Byla 2-14716-429/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė rašytinio proceso būdu, šalims nepranešus, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB bankas ieškinį atsakovui V. I. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 1.566,97 Lt negrąžinto kredito, 182,87 Lt palūkanų, 552,03 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 71,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 3).

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos CPK 123 str. 1 d. nustatyta tvarka 2012-09-05 (b.l. 15), atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str.). Ieškovas ieškinyje yra nurodęs, kad prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamieji procesiniai dokumentai. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d.,153 str. 2d., 285 str., 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo ( - ) sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), kurios pagrindu suteiktas 6.000,00 Lt vartojimo kreditas. Atsakovas kreditą sutartimi įsipareigojo grąžinti iki 2010-08-23, tačiau pasibaigus sutarčiai ieškovui liko skolingas 1.566,97 Lt negrąžinto kredito, 182,87 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų. Ieškovas atsakovui paskaičiavo 552,03 Lt delspinigių. Atsakovas pasinaudojo ieškovo jam suteiktu kreditu, todėl jam atsirado pareiga grąžinti pasiskolintas lėšas ir mokėti sutartimi sulygtas palūkanas už naudojimąsi kreditu (CK 6.872 str., 6.873 str.). Atsakovas neužtikrino lėšų buvimo banko sąskaitoje, nuo kurios vykdomi priskaičiuotų palūkanų ir paskolos dalies nurašymai, taip nevykdė prisiimtos pareigos grąžinti panaudotą kreditą ir mokėti priskaičiuotas palūkanas.

6Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – vartojimo kredito sutarties (b.l. 5-8), ieškovo reikalavimo atsakovui įvykdyti sutartį (b.l. 9), pažymos apie atsakovo įsiskolinimą ieškovui (b.l. 10), mokėjimo nurodymo apie žyminio mokesčio sumokėjimą (b.l. 4) - vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą, ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti kreditą, o taip pat sumokėti sutartimi ir įstatymu numatytas palūkanas, netesybas ir kitus sutartyje numatytus mokesčius. Ieškinys dalyje dėl skolos ir palūkanų priteisimo pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – ieškovui iš atsakovo priteistina 1.566,97 Lt negrąžinto kredito, 182,87 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str. 2, 3d., 6.38 str., 6.71 str., 6.73 str. 1d., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str. 1d., 6.872-6.874 str., 6.881 str. 1d., 6.918 str.).

7Nustačius, kad atsakovas sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jam, vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Tarp šalių sudarytos sutarties sąlygose numatyta, kad laiku nesumokėjęs eilinės įmokos ar kito mokėjimo, atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 0,1 procento dydžio delspinigius nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Ieškovas iš atsakovo prašo priteisti 552,03 Lt delspinigių.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

9Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo jis patyrė prašomų priteisti delspinigių sumos dydžio nuostolių, ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Atsižvelgiama į tai, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai sudaro 35,23 procentų prašomos priteisti susidariusios skolos sumos, atsakovas vykdydamas sutartį ieškovui įmokėjo 4.433,03 Lt paskolos dalį pagal sutartį. Atsižvelgiama į sutarties sudarymo aplinkybes, į tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė, sutartį sudarė prisijungdamas prie ieškovo paruoštų standartinių sutarties sąlygų ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl netesybų dydžio, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovo prašomi jo naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai.

10Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos du kartus iki 276,02 Lt ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius, likusi dalis ieškinio atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

11Patenkinus ieškovo reikalavimus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinas visas ieškovo sumokėtas žyminis mokestis, t.y. 71,00 Lt (b.l. 4), nes nuo tenkintų reikalavimų dalies turi būti sumokėtas minimalus įstatymo nustatytas žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str.). Iš atsakovo valstybei nepriteistina 7,28 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi ši suma yra mažesnė nei 10,00 Lt (CPK 92 str., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

12Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo V. I., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovo AB SEB banko, įmonės kodas 112021238, buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, a.s. Nr. ( - ), adresas korespondencijai Laisvės al. 82/ Maironio g. 17, Kaune, naudai 1.566,97 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus šešiasdešimt šešis Lt 97 ct) negrąžinto kredito, 182,87 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt du Lt 87 ct) palūkanų, 276,02 Lt (du šimtus septyniasdešimt šešis Lt 02 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (2.025,86 Lt), skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-08-13) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 71,00 Lt (septyniasdešimt vieną Lt 00 ct) žyminio mokesčio.

15Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2 d. ir 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai