Byla 2-17745-872/2012
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Fausta Vitkienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB DNB banko ieškinį atsakovams G. B. ir E. B. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas nurodė, kad 2006-05-15 pasirašė su atsakovais Kreditavimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovams buvo suteiktas 12000,00 Lt dydžio kreditas iki 2011-04-30. Atsakovai kreditu pasinaudojo, tačiau pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė, negrąžino kredito, nemokėjo palūkanų. Ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų 4193,75 Lt skolos su palūkanomis ir delspinigiais, 7,5 procentų palūkanas, skaičiuojamas nuo 3480,50 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovams Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau atsakovai per įstatymo numatytą terminą atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl ieškovo prašymu priimamas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Remiantis byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad pagal 2006-05-15 Kreditavimo sutartį Nr. ( - ) ieškovas suteikė atsakovams 12000,00 Lt dydžio kreditą, o atsakovai įsipareigojo suteiktą kreditą grąžinti iki 2011-04-30 (b.l. 5-10). Atsakovai sutarties nevykdė. Ieškovo teigimu, atsakovų skolą ieškovui šiuo metu sudaro 4193,75 Lt (b.l.1-2).

7Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Remiantis CK 6.886 straipsnio 1 dalimi, vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.6 straipsnio 4 dalimi, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi bendraskoliai, tiek bet kuris iš jų skyrium, tiek visą skolą, tiek jos dalį. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Atsakovai prieštaravimų dėl skolos dydžio, jos pagrįstumo į bylą nepateikė (LR CPK 178 str.), todėl ieškovui prašant jo naudai iš atsakovų solidariai priteistina 3480,50 Lt negrąžinto kredito (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnio 1 dalis).

8CK 6.872 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Byloje nustačius, kad pagal Kreditavimo sutartį atsakovai įsipareigojo mokėti 7,5 proc. dydžio metines palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos, ieškovui iš atsakovų solidariai priteistina 175,14 Lt palūkanų (CK 6.872 straipsnio 1 dalis, pažyma, b.l. 12).

9Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.72 straipsnį, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Byloje nustačius, kad Kreditavimo Sutarties 27 punkte šalys susitarė, jog kredito gavėjas įsipareigoja už laikų negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas mokėti 0,08 proc. dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną, ieškovui priteistina iš atsakovų solidariai 512,33 Lt delspinigių nuo negrąžintos kredito sumos bei 25,78 Lt delspinigių nuo nesumokėtų palūkanų sumos, iš viso 538,11 Lt (CK 6.71 straipsnio 1 dalis, b.l. 1).

10CK 6.873 straipsnio 1 dalis, 6.874 straipsnio 1 dalis nustato, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Nagrinėjamu atveju Šalys susitarė dėl 7,50 proc. dydžio metinių palūkanų, todėl ieškovui iš atsakovų solidariai priteistinos 7,50 proc. dydžio metinės palūkanos nuo negrąžintos 3480,50 Lt kredito sumos nuo 2012-10-09 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.874 straipsnio 1 dalis).

11Lygiomis dalimis iš atsakovų ieškovo naudai priteistina 852,00 Lt bylinėjimosi išlaidų – 126,00 Lt (žyminis mokestis, b.l. 4), 726,00 Lt už teisinę pagalbą (b.l. 25-26), t.y. po 426,00 Lt (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

12Kadangi iš atsakovų priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (5,79 Lt), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 10,00 Lt suma, todėl nepriteisiamos.

13Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 142 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-288 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti solidariai iš atsakovų G. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, ir E. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ) , Vilnius, ieškovo AB DNB bankas, j.a.k 112029270, J.Basanavičiaus g. 26, Vilnius, naudai 3480,50 Lt (tris tūkstančius keturis šimtus aštuoniasdešimt Lt 50 ct) skolos, 175,14 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt penkis Lt 14 ct) palūkanų, 538,11 Lt (penkis šimtus trisdešimt aštuonis Lt 11 ct) delspinigių, 7,5 procentų dydžio metines palūkanas nuo negrąžintos 3480,50 Lt kredito sumos, skaičiuojant nuo 2012-10-09 iki visiško sprendimo įvykdymo.

16Priteisti iš atsakovo G. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, 426,00 Lt (keturis šimtus dvidešimt šešis Lt) bylinėjimosi išlaidų ieškovo AB DNB bankas, j.a.k 112029270, J.Basanavičiaus g. 26, Vilnius, naudai.

17Priteisti iš atsakovės E. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, 426,00 Lt (keturis šimtus dvidešimt šešis Lt) bylinėjimosi išlaidų ieškovo AB DNB bankas, j.a.k 112029270, J.Basanavičiaus g. 26, Vilnius, naudai.

18Išaiškinti atsakovams, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jie turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

19Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Fausta Vitkienė rašytinio... 2. ieškovas nurodė, kad 2006-05-15 pasirašė su atsakovais Kreditavimo sutartį... 3. Atsakovams Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Remiantis byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad pagal 2006-05-15... 7. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles.... 8. CK 6.872 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi... 9. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar... 10. CK 6.873 straipsnio 1 dalis, 6.874 straipsnio 1 dalis nustato, kad paskolos... 11. Lygiomis dalimis iš atsakovų ieškovo naudai priteistina 852,00 Lt... 12. Kadangi iš atsakovų priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 13. Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 142 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi,... 14. ieškinį tenkinti.... 15. Priteisti solidariai iš atsakovų G. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, ir... 16. Priteisti iš atsakovo G. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, 426,00 Lt... 17. Priteisti iš atsakovės E. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, 426,00 Lt... 18. Išaiškinti atsakovams, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 19. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 20. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...