Byla 2-245-808/2011

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Gražina Žukauskienė, sekretoriaujant Dianai Gigevičiūtei,

2teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų R. R., I. R., A. R. pareiškimą suinteresuotiesiems asmenims K. R., Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Vilniaus miesto 42-ajam notarų biurui, AB DnB NORD bankui dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo, pavedimo antstoliui sudaryti paveldimo turto apyrašą,

Nustatė

3pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami atnaujinti praleistą įstatymų nustatytą terminą priimti po tėvo ir sutuoktinio A. R., asmens kodas ( - ) mirusio 2009-04-27, mirties atsiradusį palikimą. Bei prašo pavesti antstoliui sudaryti turto apyrašą. Nurodė, kad tėvo ir sutuoktinio mirties momentu mirusiojo palikimas buvo tik skolos, todėl jie į notarų biurą dėl palikimo priėmimo nesikreipė. Pareiškėjai nurodė, kad palikimo nepriėmė dėl finansinių galimybių nebuvimo ir didelio emocinio šoko.

4Suinteresuotojo asmens Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos nuomone, pareiškėjo nurodytos priežastys nėra laikytinos objektyviai svarbiomis aplinkybėmis, kurios galėjo užkirsti kelią jiems priimti palikimą per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų savo teiginiams pagrįsti. Be to, pareiškėjai kreipėsi į teismą dėl palikimo priėmimo tik tuomet, kai gavo Inspekcijos raginimą. Prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b. l. 15).

5Suinteresuotas asmuo K. R. atsiliepime į pareiškimą neprieštaravo, kad pareiškėjams būtų atnaujintas įstatymu nustatytas terminas palikimui priimti. Prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (b.l. 17).

6Suinteresuotojo asmens DnB NORD banko nuomone pareiškėjų pareikimas dėl terminio priimti palikimą pratęsimo turi būti patenkintas (b.l. 18-20).

7Vilniaus miesto 42-asis notarų biuras atsiliepimo į pareiškimą, teismui nepateikė.

8P. R. R., I. R., A. R. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, parašas byloje (b.l. 41, 43, 44).

92011-01-27 vykusiame teismo posėdyje pareiškėjas R. R. palaikė pareiškime išdėstytas aplinkybes ir papildomai nurodė, kad laiku nesikreipė dėl palikimo priėmimo, kadangi nežinojo kaip elgtis, nes po tėvo A. R. mirties liko tik skolos. Namas, kuriame gyvena visi pareiškėjai yra įkeistas bankui. Išsiaiškinus visas aplinkybes su banku, sužinojo, kad greičiausias būdas susitvarkyti skolinius įsipareigojimus, tai priimti palikimą po A. R. mirties.

10Suinteresuotojo asmens AB DnB NORD banko atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai (b.l. 41), gautas prašymas bylą nagrinėti banko atstovui nedalyvaujant (b.l. 42).

112011-01-27 vykusiame teismo posėdyje Suinteresuotojo asmens AB DnB NORD banko atstovas advokato padėjėjas V. J. palaikė pateiktam atsiliepime išdėstytą poziciją ir nurodė, kad nors pareiškėjai ir praleido terminą palikimui priimti, tačiau atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjai faktiškai valdo palikimą (gyvena bankui įkeistame name, moka mokesčius), todėl yra pagrindas pratęsti terminą palikimui priimti, nes savo veiksmais pareiškėjai išreiškė valią priimti palikimą atsiradusį po A. R. mirties.

12Suinteresuotasis asmuo – Vilniaus miesto 42-ojo notarų biuro atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, į teismo posėdį dėl nežinomų priežasčių neatvyko, nors apie posėdžio laiką ir vietą jai buvo pranešta tinkamai.

13Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

14Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad A. R., a/k ( - ) mirė 2009-04-27 (b. l. 3). Testamento nesudariusio A. R. turto įpėdiniai yra jo sutuoktinė I. R. (b.l. 4) ir vaikai R. R. (b.l. 5), A. R. (b.l. 7) ir K. R.. Kitų įstatyminių įpėdinių, taip pat ginčo dėl palikėjo turto nėra.

15A. R. turto įpėdiniai R. R., I. R., A. R., K. R. per įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą ( CK 5.50 3 d.) po tėvo ir sutuoktinio mirties į notarą dėl palikimo priėmimo nesikreipė. Terminas palikimui priimti gali būti pratęstas tik tokiam įpėdiniui, kuris nuo palikimo atsiradimo pradžios išreiškė norą jį priimti, tačiau dėl susiklėsčiusių individulių aplinkybių negalėjo atlikti įstatymo nustatytų palikimo priėmimo veiksmų (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-03-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2007). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad faktinis palikimo priėmimas reiškia, kad įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, jog siekia įgyti palikėjo turtą nuosavybės teise. Pareiškėjai faktiškai valdo palikimą, todėl yra pagrindas pratęsti terminą palikimui priimti, nes savo veiksmais pareiškėjai R. R., I. R., A. R. ir K. R. išreiškė valią priimti palikimą atsiradusį po A. R. mirties.

16Pareiškėjai prašo pavesti antstoliui sudaryti paveldimo turto apyrašą po A. R., a.k. ( - ) mirties 2009-04-27. Susipažinus su pareiškėjų prašymu, matyti, kad prie jo nepridėti rašytiniai įrodymai, reikšmingi sprendžiant klausimą dėl pavedimo antstoliui sudaryti paveldimo turto apyrašą, teismas nutartimi palieka šį prašymą nenagrinėtu (CPK 3 str. 6 d., 137 str. 2 d. 1 p.).

17Išdėstytų aplinkybių pagrindu pareiškėjų prašymas atnaujinti praleistą įstatymų nustatytą terminą palikimui priimti tenkintinas (LR CPK 578 str.), o prašymas pavesti antstoliui sudaryti paveldimo turto apyrašą paliekamas nenagrinėtu (LR CPK 290-291, 582 str. str.)

18Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177-197, 290-292, 576-578 str. str.,

Nutarė

19pareiškimą tenkinti iš dalies.

20atnaujinti praleistą įstatymų nustatytą terminą priimti po A. R., a.k. ( - ) mirties (2009-04-27), atsiradusį palikimą.

21Pareiškimas dalyje dėl pavedimo antstoliui sudaryti paveldimo turto apyrašą paliekamas nenagrinėtu.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai