Byla 2-8145-728/2012
Dėl apgyvendinimo paslaugos teikimo sutarties punktų sąlygų pripažinimo nesąžiningomis ir negaliojančiomis, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Regina Eltermanienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ieškinį atsakovui UAB „Kosta“ dėl apgyvendinimo paslaugos teikimo sutarties punktų sąlygų pripažinimo nesąžiningomis ir negaliojančiomis, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2atsakovui yra pareikštas ieškinys dėl Apgyvendinimo paslaugos tiekimo sutarties 12.5 ir 14.3 punktų sąlygų bei 2012-01-20 redakcijos sutarties 12.5, 14.3.2, 14.3.3 punktų sąlygų pripažinimo nesąžiningomis ir negaliojančiomis.

3Ieškovas nurodė, kad atsakovo Apgyvendinimo paslaugos teikimo sutarties 12.5 punktas įtvirtina, jog vartotojas sutinka, kad viešbučiai, kuriuose ketinama apsistoti, gali numatyti specialias sąlygas, t.y. viešbučiai, kuriuose ketina apsistoti vartotojas, gali vartotojui pateikti vykdyti tokias sąlygas, su kuriomis vartotojas nebuvo supažindintas prieš sudarant sutartį. Šis punktas neatitinka LR CK 6.719 str. nuostatų ir iš esmės iškreipia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą ir vartotojo teises ir interesus vartotojo nenaudai. Atsakovas, reaguodamas į ieškovo 2012-01-06 raštą Nr. 4-155, pakeitė minėtos sutarties 12.5 punktą, tačiau jis yra analogiškas senajam sutarties punktui. Taip pat minėtos sutarties 14.3 punkte nustatyta, kad šalys susitaria, jog siekiant apsaugoti bei tarpusavyje suderinti tiek klientų, tiek kelionių agentūros interesus bei teisėtus lūkesčius, tarpusavio derybų būdu nustatė, kad: 14.3.1 jeigu sutartis klientų iniciatyva nutraukiama per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo sutarties sudarymo dienos – kelionių agentūra klientams grąžina visą sumokėtą sutarties kainą (grąžinimo terminas – 14 (keturiolika) kalendorinių dienų); 14.3.2 jeigu sutartis klientų iniciatyva nutraukiama per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų (nuo 8 iki 14 dienų) nuo sutarties sudarymo dienos kelionių agentūra klientams grąžina 75% sumokėtos sutarties kainos dalį (likusi 25 %sumokėtos sutarties kainos dalis lieka kelionių agentūrai kaip patirtų nuostolių dėl sutarties nutraukimo anksčiau laiko, atlyginimas (grąžinimo terminas – 14 (keturiolika) kalendorinių dienų); 14.3.3 jeigu sutartis klientų iniciatyva nutraukiama po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos – kelionių agentūra klientams negrąžina visos klientų sumokėtos sutarties kainos. Šis punktas neatitinka LR CK 6.370 str. 6.369 str. nuostatų ir iš esmės iškreipia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus vartotojo nenaudai. Atsakovas, reaguodamas į ieškovo 2012-01-06 raštą Nr. 4-155, pakeitė minėtos sutarties 14.3 punktą, tačiau jis yra analogiškas senajam sutarties punktui ir tiesiog papildytas nauju papunkčiu.

4Atsakovui LR CPK 123 str. 4 d. nustatyta tvarka 2012-04-30 buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau atsakovas nustatytais terminais atsiliepimų į ieškinį nepateikė, o ieškovas prašė priimti sprendimą už akių. Todėl atsiranda LR CPK 142 str. 2 d. ir 285 str. numatytos teisinės pasekmės - priimamas sprendimas už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 285 str. 2 d.).

7Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad atsakovo sudarytoje standartinėje Apgyvendinimo paslaugos teikimo sutarties 12.5 p. nustatyta, kad sudarydami šią sutartį klientai sutinka, kad viešbučiai, kuriuose ketinama apsistoti, gali numatyti specialias sąlygas, tokias kaip konkrečios savaitės dienos atvykimo-išvykimo viešbutyje įvardijimas, užstato reikalavimas, asmenų, atvyksiančių kartu su klientais kontingentas ir kt. (b.l. 14-17). Taip pat minėtos sutarties 14.3 punkte nustatyta, jog šalys susitaria, kad siekiant apsaugoti bei tarpusavyje suderinti tiek klientų, tiek kelionių agentūros interesus bei teisėtus lūkesčius, tarpusavio derybų būdu nustatė, kad: 14.3.1 jeigu sutartis klientų iniciatyva nutraukiama per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo sutarties sudarymo dienos – kelionių agentūra klientams grąžina visą sumokėtą sutarties kainą (grąžinimo terminas – 14 (keturiolika) kalendorinių dienų); 14.3.2 jeigu sutartis klientų iniciatyva nutraukiama per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų (nuo 8 iki 14 dienų) nuo sutarties sudarymo dienos kelionių agentūra klientams grąžina 75% sumokėtos sutarties kainos dalį (likusi 25 %sumokėtos sutarties kainos dalis lieka kelionių agentūrai kaip patirtų nuostolių dėl sutarties nutraukimo anksčiau laiko, atlyginimas (grąžinimo terminas – 14 (keturiolika) kalendorinių dienų); 14.3.3 jeigu sutartis klientų iniciatyva nutraukiama po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos – kelionių agentūra klientams negrąžina visos klientų sumokėtos sutarties kainos (b.l. 14-17). Iš rašytinių įrodymų turinio taip pat nustatyta, kad 2011-12-29 d. ieškovas priėmė nutarimą Nr. 10-804, kuriuo nutarė pripažinti, kad atsakovo Apgyvendinimo paslaugos teikimo sutarties 12.5 punkto nuostata atitinka LR CK 6.188 str. 1 d. bendrąjį sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t.y. iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus; taip pat nutarė pripažinti, kad atsakovo Apgyvendinimo paslaugos teikimo sutarties 14.3 punktų nuostata atitinka LR CK 6.188 str. 2 d. 5 p. sutarties nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t.y. nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą; taip pat nutarė pripažinti, kad atsakovo Apgyvendinimo paslaugos teikimo sutarties 21 punktų nuostata atitinka LR CK 6.188 str. 2 d. 18 p. sutarties nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t.y. panaikina arba suvaržo vartotojo teisę pareikšti ieškinį ar pasinaudoti kitais pažeistų teisių gynimo būdais (b.l. 18-23). Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas kreipėsi į atsakovą, nurodydamas pakeisti nesąžiningas Apgyvendinimo paslaugos teikimo sutarties sąlygas (b.l. 24-31). Iš bylos medžiagos taip pat nustatyta, kad atsakovas iš dalies sutiko su ieškovo nutarime išdėstytais motyvais ir nuo 2012-01-20 d. pakeitė sutarties 12.5, 14.3 bei 21 p. nuostatas (b.l. 32-39).

8Dėl Apgyvendinimo paslaugos teikimo sutarties 12.5 punkto bei 2012-01-20 redakcijos sutarties 12.5 punkto sąlygų.

9Sutinkamai su LR CK 6.369 str. 8 d., 6.719 str. 1 d. nuostatomis, pardavėjas per protingą terminą iki pakaitinio naudojimosi patalpomis, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo arba keitimosi sutarčių sudarymo privalo pirkėjui nemokamai įteikti pirkėjui prieinamoje patvariojoje laikmenoje pateiktą aiškią ir tikslią Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą informaciją apie sutarčių sąlygas. Pirkėjui pateikiamos informacijos formas tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Prieš sudarant paslaugų sutartį, paslaugų teikėjas privalo suteikti klientui išsamią informaciją, susijusią su teikiamų paslaugų prigimtimi, jų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokią informaciją, turinčią įtakos kliento apsisprendimui sudaryti sutartį.

10P. S. 12.5 p. „Sudarydami šią sutartį klientai sutinka, kad viešbučiai, kuriuose ketinama apsistoti, gali numatyti specialias sąlygas, tokias kaip konkrečios savaitės dienos atvykimo-išvykimo viešbutyje įvardijimas, užstato reikalavimas, asmenų, atvyksiančių kartu su klientais kontingentas ir kt.“

11Pagal 2012-01-20 redakcijos Sutarties 12.5 p. „ Sudarydami šią sutartį, Klientai patvirtina, jog yra gavę visą tikslią ir aiškią informaciją apie tai, kad viešbučiai, kuriuose ketinama apsistoti, turi bendras vidaus taisykles ir neprieštarauja dėl tokių taisyklių kaip konkrečios savaitės dienos atvykimo-išvykimo viešbutyje būtinybė, asmenų, atvyksiančių kartu su klientais, kontingentas ir kt. laikymosi.“

12Atsakovo sutartyje įtvirtintos sąlygos paneigia atsakovo pareigą suteikti vartotojui visą, su paslaugos teikimu susijusią informaciją, būtiną vartotojo apsisprendimui minėtą paslaugą užsakyti, todėl teismo manymu šios sąlygos vertintinos kaip įpareigojančios vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis vartotojas neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo, pažeidžiančios sutarties šalių pusiausvyrą bei varžo vienos iš sutarties šalių teisę gauti informaciją bei teisę atsisakyti nekokybiškos paslaugos, todėl šios sutarties sąlygos laikytinos nesąžiningomis ir negaliojančiomis (LR CK 6.188 str.).

13Dėl Apgyvendinimo paslaugos teikimo sutarties 14.3 punkto bei 2012-01-20 redakcijos sutarties 14.3.2, 14.3.3 punktų sąlygų.

14P. S. 14.3 p. „Šalys susitaria, kad siekiant apsaugoti bei tarpusavyje suderinti tiek klientų, tiek kelionių agentūros interesus bei teisėtus lūkesčius, tarpusavio derybų būdu nustatė, kad: 14.3.1 jeigu sutartis klientų iniciatyva nutraukiama per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo sutarties sudarymo dienos – kelionių agentūra klientams grąžina visą sumokėtą sutarties kainą (grąžinimo terminas – 14 (keturiolika) kalendorinių dienų); 14.3.2 jeigu sutartis klientų iniciatyva nutraukiama per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų (nuo 8 iki 14 dienų) nuo sutarties sudarymo dienos kelionių agentūra klientams grąžina 75% sumokėtos sutarties kainos dalį (likusi 25 %sumokėtos sutarties kainos dalis lieka kelionių agentūrai kaip patirtų nuostolių dėl sutarties nutraukimo anksčiau laiko, atlyginimas (grąžinimo terminas – 14 (keturiolika) kalendorinių dienų); 14.3.3 jeigu sutartis klientų iniciatyva nutraukiama po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos – kelionių agentūra klientams negrąžina visos klientų sumokėtos sutarties kainos.“

15Pagal 2012-01-20 redakcijos Sutarties 14.3 p. „Šalys susitaria, kad siekiant apsaugoti bei tarpusavyje suderinti tiek klientų, tiek kelionių agentūros interesus bei teisėtus lūkesčius, tarpusavio derybų būdu nustatė, kad: 14.3.1 jeigu sutartis klientų iniciatyva nutraukiama per 7 (septynias) dienas nuo sutarties sudarymo dienos – kelionių agentūra klientams grąžina visą sumokėtą sutarties kainą (grąžinimo terminas – 14 (keturiolika) dienų); 14.3.2 jeigu sutartis klientų iniciatyva nutraukiama per 14 (keturiolika) dienų (nuo 8 iki 14 dienų) nuo sutarties sudarymo dienos kelionių agentūra klientams grąžina 75% sumokėtos sutarties kainos dalį (likusi 25 %sumokėtos sutarties kainos dalis lieka kelionių agentūrai kaip patirtų nuostolių dėl sutarties nutraukimo anksčiau laiko, atlyginimas (grąžinimo terminas – 14 (keturiolika) dienų); 14.3.3 jeigu sutartis klientų iniciatyva nutraukiama po 14 (keturiolikos) dienų nuo sutarties sudarymo dienos – kelionių agentūra klientams negrąžina visos klientų sumokėtos sutarties kainos; 14.3.4 jeigu sutartis nutraukiama kelionių agentūros iniciatyva anksčiau laiko ar kelionių agentūros nėra vykdomi sutartiniai įsipareigojimai, pastaroji klientams privalo grąžinti visą sumokėtą paslaugos kainą.“

16Sutinkamai su LR CK 6.370 str. 6 d., 8 d., 6.721 str. 1 d. nuostatomis, pirkėjui pasinaudojus šiame straipsnyje nustatyta teise atsisakyti sutarties, šalių pareigos vykdyti sutartį pasibaigia ir pirkėjas neturi patirti jokių išlaidų ar sumokėti už paslaugas, kurios buvo suteiktos iki sutarties atsisakymo dienos. Iki laikotarpio, per kurį pirkėjas turi teisę atsisakyti pakaitinio naudojimosi patalpomis, ilgalaikio atostogų produkto, keitimosi sutarčių, pabaigos arba iki perpardavimo sutarties įvykdymo arba jos pasibaigimo kitu būdu pardavėjui ar trečiajam asmeniui draudžiama iš pirkėjo priimti bet kokį išankstinį mokėjimą. Išankstiniu mokėjimu laikomas pirkėjo garantijos suteikimas, pinigų sumos banko sąskaitoje rezervavimas, skolos pripažinimas ir bet kokios pinigų sumos pardavėjui ar trečiajam asmeniui sumokėjimas. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento.

17Atsakovo sutarties 14.3 bei 2012-01-20 redakcijos sutarties 14.3.2 bei 14.3.3 punktų sąlygos apriboja vartotojų teisę bet kada nutraukti sutartį, taip suvaržydamos vartotojo apsisprendimą dėl tam tikros paslaugos įsigijimo, kadangi vartotojas, norėdamas pasinaudoti šia teise, patirtų išlaidas, kurių pagal įstatymo normas negali būti, todėl minėtos sąlygos laikytinos nesąžiningomis, iškreipiančiomis sutarties šalių teisių pusiausvyrą, ir negaliojančiomis (LR CK 6.188 str.).

18Ištyręs bei įvertinęs ieškinyje išdėstytas aplinkybes bei pateiktus rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, kad ieškovo ieškinys yra visiškai pagrįstas, todėl ieškovo ieškinys tenkintinas pilnutinai bei pripažintina, kad Apgyvendinimo paslaugos tiekimo sutarties 12.5 ir 14.3 punktų sąlygos bei 2012-01-20 redakcijos sutarties 12.5, 14.3.2, 14.3.3 punktų sąlygos yra nesąžiningos ir negaliojančios.

19Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą, tačiau atsižvelgiant į tai, kad atsakovui Vilniaus apygardos teismo 2012-04-24 nutartimi Nr. B2-4186-340/2012 yra iškelta bankroto byla, žyminis mokestis iš atsakovo neišieškomas (LR CPK 83 str. 1 d. 8 p., 93 str. 1 d.).

20Teisėja, vadovaudamasi LR CPK 142 str. 4 d., 285-286 str., 307 str.,

Nutarė

21ieškinį tenkinti.

22Pripažinti UAB „Kosta“, į.k. 302634141, Apgyvendinimo paslaugų teikimo sutarties 12.5 ir 14.3 punktų sąlygas nesąžiningomis ir negaliojančiomis.

23Pripažinti UAB „Kosta“, į.k. 302634141, 2012-01-20 redakcijos Apgyvendinimo paslaugų teikimo sutarties 12.5 ir 14.3.2 bei 14.3.3 punktų sąlygas nesąžiningomis ir negaliojančiomis

24Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

25Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Regina Eltermanienė, rašytinio... 2. atsakovui yra pareikštas ieškinys dėl Apgyvendinimo paslaugos tiekimo... 3. Ieškovas nurodė, kad atsakovo Apgyvendinimo paslaugos teikimo sutarties 12.5... 4. Atsakovui LR CPK 123 str. 4 d. nustatyta tvarka 2012-04-30 buvo įteikta... 5. Ieškinys tenkintinas. ... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad... 8. Dėl Apgyvendinimo paslaugos teikimo sutarties 12.5 punkto bei 2012-01-20... 9. Sutinkamai su LR CK 6.369 str. 8 d., 6.719 str. 1 d. nuostatomis, pardavėjas... 10. P. S. 12.5 p. „Sudarydami šią sutartį klientai sutinka, kad viešbučiai,... 11. Pagal 2012-01-20 redakcijos Sutarties 12.5 p. „ Sudarydami šią sutartį,... 12. Atsakovo sutartyje įtvirtintos sąlygos paneigia atsakovo pareigą suteikti... 13. Dėl Apgyvendinimo paslaugos teikimo sutarties 14.3 punkto bei 2012-01-20... 14. P. S. 14.3 p. „Šalys susitaria, kad siekiant apsaugoti bei tarpusavyje... 15. Pagal 2012-01-20 redakcijos Sutarties 14.3 p. „Šalys susitaria, kad siekiant... 16. Sutinkamai su LR CK 6.370 str. 6 d., 8 d., 6.721 str. 1 d. nuostatomis,... 17. Atsakovo sutarties 14.3 bei 2012-01-20 redakcijos sutarties 14.3.2 bei 14.3.3... 18. Ištyręs bei įvertinęs ieškinyje išdėstytas aplinkybes bei pateiktus... 19. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 20. Teisėja, vadovaudamasi LR CPK 142 str. 4 d., 285-286 str., 307 str.,... 21. ieškinį tenkinti.... 22. Pripažinti UAB „Kosta“, į.k. 302634141, Apgyvendinimo paslaugų teikimo... 23. Pripažinti UAB „Kosta“, į.k. 302634141, 2012-01-20 redakcijos... 24. Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine... 25. Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo...