Byla 2-2076-430/2012
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Aeropolis“ atstovams advokatui Tomui Rymeikiui ir Albinui Šaučiūnui,

4atsakovo UAB „Industrijos garantas“ atstovei Editai Bernotavičienei,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Aeropolis“ ieškinį atsakovui UADB „Industrijos garantas“, dalyvaujant trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų „Swedbank lizingas“ UAB, dėl skolos ir delspinigių priteisimo ir

Nustatė

62010-11-22 ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skolos ir delspinigių priteisimo. Nurodė, kad 2009-08-27 ieškovas ir atsakovas sudarė automobilio SAAB 9-3, registracijos Nr. ( - ) savanoriško draudimo (KASKO) sutartį. 2010-08-26, galiojant draudimo sutarčiai, eismo įvykio metu automobilis buvo apgadintas. Ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl remonto išlaidų atlyginimo, tačiau atsakovas atsisakė visiškai atlyginti automobilio remonto išlaidas. 2010-08-26 atsakovas atliko automobilio apžiūrą ir pateikė ieškovui defektų nustatymo aktą, kuriame nurodė keičiamas ir remontuojamas dalis. 2010-08-31 atsakovas išsiuntė ieškovui pranešimą dėl įvykio tyrimo eigos, kuriame informavo, kad apskaičiuota draudimo išmoka sudaro 1658,43 Lt, taip pat pateikė automobilio remonto sąmatą 1958,43 Lt sumai. Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo paskaičiuota draudimo išmoka ir defektų nustatymo aktu, 2010-09-02 pateikė atsakovui preliminarią automobilio remonto sąmatą, kurios vertė be PVM 4946,60 Lt. Ieškovas 2010-09-27 pateikė ieškovui UAB „Žaibo ratas Vilnius“ atliktą sąmatą, pagal kurią bendra darbų vertė sudaro 5277,80 Lt be PVM. Atsakovas su ieškovo pateikta sąmata nesutiko ir grąžino sąmatą su savo pastabomis. Atsižvelgiant į KASKO draudimo sutarties specifiką ir draudimo sutarties sąlygas, ieškovas turi teisę pasirinkti remontą atliekančią bendrovę, kuri nustato remontui būtinus darbus, keičiamas dalis ir remonto išlaidas. O atsakovas privalo atlyginti visas remonto išlaidas, būtinas automobilio būklei iki draudžiamojo įvykio atkurti. Dublike ieškovas nurodė, kad atsakovas nepagrįstai ginčija jam pateiktose remonto sąmatose nurodomą valandinį darbų įkainį ir keičiamų dalių kainą. Iš esmės atsakovas ginčija ne valandinio remonto įkainio paskaičiavimą, o ieškovo pasirinktą remonto bendrovę. Atsakovo patektoje sąmatoje nėra nurodytas tam tikrų automobilio detalių keitimas, kuris yra būtinas, siekiant automobilio būklę grąžinti į būklę iki autoįvykio.

72010-12-30 gautas atsakovo UADB „Industrijos garantas“ atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad draudiko atsakomybė yra sutartinė ir atsiranda tik tokiais pagrindais ir tokia apimtimi, kokia numatyta draudimo sutartyje. Nuostolio nustatymą ir draudimo išmokos mokėjimą įvykus draudžiamajam įvykiui reglamentuoja Kelių transporto priemonių draudimo taisyklės Nr. 030 (2008-08-27 redakcija, galioja nuo 2008-10-01). Sutartimi buvo apdraustas automobilis SAAB 9-3, v.n. ( - ), nustatant šias draudimo sąlygas: draudimo variantas pasirinktas atstatomasis su nusidėvėjimu, remontas organizuojamas draudėjo pasirinkimu, nustatyta franšizė – 300,00 Lt. Atsakovas įvertino patirtus automobilio sugadinimus, apskaičiavo patirtą žalą, kuri yra 1958,43 Lt. Atsakovas nesutinka su ieškovo nuomone, kad sugadintas automobilis turi būti remontuojamas tik specializuotame SAAB remonto centre ir, kad tik toks servisas atitinka techniniu požiūriu remontui keliamus reikalavimus. SAAB 9-3 pagaminimo metai yra 2005 m. ir ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad šiam automobiliui dar yra taikomi gamintojo garantiniai įsipareigojimai. Toks ieškovo, esančio oficialaus SAAB atstovu, elgesys prieštarauja LR Konkurencijos įstatymui. Atsakovas nurodė, kad pripažįsta ieškinį 1658,43 Lt sumai, o likusioje dalyje teismo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrėstą ir neteisėtą. Triplike atsakovas nurodė, kad Ieškovas 2010-09-27 sudarė preliminarią remonto darbų sąmatą 4510,02 Lt sumai, darbų įkainiams taikydamas garantinio automobilio remonto darbų įkainius ir įtraukdamas keičiamas dalis, kurios nebuvo numatytos transporto priemonės apžiūros protokole, kaip keičiamos dalys, taip pat įtraukdamas nepagrįstus remonto darbus. Ieškovas buvo informuotas, kad po remonto pretenzijos nepriimamos ir už atliktus remonto darbus bei pakeistas dalis, nenurodytas akte, draudimo išmoka nemokama.

82011-09-26 gautas trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų atsiliepimas į ieškinį. Nurodė, kad tretysis asmuo ir ieškovas sudarė lizingo sutartį Nr. LT061069. Lizingo sutarties pagrindu tretysis asmuo iš ieškovo nurodyto pardavėjo įgijo automobilį SAAB 9-3, v.n. ( - ), ir perdavė jį valdyti ir naudoti ieškovui. Draudėjas (ieškovas) būdamas turto draudimo sutarties šalimi, turi teisę pareikšti visus reikalavimus kylančius iš ieškovo ir atsakovo sudarytos draudimo sutarties. Pasitvirtinus, jog ieškovo ieškinyje nurodytos aplinkybės teisingos, ieškinys turėtų būti tenkintinas.

9Į teismo posėdį neatvyko tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų. Prašymų atidėti teismo posėdį negauta. Laikytina, jog procesinių kliūčių bylai nagrinėti nėra (CPK 246 str.).

10Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais, prašė ieškinį tenkinti pilnai. Papildomai pasisakė dėl ekspertizės išvados, kritiškai vertindami eksperto pritaikytą automobilio nusidėvėjimo procentą. Kadangi byloje buvo duomenys apie tikslią automobilio pagaminimo datą, nuo tos datos ir turėjo būti skaičiuojami automobilio metai

11Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą į ieškinį jame nurodytais motyvais. Papildomai nurodė, kad automobilio metai turi būti skaičiuojami kalendoriniais metais, nuo kiekvienų metų sausio 1 dienos, todėl ekspertas pagrįstai pritaikė didesnį nusidėvėjimo procentą.

12Ieškinys tenkintinas.

13Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2009 m. rugpjūčio 27 d. šalys sudarė Savanoriško draudimo sutartį, kurios pagrindu atsakovas suteikė automobiliui SAAB 9-3, v.n. ( - ), draudimo apsaugą nuo 2009-08-27 iki 2010-08-26 (b.l.6). Įvykus draudiminiam įvykiui ieškovas kreipėsi dėl žalos atlyginimo į draudiką . Atsakovas surašė transporto priemonės apžiūros - defektų nustatymo aktą, remonto sąmatą (1958,43 Lt), ir apskaičiavo draudimo išmoką – 1658,43 Lt (b.l. 22, 23, 27-29). Pagal ieškovo sudarytą preliminarią automobilio remonto sąmatą automobilio remonto vertė be PVM 4946,60 Lt (b.l.24-26). UAB „Žaibo ratas“ žalos įvertinimo aktą automobilio remonto darbų kana be PVM 5277,80 Lt (b.l.30). Teisminio nagrinėjimo metu buvo paskirta žalos nustatymo ekspertizė, pagal kurios išvadą transporto priemonės atkuriamoji vertė – 4677,27 Lt su PVM (b.l.138). VĮ „Regitra“ duomenimis automobilis SAAB 9-3, v.n. ( - ), priklausė „Swedbank lizingas“ UAB.

14Byloje kilo ginčas dėl atlygintinos žalos dydžio.

15Pagal Draudimo įstatymo 81 str. teisę reikalauti, kad būtų išmokėta draudimo išmoka, turi draudėjas, o įstatymo ir (ar) draudimo sutartyje nustatytais atvejais – naudos gavėjas arba nukentėjęs trečiasis asmuo. Atsakovo patvirtintų Kelių transporto priemonių draudimo taisyklių Nr. 030 (toliau – Taisyklės), 17.1 p. numatyta, kad išmoka mokama draudėjui arba naudos gavėjui ar naudos gavėjo raštišku sutikimu, remontuojančiai įmonei. Kadangi tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų „Swedbank lizingas“ UAB su reikalavimu priteisti draudimo išmoką sutiko bei atsižvelgiantį į Taisyklių 17.1 p., laikytina, kad ieškovas, nors ir nebūdamas turto savininku, yra tinkamas ieškovas.

16Draudimo paskirtis – apsaugoti asmens turtinius interesus nuo galimos žalos rizikos. Pagal Transporto priemonių savanoriško draudimo (KASKO) sutarties kompensacinę paskirtį, draudimo išmoka turi grąžinti draudėją į tą turtinę padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jeigu nebūtų buvę draudiminio įvykio.

17Tarp šalių sudarytoje Savanoriško draudimo sutartyje nustatyta, kad Kelių transporto priemonių draudimo taisyklės Nr. 030 (2008-08-27 redakcija) yra neatsiejama sutarties dalis, todėl šalims turi įstatymo galią (LR CK 6.189 str. 1 d.). Taisyklių 16.7 punkte numatyta, kad draudikas žalą nustato, vadovaudamasis draudimo liudijimo sąlygomis, o viena iš draudimo liudijime numatytų sąlygų - draudimo objekto remontas organizuojamas draudėjo pasirinkimu. Ieškovas galimybę pasirinkti remonto įmonę vertino kaip vieną iš sąlygų, nulėmusių draudimo sutarties su atsakovu sudarymą, tokia aplinkybė buvo nurodyta ieškinyje, tokios pozicijos ieškovas nuosekliai laikėsi ir teisminio nagrinėjimo metu (b.l.3). Be to, į bylą pateiktas ir LR Draudimo priežiūros komisijos 2010-07-10 raštas Nr.(4.70S-1417), parengtas ieškovo pareiškimo pagrindu ir kuriame vertinamos šalių sudarytos sutarties sąlygos dėl draudėjo organizuojamo remonto. Tai dar kartą patvirtina tą aplinkybę, kad ieškovo pasirinkimą lėmė galimybė rinktis remonto įmonę, tuo labiau, kad ir pats ieškovas yra automobilių remonto servisas.

18Teisminio nagrinėjimo metu buvo paskirta žalos nustatymo ekspertizė, kurią atliko UAB „Nepriklausomo ekspertų biuras“ (b.l.126). Atsakovo pasirinktas UAB „Nepriklausomo ekspertų biuras“ ekspertas, sudarydamas žalos sąmatą rėmėsi neautorizuotų įmonių vidutiniais įkainiais, kurių įkainiai mažesni (80 Lt/val.) nei autorizuotų serviso nustatyti įkainiai (ieškovo 119,83 Lt/val.) ir nustatė, kad atkuriamoji automobilio vertė – 4677,27 Lt su PVM (b.l.138). Pagal ieškovo sudarytą preliminarią automobilio remonto sąmatą automobilio remonto vertė be PVM 4946,60 Lt (b.l.24-26). Nei Draudimo liudijimas, nei Taisyklės nenumato transporto priemonės atstatymo darbų vertės apskaičiavimo metodo, remonto darbų įkainiai yra nustatomi remontą atliekančios bendrovės, todėl laikytina, kad ieškovas, turėdamas galimybę rinktis remonto įmonę, galėjo sudaryti sąmatą pagal jo įmonės valandinius tarifus.

19Draudimo liudijime nustatyta, kad įvykus draudžiamajam įvykiui, automobilis turi būti remontuojamas atkuriant buvusią iki įvykio būklę atskaičius nusidėvėjimą. Pagal Taisyklių 16.12 p. apskaičiuojant žalą turi būti išskaičiuojamas keistinų detalių nusidėvėjimas, o draudėjas privalo pateikti naujų detalių įsigijimą patvirtinančius dokumentus. Taisyklių 16.12 p. nustato, kad keičiamų detalių nusidėvėjimas nustatomas, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais transporto priemonių vertės nustatymą. Transporto priemonių vertės nustatymą reglamentuoja LR Susisiekimo ministro ir finansų ministro įsakymu 2000 m. balandžio 17 d. Nr. 120/2000 m. balandžio 14 d. Nr. 101 patvirtinta Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcija (toliau- Instrukcija) ir Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarka, kurios nuostatos, reglamentuoja atkuriamosios vertės (kaštų) metodą. Teismo eksperto ir ieškovo pateikto specialisto remonto sąmatų vertės skiriasi ir dėl keičiamų detalių nuvertėjimo (nusidėvėjimo) procento taikymo, kuris priklauso nuo automobilio metų. Teismo ekspertas taikė 19 proc. nusidėvėjimo išskaitą, o ieškovas 13 proc.

20Instrukcijos detalių nusidėvėjimo lentelėje nurodoma, kad automobilių eksploatavimo laikas skaičiuojamas metais - eksploatavimo laikas iki 1 metų ir t.t. Byloje nagrinėjamu atveju automobilio techniniame pase nurodyta jo pirmosios registracijos data – 2005-12-21 (b.l.51). Taigi, iki 2005-12-21 jis nebuvo eksploatuojamas (be teisinės registracijos transporto priemonė negali būti eksploatuojama) ir nuo šios konkrečios datos, o ne nuo 2005 metų sausio 1 dienos prasidėjo automobilio eksploatacijos metai. Draudžiamasis eismo įvykis įvyko 2010-08-26, automobilio eksploatacijos laikas neviršijo 5 metų, todėl teismas laiko, kad uri būti taikomas 13 proc. nusidėvėjimo koeficientas.

21Pažymėtina, kad pagal ekspertizės aktą visi ieškovo pateiktoje sąmatoje nurodyti atliktini darbai ir keistinos detalės yra būtini, atstatant transporto priemonę (b.l.139).

22Išanalizavus į bylą pateiktus įrodymus dėl remonto kainos vertės, t.y. autorizuoto serviso UAB „Žaibo ratas“ žalos įvertinimo aktą, pagal kurį automobilio remonto darbų kaina be PVM - 5277,80 Lt, ieškovo remonto sąmatą - 4946,60 Lt be PVM ir UAB „Nepriklausomo ekspertų biuras“ - 4677,27 Lt su PVM (netinkamai taikytas nusidėvėjimo koeficientas, dėl ko remonto kaina turėtų padidėti 201,52 Lt be PVM), ir įvertinus tą aplinkybę, jog ieškovas turėjo galimybę rintis remonto įmonę, darytina išvada, kad ieškovo sudaryta sąmata nėra nepagrįstai užaukštinta.

23Draudimo įstatymo 82 straipsnio 6 dalis numato, jog draudikas privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos išmokėjimo ar suteikiančios teisę sumažinti draudimo išmoką. Atsakovui neįrodžius aplinkybių, kurios būtų pagrindas mažinti draudimo išmoką, ieškinys tenkintinas ir iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 4210,02 Lt skolos.

24Vadovaujantis Taisyklių 17.1 p., iš atsakovo priteistina 38,64 Lt delspinigių.

25CK 6. 37 str. 2 d. nustato, kad palūkanas skolininkas privalo mokėti nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti. Vadovaujantis išdėstytu, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 4210,02 Lt sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2010-11-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1-2 d., 6.210 str. 2 d.).

26Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas patyrė 2668,00 Lt bylinėjimosi išlaidų: 127,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 40) ir 2541,00 Lt advokato atstovavimo išlaidų (b.l. 88,109). Pažymėtina, kad išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Teismas įvertina žodinio proceso tvarka įvykusių posėdžių skaičių (3), paruoštų procesinių dokumentų kiekį (3) ir, vadovaudamasis realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, išlaidas ieškovo patirtas advokato pagalbai apmokėti išlaidas nemažina. Vadovaujantis išdėstytu, ieškovui iš atsakovo priteistina 2668,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

27Vadovaujantis LR CPK 92 str. iš atsakovo priteistina 27,02 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

28Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

29Ieškinį tenkinti visiškai.

30Priteisti iš atsakovo UADB „Industrijos garantas“, j.a.k. 110070382, ieškovo UAB „Aeropolis“, j.a.k. 300023308, naudai 4210,02 Lt (keturi tūkstančiai du šimtai dešimt Lt 2 ct) skolos, 38,64 Lt (trisdešimt aštuoni Lt 64 ct) delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų nuo 4210,02 Lt skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-11-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2668,00 Lt (du tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt aštuoni Lt) bylinėjimosi išlaidų.

31Priteisti iš atsakovo UADB „Industrijos garantas“, j.a.k. 110070382, valstybės naudai 27,02 Lt (dvidešimt septyni Lt 2 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

32Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Aeropolis“ atstovams advokatui Tomui Rymeikiui ir... 4. atsakovo UAB „Industrijos garantas“ atstovei Editai Bernotavičienei,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 6. 2010-11-22 ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skolos ir... 7. 2010-12-30 gautas atsakovo UADB „Industrijos garantas“ atsiliepimas į... 8. 2011-09-26 gautas trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų... 9. Į teismo posėdį neatvyko tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų... 10. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai ieškinį palaikė jame išdėstytais... 11. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė su ieškiniu nesutiko, palaikė... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2009 m. rugpjūčio 27... 14. Byloje kilo ginčas dėl atlygintinos žalos dydžio.... 15. Pagal Draudimo įstatymo 81 str. teisę reikalauti, kad būtų išmokėta... 16. Draudimo paskirtis – apsaugoti asmens turtinius interesus nuo galimos žalos... 17. Tarp šalių sudarytoje Savanoriško draudimo sutartyje nustatyta, kad Kelių... 18. Teisminio nagrinėjimo metu buvo paskirta žalos nustatymo ekspertizė, kurią... 19. Draudimo liudijime nustatyta, kad įvykus draudžiamajam įvykiui, automobilis... 20. Instrukcijos detalių nusidėvėjimo lentelėje nurodoma, kad automobilių... 21. Pažymėtina, kad pagal ekspertizės aktą visi ieškovo pateiktoje sąmatoje... 22. Išanalizavus į bylą pateiktus įrodymus dėl remonto kainos vertės, t.y.... 23. Draudimo įstatymo 82 straipsnio 6 dalis numato, jog draudikas privalo įrodyti... 24. Vadovaujantis Taisyklių 17.1 p., iš atsakovo priteistina 38,64 Lt... 25. CK 6. 37 str. 2 d. nustato, kad palūkanas skolininkas privalo mokėti nuo... 26. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 27. Vadovaujantis LR CPK 92 str. iš atsakovo priteistina 27,02 Lt išlaidų,... 28. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas... 29. Ieškinį tenkinti visiškai.... 30. Priteisti iš atsakovo UADB „Industrijos garantas“, j.a.k. 110070382,... 31. Priteisti iš atsakovo UADB „Industrijos garantas“, j.a.k. 110070382,... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...