Byla 2-33-734/2013
Dėl skolos priteisimo, tretysis asmuo UAB „Tele2“, teismas, priimdamas sprendimą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Šiškienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Gelvora“ atstovei Redai Stanytei,

4atsakovei R. R.,

5atsakovės atstovui advokatui Arūnui Merkiui,

6Teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei R. B. (buv. R.) dėl skolos priteisimo, tretysis asmuo UAB „Tele2“, teismas, priimdamas sprendimą

Nustatė

7teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinio reikalavimus, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės 939,28 Lt skolos, 2723,91 Lt delspinigius, 298,03 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovas UAB „Gelvora“ ieškinyje nurodė, kad atsakovė R. B. (buv. R.) su pirminiu kreditoriumi UAB „Tele2“ 2002-07-16 sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovei buvo teikiamos mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugos. Už pagal šią sutartį gautas paslaugas atsakovė įsipareigojo atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Tačiau atsakovė pažeidė prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, tinkamai už pagal paminėtą sutartį suteiktas paslaugas neatsiskaitė, pagal laikotarpiu nuo 2002-09-30 iki 2004-06-30 išrašytas PVM sąskaitas-faktūras atsakovė liko skolingas pirminiam kreditoriui UAB „Tele2“ 939,28 Lt. Ieškovas nurodė, kad 2009-03-31 sutartimi UAB „Tele2“ reikalavimo teises į sutartyje nurodytas skolas, tarp kurių yra ir atsakovės skola, perleido ieškovui (b.l. 3-6).

9Atsakovė R. B. (buv. R.) pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su UAB „Tele2“ pasirašytos sutarties galiojimas buvo 18 mėnesių, taigi ji turėjo pasibaigti 2004-01-16. Atsakovė teigė, kad UAB „Tele2“ 2002-12-31 išrašant sąskaitą turėjo suprasti, kad atsakovė sutartį faktiškai nutraukė, nes nemokėjo daugiau nei keturis mėnesius. Atsakovė atsiliepime teigė, kad delspinigiai paskaičiuoti už per ilgą laikotarpį. Atsakovė nurodė, kad ieškovo reikalavimas priteisti 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra nepagrįstas, kadangi CK 6.360 straipsnio 5 dalyje numatyta, jog kai pirkėjas praleidžia mokėjimo terminus, palūkanos už laiku nesumokėtą sumą neskaičiuojamos (b.l. 66-67).

10Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje išdėstytus reikalavimus.

11Teismo posėdžio metu atsakovė palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, paaiškino, kad 2002 metų balandžio mėnesį gulėjo ligoninėje, jokio raginimo sumokėti susidariusi įsiskolinimą iį UAB „Tele2“ negavo.

12Trečiojo asmens UAB „Tele2“ į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai (b.l. 76), byla nagrinėtina trečiajam asmeniui nedalyvaujant (CPK 247 str. 2 d.).

13Ieškinys tenkintinas iš dalies.

14Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pagal 2002-07-16 Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp UAB „Tele2“ ir atsakovės R. B. (buv. R.), atsakovei buvo teikiamos mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugos (b.l. 20-21). Už pagal šią sutartį gautas paslaugas atsakovė įsipareigojo atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Paslaugų teikimo ir gavimo metu, laikotarpiu nuo 2002-09-30 iki 2004-06-30, UAB „Tele2“ suteiktas paslaugas atsakovė gavo, tačiau netinkamai vykdė apmokėjimo už paslaugas prievolę pagal UAB „Tele2“ apmokėjimui pateiktas sąskaitas, todėl susidarė 939,28 Lt skola, kurią pagrindžia į bylą pateiktos PVM sąskaitos-faktūros (b.l. 24-46) Nustatyta, kad 2009-03-31 Reikalavimo perleidimo sutartimi, sudaryta tarp UAB „Tele2“ ir ieškovo UAB „Gelvora“, UAB „Tele2“ perleido visas teises į atsakovo skolą pagal skaitmeninio korinio ryšio paslaugų teikimo sutartį, tokiu būdu naujuoju atsakovės R. B. (buv. R.) kreditoriumi tapo ieškovas ir įgijo reikalavimo teisę į atsakovės skolą; atsakovei buvo išsiųstas pranešimas, informuojantis apie reikalavimo teisės perleidimą (b.l. 7, 10-13, 47, CK 6.101 str.).

15Atsakovė ginčijo skolos dydį, nurodė, kad su UAB „Tele2“ sudaryta Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartis buvo terminuota, jos galiojimo terminas buvo 18 mėnesių, todėl ji turėjo pasibaigti 2004-01-16, taigi UAB „Tele2“ negalėjo skaičiuoti skolą už laikotarpį, kuomet sutartis jau nebegaliojo. Šis atsakovės argumentas atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties 9.7. punkte nurodyta, kad pasibaigus sutarties terminui, klientas apie sutarties nutraukimą privalo informuoti Tele2 raštu bei Tele2 klientų aptarnavimo skyrių žodžiu, sumokėti Tele2 mokesčius už suteiktas paslaugas. Negavus pranešimo, sutartis laikoma pratęsta neterminuotam laikotarpiui. Esant šioms aplinkybėms, laikytina, kad su atsakove sudaryta sutartis tapo neterminuota, kadangi atsakovė neinformavo Tele2 apie sutarties nutraukimą.

16Atsakovė teigė, kad ji nemokėjo daugiau nei keturis mėnesius už Tele2 teikiamas paslaugas, taigi vadovaujantis skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties 9.6. punktu Tele2 turėjo manyti, kad ji nutraukė sutartį. Teismas nesutikdamas su atsakovės argumentais nurodo, kad šalių pasirašytos sutarties 9.6. buvo numatyta Tele2 teisė, bet ne pareiga manyti, kad jeigu klientas daugiau nei keturis mėnesius nemoka už Tele2 teikiamas paslaugas, klientas nutraukė sutartį.

17Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Pagal LR CK 6.720 str. suteikiamas paslaugas klientas apmoka sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Šalių sudarytos sutarties 6.2, 6.3 punktuose numatyta, kad paslaugos teikėjas kartą per mėnesį išrašo sąskaitas už suteiktas paslaugas, o klientas privalo apmokėti pateiktą sąskaitą per penkiolika kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo datos. Atsakovė neįrodė, kad prievolė buvo nevykdoma ne dėl jos kaltės (LR CK 6.248 str. 1 d.), atsakovė savo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir laiku sutartų įmokų nemokėjo, todėl atsakovė laikytina pažeidusia prievolę (LR CPK 178 str.). Dėl nurodyto, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 939,28 Lt skolos yra pagrįstas ir tenkintinas (LR CK 6.38 str., 6.101 str., 6.109 str., 6.720 str.).

18Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 2723,91 Lt delspinigių, priskaičiuotų pagal Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutarties 6.5 punktą už laikotarpį nuo 2004-09-01 iki 2012-08-10 (b.l. 8), nes atsakovė pažeidė prievolės įvykdymo terminą (CK 6.101 str. 1-2 d., 6.71 str., 6.258 str.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005) sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius.

19Pagal Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties sąlygų 6.6 punktą, atsakovė įsipareigojo mokėti po 0,1 proc. per dieną dydžio delspinigius nuo laiku už paslaugas nesumokėtos sumos (b.l. 21). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 2723,91 Lt delspinigių, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2004-09-01 iki 2012-08-10 - už 2900 dienų (b.l. 8). Nagrinėjamos bylos atveju, atsižvelgiant į aplinkybes, kad atsakovė yra vartotoja bei sudarydama sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat atsižvelgiant į prievolės sumą, kuri yra kelis kartus mažesnė nei prašomi priteisti delspinigiai, be to, į delspinigių susidarymo laikotarpį, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli, todėl prieštarauja pagrindiniams civilinių teisinių santykių – sąžiningumo, protingumo ir teisingumo – principams. Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovė sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl netesybos mažintinos nuo 0,1 proc. iki 0,02 proc. dydžio delspinigių. Teismo paskaičiavimu, už 180 dienų (6 mėn.) terminą (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.) delspinigiai nuo 939,28 Lt nesumokėtos sumos sudaro 33,81 Lt. Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, vadovaujantis LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo sąžiningumo principais bei atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, ieškovui priteistinų delspinigių suma mažintina iki 33,81 Lt, o likusioje delspinigių dalyje ieškovo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas (LR CPK 3 str. 7 d., 178 str.; CK 1.5 str. 2 d., 6.73 str. 2 d.).

20Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 298,03 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro atsakovo darbuotojo užmokestis, darbo priemonės, kompiuterių nusidėvėjimas ir kt. (b. l. 9). Vertindamas šias išlaidas teismas konstatuoja, jog šios išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusioms su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Pažymėtina, kad ieškovas užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt), t.y. ši veikla yra viena iš jo ūkinės-komercinės veiklos rūšių. Šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Dėl šios priežasties išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis, šių išlaidų negalima susieti su ieškovo veikla atsakovės atžvilgiu, nėra pateikta jokių įrodymų, jog tokios išlaidos būtų faktiškai patirtos. Byloje taip pat nėra duomenų, jog ieškovas patyrė prašomas priteisti pranešimų siuntimo bei užklausų registrams išlaidas (LR CPK 178 str.). Dėl nurodyto ieškovo reikalavimas dėl 298,03 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, t.y. nuostolių, priteisimo iš atsakovės atmestinas.

21Vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų metinės palūkanos už priteistą 973,09 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2012-09-24, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Atsakovės atstovo prašymas taikyti LR CK 6.360 straipsnio 5 dalies nuosatatas atmestinas, nes sistemiškai aiškinant šio straipnsio nuostatas, jis taikytinas daikto pirkimo-pardavimo sutartimis, kai nagrinėjamu atveju, tarp ieškovo ir atsakovės yra susiklostę mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų pirkimo-pardavimo santykiai ir atsakovei reiškiamas reikalavimas dėl netinkamos prievolės įvykdymo.

22Ieškovui iš atsakovės, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 2 d.). Teismas patenkino 2,45 proc. ieškovo reikalavimų, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 2,92 Lt bylinėjimosi išlaidų (119 Lt x 2,45 proc.).

23Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270-271 str.,

Nutarė

24ieškinį tenkinti iš dalies.

25Priteisti iš atsakovės R. B. (buv. R.), a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius, 939,28 Lt skolos, 33,81 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (973,09 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo 2012-09-28 iki visiško šio teismo sprendimo įvykdymo ir 2,92 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Gelvora“, į.k. 125164834.

26Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

27Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, paduodant skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Šiškienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Gelvora“ atstovei Redai Stanytei,... 4. atsakovei R. R.,... 5. atsakovės atstovui advokatui Arūnui Merkiui,... 6. Teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“... 7. teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinio reikalavimus,... 8. Ieškovas UAB „Gelvora“ ieškinyje nurodė, kad atsakovė R. B. (buv. R.)... 9. Atsakovė R. B. (buv. R.) pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė,... 10. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje išdėstytus... 11. Teismo posėdžio metu atsakovė palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus,... 12. Trečiojo asmens UAB „Tele2“ į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 14. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pagal 2002-07-16... 15. Atsakovė ginčijo skolos dydį, nurodė, kad su UAB „Tele2“ sudaryta... 16. Atsakovė teigė, kad ji nemokėjo daugiau nei keturis mėnesius už Tele2... 17. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi... 18. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 2723,91 Lt delspinigių,... 19. Pagal Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties sąlygų... 20. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 298,03 Lt ikiteisminio... 21. Vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovės... 22. Ieškovui iš atsakovės, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų... 23. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270-271 str.,... 24. ieškinį tenkinti iš dalies.... 25. Priteisti iš atsakovės R. B. (buv. R.), a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius,... 26. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 27. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...