Byla N2-1410-595/2013
Dėl tėvystės nustatymo, išlaikymo priteisimo ir gyvenamosios vietos nustatymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant Neringai Zagurskienei, vertėjaujant Olgai Macijauskienei, dalyvaujant ieškovei L. B., jos atstovei advokatei Genovaitei Rokickienei, atsakovui A. Z., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei Silvai Sandienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. B. ieškinį atsakovui A. Z., dalyvaujant valstybės institucijai išvadai duoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui, dėl tėvystės nustatymo, išlaikymo priteisimo ir gyvenamosios vietos nustatymo,

Nustatė

22012-04-16 ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl tėvystės nustatymo, išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo ir vaikų gyvenamosios vietos nustatymo. Prašo pripažinti atsakovą dukros E. B. ir sūnaus A. B. tėvu. Nustačius tėvystę iš atsakovo vaikų išlaikymui priteisti po 300 Lt periodinių išmokų. Nustatyti vaikų gyvenamąją vietą su ieškove. Ieškinyje nurodo, kad su atsakovu gyveno kartu nuo 1995 metų iki 2002 metų ( - ), jos motinai priklausančiame bute. Gyvenant kartu gimė trys vaikai: 1996- gimė sūnus E. B., 1998-03-02 duktė E. B., 2001-02-18- sūnus A. B.. Pirmagimis sūnus E. B., būdamas 15 metų, mirė. Atsakovas 2009 metais išėjo iš namų ir po mėnesio grįžęs į namus konflikto metu sužeidė ją ir jos motiną, už ką buvo nuteistas dviem metam laisvės atėmimo. Kol gyveno kartu visus tris vaikus pripažino, padėjo juos išlaikyti, tačiau apie tėvystės įforminimą nei vienas nekalbėjo. Ji taip pat nesiūlė, nepagalvojo, kad to reikia vaikų interesais. Ieškovė yra netekusi 50 procentų darbingumo, todėl sunku buvo dirbti indų plovėja, kadangi stovimas darbas. Susirasti kitą tinkamą dėl sveikatos darbą nepavyksta. Visas jos pajamas sudaro netekto darbingumo 528,83 litų pensija, šiuo metu dar gauna iš darbo biržos pajamų, kurios baigsis po keturių mėnesių. Išlaikyti du vaikus iš invalidumo pensijos nebeįmanoma. Kadangi nepilnamečių vaikų tėvas nėra įforminęs vaikų tėvystės, negali reikalauti iš jo vaikų išlaikymo, nes jam nėra pareigos pagal įstatymą.

3Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Išvadą teikianti institucija pateikė išvadą dėl ginčo bei buities tyrimo aktą (b.l. 24-27). Išvadoje nurodoma, kad ieškovė su nepilnamečiais vaikais gyvena ieškovei priklausančiame dviejų kambarių bute su daliniais patogumais, adresu ( - ). Vaikams sudarytos minimalios sąlygos mokytis ir ilsėtis. Ieškovės šeima nuo 2011-10-13 įrašyta į Vilniaus miesto socialinių įgūdžių stokojančių šeimų, auginančių vaikus apskaitą. Ieškovės ieškinys pareikštas nepilnamečių vaikų interesais, nes viena svarbiausių vaiko teisių yra teisė žinoti savo kilmę, turėti abu tėvus, vykdančius tėvų valdžią. Išsprendus tėvystės klausimą, tėvas privalo dalyvauti vaiko auklėjime bei teikti vaikui tinkamą išlaikymą.

5Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė savo ieškinį dėl tėvystės nustatymo bei išlaikymo priteisimo ir gyvenamosios vietos nustatymo E. B. atžvilgiu ir prašė ieškinį tenkinti. Kitoje dalyje ieškinio reikalavimų atsisakė.

6Atsakovas teismo posėdžio metu sutiko su reikalavimu dėl tėvystės nustatymo E. B. atžvilgiu. Dėl prašomo priteisti išlaikymo nurodė, kad jis neturi galimybių teikti išlaikymo, kadangi neturi darbo, neturi kur gyventi, stovi darbo biržoje, tačiau išmokų jokių negauna. Nurodė, kad šiuo metu darbingumas nėra ribotas, anksčiau turėjo invalidumo grupę.

7Teismo posėdžio metu išklausyta nepilnametė E. B. nurodė, kad ji mokosi ( - ) gimnazijoje devintoje klasėje. Gyvena su mama ir broliu. Nori gyventi su mama. Būrelių šiuo metu jokių nelanko, planuoja lankyti dienos centrą.

8Ieškinys tenkintinas.

9Dėl tėvystės nustatymo.

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad nepilnametės E. B., gim. 1998-03-02, gimimo liudijime motina nurodyta ieškovė L. B., tėvas nenurodytas (b.l. 6).

11Vaiko teisė, kiek tai įmanoma, žinoti savo tėvus (Vaiko teisių konvencijos 7 str. 1 d.) pirmiausia reiškia vaiko teisę žinoti savo biologinius tėvus. Tai ypač aktualu nesantuokiniams vaikams. Šios teisės užtikrinimą laiduoja CK trečiosios knygos X skyriuje reglamentuojamas vaiko kilmės nustatymo institutas.

12Civilinio kodekso 3.148 straipsnio nuostatos numato, kad pagrindas tėvystei nustatyti yra moksliniai įrodymai (ekspertizių įrodyti giminystės ryšį išvados) ir kitos Civilinio proceso kodekse numatytos įrodymų priemonės. Šalys atliko genominę ekspertizę, kuri patvirtino, kad A. Z. yra vaiko E. B. tėvas su 99,99999 tikimybe (b.l.79). Teismas vadovaudamasis nenuginčijamo įrodymo pagrindu nustato, kad atsakovas yra E. B. biologinis tėvas (CPK 178 str., CK 3.148 str. ).

13Išaiškintina atsakovui, kad duomenų vaiko gimimo įraše apie vaiko motiną ar tėvą, įrašytų remiantis įsiteisėjusiu ir galutiniu teismo sprendimu, nuginčyti negalima.

14Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

15Vaikų gyvenamosios vietos nustatymo su vienu iš tėvu yra būtinybė įtvirtinta įstatyme (CK 3.169 str. 1 d.), kuriame pasakyta, kad, kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų susitarimu. Šiuo atveju, iš bylos medžiagos ir šalių paaiškinimų, nustatyta, kad nepilnametė E. B., gim. 1998-03-02, gyvena kartu su motina, mergaitė išreiškė norą, kad jos gyvenamoji vieta būtų nustatyta su motina. Ginčo tarp šalių dėl jų nepilnametės dukters gyvenamosios vietos nustatymo su motina nėra. Ištyrusi motinos buities sąlygas, vaiko teisių apsaugos institucija nurodė, kad šiam ieškinio reikalavimui neprieštarauja.

16Dėl išlaikymo priteisimo.

17Nesantuokinio vaiko tėvas ir motina turi tokias pačias pareigas išlaikyti vaiką, kaip ir jei jis būtų gimęs santuokoje (Europos konvencijos dėl nesantuokinių vaikų teisinio statuso 6 str. 1 d.). Turi būti imamasi visų reikiamų priemonių, kad vaikas gautų geresnį išlaikymą iš tėvų ar kitų finansiškai už jį atsakingų asmenų tiek valstybės viduje, tiek iš užsienio (Vaiko teisių konvencijos 27 str. 4 d.). Šių konvencijų nuostatų reikalavimai suderinti su nacionalinės teisės aktų nuostatomis. CK 3.192 str., reglamentuojančio tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo vaikus, 2 d. nustatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumo principas reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo vaiko poreikių ir tėvų galimybių šiuos poreikius tenkinti. Taigi pagrindiniai priteistino vaikui išlaikymo dydį lemiantys kriterijai yra konkretaus vaiko poreikiai ir jo abiejų tėvų turtinė padėtis. Įstatymas nustato, kad tėvo ar motinos atsisakymas nuo teisių ir pareigų savo nepilnamečiams vaikams negalioja, už vaiko priežiūrą tėvai atsako bendrai ir vienodai (LR CK 3.159 str.). Tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios (LR CK 3.156 str.) Pareigos rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti, sudaryti normalias gyvenamosios aplinkos sąlygas kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jiems sulaukiant pilnametystės. Netinkamas tėvų pareigų vykdymas ar visiškas jų nevykdymas yra pateisinami tik išimtiniais, nepriklausančiais nuo tėvų valios atvejais, visais kitais atvejais tėvams objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004).

182004-04-26 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priimtoje nutartyje nurodė, jog sprendžiant išlaikymo priteisimo klausimą teismui orientaciniu kriterijumi gali būti LR CK 6.461 str. 2 dalies nuostata, jog vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesinę algą (MMA) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004, bylų kategorija 72.2, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2005-06-23 nutarimas Nr. 54 „Dėl įstatymų, reglamentuojančių tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, taikymo teismų praktikoje“), kuri nuo 2008-01-01 yra 800 Lt per mėnesį, nuo 2012-08-01 yra 850 Lt per mėnesį, nuo 2013-01-01 yra 1000 Lt per mėnesį (LR Vyriausybės 2007-12-17 nutarimas Nr. 1368, LR Vyriausybės 2012-06-20 nutarimas Nr. 718, LR Vyriausybės 2012-19 nutarimas Nr. 1543).

19Ieškovė iš atsakovo prašo priteisti vaiko išlaikymui po 300 Lt periodinių išmokų per mėnesį iki vaiko pilnametystės. Teismo posėdžio metu ieškovė nurodė, kad ji dukros poreikiams patenkinti per mėnesį išleidžia daugiau nei 300 Lt, ji turi pareigą išlaikyti du nepilnamečius vaikus, ji dirba ir gauna per mėnesį 400 Lt. Jos darbingumas apribotas 50 proc. Gauna neįgalumo pensiją 260 Lt. Nuosavybės teise turi būstą, kuriame su vaikais ir gyvena. Turi kreditorinių įsipareigojimų. Atsakovas nurodė, kad jis neturi darbo, gyvenamojo būsto, todėl negali teikti prašomo dydžio išlaikymo.

20Tėvo ar motinos turtinė padėtis nėra viską nulemianti aplinkybė nustatant išlaikymo dydį, kadangi išlaikymas privalo užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Sprendžiant išlaikymo dydžio nustatymo klausimą turi būti atsižvelgiama į vieną iš pagrindinių šeimos teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų, numatytų CK 3.3 str. 1 d.- prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, reiškiantį, kad teismas priimdamas sprendimą, visų pirma, turi įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu, t.y. prioritetiškai į juos atsižvelgti, užtikrinti jų apsaugą. Visos abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesų naudai. Nustatant atsakovo turtinę padėtį vertinamas ne tik jo turimas turtas ir gaunamos pajamos, bet ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančius savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikui.

21Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta iš atsakovo vaiko išlaikymui priteistina 300 Lt periodinių išmokų nuo ieškinio pateikimo teismui dienos, tai yra 2012-04-16, iki vaiko pilnametystės.

22Nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų uzufrukto teise tvarkytoja skirtina ieškovė (LR CK 3.185 str. 1 d.).

23Pažymėtina, jog iš esmės pasikeitus šalių turtinei padėčiai ar vaiko poreikiams kiekviena iš šalių turi teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio ir formos pakeitimo (LR CK 3.201 str.).

24Bylos nagrinėjimo metu ieškovė atsisakė reikalavimų dėl tėvystės nustatymo, išlaikymo priteisimo bei gyvenamosios vietos nustatymo A. B. atžvilgiu, kadangi ekspertizės metu buvo nustatyta, kad atsakovas nėra A. B. tėvas. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, ieškovės atsisakymas nuo ieškinio dalyje dėl tėvystės nustatymo, išlaikymo priteisimo bei gyvenamosios vietos nustatymo A. B. atžvilgiu priimamas ir civilinė byla dalyje nutrauktina (CPK 140 str., 293 str. 4p., 294 str.).

25Iš atsakovo valstybės naudai priteistina 251 Lt (300 Ltx12 mėn.x0,03+143 Lt) žyminio mokesčio (CPK 80 str.1 d.1 p., CPK 85 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str.) bei 36 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.). Į bylą pateiktas įrodymas, kad už antrinę teisinę pagalbą buvo patirta 2620 Lt išlaidų (b.l. 88). Atsižvelgiant į tai, kad posėdžio metu patikslinus ieškinio reikalavimus ieškovė atsisakė dalies reikalavimų iš atsakovo priteistina 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Viso iš atsakovo valstybės naudai priteistinų bylinėjimosi išlaidų suma sudaro 1561 Lt.

26Iš atsakovo valstybės naudai priteistina 400 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų (CPK 96, 99 str.).

27Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str., 96 str., 259-265 str., 282 str. 2 d. 1 p., 392 str.,

Nutarė

28ieškinį tenkinti.

29Nustatyti, kad A. Z., a.k. ( - ) yra E. B., a.k. ( - ) tėvas.

30E. B., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti su jos motina L. B., a.k. ( - ) jos gyvenamojoje vietoje.

31Priteisti iš atsakovo A. Z., a.k. ( - ) nepilnametės dukters E. B., a.k. ( - ) išlaikymui išlaikymą periodinėmis išmokomis kiekvieną mėnesį po 300 Lt (tris šimtus litų) nuo ieškinio pateikimo dienos, tai yra 2012-04-16, iki dukters pilnametystės.

32Nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų uzufrukto teise tvarkytoja paskirti ieškovę L. B., a.k. ( - )

33Įsiteisėjusio sprendimo nuorašą išsiųsti Vilniaus miesto CM skyriui, kad šis įregistruotų A. Z., a.k. ( - ) tėvystę, padarytų pakeitimus E. B., a.k. ( - ) gimimo įraše bei išduotų naują gimimo liudijimą.

34Priimti L. B., a.k. ( - ) atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl tėvystės nustatymo, išlaikymo priteisimo bei gyvenamosios vietos nustatymo A. B. atžvilgiu ir šioje dalyje bylą nutraukti.

35Priteisti iš atsakovo A. Z., a.k. ( - ) į valstybės pajamas 1561 (vienas tūkstantis penki šimtai šešiasdešimt vienas litas) Lt bylinėjimosi išlaidų.

36Sprendimą dalyje dėl išlaikymo vaikui priteisimo vykdyti skubiai.

37Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant... 2. 2012-04-16 ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl tėvystės... 3. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 4. Išvadą teikianti institucija pateikė išvadą dėl ginčo bei buities tyrimo... 5. Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė savo ieškinį dėl tėvystės... 6. Atsakovas teismo posėdžio metu sutiko su reikalavimu dėl tėvystės... 7. Teismo posėdžio metu išklausyta nepilnametė E. B. nurodė, kad ji mokosi (... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Dėl tėvystės nustatymo.... 10. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad nepilnametės E. B., gim. 1998-03-02,... 11. Vaiko teisė, kiek tai įmanoma, žinoti savo tėvus (Vaiko teisių konvencijos... 12. Civilinio kodekso 3.148 straipsnio nuostatos numato, kad pagrindas tėvystei... 13. Išaiškintina atsakovui, kad duomenų vaiko gimimo įraše apie vaiko motiną... 14. Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.... 15. Vaikų gyvenamosios vietos nustatymo su vienu iš tėvu yra būtinybė... 16. Dėl išlaikymo priteisimo.... 17. Nesantuokinio vaiko tėvas ir motina turi tokias pačias pareigas išlaikyti... 18. 2004-04-26 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priimtoje nutartyje nurodė, jog... 19. Ieškovė iš atsakovo prašo priteisti vaiko išlaikymui po 300 Lt periodinių... 20. Tėvo ar motinos turtinė padėtis nėra viską nulemianti aplinkybė nustatant... 21. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta iš atsakovo vaiko išlaikymui... 22. Nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų uzufrukto teise... 23. Pažymėtina, jog iš esmės pasikeitus šalių turtinei padėčiai ar vaiko... 24. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė atsisakė reikalavimų dėl tėvystės... 25. Iš atsakovo valstybės naudai priteistina 251 Lt (300 Ltx12 mėn.x0,03+143 Lt)... 26. Iš atsakovo valstybės naudai priteistina 400 Lt antrinės teisinės pagalbos... 27. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 28. ieškinį tenkinti.... 29. Nustatyti, kad A. Z., a.k. ( - ) yra E. B., a.k. ( - ) tėvas.... 30. E. B., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti su jos motina L. B., a.k. ( - )... 31. Priteisti iš atsakovo A. Z., a.k. ( - ) nepilnametės dukters E. B., a.k. ( -... 32. Nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų uzufrukto teise... 33. Įsiteisėjusio sprendimo nuorašą išsiųsti Vilniaus miesto CM skyriui, kad... 34. Priimti L. B., a.k. ( - ) atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl tėvystės... 35. Priteisti iš atsakovo A. Z., a.k. ( - ) į valstybės pajamas 1561 (vienas... 36. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo vaikui priteisimo vykdyti skubiai.... 37. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...