Byla 2VP-10031-301/2018
Dėl nubaudimo už antstolio reikalavimų nevykdymą

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Teresė Klimienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės Svajonės Žukaitienės pareiškimą suinteresuotiems asmenims I. B., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui dėl nubaudimo už antstolio reikalavimų nevykdymą ir

Nustatė

3Antstolė Svajonė Žukaitienė vykdo vykdomąją bylą Nr. ( - ) pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą Nr. ( - ) dėl 2620,22 Eur įsiskolinimo išieškojimo iš skolininkės I. B. išieškotojo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus naudai.

4Atlikdama vykdymo veiksmus, antstolė patikrino Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis ir nustatė, kad I. B. verčiasi individualia veikla. Kadangi skolininkė gera valia skolos nemoka, 2018 m. lapkričio 5 d. antstolė išsiuntė skolininkei pakartotinį reikalavimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos antstolės Svajonės Žukaitienės kontorai raštu pateikti duomenis apie I. B., vykdančios individualią veiklą, turimą turtą ir jo buvimo vietą, esamus debitorius, turimas turtines teises, atidarytas sąskaitas kredito įstaigose ir jose esančias pinigines lėšas ir kt. Minėtas reikalavimas 2018 m. lapkričio 7 d. įteiktas asmeniškai I. B..

5Kadangi antstolės reikalavimas nebuvo vykdomas, 2018 m. lapkričio 20 d. teisme gautu antstolės pareiškimu prašoma spręsti klausimą dėl I. B. nubaudimo už antstolio reikalavimų nevykdymą.

6Prašymas tenkintinas.

7Kaip matyti iš pareiškėjos prašymo ji savo reikalavimą grindžia dviem teisiniais pagrindais, t.y. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 585 straipsniu ir 645 straipsniu. CPK 585 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 300 Eur už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Vadovaujantis CPK 645 straipsniu, skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Už nurodytų reikalavimų neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki 500 Eur baudą arba nubausti areštu iki trisdešimt parų (CPK 645 straipsnis).

8Kartu su prašymu pateiktos vykdomosios bylos Nr. ( - ) duomenys patvirtina, kad antstolė Svajonė Žukaitienė vykdo išieškojimą pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą Nr. ( - ) dėl 2620,22 Eur įsiskolinimo išieškojimo iš skolininkės I. B. išieškotojo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus naudai. Antstolė 2018 m. lapkričio 5 d. surašė reikalavimą Nr. ( - ), skirtą I. B., vykdančiai individualią veiklą, kuriame nurodyta, kad ji nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos raštu turi pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esant turtą (nurodant skolininko pavadinimą bei įsiskolinimo dydį), esamus debitorius, turimas turtines teises, atidarytas sąskaitas kredito įstaigose ir jose esančias pinigines lėšas, duomenis apie įregistruotas transporto priemones (jų būklę, buvimo vietą įregistruotus areštus ir įkeitimus), kasos knygą ir kt. Minėtas reikalavimas skolininkei įteiktas asmeniškai 2018 m. lapkričio 7 d. (vykdomosios bylos Nr. ( - ) b. l. 56). Antstolė nurodo, kad I. B. antstolės reikalavimo iki šiol nevykdo. Nei šioje civilinėje byloje, nei vykdomojoje byloje Nr. ( - ) nėra duomenų, patvirtinančių, kad I. B. įvykdė antstolės reikalavimą arba nurodė svarbias reikalavimo nevykdymo priežastis.

9Išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad I. B., būdama skolininke, pagal antstolės reikalavimą nepateikė duomenų apie turimą turtą, t. y. nevykdė teisėtų antstolės reikalavimų, reikalavimų neįvykdymo priežasčių nenurodė ir tokiu būdu vilkindama išieškojimo procesą, pažeisdama išieškotojo teises bei delsdama įvykdyti reikalavimą, apsunkino vykdymą. Atsižvelgiant į tai, I. B. skirtina 20 Eur dydžio bauda (CPK 645 straipsnis, 616 straipsnis).

10Asmeniui, kuriam skiriama bauda, išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti antstolės patvarkymus bei reikalavimus.

11Paskirta bauda turi būti sumokėta valstybei, į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 645 straipsniu, 616 straipsniu, 290-292 straipsniais,

Nutarė

13Skirti I. B., asmens kodas ( - ), 20 Eur (dvidešimt eurų) baudą už antstolės Svajonės Žukaitienės 2018 m. lapkričio 5 d. reikalavimo Nr. ( - ) nevykdymą.

14Paskirta bauda turi būti sumokėta valstybei, į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, įmokos kodas 6800.

15Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti I. B., antstolei, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui.

16Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai