Byla 2-17258-734/2012
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui M. B. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas teismui pateiktame ieškinyje nurodė, kad atsakovas M. B. su pirminiu kreditoriumi UAB „Tele2“ 2001-06-18 sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui buvo teikiamos mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugos. Už pagal šią sutartį gautas paslaugas atsakovas įsipareigojo atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Tačiau atsakovas pažeidė prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, tinkamai už pagal paminėtą sutartį suteiktas paslaugas neatsiskaitė, pagal laikotarpiu nuo 2001-06-30 iki 2002-06-30 išrašytas PVM sąskaitas-faktūras atsakovas liko skolingas pirminiam kreditoriui UAB „Tele2“ 617,36 Lt. Ieškovas nurodė, kad 2009-03-31 sutartimi UAB „Tele2“ reikalavimo teises į sutartyje nurodytas skolas, tarp kurių yra ir atsakovo skola, perleido ieškovui. Todėl ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 617,36 Lt skolos pagal atsakovo neapmokėtas sąskaitas, išvardintas ieškinyje, 2260,77 Lt delspinigių, priskaičiuotų pagal Sutarties 6.5 p. sąlygas už laikotarpį nuo 2002-08-01 iki 2012-08-10, 248,74 Lt ieškovo patirtų ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, taip pat 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą už laikotarpį nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas – sumokėtą žyminį mokestį (94,00 Lt). Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar parengiamojo procesinio dokumento, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui M. B. ieškinio su priedais kopija, pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu (CPK 130 str.), atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, neinformavo teismo apie atsiliepimo negalėjimo pateikti priežastis, atsiliepimo pateikimo terminas suėjo, todėl, ieškovo prašymu, sprendimas priimtinas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Bylos medžiaga nustatyta, kad pagal 2001-06-18 Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp UAB „Tele2“ ir atsakovo M. B., atsakovui buvo teikiamos mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugos (b.l. 18-20). Už pagal šią sutartį gautas paslaugas atsakovas įsipareigojo atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Paslaugų teikimo ir gavimo metu, laikotarpiu nuo 2001-06-30 iki 2002-06-30, UAB „Tele2“ suteiktas paslaugas atsakovas gavo, tačiau netinkamai vykdė apmokėjimo už paslaugas prievolę pagal UAB „Tele2“ apmokėjimui pateiktas sąskaitas, todėl susidarė 617,36 Lt skola, kurią pagrindžia į bylą pateiktos PVM sąskaitos-faktūros (b.l. 24-36) Nustatyta, kad 2009-03-31 Reikalavimo perleidimo sutartimi, sudaryta tarp UAB „Tele2“ ir ieškovo UAB „Gelvora“, UAB „Tele2“ perleido visas teises į atsakovo skolą pagal skaitmeninio korinio ryšio paslaugų teikimo sutartį, tokiu būdu naujuoju atsakovo M. B. tapo ieškovas ir įgijo reikalavimo teisę į atsakovo skolą; atsakovui buvo išsiųstas pranešimas, informuojantis apie reikalavimo teisės perleidimą (b.l. 5, 8-11, 37, CK 6.101 str.).

6CK 6.38 str., 6.200 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. LR CK 6.256 str. 2 d. numato, kad, asmuo, neįvykdęs, ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius, netesybas (baudą, delspinigius), todėl vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis ir išdėstytais pagrindais, ieškovui iš atsakovo priteistina 617,36 Lt skolos už suteiktas paslaugas.

7Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 2260,77 Lt delspinigių, priskaičiuotų pagal Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutarties 6.5 punktą už laikotarpį nuo nuo 2002-08-01 iki 2012-08-10 (b.l. 7), nes atsakovas pažeidė prievolės įvykdymo terminą (CK 6.101 str. 1-2 d., 6.71 str., 6.258 str.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005) sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius.

8Pagal pateiktos sutarties sąlygų 6.5 punktą, atsakovas įsipareigojo mokėti po 0,1 proc. per dieną dydžio delspinigius nuo laiku už paslaugas nesumokėtos sumos (b.l. 20). Delspinigiai paskaičiuoti už 3662 dienų (b.l. 7). Įvertinus aplinkybes, kad atsakovas yra vartotojas ir sutartis su juo sudaryta prisijungimo būdu, kad apskaičiuota delspinigių suma beveik 4 kartus viršija skolos sumą, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli. Teismo paskaičiavimu, už 182 dienų (6 mėn.) terminą (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.) delspinigiai nuo 617,36 Lt nesumokėtos sumos sudaro 112,36 Lt. Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, vadovaujantis LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo sąžiningumo principais bei atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, ieškovui priteistinų delspinigių suma mažintina iki 112,36 Lt.

9Vadovaujantis CK 6.249 str. 4 d. 3 p., iš atsakovo priteistina 248,74 Lt ieškovo patirtų išlaidų, susijusių su ieškovo turėtomis išlaidomis, ieškovo patirtomis siekiant išieškoti skolą ne teismo tvarka (b.l. 6).

10Be to, iš atsakovo ieškovui priteistinos Įstatymo nustatytos 5% metinės palūkanos nuo priteistos sumos (1245,71 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 1-2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Vadovaujantis CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str., ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 71 Lt žyminio mokesčio (proporcingai pagal tenkinamų ieškovo reikalavimų dydį).

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 285 - 288 str.,

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo M. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius, 617,36 Lt skolos, 112,36 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (729,72 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo 2012-09-28 iki visiško šio teismo sprendimo įvykdymo ir 71 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Gelvora“, į.k. 125164834.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau - pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios negalėjimo pateikti atsiliepimą priežasčių svarbumą bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos, įrodymai, patvirtinantys įstatymo nustatyto dydžio žyminio mokesčio už pareiškimą sumokėjimą.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai