Byla 2-4054-110/2011

2Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Stanislovas Juocevičius,

3sekretoriaujant Audrutei Zemlickaitei,

4dalyvaujant ieškovo atstovei Aistei Giruckienei,

5atsakovui G. V.,

6atsakovo atstovui advokatui Eimantui Šriupšai,

7viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Vilniaus energija“ ieškinį atsakovui G. V. dėl skolos už šilumos energiją, palūkanų, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

Nustatė

8ieškovas ieškinyje bei jo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovas tiekia šilumos energiją butui, esančiam ( - ). Butas nuosavybės teise priklausė L. D., kuri 2005-08-23 mirė. Po L. D. mirties paveldimo turto įpėdinis pagal testamentą yra atsakovas mirusios sūnėnas G. V.. Atsakovas savo gyvenamąją vietą yra deklaravęs Musninkų g. 18-51, Vilniuje. Nors rašytinė sutartis su atsakovu ir nebuvo sudaryta, bet sutartinių santykių buvimą patvirtina faktinė situacija. Buto šilumos tiekimo – vartojimo įrenginiai prijungti prie daugiabučio namo šilumos energijos tiekimo tinklų, todėl laikytina, kad ieškovas žodžiu ir konkliudentiniais veiksmais sudarė su atsakovu neterminuotą energijos pirkimo – pardavimo sutartį. Tarp šalių yra susiklostę prievoliniai teisiniai santykiai, todėl atsakovas privalo vykdyti savo prievolę, o už nesavalaikį atsiskaitymą mokėti palūkanas. Atsakovas už tiekiamą šilumos energiją mokėjo nepilnai ir nereguliariai, todėl už laikotarpį nuo 2008-12-01 iki 2010-11-30 susidarė 4.603,51 Lt įsiskolinimas. Nuo 2009-02-01 iki 2011-01-17 atsakovui už pavėluotą atsiskaitymą paskaičiuotos palūkanos, kurios sudaro 286,84 Lt. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu nesutiko, kad priteistos skolos sumokėjimas atsakovui būtų atidėtas. Prieštaravimams pagrįsti nurodė, kad iš atsakovo 2010-02-08 sprendimu yra priteistas 8576,00 Lt įsiskolinimas, kurio atsakovas dar nėra sumokėjęs. Be to, ieškovas patiria nuostolius dėl nesurenkamų mokesčių už teikiamas paslaugas. Skolos atidėjimas pažeistų kreditoriaus teises.

9Prašo ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovo 4.603,51 Lt skolą už šilumos energiją, 286,84Lt palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas bei 152,90 Lt bylinėjimosi išlaidų.

10Atsakovas atsiliepime (b.l. 28-32) ir teismo posėdžio metu su pareikštu ieškiniu sutiko. Nurodė, kad po L. D. mirties yra paveldimo turto įpėdinis pagal testamentą. Paveldėjimo teisės liudijimas nėra išduotas, kadangi dėl sunkios turtinės padėties neturi galimybės susitvarkyti paveldėjimo dokumentų. Atsakovas yra bedarbis, registruotas darbo biržoje, socialinių išmokų negauna. Dėl sunkios materialinės padėties ir susiklosčiusių šeimyninių aplinkybių neturi galimybės šilumos tiekėjui sumokėti susidariusios skolos. Taip pat nurodė, kad prižiūri senyvo amžiaus motiną ir teikia išlaikymą nepilnamečiam vaikui. Priteistos skolos sumokėjimą prašo atidėti iki dviejų metų, kadangi ketina parduoti jam nuosavybės teisę priklausantį žemės sklypą ir tada atsiskaityti su ieškovu.

11Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu taip pat nurodė, kad atsakovas nuosavybės teise valdo kelis žemės sklypus, kuriuos pardavęs atsiskaitys su šilumos tiekėju. Prašomas skolos sumokėjimo atidėjimo terminas yra realus, per kurį atsakovas susiras pirkėjus ir parduos žemės sklypus. Nors atsakovas nėra sudaręs rašytinės sutarties su ieškovu, jis pripažįsta, kad naudojasi butu ir neneigia fakto, kad bute, esančiame Musninkų g. 18-51, Vilniuje, gyvena. Taip pat neginčija skolos dydžio ir laikotarpio.

12Ieškinys tenkintinas.

13Ieškovas tiekia šilumos energiją ir karštą vandenį butui, esančiam ( - ). Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą nustatyta, butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklausė L. D. (b.l. 5-6). Gyventojų registro tarnybos duomenimis L. D. 2005-08-23 mirė (b.l. 8). Pagal Vilniaus miesto 12-ojo notarų biuro pažymą Nr. 61/2008 nustatyta, kad po L. D. mirties paveldimo turto įpėdinis pagal testamentą yra mirusios sūnėnas G. V.. Paveldėjimo teisės liudijimas įpėdiniui nėra išduotas (b.l. 11).

14Atsakovas atsiliepime ir teismo posėdžio metu pripažino faktą, kad naudojasi butu, esančiu ( - ), ir jame yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą (b.l. 7). Nors rašytinė sutartis tarp ieškovo ir atsakovo nėra sudaryta, tačiau buto, esančio ( - ), šilumos tiekimo – vartojimo įrenginiai prijungti prie daugiabučio namo šilumos energijos tiekimo tinklų, todėl pagal Lietuvos Respublikos CK 6.384 str. jeigu pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų, todėl laikytina, kad ieškovas žodžiu ir konkliudentiniais veiksmais sudarė su atsakovu neterminuotą energijos pirkimo – pardavimo sutartį. Atsakovui atsirado prievolė mokėti už tiekiamą šilumos energiją įstatymų nustatyta tvarka ir tarifais.

15Lietuvos Respublikos CK 6.383 str. 1 d. nustatyta, kad pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo – pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. Energijos pirkimo – pardavimo sutartis, pagal sutarties pobūdį ir paskirtį yra atlygintinė. Tai reiškia, kad vartotojas turi sumokėti tiekėjui už gautą paslaugą (CK 6.160 str. 1 d., 6.383 str. 1 d.).

16Pagal ieškovo teismui pateiktą mokesčių paskaičiavimo pažymą nustatyta, kad atsakovas nuo 2008-12-01 iki 2010-11-30 už suteiktas šildymo paslaugas mokėjo nereguliariai ir įsiskolino ieškovui 4.603,51 Lt (b.l. 4). Byloje nustatyta, kad atsakovas savo prievoles vykdė netinkamai ir ieškovui neapmokėjo už suteiktas paslaugas, todėl laikomas pažeidusiu prievolę. Atsakovas įsiskolinimo laikotarpio, paskaičiuotos skolos dydžio neginčija.

17Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovui iš atsakovo priteistina 4.603,51 Lt skola už suteiktas paslaugas.

18Ieškovas atsakovui už pavėluotą atsiskaitymą už laikotarpį nuo 2009-02-01 iki 2011-01-17 paskaičiavo palūkanas, kurios sudaro 286,84 Lt (b.l. 4). Atsakovas palūkanų paskaičiavimo laikotarpio ir jų dydžio neginčija.

19Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.261 str. praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais ir atlieka kompensuojamąją funkciją. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina 286,84 Lt palūkanų.

20Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško sprendimo įvykdymo, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Pagal Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 152,90 Lt: 2,90 Lt už Gyventojų registro tarnybos išrašą, 3,00 Lt už Nekilnojamojo turto registro išrašą ir 147,00 Lt žyminis mokestis. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina 152,90 Lt bylinėjimosi išlaidų. Iš atsakovo taip pat priteistina 7,72 Lt teismo pašto išlaidų valstybei (CPK 88 str. 1 d. 8 p.).

22Lietuvos Respublikos CPK 284 str. nustato, kad sprendimą byloje priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

23Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.200 str. nustatyta pareiga bendradarbiauti tiek skolininkui, tiek kreditoriui, pareiga padėti įgyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas, kylančias iš sutarties (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-15/2008). Priimant sprendimą teismas turi atsižvelgti į šios bylos duomenis ir įvertinti nustatytas faktines aplinkybes.

24Byloje nustatyta, kad atsakovo materialinė padėtis yra sunki. Šią aplinkybę patvirtina ir tai, jog atsakovui Vilniaus valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2011-02-24 sprendimu Nr. (1.7.)-S-615-11 suteikta antrinė teisinė pagalba suteikimo nagrinėjant šią civilinę bylą. Atsakovas yra bedarbis ir registruotas darbo biržoje, jokių socialinių išmokų negauna. Dėl susiklosčiusių šeimyninių aplinkybių turi išlaikyti nepilnametį vaiką ir prižiūrėti senyvo amžiaus motiną, todėl yra pagrindas sprendimo vykdymą jam atidėti vienerių metų laikotarpiui.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270, 284 straipsniais, teismas

Nutarė

26Priteisti ieškovui UAB ,,Vilniaus energija“ (įm. k. 111760831) iš atsakovo G. V. (a.k. ( - ) 4.603,51 Lt skolą už šilumos energiją, 286,84 Lt palūkanų ir 152,90 Lt bylinėjimosi išlaidų, viso: 5.043,25 Lt.

27Priteisti ieškovui UAB ,,Vilniaus energija“ (įm. k. 111760831) iš atsakovo G. V. (a.k. ( - ) penkių procentų dydžio palūkanas už priteistą 4.890,35 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-01-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

28Atidėti atsakovui G. V. (a.k. ( - ) priteistos 5.043,25 Lt sumos mokėjimą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos 2011-04-22 vienerių metų laikotarpiui, t. y. iki 2012-04-22.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Stanislovas Juocevičius,... 3. sekretoriaujant Audrutei Zemlickaitei,... 4. dalyvaujant ieškovo atstovei Aistei Giruckienei,... 5. atsakovui G. V.,... 6. atsakovo atstovui advokatui Eimantui Šriupšai,... 7. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 8. ieškovas ieškinyje bei jo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad... 9. Prašo ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovo 4.603,51 Lt skolą už... 10. Atsakovas atsiliepime (b.l. 28-32) ir teismo posėdžio metu su pareikštu... 11. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu taip pat nurodė, kad atsakovas... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Ieškovas tiekia šilumos energiją ir karštą vandenį butui, esančiam ( -... 14. Atsakovas atsiliepime ir teismo posėdžio metu pripažino faktą, kad... 15. Lietuvos Respublikos CK 6.383 str. 1 d. nustatyta, kad pagal energijos (ar... 16. Pagal ieškovo teismui pateiktą mokesčių paskaičiavimo pažymą nustatyta,... 17. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos... 18. Ieškovas atsakovui už pavėluotą atsiskaitymą už laikotarpį nuo... 19. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.261 str. praleidęs piniginės prievolės... 20. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. nustatyta, kad skolininkas privalo... 21. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas... 22. Lietuvos Respublikos CPK 284 str. nustato, kad sprendimą byloje priėmęs... 23. Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.200 str. nustatyta pareiga bendradarbiauti... 24. Byloje nustatyta, kad atsakovo materialinė padėtis yra sunki. Šią... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270, 284 straipsniais, teismas... 26. Priteisti ieškovui UAB ,,Vilniaus energija“ (įm. k. 111760831) iš atsakovo... 27. Priteisti ieškovui UAB ,,Vilniaus energija“ (įm. k. 111760831) iš atsakovo... 28. Atidėti atsakovui G. V. (a.k. ( - ) priteistos 5.043,25 Lt sumos mokėjimą... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...