Byla AT-318-573
Dėl paskirtos baudos pakeitimo viešaisiais darbais

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Dainius Ročys, išnagrinėjęs V. K. prašymą dėl paskirtos baudos pakeitimo viešaisiais darbais,

Nustatė

2Kauno miesto apylinkės teismo 2010-03-10 nutarimu V. K. už administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 21410 str. 1 d., paskirta 1600 Lt bauda su su neteisėtų kopijų (365 CD ir 63 DVD) konfiskavimu.

3V. K. prašo jam paskirtą baudą pakeisti į viešuosius nemokamus darbus, kadangi jo materialinė padėtis labai sunki, 3 mėnesiams priimtas dirbti už minimalų atlyginimą, be to turi skolų už buto komunalinius patarnavimus.

4Prašymas atmestinas.

5Jeigu pažeidėjas nesumoka baudos per ATPK 313str. nustatytą terminą, nutarimą skirti baudą priėmęs organas (pareigūnas) šį nutarimą siunčia antstoliui vykdyti (LR ATPK 314str.1d.). LR ATPK 314 str. 4 d. įtvirtinta, kad tik tuomet, jeigu nėra turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, rajono (miesto) apylinkės teismo (apylinkės teismo teisėjo) nutarimu bauda, pažeidėjui sutikus, gali būti pakeista nemokamais ne ilgesnės kaip 400 valandų trukmės viešaisiais darbais, skaičiuojant vieną nemokamų viešųjų darbų valandą už dešimt litų baudos.

6Teismas nustatė, kad pareiškėjas baudos nesumokėjo, įstatymo nustatytas terminas nėra pasibaigęs, nes 2011-04-15 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas nutartimi atmetė skundą dėl bylos nutraukimo, ir baudos sumokėjimo terminas skaičiuojamas nuo šios nutarties priėmimo dienos. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas jam paskirtą administracinę baudą dėl sunkios materialinės padėties pakeisti viešaisiais darbais. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą konstatuotina, jog paskirta administracinė bauda gali būti pakeista nemokamais viešaisiais darbais tik tuo atveju, jei nutarimas dėl baudos išieškojimo priverstiniam vykdymui buvo išsiųstas antstoliui ir jis konstatavo, jog nėra turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, todėl nėra teisinio pagrindo paskirtą administracinę baudą pakeisti nemokamais viešaisiais darbais.

7Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR ATPK 314 str. ,

Nutarė

8V. K. prašymą atmesti.

9Nutarimas per 10 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos administraciniam teismui.

Proceso dalyviai