Byla 2-4732-374/2017
Dėl Kauno teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos 2017-06-01 sprendimo Nr. DGKS-2667 panaikinimo. Teismas

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, sekretoriaujant S. B., dalyvaujant ieškovo UAB „Kubiliaus transportas“ atstovei G. R., atsakovo R. R. atstovui advokato padėjėjui V. R., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kubiliaus transportas“ ieškinį atsakovui R. R. dėl Kauno teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos 2017-06-01 sprendimo Nr. DGKS-2667 panaikinimo. Teismas

Nustatė

2Ieškovas UAB „Kubiliaus transportas“ teismo prašo panaikinti Kauno teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos 2017-06-01 sprendimą Nr. DGKS-2667 ir R. R. prašymą atmesti.

3Atsakovas R. R. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti ir palikti galioti Kauno teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos 2017-06-01 sprendimą Nr. DGKS-2667.

4Ieškinys atmestinas.

5Nustatyta, kad Kauno teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisija 2017-06-01 priėmė sprendimą Nr. DGKS-2667, kuriuo patenkino pareiškėjo R. R. prašymą ir nuspendė išieškoti iš atsakovo UAB „Kubiliaus transportas“ ieškovo R. R. naudai neišmokėtą darbo užmokestį - 2393,48 Eur ir vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką - 1000,00 Eur.

6Ieškovas UAB „Kubiliaus transportas“, nesutikdamas su šiuo sprendimu pareiškė ieškinį, kuriame nurodo, kad darbo ginčų komisija darbo sutarties nuostatas aiškino netinkamai, neatsižvelgiant, į abiejų šalių valia pasirašytą susitarimą. Darbo ginčų komisija nesiaiškino aplinkybės, kaip darbo užmokesti mokamas kitiems darbuotojams. Nebuvo apklausti atsakovas ir kiti darbuotojai žinoję šio susitarimo su atsakovu detales ar bendrą tvarką, kas galėjo turėti įtakos galutiniam Darbo ginčų komisijos sprendimui.

7Ieškovas nurodo, kad 2016 m. vasario 9 d. atsakovas, darbo sutarties Nr. 201540 pagrindu, pradėjo dirbti UAB „Kubiliaus transportas“ vairuotojo - ekspeditoriaus pareigose. Darbo sutartyje šalys nustatė, jog mėnesinis atlyginimas bus 460,00 Eur, kuris mokamas sekančio mėnesio 25 d. buhalterijoje, arba banke, papildomai ieškovas įsipareigojo mokėti ne mažiau kaip 50 procentų dienpinigių vykstant į komandiruotes.

82016 m. vasario 9 d. Darbo sutarties priedu Nr. l buvo nustatyta speciali darbo sutarties sąlyga, pagal kurią nuo 2016 m. vasario 9 d. už dirbtą laiką Vokietijoje ieškovas įsipareigojo mokėti darbuotojui 8,50 Eur už 1 valandą. Ieškovas pažymėjo, kad Darbo sutarties priedas Nr. l užtikrina darbuotojui, kad įmonė laikosi Vokietijos minimalaus darbo užmokesčio įstatymo nuostatos, taikomos asmenims, dirbantiems Vokietijos teritorijoje. Įstatymo taikymas negalioja vairuotojams, vykstantiems per Vokietijos teritoriją tranzitu ir neatliekantiems jokių darbų Vokietijos teritorijoje.

92016 m. liepos 1 d. Darbo sutarties priedu Nr. 2 buvo nustatyta speciali darbo sutarties sąlyga, pagal kurią nuo 2016 m. liepos 1 d. už dirbtą laiką Prancūzijoje darbdavys įsipareigojo mokėti darbuotojui 10,00 Eur už 1 valandą. Ieškovo nuomone, Darbo sutarties priedas Nr. 2 užtikrina darbuotojui, kad įmonė laikosi Prancūzijos minimalaus darbo užmokesčio įstatymo nuostatos, taikomos asmenims, dirbantiems Prancūzijos teritorijoje. Įstatymo taikymas negalioja vairuotojams, vykstantiems per Prancūzijos teritoriją tranzitu ir neatliekantiems jokių darbų Prancūzijos teritorijoje.

10Ieškovas nurodo, kad vadovaujantis 1996 m. gruodžio 16 Direktyva 96/71/EC, str. L, bei Prancūzijos civilinio kodekso nuostatomis į Darbo užmokestį įeina tokie elementai: minimalus valandinis ar mėnesinis atlyginimas; papildomas mokestis už viršvalandžius; papildomi mokėjimai nustatyti įmonės kolektyvinėje sutartyje. Sumos išreiškiamos bruto (neatskaičius mokesčių). Be to, vadovaujantis 1996 m. gruodžio 16 d. Direktyvos 96/71 /EC 7 paragrafo 3 str. į darbuotojo darbo užmokestį gali būti įtraukiami šie elementai (kai darbdavys yra ne Prancūzijoje įsteigta įmonė): darbuotojo darbo užmokestis nurodytas darbo sutartyje; papildomas apmokėjimas už viršvalandžius; bet kokio pobūdžio premijos; specifinės komandiravimo išlaidos (pvz. ekspatriacijos priemoka); išmokos natūra. Sumos išreiškiamos bruto (neatskaičius mokesčių). Ieškovas, keisdamas darbo sutartį, vadovavosi Teisinių paslaugų biuro „Teisės riba“ suteikta konsultacija Nr. 2017/06/0-1 (b.l. 46-47).

11Ieškovas, vadovaudamasis aukščiau nurodytais norminiais aktais, nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio iki 2017 m. sausio mėnesio, pagal siuntimo į komandiruotes ir dienpinigių paskaičiavimo įsakymus, priskaičiavo atsakovui 3 246,12 Eur, išmokėjo 3 246,12 Eur. Tai patvirtina įsakymai į komandiruotes, mokėjimo nurodymai, darbo užmokesčio priskaitymų - išskaitymų žiniaraščiai, banko pavedimai.

12Ieškovo teigimu, atsakovui buvo išaiškintas darbo sutarties pakeitimų tikslas, paaiškinta, kad darbo užmokesčio dydis nepasikeis, jis iki išėjimo iš darbo jokių pretenzijų dėl darbo užmokesčio nereiškė, vadinasi, sutiko su jam išmokėtu darbo užmokesčio dydžiu.

13Liudytoja A. S., dirbanti ieškovo įmonėje buhaltere, nurodė, kad ji turi įgaliojimą sudarinėti darbo sutartis, daryti jų pakeitimus. Liudytoja patvirtino, kad ji įmonės vadovo nurodymu, pakeitė darbo sutarties, sudarytos su atsakovu, sąlygas, t.y. 2016 m. vasario 9 d. Darbo sutarties priedu Nr. l nustatė specialią darbo sutarties sąlygą, pagal kurią nuo 2016 m. vasario 9 d. už dirbtą laiką Vokietijoje ieškovas įsipareigojo mokėti darbuotojui 8,50 Eur už 1 valandą, o 2016 m. liepos 1 d. Darbo sutarties priedu Nr. 2 nustatė specialią darbo sutarties sąlygą, pagal kurią nuo 2016 m. liepos 1 d. už dirbtą laiką Prancūzijoje darbdavys įsipareigojo mokėti darbuotojui 10,00 Eur už 1 valandą. Liudytojos teigimu, atsakovas šiuos pakeitimus suprato, sutiko ir pasirašė. Liudytoja nurodė, kad atsakovui buvo išaiškinta, kad darbo užmokestis nekils, šie pakeitimai daromi tik dėl Vokietijoje ir Prancūzijoje galiojančių reikalavimų. Be to, liudytojos teigimu, pagal šiuos pakeitimus mokama tik už darbą tose šalyse, o vairavimas, t.y važiavimas per šalį tranzitu – neįskaitomas kaip darbas. Į šį valandinį darbo užmokestį įskaitoma minimalus valandinis atlyginimas, papildomas mokestis už viršvalandžius, papildomi mokėjimai nustatyti įmonės kolektyvinėje sutartyje. Todėl, liudytojos teigimu, atsakovo darbo užmokestį paskaičiavus pagal nurodytus darbo užmokesčio elementus ir įvertinus jo Prancūzijoje ir Vokietijoje realiai dirbtą laiką – atliktus krovinio pakrovimo-iškrovimo darbus, atsakovo darbo užmokestis pagal aukščiau nurodytus darbo sutarties pakeitimus, faktiškai nekito.

14Atsakovas R. R. su ieškiniu nesutinka. Jis nurodė, kad pagal 2016 m. vasario 9 d. darbo sutartį Nr. 201540 ieškovo įmonėje dirbo vairuotoju - ekspeditoriumi. Ieškovas darbo sutartimi įsipareigojo atsakovui mokėti 460 eurų dydžio mėnesinį darbo užmokestį. Be to, darbo sutarties priedu Nr. 1 buvo nustatyta speciali darbo sutarties sąlyga, pagal kurią nuo 2016 m. vasario 9 d. už dirbtą laiką Vokietijoje darbdavys įsipareigojo mokėti darbuotojui 8,50 euro už 1 valandą. Darbo sutarties priedu Nr. 2 buvo nustatyta speciali darbo sutarties sąlyga, pagal kurią nuo 2016 m. liepos 1 d. už dirbtą laiką Prancūzijoje darbdavys įsipareigojo mokėti darbuotojui 10,00 eurų už 1 valandą. Metinis vidutinis mėnesio darbo valandų skaičius esant penkių darbo dienų savaitei sudaro 167,5 darbo valandas. Tai reiškia, kad atsakovo valandinis atlygis, kai nedirbama Vokietijoje ir Prancūzijoje, sudaro 2,75 euro. Atsakovo darbas buvo susijęs su krovinių vežimu tarptautiniais maršrutais, todėl jis nuolat darbdavio buvo siunčiamas į komandiruotes į užsienio valstybes. 2016 m. rugsėjo 1 d. - 2017 m. sausio 31 d. laikotarpiu atsakovo dirbtas laikas Prancūzijoje sudarė 252, 20 val. ir Vokietijoje - 88,5 val. Per 2016 m. rugsėjo 1 d. - 2017 m. sausio 31 d. laikotarpį ieškovas atsakovui turėjo priskaičiuoti 4757,12 eurų atlyginimą. Nurodė, kad, remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymomis apie valstybinį socialinį draudimą, ieškovas minėtu laikotarpiu atsakovui skaičiavo 500 eurų mėnesinį atlyginimą 2016 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais ir 363,64 atlyginimą 2017 m. sausio mėnesį. Už visą 2016 m. rugsėjo 1 d. - 2017 m. sausio 31 d. laikotarpį ieškovas priskaičiavo 2363,64 euro dydžio atlyginimą, nors turėjo priskaičiuoti 4757,12 eurų atlyginimą. Tai reiškia, kad ieškovas atsakovui yra nepriskaičiavęs 2393,48 eurų atlyginimo. Ieškovas darbo sutartį su atsakovu nutraukė 2017 m. vasario 15 d. Pažymėjo, kad uždaroji akcinė bendrovė „Kubiliaus transportas“ atsakovo atleidimo dieną nesumokėjo atsakovui viso priklausančio darbo užmokesčio, t.y., ieškovas neatsiskaitė su atleidžiamu iš darbo atsakovu jo atleidimo dieną. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu šiuo Kodeksu ar kitais įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Kadangi ieškovas su atsakovu jo atleidimo dieną neatsiskaitė, todėl ieškovas turi pareigą atsakovui sumokėti jo vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laiką, t.y., už laikotarpį nuo 2017 m. vasario 15 d. iki visiško atsiskaitymo. Atsakovas prašyme darbo ginčų komisijos prašė priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kubiliaus transportas“ atsakovo R. R. naudai 2393,48 eurų neišmokėto darbo užmokesčio bei vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką nuo 2017 m. vasario 15 d. iki galutinio atsiskaitymo.

15Kauno teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisija 2017-06-01 priėmė sprendimą Nr. DGKS-2667, kuriuo patenkino R. R. pareiškimą ir priteisė iš UAB „Kubiliaus transportas“ R. R. naudai 2393,48 eurų neišmokėto darbo užmokesčio bei 1000,00 eurų vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką nuo 2017 m. vasario 15 d. iki galutinio atsiskaitymo.

16Darbo sutartis yra darbdavio ir darbuotojo susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys – suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu (DK, galiojusio iki 2017 m. liepos 1 d., 93 straipsnis). Darbo sutartyje, be kitų sąlygų, darbuotojas ir darbdavys turi susitarti dėl darbo apmokėjimo (darbo užmokesčio sistemos, darbo užmokesčio dydžio, mokėjimo tvarkos ir kt.) (DK, galiojusio iki 2017 m. liepos 1 d., 95 straipsnio 3 dalis). Darbuotojo ir darbdavio aptartos bei darbo sutartyje įtvirtintos darbo apmokėjimo sąlygos yra privalomos darbdaviui ir jų turi būti laikomasi visą darbo sutarties galiojimo laikotarpį. Šios taisyklės išimtis – darbdavio teisė, esant įstatyme nustatytiems pagrindams (dėl gamybinio būtinumo ar teisinio reguliavimo pakeitimo), keisti darbo apmokėjimo sąlygas (DK, galiojusio iki 2017 m. liepos 1 d., 120 straipsnio 1, 3 dalys). Darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimas gali būti atliekamas, tik gavus raštišką darbuotojo sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymais, Vyriausybės nutarimais ar pagal kolektyvinę sutartį yra keičiamas tam tikros ūkio šakos, įmonės ar darbuotojų kategorijos darbo apmokėjimas. Jeigu darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis darbo apmokėjimo sąlygomis, tai darbdavys turi spręsti darbo sutarties nutraukimo pagal DK 129 straipsnį klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-111/2011; Nr. 3K-3-485/2011; Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-584-544/2017)

17Kaip minėta aukščiau, atsakovas 2016 m. vasario 9 d. darbo sutarties Nr. 201540 pagrindu, pradėjo dirbti UAB „Kubiliaus transportas“ vairuotojo - ekspeditoriaus pareigose. Darbo sutarties 3 p. darbdavys ieškovui įsipareigojo mokėti 460,00 Eur ir ne mažiau kaip 50 proc. dienpinigių vykstant į komandiruotes. Nei darbo sutartyje nenurodyta, nei jokio kito dokumento, pasirašyto darbdavio ir darbuotojo, kuriame būtų nurodyta, kokį konkrečiai darbą atlieka vairuotojas-ekspeditorius, kaip ir už kokias darbo funkcijas darbdavys mokės darbo užmokestį, nepateikta, byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių ieškovo teiginį, kad už darbą – krovinio pakrovimą-iškrovimą bus mokamas darbo užmokestis, apskaičiuojamas kitokiu metodu, nei už važiavimą tranzitu. Tarp šalių sudaryta darbo sutartis nėra nuginčyta įstatymų nustatyta tvarka, todėl sutartiniai įsipareigojimai jos šalims yra privalomi. Šalys sutartinius įsipareigojimus prisiėmė laisvai suderinta abiejų šalių valia, sutartis nėra pakeista ar panaikinta, sutarties sąlygos aiškiai nurodytos, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei, todėl yra galiojanti, turi šalims įstatymo galią ir privalo būti vykdoma tinkamai ir sąžiningai. Todėl ieškovo aiškinimas, kad važiavimas tranzitu per kitą šalį nelaikomas darbu, vertintinas kritiškai.

18Nagrinėjamu atveju, atsakovo darbo sutarties pakeitimai, tokie, kokie jie įrašyti darbo sutartyje, iš esmės aiškūs darbuotojui tiek, kad darbdavys įsipareigojo mokėti didesnį darbo užmokestį, neišskiriant jokių ypatingų darbo sąlygų, išskyrus valstybę – vienu atveju darbas Vokietijoje, kitu – Prancūzijoje. Akivaizdu, kad darbuotojas yra silpnesnioji aptariamų santykių pusė ir, teismo nuomone, visiškai aišku, kad visų pirma jam buvo svarbu, nutraukus darbo santykius, gauti neišmokėtą darbo sutarties pakeitimais padidinto darbo užmokesčio dalį. Ieškovo teigimu, darbo ginčų komisija nevertino ir nesidomėjo įmonės praktika dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo kitiems darbuotojams. Teismas sprendžia, kad šioje byloje nėra aktualu, kaip įmonė formuoja savo praktiką apskaičiuojant ir išmokant darbo užmokestį, kaip tokią darbdavio nustatytą tvarką supranta kiti darbuotojai. Neginčijamai nustatyta ir pats ieškovas neginčija fakto, kad atlikti atsakovo darbo sutarties pakeitimai, nurodant kitą, nei darbo sutartyje aptartą darbo užmokesčio valandinį tarifą, atsižvelgiant kokioje valstybėje dirbs darbuotojas. Šalims sutarus dėl darbo užmokesčio, jo dydis, sudėtinės dalys darbo sutartyje turi būti nurodomos taip, kad būtų aiškios abiem šalims ir atitiktų suderintą jų valią.

19Darbo sutartis yra dviejų šalių susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą, paklusdamas nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu.

20Teismas sprendžia, kad Darbo ginčų komisija padarė teisingą išvadą, kad nagrinėjamu atveju darbdavys UAB „Kubiliaus transportas“ savo įsipareigojimų pagal darbo sutartį darbuotojui R. R. neįvykdė ir pažeidė darbo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Todėl ieškinys šioje dalyje laikytinas neįrodytu, todėl atmestinas (CPK 178 str.).

21Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pabrėžiama, kad DK 141 str. 3 d. įtvirtinta darbdavio pareiga sumokėti vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką yra papildomas atleidžiamo darbuotojo teisių apsaugos svertas, jei darbdavys netinkamai vykdytų pareigą laiku atsiskaityti, šios normos paskirtis yra dvejopa: pirma, joje nustatytas kompensacinis mechanizmas, kuriuo yra kompensuojamas darbuotojui neišmokėtas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos; antra – tai sankcija darbdaviui, kuris su atleidžiamu darbuotoju visiškai neatsiskaitė atleidimo dieną (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje I. G. v. AB „Vilniaus Vingis“, bylos Nr. 3K-3-70/2007; Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-2881-577/2013).

222017 m. birželio 1 d. Kauno teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisija sprendimu Nr. DGKS-2667 iš uždarosios akcinės bendrovės „Kubiliaus transportas“ priteisė R. R. naudai 1000,00 Eur už uždelstą atsiskaityti laiką. Nors ieškovas ieškinyje nepasisako dėl šio darbo ginčų komisijos sprendimo dalies, tačiau ieškiniu prašo panaikinti visą sprendimą, vadinasi, ir su šia darbo ginčų komisijos sprendimo dalimi nesutinka.

23Atsakovo R. R. darbo sutartis nutraukta 2017-02-15. Byloje nustatyta, kad atsakovas 2017-02-15 nutraukęs darbo sutartį su ieškovu pilnai neatsiskaitė atleidimo iš darbo dieną, t.y., neišmokėjo viso jam priklausančio darbo užmokesčio. Darbo ginčų komisija pripažino, kad su R. R. pilnai neatsiskaičius atleidimo iš darbo dieną buvo pažeistos jo teisės, todėl, Darbo ginčų komisija, atsižvelgdama į DK 2, 35 straipsniuose, 36 straipsnio 1, 2 dalyse, 141 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą bei nurodytą šių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktiką, į nustatytas bylos faktines aplinkybes, nusprendė, kad atsakovo R. R. naudai iš UAB „Kubiliaus transportas“ išieškotina 1000,00 Eur (priskaitytina suma) vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką, skaičiuojant nuo 2017-02-15 iki 2017-06-01 (DK 141 str. 3 d.).

24Teismų praktikoje nurodoma, kad minėta sankcija darbdaviui, kaip ir bet kuri kita, gali būti efektyvi ir pasiekti tikslus, dėl kurių ji yra nustatyta, tik tuo atveju, jeigu ji proporcinga teisės pažeidimui, už kurį yra skiriama. Proporcingumo principas reikalauja, kad sankcijos dydis būtų adekvatus pažeidimo pobūdžiui ir jo padariniams. Proporcingumas yra neatskiriamas teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų aspektas. Šie principai reikalauja, kad tarp teisės pažeidimo ir sankcijos nebūtų nepagrįstai didelio neadekvatumo, disproporcijų. Tam tikrais atvejais, nustatant tik tam tikros dalies išmokų, susijusių su darbo santykiais, nesumokėjimo faktą darbuotojo atleidimo iš darbo metu, vidutinio darbo užmokesčio ar jo dalies už uždelsimo laiką priteisimas, neįvertinus konkrečių faktinių bylos aplinkybių, gali būti vertinamas kaip prieštaraujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-2881-577/2013).

25Teismo nuomone, darbo ginčų komisija tinkamai įvertino konkrečias faktines bylos aplinkybes, nepažeidė proporcingumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų ir pagrįstai nusprendė išieškoti darbuotojo naudai 1000,00 eurų vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, ieškinys šioje dalyje laikytinas neįrodytu ir atmestinas (CPK 178 str.).

26Kiti teismo posėdžio metu šalių nurodyti motyvai nenagrinėtini, kaip neturintys esminės reikšmės bylai.

27Ieškinį atmestus, iš ieškovo priteistinos atsakovui jo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 70 eurų už advokato padėjėjo atstovavimą (b.l. 28) bei teismo pašto išlaidos valstybei (CPK 93, 96, 98 str.).

28Vadovaudamasis CPK42, 178, 270 str., teismas

Nutarė

29Ieškinį atmesti.

30Priteisti iš ieškovo UAB „Kubiliaus transportas“, į/k( - ), atsakovo R. R., a/k ( - ) gyv. ( - ), 70 eurų (septyniasdešimt eurų) už advokato padėjėjo atstovavimą.

31Priteisti iš ieškovo UAB „Kubiliaus transportas“, į/k( - ), 7,55 Eur (septynis eurus 55 ct) teismo pašto išlaidų valstybei.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta... 2. Ieškovas UAB „Kubiliaus transportas“ teismo prašo panaikinti Kauno... 3. Atsakovas R. R. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti ir palikti galioti... 4. Ieškinys atmestinas.... 5. Nustatyta, kad Kauno teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisija 2017-06-01... 6. Ieškovas UAB „Kubiliaus transportas“, nesutikdamas su šiuo sprendimu... 7. Ieškovas nurodo, kad 2016 m. vasario 9 d. atsakovas, darbo sutarties Nr.... 8. 2016 m. vasario 9 d. Darbo sutarties priedu Nr. l buvo nustatyta speciali darbo... 9. 2016 m. liepos 1 d. Darbo sutarties priedu Nr. 2 buvo nustatyta speciali darbo... 10. Ieškovas nurodo, kad vadovaujantis 1996 m. gruodžio 16 Direktyva 96/71/EC,... 11. Ieškovas, vadovaudamasis aukščiau nurodytais norminiais aktais, nuo 2016 m.... 12. Ieškovo teigimu, atsakovui buvo išaiškintas darbo sutarties pakeitimų... 13. Liudytoja A. S., dirbanti ieškovo įmonėje buhaltere, nurodė, kad ji turi... 14. Atsakovas R. R. su ieškiniu nesutinka. Jis nurodė, kad pagal 2016 m. vasario... 15. Kauno teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisija 2017-06-01 priėmė... 16. Darbo sutartis yra darbdavio ir darbuotojo susitarimas, kuriuo darbuotojas... 17. Kaip minėta aukščiau, atsakovas 2016 m. vasario 9 d. darbo sutarties Nr.... 18. Nagrinėjamu atveju, atsakovo darbo sutarties pakeitimai, tokie, kokie jie... 19. Darbo sutartis yra dviejų šalių susitarimas, kuriuo darbuotojas... 20. Teismas sprendžia, kad Darbo ginčų komisija padarė teisingą išvadą, kad... 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teisės aiškinimo ir taikymo... 22. 2017 m. birželio 1 d. Kauno teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisija... 23. Atsakovo R. R. darbo sutartis nutraukta 2017-02-15. Byloje nustatyta, kad... 24. Teismų praktikoje nurodoma, kad minėta sankcija darbdaviui, kaip ir bet kuri... 25. Teismo nuomone, darbo ginčų komisija tinkamai įvertino konkrečias faktines... 26. Kiti teismo posėdžio metu šalių nurodyti motyvai nenagrinėtini, kaip... 27. Ieškinį atmestus, iš ieškovo priteistinos atsakovui jo patirtos... 28. Vadovaudamasis CPK42, 178, 270 str., teismas... 29. Ieškinį atmesti.... 30. Priteisti iš ieškovo UAB „Kubiliaus transportas“, į/k( - ), atsakovo R.... 31. Priteisti iš ieškovo UAB „Kubiliaus transportas“, į/k( - ), 7,55 Eur... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...