo, kad neprieštarauja, jos ieškovei būtų atnaujintas terminas VĮ Registrų centre įregistruoti buto, esančio (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 4VJ-19076.

7Atsakovo Kauno Technikos Kolegijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, bei nurodoma, kad jie neprieštarauja, jog ieškovei būtų atnaujintas terminas VĮ Registrų centre įregistruoti buto, esančio (duomenys neskelbtini) unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 4VJ-19076.

8Trečiojo asmens VĮ Registrų centro atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

9Prašymai tenkintini.

10Teismas priėmė patvirtinti sudarytą tarp šalių taikos sutartį.

11Minėta taikos sutartis tvirtintina, kadangi ji neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia šalių, o taip pat kitų suinteresuotų asmenų, teisių, jų interesų, neišeina iš ieškininio reikalavimo ribų – LR CPK 42 str. 2d., 140 str.3d.

12Teismas pažymi, kad 1994m. rugpjūčio 30d. pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu galiojusio 1964 m. CK 255 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis turi būti notariškai patvirtinta ir per tris mėnesius įregistruota atitinkamoje turto registravimo įstaigoje, jeigu įstatymai nenustato kitokio termino. Dėl svarbių priežasčių praleistą šį terminą gali atstatyti teismas. Pagal 2000 m. liepos 18 d. Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalį, jeigu pagal sandorio sudarymo momentu galiojusį įstatymą sandoriui buvo nustatyta privaloma teisinė registracija, bet jis per įstatymo nustatytą terminą nebuvo įregistruotas, tai toks sandoris negalioja, išskyrus atvejus, kai dėl svarbių priežasčių praleistą įregistravimo terminą atnaujina teismas. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas pripažinti, kad terminą buto pirkimo – pardavimo sutarčiai įregistruoti ieškovė V. B. praleido dėl svarbių priežasčių, įvertina ieškinyje nurodytas aplinkybes ir byloje pateiktus jas patvirtinančius rašytinius įrodymus, kad ieškovė įstatymu nustatytą terminą pirkimo – pardavimo sutarčiai įregistruoti praleido, nes buvo įsitikinusi, jog sandoris yra sudarytas iki galo ir įregistruotas tinkamai. Teismas taip pat atsižvelgia į tai, kad atsakovai sutiko su ieškovės reikalavimais ir šalys byloje sudarė taikos sutartį ir nusprendė pripažinti 2003-10-06 priėmimo-perdavimo aktą negaliojančiu dalyje dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) perdavimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybei ir taikyti restituciją bei pripažinti galiojančia pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 4VJ-19076, sudarytą 1994-08-30 tarp V. B., a.k. ( - ) ir Kauno aukštesniosios technikos mokyklos. Be to, atsakovai neprieštarauja dėl to, kad ieškovei būtų atnaujintas terminas VĮ Registrų centre įregistruoti buto pirkimo-pardavimo sutartį. Šias aplinkybes dėl termino atnaujinimo teismas pripažįsta svarbiomis. Teismas, atsižvelgdamas į visas nustatytas aplinkybes ir teisines išvadas sprendžia, kad ieškovei yra pagrindas atnaujinti terminą pirkimo – pardavimo sutarčiai įregistruoti, tai atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus ( LR CK 1964m red 255str.1d., LR CK patv, įsig. ir įgyv. CK 4str., 1.5 str. 4 d, CPK 78 straipsnio 1 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis CPK 42str., 140 str.3d., 293 str.5 p., 294 str.,295 str., 576str.-578str.

Nutarė

14Priimti šalių pateiktą ir jų pasirašytą taikos sutartį.

15Patvirtinti civilinėje byloje Nr.2-1526-199/2012 pagal ieškovės V. B. ieškinį bei patikslintą ieškinį atsakovams Kauno miesto savivaldybei, Kauno technikos kolegijai bei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Aplinkos ministerijos, trečiajam asmeniui VĮ Registrų centras, dėl priėmimo-perdavimo akto pripažinimo iš dalies negaliojančiu, pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo galiojančia bei termino įregistruoti pirkimo-pardavimo sutartį atnaujinimo, tarp šalių sudarytą taikos sutartį su tokiomis joje numatytomis sąlygomis bei civilinę bylą Nr. 2-1526-199/2012 šioje dalyje nutraukti:

16„Mes, V. B., a.k. (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini), toliau vadinama Ieškove, bei atsakovai - Kauno miesto savivaldybė, kodas 111106319, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, atstovaujama Savivaldybės mero Andriaus Kupčinsko, Kauno technikos kolegija, į. k. 111967869 Tvirtovės ai. 35, LT-50155 Kaunas, a.s. LT 54 7044 0600 0301 1752, AB SEB bankas, banko kodas 70440, bei Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įmonės kodas 188604574, Gedimino pr. 11, LT-01103, Vilnius, toliau vadinami Atsakovais, kartu vadinami Šalimis,

17Vadovaudamiesi LR Civilinio proceso kodekso 42 str. 1 d., 140 str. 3 d., LR Civilinio kodekso 6.983 str., 6.985 str., susitarėme: 1. Kauno miesto apylinkės teismo civilinę bylą Nr. Nr.2-1526-199/2012 dalyje dėl priėmimo-perdavimo akto pripažinimo iš dalies negaliojančiu, pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo galiojančia taip pat žyminio mokesčio, bei išlaidų advokato pagalbai apmokėti užbaigti taikos sutartimi žemiau nurodytoje apimtyje. 2.Atsakovai Kauno miesto savivaldybė ir Kauno technikos kolegija pripažįsta galiojančia pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 4VJ-19076, sudarytą 1994-08-30 tarp V. B., a.k. (duomenys neskelbtini) ir Kauno aukštesniosios technikos mokyklos.

  1. Atsakovai neprieštarauja, kad esant teisės aktų nustatytiems pagrindams teismas atnaujintų terminą VĮ Registrų centre įregistruoti buto, esančio (duomenys neskelbtini) unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 4VJ-19076.
  2. Atsakovai Kauno miesto savivaldybė ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė pripažįsta 2003-10-06 priėmimo-perdavimo aktą negaliojančiu dalyje dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini) unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) perdavimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn.

185.Šalys lieka prie savo turėtų bylinėjimosi išlaidų, išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, apmoka Ieškovė.

196. Šalys susitaria vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (LR CK) 6.983 ir 6.985 straipsniais ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (LR CPK) 87 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str.ld 5 p., 294 str. 2 d., 584 str. 1 d. 4 p., teisminį ginčą Kauno miesto apylinkės teisme pagal ieškovės V. B. ieškinį atsakovams Kauno miesto savivaldybei, Lietuvos Respublikai, Kauno Technikos kolegijai šioje civilinėje byloje užbaigti šia Taikos sutartimi ir prašyti teismo Taikos sutartyje nurodytoje apimtyje civilinę bylą. Nr. 2-1526-199/2012 nutraukti, o dalyje dėl termino atnaujinimo VĮ Registrų centre įregistruoti buto, esančio (duomenys neskelbtini) unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 4VJ-19076, priimti sprendimą.

207.Bylos nutraukimo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 straipsnio 2 dalyje ir bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir civilinio proceso kodekso straipsniai, nurodyti šios Taikos sutarties 6 punkte, šalims žinomi ir suprantami. Šalims žinoma ir suprantama, kad teismo patvirtinta Taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, kad teismui patvirtinus Taikos sutartį ir bylą nutraukus dėl to paties ginčo šalys nebegalės pakartotinai kreiptis į teismą ir kad teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str., CPK 584 str. ld. 4 p.). 8.Šalys prašo Kauno miesto apylinkės teismo patvirtinti šią taikos sutartį. 9.Ši Taikos sutartis sudaryta 5-iais egzemplioriais, po vieną egzempliorių šalims ir vienas egzempliorius perduodamas Kauno miesto apylinkės teismui.“

21V. B., a.k. (duomenys neskelbtini) atnaujinti terminą įregistruoti VĮ Registrų centre 1994 m. rugpjūčio 30 d. buto, esančio (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 4VJ-19076.

22Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant... 2. ieškovė V. B. kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su ieškiniu bei... 3. Teismo posėdžio metu ieškovė pateikė teismui patvirtinti šalių sudarytą... 4. Taip pat ieškovė V. B. prašo atnaujinti jai terminą VĮ Registrų centre... 5. Atsakovo Kauno miesto savivaldybės atstovė prašo patvirtinti sudarytą... 6. Atsakovo Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovė prašo patvirtinti... 7. Atsakovo Kauno Technikos Kolegijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie... 8. Trečiojo asmens VĮ Registrų centro atstovas į teismo posėdį neatvyko,... 9. Prašymai tenkintini.... 10. Teismas priėmė patvirtinti sudarytą tarp šalių taikos sutartį.... 11. Minėta taikos sutartis tvirtintina, kadangi ji neprieštarauja įstatymui,... 12. Teismas pažymi, kad 1994m. rugpjūčio 30d. pirkimo – pardavimo sutarties... 13. Teismas, vadovaudamasis CPK 42str., 140 str.3d., 293 str.5 p., 294 str.,295... 14. Priimti šalių pateiktą ir jų pasirašytą taikos sutartį.... 15. Patvirtinti civilinėje byloje Nr.2-1526-199/2012 pagal ieškovės V. B.... 16. „Mes, V. B., a.k. (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini), toliau... 17. Vadovaudamiesi LR Civilinio proceso kodekso 42 str. 1 d., 140 str. 3 d., LR... 18. 5.Šalys lieka prie savo turėtų bylinėjimosi išlaidų, išlaidas,... 19. 6. Šalys susitaria vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (LR... 20. 7.Bylos nutraukimo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. V. B., a.k. (duomenys neskelbtini) atnaujinti terminą įregistruoti VĮ... 22. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Kauno apygardos...