Byla 2-1522-466/2012
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo – UAB „Žirmūnų būstas“

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,

2sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Vilniaus energija“ atstovei L. U.,

4atsakovei M. Z. N.,

5trečiojo asmens UAB „Žirmūnų būstas“ atstovui M. N.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB “Vilniaus energija” ieškinį atsakovei M. Z. N. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo – UAB „Žirmūnų būstas“,

Nustatė

7ieškovas UAB „Vilniaus energija“ prašė priteisti iš atsakovės M. Z. N. 951,30 Lt skolą, 87,81 Lt palūkanas, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovė M. Z. N. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nesutinka su ieškovo reikalavimu, ir nurodė, jog ieškovas neteisingai apskaičiavo sunaudoto karšto vandens kiekį. Atsakovė nesutinka mokėti skolą, susidariusią apskaičiavus šilumos kiekį, sunaudotą karšto vandens temperatūrai palaikyti, kadangi atsakovės bute įrengtas vonios šildytuvas (gyvatukas) buvo nuimtas, o ieškovas apie tai informuotas 2004-09-08 aktu Nr. ( - ) (b. l. 42). Dėl šios priežasties atsakovės bute karšto vandens cirkuliacija nevyksta, ir ji neturi mokėti gyvatuko mokesčio, t. y. už šilumą, sunaudotą karšto vandens temperatūrai palaikyti. Atsakovė prašė ieškinį atmesti (b. l. 34-36).

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė paaiškino, jog atsakovės bute yra įrengta karšto vandens tiekimo sistema, prijungta prie namo bendros karšto vandens tiekimo sistemos. Tuo atveju, kai bute yra du karšto vandens ir cirkuliacijos sistemos stovai, cirkuliacija vis tiek vyksta, todėl tokiam butui yra skaičiuojama pusė gyvatuko mokesčio (80 kw). Atsakovė su ieškovo argumentais nesutiko ir teigė, jog jos bute karšto vandens cirkuliacija nevyksta, todėl skolos už gyvatuką ji nepripažįsta.

10Trečiasis asmuo UAB „Žirmūnų būstas“ pateikė teismui paaiškinimą, kuriame patvirtino, jog atlikus atsakovės bute vonios kambario karšto vandens cirkuliacinės sistemos apžiūrą buvo nustatyta, jog sistema funkcionuoja, tačiau nėra sumontuotas rankšluosčių džiovintuvas (b. l. 118-120).

11Ieškinys tenkintinas.

12Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „Vilniaus energija“ tiekia centralizuotą šilumos energiją butui, esančiam adresu ( - ). Šis butas nuosavybės teise priklauso atsakovei M. Z. N. Buto šilumos tiekimo – vartojimo įrenginiai prijungti prie šilumos energijos tinklų, todėl laikoma, kad UAB „Vilniaus energija“ su buto savininke žodžiu ir konkliudentiniais veiksmais sudarė neterminuotą šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartį. Atsakovė M. Z. N. tinkamai nemokėjo ieškovui gyvatuko mokesčio ir iš ieškovo pateiktos mokesčių paskaičiavimo pažymos matyti, kad laikotarpiu nuo 2006-08-01 iki 2011-09-30 susidarė 951,30 Lt skola (b. l. 10-11). Atsakovė nurodė, kad ji šio mokesčio nemoka, nes jos bute gyvatukas yra nuimtas ir karšto vandens cirkuliacija nevyksta. Ieškovas pateikė teismui schemą, patvirtinančią, jog net ir nuėmus gyvatuką, karšto vandens cirkuliacija bute vyksta, dėl ko yra skaičiuojama pusė gyvatuko mokesčio (b. l. 91).

13Mokėtinas mokestis už karšto vandens cirkuliaciją yra apskaičiuojamas vadovaujantis Metodu Nr. 4, patvirtintu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005-05-05 nutarimu Nr. 03-19. Metodo 3.1 p., 3.2 p. numato, kad šildymo sezono laikotarpiu vartotojui priskiriamas šilumos kiekis cirkuliacijai yra normatyvinis (nustatomas pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007-01-29 nutarimu Nr. O3-5 patvirtintos Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodikos 8 p. reikalavimus), o ne šildymo sezono laikotarpiu – faktinis, apskaičiuojamas iš įvade išmatuoto šilumos kiekio atimamas šilumos kiekis šalto geriamojo vandens pašildymui ir dalijamas iš butų skaičiaus, taikant koeficientą Metodo Nr. 4 6.2.2 p. numatytu atveju). Kadangi ieškovės bute įrengta karšto vandens tiekimo sistema, kuri prijungta prie namo bendros karšto vandens tiekimo sistemos be vonios šildytuvo, jai yra pagrįstai skaičiuojamas mokestis už šilumos cirkuliaciją, apskaičiuojamas pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010-07-27 nutarimo Nr. 03-133 6.1.1 p. Atsakovės argumentas, kad jos bute karšto vandens cirkuliacija nevyksta, yra atmestinas, kadangi atsakovės bute atliktos apžiūros metu buvo nustatyta, kad bute karšto vandens cirkuliacija vyksta nepaisant tos aplinkybės, kad gyvatukas buvo pašalintas (b. l. 97, 119-120). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų bei šalių pateiktų karšto vandens cirkuliacijos schemų matyti, kad mokestis už karšto vandens temperatūros palaikymą yra mokamas ne tik už gyvatuką, kadangi jis yra tik nedidelė visos sistemos dalis (b. l. 91). Cirkuliacinė sistema yra reikalinga užtikrinti karšto vandens tiekimą gyventojams. Atsakovės bute ši cirkuliacija vyksta dviem vamzdžiais, kurių vienu vanduo kyla iki namo viršaus, o kitu – leidžiasi žemyn. Atsižvelgtina į trečiojo asmens namo administratoriaus UAB „Žirmūnų būstas“ atstovo teiginį, kad rankšluosčių džiovintuvas buvo pašalintas be objekto administratorių žinios.

14Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.383 str. 1 d., abonentas (vartotojas) turi pareigą sumokėti už jam tiektą energiją. Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė būtų tinkamai atsiskaičiusi su ieškovu, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.383 str., 6.384 str. 1 d., iš jos priteistina 951,30 Lt skola ieškovo naudai.

15Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią mokėti praleistas terminas. Lietuvos Respublikos CK 6.261 str. numato, jog skolininkas, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už termino praleidimą įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Ieškovui iš atsakovės priteistinos 87,81 Lt palūkanos už laikotarpį nuo 2006-10-01 iki 2011-11-03 (b. l. 14-15).

16Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tuo remiantis, iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (1 039,11 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-09-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., iš atsakovės priteistinas 70,00 Lt žyminis mokestis ir 2,90 Lt išlaidos už registro pažymą, iš viso – 72,90 Lt bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai (CPK 80 str. 1 d., 88 str. 1 d. 8 p.).

18Taip pat iš atsakovės priteistinos 14,00 Lt pašto išlaidos valstybės naudai (Lietuvos Respublikos CPK 92 str.).

19Atsakovė nurodė savo sunkią turtinę padėtį, todėl skolos mokėjimas jai išdėstytinas (CPK 284 str.). Bylinėjimosi išlaidas (72,90 Lt) atsakovė įpareigotina sumokėti per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Atsakovei išaiškintina, kad išdėsčius teismo sprendimo vykdymą, ji nėra atleidžiama nuo pareigos mokėti priteistas metines palūkanas, skaičiuojamas iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos. Ieškovui išaiškintina, kad atsakovei praleidus mokėjimą, jis turi teisę kreiptis dėl praleistos mokėjimo dalies išieškojimo.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265 str., 270 str.,

Nutarė

21ieškinį tenkinti.

22Priteisti iš atsakovės M. Z. N., a. k. ( - ), 951,30 Lt skolą, 87,81 Lt palūkanas, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (1 039,11 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-09-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,90 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Vilniaus energija“, į. k. 111760831, naudai.

23Sprendimą dalyje dėl 1 039,11 Lt skolos priteisimo M. Z. N. išdėstyti 8 mėnesiams, įpareigojant atsakovę kas mėnesį mokėti po 129,88 Lt iki visiško skolos padengimo. Įpareigoti atsakovę M. Z. N. sumokėti 72,90 Lt bylinėjimosi išlaidas per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

24Priteisti iš atsakovės M. Z. N., a. k. ( - ), 14,00 Lt pašto išlaidas valstybės naudai (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, a. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

25Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per sprendimą priėmusį Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,... 2. sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Vilniaus energija“ atstovei L. U.,... 4. atsakovei M. Z. N.,... 5. trečiojo asmens UAB „Žirmūnų būstas“ atstovui M. N.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB... 7. ieškovas UAB „Vilniaus energija“ prašė priteisti iš atsakovės M. Z. N.... 8. Atsakovė M. Z. N. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nesutinka su ieškovo... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė paaiškino, jog atsakovės bute yra... 10. Trečiasis asmuo UAB „Žirmūnų būstas“ pateikė teismui paaiškinimą,... 11. Ieškinys tenkintinas. ... 12. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB... 13. Mokėtinas mokestis už karšto vandens cirkuliaciją yra apskaičiuojamas... 14. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.383 str. 1 d.,... 15. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d., terminą įvykdyti piniginę... 16. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas taip pat... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., iš atsakovės... 18. Taip pat iš atsakovės priteistinos 14,00 Lt pašto išlaidos valstybės... 19. Atsakovė nurodė savo sunkią turtinę padėtį, todėl skolos mokėjimas jai... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265 str., 270 str.,... 21. ieškinį tenkinti.... 22. Priteisti iš atsakovės M. Z. N., a. k. ( - ), 951,30 Lt skolą, 87,81 Lt... 23. Sprendimą dalyje dėl 1 039,11 Lt skolos priteisimo M. Z. N. išdėstyti 8... 24. Priteisti iš atsakovės M. Z. N., a. k. ( - ), 14,00 Lt pašto išlaidas... 25. Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...