Byla e2-1789-985/2019
Dėl skolos už suteiktas paslaugas, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida Navickienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis” ieškinį atsakovui D. K. dėl skolos už suteiktas paslaugas, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 297,44 Eur skolą, 16,96 Eur delspinigius, taip pat 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15,86 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 15 Eur žyminis mokestis ir 0,86 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir išrašo peržiūrėjimą.

5Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2019 m. vasario 20 d. įteikiant viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 130 straipsnis). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui, nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkinamas visiškai.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Bylos duomenimis nustatyta, ieškovė teikia daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas. Minėtu adresu esančiame daugiabučiame name atsakovas nuosavybės teise turi 1/2 buto dalį, esantį adresu ( - ).

9Ieškovė, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. DV-2089 „Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo“ pagrindu, suteikė daugiabučio namo, kuriame atsakovui nuosavybės teise priklauso ½ buto dalis, patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, tačiau atsakovas savo prievolės laiku ir tinkamai atsiskaityti nevykdo. Už ieškovės suteiktą daugiabučio namo, kuriame atsakovas nuosavybės teise turi ½ buto dalį, patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimą, šilumos sistemų aptarnavimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), teritorijos priežiūrą, žemės nuomos mokestį laikotarpiu 2016 m. birželio 23 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. susidarė 297,44 Eur įsiskolinimas. Duomenų, kad skola būtų sumokėta byloje nėra.

10Kiekvienas asmuo savo prievoles privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau–CK) 6.38 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis).

11Atsakovas, kaip ½ buto dalies savininkas, prievolę proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti, nustato CK 4.82 straipsnio 3 dalis; atsakovas, kaip buto savininkas, prievolę apmokėti administravimo išlaidas proporcingai jos daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje nustato CK 4.84 straipsnio 4 dalis. Atsakovas sąskaitas už ieškovės suteiktą daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimą, šilumos sistemų aptarnavimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), teritorijos priežiūrą, žemės nuomos mokestį, privalo apmokėti iki sąskaitos pateikimo mėnesio paskutinės dienos. Tačiau atsakovas šios savo pareigos nustatytu terminu nevykdė, todėl ieškovė prašo priteisti 16,96 Eur delspinigių, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2016 m. birželio 23 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. (tame skaičiuje 16,96 Eur delspinigių už laikotarpį 2018 m. liepos 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.), delspinigių norma - 0,02 % nuo priklausančios mokėti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ 2 straipsnį.

12Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui elektroninės bylos priedai: mokėjimo nurodymas, Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo sutartis, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, mokėtino žyminio mokesčio dydžių sąrašas, uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės būtų ūkis“ valdybos posėdžio protokolo išrašas, buto apyvartos žiniaraštis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ir kt.

13Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovo priteistina 297,44 Eur skola ir 16,96 Eur delspinigiai.

14CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistina įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2019 m. vasario 1 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovo ieškovei priteistinos 15,86 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15 Eur sumokėtas žyminis mokestis valstybei bei 0,86 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašą (CPK straipsnio 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovo D. K., gimusio ( - ), ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, Šaulių g. 4, Marijampolė, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB Luminor bankas, 297,44 Eur (dviejų šimtų devyniasdešimt septynių eurų 44 ct) skolą, 16,96 Eur (šešiolikos eurų 96 ct) delspinigius, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2019 m. vasario 1 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15,86 Eur (penkiolika eurų 86 ct) bylinėjimosi išlaidas..

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 1-4 dalies, 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

20Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai