Byla 2-2870-501/2011

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Edvardas Zaluba, sekretoriaujant Agnei Diržinauskaitei, dalyvaujant ieškovui A. M. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. M. ieškinį atsakovams K. K. ir E. K., tretysis asmuo AB „LESTO“

Nustatė

2

3

4Ieškovas prašo įpareigoti atsakovus solidariai, kaip kaimyninio sklypo bendrasavininkius, atstatyti jų sunaikintą trifazį III kategorijos 5,0 kW galingumo elektros atvadą, pravedant jį iš skydinės KAS 20006 Obelų g. Vilniuje, į ieškovo sklype Nr. 32 esantį ūkinį pastatą, priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad elektros energija buvo tiekiama pagal RST elektros tinklų rekonstravimo projektą Nr. 00106-TP-IT(LE)-1K, pradžioje laidai buvo pravesti stulpais, vėliau laidai pakeisti požeminiu kalbeliu, kurį atsakovų sklype įrengė RST darbuotojai. 2006 metais, statydami savo sklype namą, atsakovai vykdė žemės darbus ir ieškovo kabelį iškasė, nutraukdami elektros tiekimą į ieškovo sklypą.

5Teismo posėdyje ieškovas ieškinį prašė tenkinti, nurodė, kad su atsakovais geruoju susitarti nepavyko, kabelis iškastas ieškovo akivaizdoje, be to, atsakovas K. K. šio fakto neginčijo.

6Atsakovas atsiliepimu prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, nes atsakovo sklype servitutai nenustatyti, kabelis buvo nesuprojektuotas, todėl tiestas savavališkai, o ieškovas nepagrįstai teigia, kad atsakovas nutraukė elektros energijos tiekimą, nes elektra buvo išjungta RST darbuotojų, kai atsakovo sklype vykdant žemės darbus, kurie buvo suderinti su RST (leidime buvo nurodyta, jog sklype jokių elektros linijų nėra), netikėtai buvo rastas neekranuotas elektros kabelis. Kokiu būdu ieškovas jį pasijungė, paaiškinta nebuvo. Atsakovas pripažįsta, kad 25 m ieškovo kabelio guli ieškovo sklype ir jis jokių pretenzijų į šį kabelį nereiškia.

72010-02-22 teismo posėdyje atsakovas nurodė, kad vykdant žemės kasybos darbus buvo iškastas kabelis, tačiau dėl to atsakingas tretysis asmuo, kuris davė leidimą kasybos darbams (41 b.l.). Atsakovas elektroniniu paštu informavo teismą, kad palaiko savo procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją, prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Byla nagrinėtina atsakovui nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau-CPK) 246 str. 2 d.).

8Tretysis asmuo atsiliepimu paaiškino, kad elektros tiekimas nutrauktas abonentui priklausančioje dalyje, tai yra už KAS 20012 ribos, o tretysis asmuo pagal elektros tiekimo sutartį atsakingas už energijos tiekimą iki šios spintos, todėl pažeidimą turi atstatyti pats ieškovas ar pažeidimą padarę tretieji asmenys. Prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėtina atstovui nedalyvaujant ( CPK 247 str. 2 d.).

9Ieškinys netenkintinas.

10Nustatyta, kad ieškovo sklypui elektros energija pagal projektą turi būti tiekiama iš apskaitos spintos Obelų g. Vilniuje, S/B „Mokslas“ (8 b.l.). Ieškovas elektros tiekimo-vartojimo sutarties su buitiniu vartotoju Nr. 208055-4, pagrindu naudojosi elektra, tačiau sutartyje įvado pajungimo duomenų nėra (5,7 b.l.). Nors elektros tiekimo faktą patvirtina ir ieškovo byloje pateikta mokėjimo knygelė, kurioje mokėjimai buvo vykdomi iki 2005-11-21 ( mokėjimo knygelė Nr.208055 4), tačiau mokėjimo knygelėje jokių įrašų apie įvado įrengimą priešingai ieškovo paaiškinimams, nėra. Atsakovas pripažįsta, kad elektros tiekimas į ieškovo sklypą buvo nutrauktas vykdant žemės kasimo darbus atsakovo sklype. Ieškovas nurodo, kad kabelis į jo sklypą nuo apskaitos spintos nutiestas trečiojo asmens darbuotojų 2001 metais, kai buvo panaikinta lauko linija ir išardyti stulpai, tačiau šios aplinkybės jokiais įrodymais nepagrindžia (CPK 178 str.).

11Pagal šalių paaiškinimus, kitus byloje surinktus duomenis sprendžiama, kad ieškovas naudojosi elektros tiekimu pagal 2001-10-04 sutartį, tačiau pagal trečiojo asmens parengtą projektą jo sklypui elektra turi būti tiekiama ne iš Kalvarijų sodų 9-osios gatvės, o iš Obelų g. apskaitos spintos KAS 20006. Ieškovas atitinkamai formuluoja ir savo ieškinio reikalavimą. Byloje nesant ieškovo kabelio pajungimo prie Kalvarijų sodų 9-ojoje gatvėje esančio skydo KAS 20012 projekto, ar kitokių tokio pajungimo teisėtumą patvirtinančių duomenų, nėra pagrindo teigti, kad atsakovai savavališkai sunaikino ieškovo turtą ir todėl turėtų savo lėšomis atstatyti energijos tiekimą. Atsakovų sklype jokie servitutai nenustatyti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.123 str.), duomenų apie tai, jog jiems buvo žinoma apie jų sklype esantį ieškovo kabelį, nenustatyta. Atsižvelgiant į tai ieškinys atmestinas.

12Vadovaujantis LR CPK 270 str.,

Nutarė

13Ieškinį atmesti.

14Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui, paduodant skundą per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai