Byla T-240-633/2018
Dėl nusikalstamos veikos perkvalifikavimo

1Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teisėjas A. V.

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo T. A. prašymą dėl nusikalstamos veikos perkvalifikavimo, ir

Nustatė

3

  1. 2000 m. vasario 9 d. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje

    4Nr. 1-12/2000 T. A. buvo nuteistas pagal 1961 m. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – 1961 m. BK) 16 str. 2 d., 18 str. 4 d., 327 str. 3 d. ir jam paskirta 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmė su 200 Lt turto konfiskavimu, bausmę atliekant sustiprinto režimo pataisos darbų kolonijoje. Šiuo metu bausmė atlikta, teistumas išnykęs.

  2. 2018 m. balandžio 10 d. Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmuose gautas pareiškėjo T. A. prašymas Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2000 m. vasario 9 d. nuosprendžiu jam kvalifikuotą pagal 1961 m. BK 16 str. 2 d., 18 str. 4 d., 327 str. 3 d. veiką (netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimas, laikymas arba paleidimas apyvarton) perkvalifikuoti pagal BK, patvirtinto 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII -1968, įsigaliojusio 2003 m. gegužės 1 d., 22 str. 1 d., 24 str. 4 d., 213 str. 3 d. (netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimas, laikymas arba realizavimas).
  3. Pareiškėjas prašyme nurodo, kad nusikalstamos veikos perkvalifikavimas palengvintų jo teisinę padėtį – jis būtų laikomas įvykdęs ne sunkų (1961 m. BK 81 str.), o nesunkų (2000 m. BK 11 str. 3 d.) nusikaltimą, ir jo šeimos narys (mama) L. A., kaip daugiavaikė motina, galėtų gauti Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinę pensiją.
  4. Prokuroras pozicijos byloje nepareiškė.
  5. Pareiškėjo prašymas teisėtas, pagrįstas, todėl tenkintinas.
  6. Vadovaujantis 2002 m. spalio 29 d. „Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, patvirtinto 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968, Baudžiamojo proceso kodekso, patvirtinto 2002 m. kovo 14 d. įstatymu Nr. IX-785, ir Bausmių vykdymo kodekso, patvirtinto 2002 m. birželio 27 d. įstatymu Nr. IX-994, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo“ 4 str. 1 d. nustatyta, kad, jeigu asmuo iki 2003 m. gegužės 1 d. padarė nusikalstamą veiką, kuri atitinka naujajame Baudžiamajame kodekse numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymius, ši veika perkvalifikuojama pagal atitinkamą naujojo baudžiamojo kodekso straipsnį, švelninantį bausmę arba kitokiu būdu palengvinantį nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį. T. A. 2000 m. vasario 9 d. nuteistas už nusikaltimą, numatytą 1961 m. BK 16 str. 2 d., 18 str. 4 d., 327 str. 3 d. Vadovaujantis 1961 m. BK 81 str. ši nusikalstama veika buvo laikoma sunkiu nusikaltimu. Pagal šiuo metu (nuo 2003-05-01) galiojantį Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą (toliau – 2000 m. BK), asmens, kuris gavęs kaip tikrus realizavo nedidelį kiekį žinomai netikrų ar suklastotų Lietuvos ar kitos valstybės apyvartoje esančių pinigų ar vertybinių popierių, veika būtų kvalifikuojama kaip 213 str. 3 d. numatyta nusikalstama veika (2000 m. BK 3 str.), ir kuri pagal 2000 m. BK 11 str. 3 d. priskiriama nesunkių nusikaltimų kategorijai. Perkvalifikuojant nusikalstamą veiką pagal 2000 m. BK 213 str. 3 d. yra reikšmin-gas teisingas pastarosios nusikalstamos veikos sudėties objektyviosios pusės vertinamojo požymio „nedidelis kiekis“, kurio 1961 m. BK 327 straipsnyje aplamai nebuvo, išaiškinimas. Kadangi šio nusikalstamą veiką kvalifikuojančio požymio turinio baudžiamasis įstatymas (2000 m. BK) neatskleidžia, teismų praktikoje apibendrinti ir iki tol taikyti netikrų pinigų kiekio nustatymo kriterijai ir išaiškinta, kad šis vertinamasis požymis nustatomas kiekvienoje byloje atsižvelgiant ne tik į pagamintų, laikytų ar realizuotų netikrų pinigų kiekį bet ir jų nominalią vertę, gaminimo technologiją, žaliavų pobūdį, kiekį bei kitas bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos 2007 m. balandžio 17 d. nutartis kasacinėje byloje Nr. 2K-7-45/2007, 2012 m. balandžio 24 d. nutartis kasacinėje byloje Nr. 2K-7-48/2012, 2013 m. gegužės 24 d. nutartis kasacinėje byloje Nr. 2K-270/2013, Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos 2015 m. birželio 18 d. nutartis apeliacinėje byloje Nr. 1A-230-327/2015). Taikant įstatymo analogiją, teismų praktikoje nedideliu netikrų pinigų kiekis laikoma tuomet, kai jo nominali vertė neviršija 5 MGL (2000 m. BK 190 str.). 2000-02-09 teismo apkaltinamojo nuosprendžio duomenimis T. A. organizavo pasikėsinimą paleisti apyvarton gautą kaip tikrą vieną (kiekis – minimalus) 50 Lt nominalo neprofesionaliai suklastotą banknotą, kas šiuo metu atitinka 14,48 Eur, nusikalstamos veikos padarymo metu (1998 m. balandžio 21 d.) pasikėsintų paleisti apyvarton netikrų pinigų vertė taip pat nesiekė ir 1 MGL dydžio – 120 Lt (šaltinis – www.tagidas.lt/savadai/9007).
  7. T. A. įsigaliojus naujajam 2000 m. BK iš karto nesikreipė pareiškimu dėl padarytos nusikalstamos veikos perkvalifikavimo, – kreipėsi jau išnykus teistumui, tačiau atsižvelgiant į tai, kad veikos perkvalifikavimas kitokiu būdu palengvintų praeityje nusikaltimą padariusio asmens teisinę padėtį (šiuo atveju jo šeimos nario – motinos, kuriai leistų realizuoti teisę į valstybinę pensiją), nagrinėjamu atveju T. A. taikytinos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 362(1) str. nuostatos dėl veikos perkvalifikavimo į švelnesnį baudžiamąjį įstatymą. Pagal BK 3 str. 1 d. veikos nusikalstamumą panaikinantis, bausmę švelninantis arba kitokiu būdu nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį palengvinantis baudžiamasis įstatymas turi grįžtamąją galią, t. y. taikomas iki tokio įstatymo įsigaliojimo nusikalstamą veiką padariusiems asmenims, taip pat atliekantiems bausmę bei turintiems teistumą asmenims, o nagrinėjamu atveju, – ir jau išnykus teistumui, kadangi įstatymas nenumato kitų būdų T. A. teisėms apginti.

5Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3621 ir 364 str. str.,

Nutarė

6Prašymą tenkinti.

7T. A., asmens kodas – ( - ) nuteisto Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2000 m. vasario 9 d. nuosprendžiu, nusikalstamą veiką perkvalifikuoti iš 1961 m. Lietuvos Respublikos BK 16 str. 2 d., 18 str. 4 d., 327 str. 3 d. (netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimas, laikymas ar paleidimas apyvarton) į Lietuvos Respublikos BK, patvirtinto 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII -1968, įsigaliojusio 2003 m. gegužės 1 d., 22 str. 1 d., 24 str. 4 d. ir 213 str. 3 d. (netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimas, laikymas arba realizavimas). Bausmės nekeisti.

8Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašų įteikimo gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai