Byla 2-19895-790/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Marius Bajoras, sekretoriaujant Rasai Medveckajai, dalyvaujant pareiškėjai V. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos V. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vilniaus m. 4 notarų biuro notarei Aldonai Adomaitienei dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3pareiškėja V. K. padavė teismui pareiškimą, kuriuo teismo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji po motinos E. B. mirties priėmė palikimą, pradėdama jį faktiškai valdyti. Pareiškėja nurodo, kad 2004-06-25 mirė jos motina E. B.. Palikėja po mirties paliko oficialųjį testamentą, 2001-08-06 patvirtintą Vilniaus miesto 4 notarų biure notarės G. O. Šilovienės. Teigia, kad vienintele testamentine įpėdine pagal testamentą po motinos mirties likusiam turtui ir turtinėms teisėms priimti liko ji, V. K.. Po motinos mirties liko turtinės teisės į 18 460,33 Lt sumą pagal paskolos sutartį ir motinos asmeniniai papuošalai. Pareiškėja nurodo, kad ji motinos papuošalais ėmė rūpintis iš karto po motinos mirties. Kadangi nėra juridiškai išprususi, nežinojo, jog kažkur reikia kreiptis dėl palikimo priėmimo. Tik gavusi raštą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškėja suprato, kad palikimui priimti turėjo kreiptis į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto apyrašo sudarymo arba paduoti palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą.

4Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime į pareiškimą nurodo, kad, teismui nustačius, jog pareiškėja po motinos E. B. mirties priėmė jos palikimą faktiškai pradėdama jį valdyti, neprieštaraus pareiškėjos reikalavimui.

5Suinteresuotas asmuo Vilniaus m. 4 notarų biuro notarė Aldona Adomaitienė atsiliepime į pareiškimą nurodo, kad juridinę reikšmę turintį faktą, jog pareiškėja palikimą priėmė faktiškai jį valdydama, gali spręsti tik teismas, surinkęs visus būtinus įrodymus ir išsiaiškinęs visas bylai svarbias aplinkybes. Nurodo, kad pareiškėja per palikimui priimti nustatytą terminą nepadavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimo apie palikimo priėmimą.

6Teismo posėdžio metu pareiškėja pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti, paaiškino, kad po motinos mirties priėmė palikimą – du žiedus, auskarus, perlų vėrinį.

7Liudytojas V. K. nurodė, kad pareiškėja yra jo sutuoktinė. Patvirtino, kad E. B. paliko žiedą su rubinu, vestuvinį žiedą, perlų vėrinį, apyvokos daiktų. Papuošalai yra pas pareiškėją.

8Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas ir suinteresuotas asmuo notarė Aldona Adomaitienė į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai, gauti prašymai nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant.

9Pareiškimas tenkintinas.

10Nustatyta, kad pareiškėja V. K. yra E. B. dukra, t. y. pirmos eilės įpėdinė pagal įstatymą (b. l. 7-8). Pareiškėjos motina E. B. mirė 2004-06-25 (b. l.5). Palikėja 2001-08-06 Vilniaus m. 4 notarų biure sudarė oficialųjį testamentą (b. l. 12), nėra ginčo dėl aplinkybės, kad pareiškėja yra ne tik pirmos eilės įpėdinė pagal įstatymą, bet ir testamentinė įpėdinė. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos V. K. pateikė raštą dėl turto paveldėjimo, kuriame nurodė, jog pareiškėja yra E. B. įstatyminė įpėdinė bei įspėjo, jog nesiėmus veiksmų palikimui priimti, turtas, likęs po E. B. mirties (turtinė teisė išsiieškoti 18460,33 Lt) paveldėjimo teise gali pereiti valstybei (b. l. 11). 2011-10-24 Vilniaus m. 4 notarų biuro notarė Aldona Adomaitienė išdavė liudijimą, kuriame nurodyta, jog, vadovaujantis Centrinės hipotekos įstaigos 2011-10-24 testamentų registro išrašu ir Vilniaus m. 4 notarų biuro paveldėjimo alfabeto knygomis, nuo 2004 metų iki 2011 metų, mirus E. B., paveldėjimo byla neužvesta, nes dėl palikimo priėmimo į šį Vilniaus m. 4 notarų biurą niekas nesikreipė (b. l. 13).

11Kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Vienas iš būdų palikimui priimti – faktinis paveldimo turto valdymas (CK 5.50 straipsnio 2 dalis, 5.51 straipsnis), t. y. įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri). Iš pareiškėjos, liudytojo V. K. paaiškinimų, kitų byloje surinktų įrodymų nustatyta, kad, atsiradus palikimui, pareiškėja nuolat rūpinosi po motinos mirties likusiais papuošalais, juos saugojo, tokiais veiksmais aiškiai išreikšdama valią priimti palikimą. Iš šių aplinkybių matyti, kad pareiškėja po motinos mirties pradėjo likusį turtą valdyti ir rūpintis kaip savo turtu, tokiais veiksmais aiškiai išreikšdama valią priimti palikimą. Todėl prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas laikytinas įrodytu (CPK 178 straipsnis), pareiškimas tenkintinas.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 307, 443, 444-448 straipsniais,

Nutarė

13pareiškimą patenkinti. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja V. K. a. k. ( - ) gyv. ( - ), po motinos E. B., a. k. ( - ) mirties 2004 m. birželio 25 d., priėmė palikimą, faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti.

14Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

15Teismo sprendimui įsiteisėjus, pranešti apie palikimo priėmimą Centrinei hipotekos įstaigai.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai