Byla 2-11089-781/2011
Dėl žalos atlyginimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Jūratė Varanauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui V. V. dėl žalos atlyginimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas nurodė, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos (toliau – VRAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija) vyresnysis specialistas nustatė, kad atsakovas 2011 m. sausio 11 d. 15 val. Vilniaus m. Neries upėje esančiame užutekyje neteisėtai žvejojo tinkliniais įrankiais, tokiu būdu netesėtai sugavo aštuonis ešerius, šešias kuojas ir tris karšius. VRAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2011 m. sausio 24 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-7.5-4 atsakovui skirta 300, 00 Lt administracinė bauda. Atsakovas nutarimo neskundė, baudos nesumokėjo. Atsakovo neteisėtais veiksmais buvo padaryta 178, 29 Lt žala žuvų ištekliams.

3Atsakovui teismo procesinių dokumentų Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio nustatyta tvarka įteikti nepavykus, vadovaujantis Vilniaus miesto

41 apylinkės teismo 2011 m. birželio 20 d. nutartimi, procesiniai dokumentai buvo įteikti viešo paskelbimo būdu, paskelbiant pranešimus 2011 m. liepos 9 d. laikraštyje „Vilniaus diena“ ir

52011 m. liepos 11 d. „Respublika“. Atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl ieškovo prašymu priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

6Ieškinys tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas 2011 m. sausio 11 d. 15 val. Vilniaus m. Neries upėje esančiame užutekyje neteisėtai žvejojo tinkliniais įrankiais ir sugavo aštuonis ešerius, šešias kuojas ir tris karšius (b. l. 2). VRAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2011 m. sausio 24 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-7.5-4 atsakovui skirta 300, 00 Lt administracinė bauda (b. l. 3). Ieškovas pateikė žalos žuvų ištekliams paskaičiavimą, iš kurio matyti, kad padaryta žala sudaro 178, 29 Lt (b. l. 4). Žala apskaičiuota remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. D1-280 patvirtintu Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1048 patvirtintais Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo indeksuotais baziniais įkainiais 2011 metams.

9Atsakovas, žvejodamas draudžiamais tinkliniais žvejybos įrankiais, pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-337 patvirtintų Mėgėjiškos žūklės taisyklių 12.2 punkto reikalavimus ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 87 straipsnio 3 dalyje. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti. Padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato ribotą atsakomybę (CK

106.241 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad asmenys, neteisėta veika padarę žalos gamtai, privalo atlyginti visus nuostolius. Atsakovo veiksmų neteisėtumas, kaltė bei priežastinis ryšys tarp veiksmų ir atsiradusių pasekmių nustatyti administracinio teisės pažeidimo byloje (CPK 182 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo priteistina 178, 29 Lt žalos.

11Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 258, 99 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu atsakovui viešo paskelbimo būdu.

12Vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo priteistina 68, 00 Lt žyminio mokesčio.

13Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistina 3, 86 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (pašto išlaidų) į valstybės biudžetą (CPK 92 straipsnis).

14Teismas, vadovaudamasis CPK 92–93, 96 straipsniais, 142 straipsnio 4 dalimi,

15285–288 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti.

17Priteisti iš atsakovo V. V., a. k. ( - ), 178, 29 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt aštuonis Lt 29 ct) žalos ir 258, 99 Lt (du šimtus penkiasdešimt aštuonis Lt 99 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento, kodas 190742148, naudai (sumokant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos sąskaitą Nr. LT06 4010 0424 0002 0155, AB DnB NORD banko Vilniaus skyrius, b. k. 40100).

18Priteisti iš atsakovo V. V., a. k. ( - ), 68, 00 Lt (šešiasdešimt aštuonis Lt 00 ct) žyminio mokesčio ir 3, 86 Lt (tris Lt 86 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai