Byla eI-7373-283/2019
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų teisėja Dalytė Zlatkuvienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Danei Gvildienei,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro prašymą atsakovui R. K., trečiajam suinteresuotam asmeniui Pakruojo rajono savivaldybės administracijai dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ir pareiškėja, ir Šiaulių RATC) kreipėsi į teismą prašymu iš atsakovo R. K. (toliau – ir atsakovas, ir R. K.) priteisti 21,72 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – vietinė rinkliava), apskaičiuotos nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. (toliau – ginčo laikotarpis), bei 18,00 Eur bylinėjimosi išlaidų. Pareiškėja nurodė, kad ginčo laikotarpiu atsakovas nuolatinę gyvenamąją vietą buvo deklaravęs ( - ). Dėl šios priežasties atsakovas turėjo pareigą mokėti norminių aktų nustatytą vietinę rinkliavą. J. M. per ginčo laikotarpį vietinės rinkliavos nemokėjo, todėl ji išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5Atsakovas iki teismo posėdžio atsiliepimo į pareiškėjos prašymą nepateikė.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo Pakruojo rajono savivaldybės administracija prieštaravimo dėl Šiaulių RATC prašymo nepareiškė.

7Prašymas tenkinamas.

8Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (toliau – ir Rinkliavų įstatymas) 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

9Ginčo laikotarpiu galiojo Pakruojo rajono savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba) 2006 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. T-245 patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai (toliau – Nuostatai). Nuo 2013 m. rugpjūčio 23 d. įsigaliojo Tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. T-220 patvirtinta Nuostatų nauja redakcija, galiojusi iki 2017 m. balandžio 6 d. Vietinės rinkliavos mokėtojų kategorijos išvardintos Nuostatų 4 punkte. Pagal Nuostatų 10 punktą, ginčo laikotarpiu vietinės rinkliavos administravimas buvo pavestas Šiaulių RATC. Nuo 2015 m. sausio 1 d. vietinę rinkliavą administruoja Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimas Nr. T-359).

10Byloje esantys duomenys patvirtina, kad R. K. ginčo laikotarpiu savo nuolatinę gyvenamąją vietą buvo deklaravęs gyvenamajame būste, esančiame ( - ). Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, daroma išvada, kad ginčo laikotarpiu atsakovas, remiantis Nuostatų 4.2.1 punktu, privalėjo mokėti vietinę rinkliavą, apskaičiuotą priklausomai nuo gyventojų, kurių gyvenamoji vieta, pagal administratoriaus turimus duomenis, nustatyta jo gyvenamojoje patalpoje, skaičiaus. Pareiškėjos pateiktos Pažymos apie vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolą duomenimis, R. K. iš deklaruotos gyvenamosios vietos 2016 m. gruodžio 31 išvyko, nesumokęs ginčo laikotarpiu susidariusios 21,72 Eur vietinės rinkliavos. Pareiškėja apie susidariusią vietinės rinkliavos skolą atsakovą informavo įspėjimu.

11Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą (Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 12 straipsnio 1-2 punktai, 16 straipsnio 2 dalis). Vietinė rinkliava yra viešosios teisės nustatytas privalomasis mokėjimas, todėl pareiga mokėti minėtą rinkliavą atsiranda pagal tokias sąlygas, kurios yra numatytos ją nustatančiuose teisės aktuose (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-2210-2011, 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2403/2012).

12Atsižvelgus į aukščiau nurodytą teisinį vietinės rinkliavos reglamentavimą bei įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, daroma išvada, kad Šiaulių RATC prašymas priteisti iš atsakovo per ginčo laikotarpį susidariusį vietinės rinkliavos įsiskolinimą yra pagrįstas tenkinamas.

13Tenkinamas Šiaulių RATC prašymas priteisti iš atsakovo 18,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, kadangi proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalis). Išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydis yra pagrįstas ir įrodytas byloje pateiktais dokumentais.

14Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40, 41, 84, 86 ir 87 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

Nutarė

15prašymą tenkinti.

16Priteisti viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui iš R. K. 21,72 Eur (dvidešimt vieną eurą 72 euro centus) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, apskaičiuotos nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d., ir 18,00 Eur (aštuoniolika eurų 00 euro centų) turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

17Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmus.

Proceso dalyviai