Byla 2-369-430/2012
Dėl nuostolių priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Dainiui Kenstavičiui,

4atsakovo atstovui advokatui Ričardui Suslavičiui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Toris“ ieškinį atsakovui UAB „Tovlanta“ dėl nuostolių priteisimo

Nustatė

62011-11-08 teisme priimtas ieškovo UAB „Toris“ ieškinys atsakovui UAB „Tovlanta“ dėl nuostolių priteisimo, kuriame nurodyta, kad 2011-08-22 ieškovas su atsakovu sudarė prekių pirkimo - pardavimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovas įsipareigojo per 4-5 savaites nuo avanso gavimo dienos perduoti ieškovui prekes (langus) pagal su ieškovu suderintą užsakymą, o ieškovas – sumokėti už prekes sutartyje nustatytais terminais. Nurodo, kad užsakymas su atsakovu buvo suderintas 2011-08-17, o avansas, 50 proc. prekės kainos, buvo sumokėtas 2011-08-22. Prekės turėjo būti pagamintos iki 2011-09-26. Ieškovas nurodo, kad atsakovas prekes pristatė tik 2011-10-13, t.y. pavėlavo 17 dienų, be to, pristačius langus, ieškovas iš karto nurodė atsakovui, kad langai neatitinka užsakymu suderintų sąlygų, tačiau atsižvelgiant į tai, jog jau buvo atlikta pastato dalinė apdaila buvo sutarta, jog laikinai – iki ieškovas turės galimybę įstatyti tinkamus langus, nekokybiški atsakovo langai bus įstatyti. Užsakyme buvo nurodyta, kad langai turi būti analogiški tiek išmatavimais, tiek konstrukcija, tiek spalva langams, esantiems tame objekte, buvo parodyti konkretūs pavyzdžiai, tačiau pagaminti ir pristatyti langai neatitinka asortimentui keltų reikalavimų ir yra nekokybiški. Nurodo, kad dėl minėtų neatitikimų ir trūkumų ieškovas negali priimti atsakovo pagamintų langų. Paaiškino, kad radiatoriai pagal statybų techninius reikalavimus turi būti įrengti tada, kai jau pastatytos palangės, todėl dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo ieškovas patirs papildomus nuostolius, t.y. ieškovui teks nuimti ir iš naujo pakabinti radiatorius, įstačius tinkamos kokybės langus. Nurodo, kad 2011-09-02 tarp šalių buvo suderintas kitas užsakymas Nr. ( - ). 2011-09-05 ieškovo pavedimu trečiasis asmuo UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ sumokėjo atsakovui 3889 Lt pagal minėtą užsakymą. Atsakovas įsipareigojo prekes pagaminti iki 2011-10-10. Nurodo, jog 2011-10-13 atsakovui pristačius netinkamos kokybės langus pagal pirmąjį užsakymą, ieškovas suprato, kad antrasis užsakymas taip pat bus nekokybiškas, todėl ieškovas žodžiu nurodė, jog atsisako antrojo užsakymo ir paprašė grąžinti sumokėtus pinigus. Atsakovas iki šiol pinigų negrąžino, prekių taip pat nepristatė. Ieškovo vertinimu pagamintų langų neatitikimas bei langų pagal antrąjį užsakymą nepagaminimas, vertintinas kaip esminis sutarties pažeidimas, todėl atsižvelgiant į tai, jog ieškovas sumokėjo atsakovui 6153 Lt, o atsakovas pagamino netinkamos kokybės langus, ši suma laikytina tiesioginiais nuostoliais. Ieškovas teismo prašo priteiti iš atsakovo 6153 Lt nuostolius, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

72011-12-01 gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį. Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad 2011-08-10 elektroniniu paštu gavo ieškovo pasiūlymą pagaminti tris medinius langus ir vienas medines duris. Kartu su pasiūlymu buvo gautas ieškovo pageidaujamų langų aprašymas. Paaiškino, kad ieškovo pateiktame pasiūlyme nebuvo įsakmiai nurodyta, kokia spalva pagaminti langai turi būti nudažyti. Atsakovas pripažįsta, kad langai buvo pagaminti pavėluotai. Nurodė, kad pristačius langus, ieškovo atstovai į atsakovo atstovų paaiškinimus, jog ieškovas pats konkrečiai nenurodė kokiomis spalvomis langai turėjo būti nudažyti, nereagavo. Atsakovas pasiūlė ieškovo atstovams nemontuoti langus, juos ištaisyti pagal ieškovo pateiktus reikalavimus, tačiau ieškovo atstovai pareikalavo įstatyti langus. Atsakovo vertinimu, tokie ieškovo veiksmai prieštaravo ekonomiškumo principui, nes įstatyti langai neteko prekinės išvaizdos ir vertės. Pažymėjo, jog ieškovas nei pretenzijoje, nei ieškinyje konkrečiai nenurodė langų nekokybiškumo požymių. Paaiškino, kad langai pagaminti pagal su ieškovu suderintus brėžinius ir yra kokybiški. Nurodo, kad 2011-09-02 ieškovui buvo išsiustas langų ir durų kainos paskaičiavimas, tačiau ieškovas nepareiškė valios sudaryti sutartį. Paaiškino, kad užsakymą Nr. ( - ) apmokėjo trečiasis asmuo, todėl iki 2011-11-14 UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ rašto Nr. 52, atsakovas nežinojo kas konkrečiai yra užsakytų prekių gavėjas. Nurodė, kad minėtas užsakymas yra pilnai įvykdytas ir gali būti pateiktas ieškovui bet kuriuo metu. Prašo teismo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad langų netinkama kokybė be kitų įrodymų teisminio nagrinėjimo metu patvirtinta ir eksperto išvada, kas dar kartą patvirtino, kad atsakovas pagamino nekokybiškus langus, kurių negalima naudoti pagal paskirtį. Prašė ieškinį tenkinti.

9Teismo posėdyje atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą į ieškinį jame nurodytais motyvais, papildomai nurodė, kad langai atitinka šalių pasirašytą užsakymą, o liudytojų parodymai nėra tinkami įrodymai aplinkybėms dėl šalių pasirašyto užsakymo paneigti. Pažymėjo, kad ieškovas tinkamai neužfiksavo langų trūkumų, o esamus trūkumus atsakovas galėjo pašalinti. Prašė ieškinį atmesti.

10Ieškinys tenkintinas.

11Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2011-08-22 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis Nr. ( - ) (toliau – Sutartis) (b.l. 6). Šalys pasirašė užsakymą Nr. ( - ) ir užsakymą Nr. ( - ) (b.l. 10,11). Ieškovas sumokėjo atsakovui 2264,00 Lt avanso (b.l. 16). Pagal užsakymą Nr.( - ) sumokėta 3880,00 Lt (b.l. 17). 2011-09-27 ieškovas išsiuntė atsakovui pretenziją dėl langų pagaminimo uždelsimo (b.l. 12). 2011-10-17 ieškovas išsiuntė atsakovui pretenziją dėl langų užsakymo neatitikimo ir pagaminimo uždelsimo (b.l. 13). 2011-11-02 ieškovas pranešimu nutraukė Sutartį (b.l. 22).

12Byloje kilo ginčas dėl atsakovo prievolės grąžinti ieškovo sumokėtas sumas pagal šalių pasirašytą Sutartį.

13Teismas, įvertinęs ieškovo ir atsakovo sudarytos Sutarties sąlygas, jos esmę bei tikslą, laiko, kad Sutartis, nepaisant jos pavadinimo (prekių pirkimo – pardavimo sutartis), yra rangos sutartis, kadangi būtent rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 straipsnio 1 dalis). Byloje nagrinėjamu atveju pagal Sutartį ir jos pagrindu pasirašytus du užsakymus, kuriais aptarta produkcijos specifikacija, atsakovas įsipareigojo pagaminti langus, palanges, duris ir jas sumontuoti, toks šalių susitarimas atitinka CK 6.645 str. nuostatas, reglamentuojančias rangos sutarties dalyką bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-206/2011).

14Teismas konstatuoja, jog tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai, todėl taikytinos LR CK XXXIII skyriaus nuostatos.

15Šalys skirtingai aiškina šalių susitarimą dėl langų, t.y. langų išorės ir vidaus spalvos bei išmatavimų.

16Vadovaujantis CK 6.193 str. 1,2 d., aiškinant sutartį pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, sutarties sąlygos aiškinamos atsižvelgiant į tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei sudarymo aplinkybes.

17Bylos nagrinėjimo metu šalių paaiškinimais ir liudytojų parodymais nustatyta, kad šalys sudarydamos Sutartį aptarinėjo langų išorinį dizainą. Dėl to, kaip patvirtino tiek atsakovo atstovė bedrovės direktorė G. Š., tiek liudytojas V. Ž., buvo ne kartą vykta į objektą, matuojami ir apžiūrimi gretimo buto, kuriame jau buvo sumontuoti langai, langai (b.l. 157,159). Be to, į bylą pateiktas ir elektroninis laiškas, pagal kurį ieškovas kreipiasi į atsakovą, kad pastarasis atvyktų, atliktų matavimus ir pasiūlytų kainą (b.l. 39). Įvertinus šalių ikisutartinį susirašinėjimą elektroniniu paštu, akivaizdu, kad specifikaciją parengė atsakovas, tuo tarpu ieškovas savo pateiktus langų brėžinius net nelaiko brėžiniais, juos įvardindamas „brėžinukais“, kadangi kaip teismo posėdžio metu patvirtino liudytojas V. Ž., bendrovėje nebuvo asmens, kuris pagal kvalifikaciją galėtų parengti tinkamą langų brėžinį. Tuo tarpu atsakovui, kurio veiklos sritis būtent langų gaminimas, langų projektų rengimas, derinimas - vienas iš darbų etapų. Tai, kad pagal įprastą verslo praktiką matavimus atlieka gamintojas, pavirtino ir teismo posėdžio metu apklausta teismo ekspertė (b.l. 159).Užsakyme Nr.2011/183 u šalys nors ir nurodė spalvas (balta, ruda), tačiau neaptarė, kuri spalva yra išorinė, kuri vidinė. Į bylą pateiktos fotonuotraukos patvirtina tą aplinkybę, kad sutarties sudarymo metu buvo šalims žinoma gretimo buto langų tiek spalva, tiek suskirstymas (b.l.18-21). Taigi, tikrieji ieškovo ketinimai, protingo žmogaus požiūriu, galėjo būti siejami tik su tokių pačių, kaip ir tame pačiame fasade esančių langų pagaminimu. Priešingu atveju, būtų sugadintas namo, esančio prestižiniame sostinės rajone (Čiurlionio g. 36, Vilnius), fasado vaizdas. Tai teismo posėdžio metu pripažino ir atsakovo atstovė – bendrovės direktorė G. Š., patvirtindama, kad tame pačiame fasade skirtingų langų įstatymas yra netinkamas, dėl to ji iš karto siūlė langus perdažyti (b.l.158). Vertinant šalių ketinimus tiek pasirašant sutartį, tiek įvykdžius jos dalį, akivaizdu, jog šalys, būdamos savo srities profesionalai, suprato, kad gaminamų langų išorinis dizainas neatsiejamas nuo jau pagamintų ir įstatytų gretimo buto langų dizaino.

18Įvertinus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad tikrieji šalių ketinimai buvo sudaryti abipusiai naudingą sutartį, pagal kurią atsakovas pagamintų langus, kurie išoriniu dizainu atitiktų jau esančius tame pačiame fasade langus. Kadangi ieškovui buvo tinkama kaina, šalių atstovai ne kartą vyko apžiūrėti ir išmatuoti langų, buvo pasirašyta.

19Esant ginčui dėl sutarties turinio, svarbus ir šalių elgesys po sutarties sudarymo. Byloje esantys rašytiniai įrodymai, šalių paaiškinimai patvirtina, kad ieškovas nedelsdamas tiek žodžiu, tiek 2011-10-17 raštu kreipėsi į atsakovą dėl langų užsakymo neatitikimo, o vėliau – 2011-11-02 raštu dėl sutarties nutraukimo (b.l. 13, 22). Minėtuose raštuose akcentuojama sutarties pažeidimai dėl netinkamos kokybės.

20Tai, kad langai buvo pagaminti su defektais pripažino ir pats atsakovas, siūlydamas ištaisyti defektus, tą aplinkybę patvirtina ir atlikta teismo ekspertizės išvada, pagal kurią buvo nustatyti langų medienos defektai – paviršiaus nelygumai, kaištinių sujungimų kraštų nelygumai, apvadų suvedimo nelygumai, apvadų matmenų netikslumas (b.l. 116). Teismo ekspertizės akte nurodyta, kad medienos paviršiaus apdaila ir dažymo kokybė neatitinka normatyvinių dokumentų ir šalių sudarytoje Sutartyje bei užsakyme nurodytų reikalavimų. Pažymėtina, ir tai, kad, kaip nurodė teismo ekspertė ekspertizės akte ir paaiškino teismo posėdžio metu, langų medienos defektai matomi net ir ne specialistui, ir negali būti pašalinti lengvu šlifavimu, kadangi, be paviršiaus nelygumo yra neišlaikytas ir horizontalumas, o įstačius tokius langus būtų vizualiai sugadintas fasadas (b.l.159).

21Akcentuotina ir tai, kad langai buvo gaminami ne ieškovo poreikiams, o tretiesiems asmenims, t.y. atsakovas buvo saistomas tiek įsipareigojimais, tiek terminais kitiems asmenims, Sutartis buvo pasirašyta vėlyvą rudenį (2011-11-02), kas sąlygojo itin operatyvų problemos sprendimą, kadangi permainingi ir šaltėjantys orai galėjo padaryti papildomų nuostolių ieškovui.

22Byloje nagrinėjamu atveju, esant esminiams Sutarties pažeidimas dėl terminų ir kokybės, atsakovui nereaguojant į pretenziją, ieškovas pagrįstai pasinaudojo įstatyme (CK 6.665 str. 3 d.) numatyta galimybe ir nutraukė Sutartį (b.l.13,22) bei kreipėsi teismą, prašydamas priteisti 6153,00 Lt nuostoliams atlyginti. Reikalaujamą priteisti 6153,00 Lt sumą sudaro ieškovo sumokėtas avansas (b.l. 16, 17).

23Nustatytų aplinkybių visuma leidžia konstatuoti, kad ieškovo reikalavimas priteisti 6153,00 Lt pagrįstas, todėl tenkintinas.

24CK 6. 37 str. 2 d. nustato, kad palūkanas skolininkas privalo mokėti nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti. Vadovaujantis išdėstytu, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 6153,00 Lt sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme 2011-11-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1-2 d., 6.210 str. 2 d.).

25Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., 79 str., 88 str. 1 d. 6 p., 9 p., 98 str., ieškovui iš atsakovo priteistina 185,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 5), 1831,94 Lt teismo ekspertizės išlaidų (b.l. 97,142) ir 400,00 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų (b.l. 139), iš viso 2416,94 Lt.

26Vadovaujantis LR CPK 92 str., iš atsakovo valstybės naudai priteistina 15,44 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268- 270 str.

Nutarė

28ieškinį tenkinti.

29Priteisti iš atsakovo UAB „Tovlanta, j.a.k. 124100857, buveinė Fabijoniškių g. 99, Vilnius, ieškovo UAB „Toris“, j.a.k. 110336566, buveinė Kostitucijos per. 23c, Vilnius, naudai 6153,00 Lt (šeši tūkstančiai šimtas penkiasdešimt trys Lt) bei 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos (6153,00 Lt), skaičiuojant nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2011-11-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2416,94 Lt (du tūkstančiai keturi šimtai šešiolika Lt 94 ct) bylinėjimosi išlaidų.

30Priteisti iš atsakovo UAB „Tovlanta, j.a.k. 124100857, buveinė Fabijoniškių g. 99, Vilnius, 15,44 Lt (penkiolika Lt 44 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

31Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Dainiui Kenstavičiui,... 4. atsakovo atstovui advokatui Ričardui Suslavičiui,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. 2011-11-08 teisme priimtas ieškovo UAB „Toris“ ieškinys atsakovui UAB... 7. 2011-12-01 gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį. Atsakovas su ieškiniu... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė jame išdėstytais... 9. Teismo posėdyje atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2011-08-22 tarp... 12. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo prievolės grąžinti ieškovo sumokėtas... 13. Teismas, įvertinęs ieškovo ir atsakovo sudarytos Sutarties sąlygas, jos... 14. Teismas konstatuoja, jog tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai,... 15. Šalys skirtingai aiškina šalių susitarimą dėl langų, t.y. langų... 16. Vadovaujantis CK 6.193 str. 1,2 d., aiškinant sutartį pirmiausia turi būti... 17. Bylos nagrinėjimo metu šalių paaiškinimais ir liudytojų parodymais... 18. Įvertinus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad tikrieji šalių... 19. Esant ginčui dėl sutarties turinio, svarbus ir šalių elgesys po sutarties... 20. Tai, kad langai buvo pagaminti su defektais pripažino ir pats atsakovas,... 21. Akcentuotina ir tai, kad langai buvo gaminami ne ieškovo poreikiams, o... 22. Byloje nagrinėjamu atveju, esant esminiams Sutarties pažeidimas dėl terminų... 23. Nustatytų aplinkybių visuma leidžia konstatuoti, kad ieškovo reikalavimas... 24. CK 6. 37 str. 2 d. nustato, kad palūkanas skolininkas privalo mokėti nuo... 25. Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., 79 str., 88 str. 1 d. 6 p., 9 p., 98 str.,... 26. Vadovaujantis LR CPK 92 str., iš atsakovo valstybės naudai priteistina 15,44... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268- 270 str.... 28. ieškinį tenkinti.... 29. Priteisti iš atsakovo UAB „Tovlanta, j.a.k. 124100857, buveinė... 30. Priteisti iš atsakovo UAB „Tovlanta, j.a.k. 124100857, buveinė... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...