Byla 2-223-615/2011
Dėl pirkimo- pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir kitų reikalavimų

1Kauno miesto apylinkės teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant Vilmai Mikelionienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Astonbocas“ atstovui M. V., nedalyvaujant kitam ieškovo atstovui advokatui Petrui Butkevičiui, dalyvaujant atsakovo UAB „Ūkio banko lizingas“ atstovei O. S., dalyvaujant atsakovo UAB „Ūkio banko rizikos kapitalas valdymas“ atstovui A. G., dalyvaujant trečiojo asmens BUAB „SVM Metal“ atstovui bankroto administratoriui Arvydui Gaubui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Astonbocas“ ieškinį atsakovams UAB „Ūkio banko lizingas“ ir UAB „Ūkio banko rizikos kapitalas valdymas“, dėl pirkimo- pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir kitų reikalavimų,

Nustatė

2Ieškovas teisme pareiškė atsakovams ieškinį dėl pirkimo- pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir kitų reikalavimų. Patikslintu ieškiniu prašo pripažinti nesąžiningais UAB „Ūkio banko lizingas“ veiksmus, pripažinti negaliojančiomis tarp atsakovų 2009-12-29 sudarytas pirkimo- pardavimo sutartis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), taikyti restituciją natūra- gražinti sutarčių Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) dalyką - vamzdžių suvirinimo agregatą ( - ) ir išilginio metalo pjovimo liniją ( - ) UAB „Ūkio banko lizingas“, o UAB „Ūkio banko rizikos kapitalo valdymas“ gražinti pirkimo-pardavimo sutarčių kainą. Ieškovas taip pat prašo iš atsakovų priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje, parengiamuosiuose procesiniuose dokumentuose ir ieškovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad 2007-07-31 ir 2007-11-22 ieškovas ir UAB „Ūkio banko lizingas“ pasirašė laidavimo sutartis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), kuriomis ieškovas laidavo už UAB „SVM Metal“ ir įsipareigojo atsakyti UAB „Ūkio banko lizingas“ visu savo turtu, jeigu UAB „SVM Metal“ tinkamai nevykdys visų ar dalies savo prievolių pagal 2007-07-31 ir 2007-11-22 lizingo sutartis. Vilniaus apygardos teismas 2009-08-25 nutartimi UAB „SVM Metal“ iškėlė bankroto bylą. 2009-12-22 lizingo sutarčių turtas, t.y. vamzdžių suvirinimo agregatas ( - ) ir išilginio metalo pjovimo linija ( - ), buvo grąžintas savininkui - UAB „Ūkio banko lizingas“. 2009-12-29 UAB „Ūkio banko lizingas“ ir UAB „Ūkio banko rizikos valdymas“ sudarė pirkimo-pardavimo sutartis Nr. ( - ) ir ( - ), kuriomis buvo realizuotas minėtas lizingo sutarčių turtas už 50 000,00 Lt su PVM. Atsižvelgiant į tai, kad 2007 m. vamzdžių suvirinimo agregatas ( - ) ir išilginio metalo pjovimo linija ( - ) buvo įsigyti už 5 826 254,72 Lt sumą, o 2009 m. šis turtas UAB Ūkio banko lizingas susijusiam asmeniui UAB „Ūkio banko rizikos kapitalo valdymas“ buvo perleistas už itin žemą 50 000 Lt kainą, pirkimo-pardavimo sutartys vertintinos kaip pažeidžiančios teisėtus laiduotojo, t.y. ieškovo, interesus. Atsakovai pirkimo-pardavimo sutarčių kainą grindžia turto vertintojų UAB „Krivita“ pateikta Kilnojamojo turto vertinimo ataskaita Nr. 09-11-229, tačiau ši ataskaita neatspindi tikrosios lizingo sutarčių turto vertės.

4Atsakovas UAB „Ūkio banko lizingas“ atsiliepime į ieškinį, parengiamuosiuose procesiniuose dokumentuose ir atsakovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas. Lizingo gavėjui UAB „SVM Metal“ 2009-08-25 buvo iškelta bankroto byla. Lizingo sutarčių turtą 2009-12-22 grąžinus savininkui- Lizingo davėjui, turtas buvo įvertintas nepriklausomų turto vertintojų ir realizuotas. Šiai dienai Vilniaus apygardos teismas UAB „Ūkio banko lizingas“ prašymo dėl kreditorinio reikalavimo patikslinimo bankroto byloje 4 848 455,06 Lt sumai dar nėra išsprendęs.

5Atsakovas UAB „Ūkio banko rizikos kapitalo valdymas“ rašytiniu atsiliepimu į ieškinį, parengiamuosiuose procesiniuose dokumentuose ir atsakovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas. Išdėstė iš esmės tuos pačius argumentus, kaip ir atsakovas UAB „Ūkio banko lizingas“.

6Trečiojo asmens BUAB „SVM Metal“ atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad turto vertinimo ataskaita nėra tiksli, jis pats turto vertinimo procedūroje nedalyvavo.

7Ieškinys atmestinas.

8Civilinės bylos medžiaga yra nustatyta, kad UAB „Ūkio banko lizingas“ ir UAB „SVM Metal" 2007-07-31 bei 2007-11-22 pasirašė lizingo sutartis (b.l. 14-15, I t.). Pagal šias sutartis UAB „Ūkio banko lizingas“ UAB „SVM Metal" nurodymu nupirko išilginio metalo pjovimo liniją ( - ) bei vamzdžių suvirinimo agregatą ( - ) ir perdavė jas lizingo gavėjui, kuris įsipareigojo minėtą turtą išpirkti. 2007-07-31 ir 2007-11-22 UAB „Astonbocas" ir UAB „Ūkio banko lizingas“ pasirašė laidavimo sutartis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) (b.l. 73-76, I t.), kuriomis UAB „Astonbocas" laidavo už UAB „SVM Metal" ir įsipareigojo atsakyti UAB „Ūkio banko lizingas“ visu savo turtu, jeigu UAB „SVM Metal" tinkamai nevykdys visų ar dalies savo prievolių pagal nurodytas lizingo sutartis. Vilniaus apygardos teismas 2009-08-25 nutartimi UAB „SVM Metal" iškėlė bankroto bylą. 2009-12-29 UAB „Ūkio banko lizingas“ ir UAB „Ūkio banko rizikos valdymas" sudarė pirkimo-pardavimo sutartis Nr. ( - ) ir ( - ), kuriomis aukščiau nurodyti daiktai buvo parduoti už 50000 Lt (b.l. 80,81, I t.).

9Ieškovas prašo- pripažinti negaliojančiomis atsakovų 2009-12-29 tarpusavyje sudarytas pirkimo- pardavimo sutartis Nr. ( - ) ir ( - ). Ieškovas byloje taip pat prašo skirti ekspertizę šiomis sutartimis parduotų- pirktų daiktų rinkos vertei nustatyti. Nurodo, kad ieškovo nuomone pirkimo- pardavimo kaina buvo mažesnė už rinkos kainą. Šis ieškovo argumentas negali būti pagrindu kitų asmenų tarpusavyje sudarytus pirkimo- pardavimo sandorius pripažinti negaliojančiais. Lietuvoje kiekvieną dieną yra sudaromi tūkstančiai pirkimo- pardavimo sandorių, perkamų- parduodamų daiktų kaina kuriuose galimai yra mažesnė už rinkos vertę (įvairūs išpardavimai, akcijos, lojalių klientų programos ir kt.). Civilinio kodekso 6.156 straipsnyje yra įtvirtintas sutarties laisvės principas. Šio straipsnio 1 dalis ir 4 dalis, taip pat Civilinio kodekso 6.313 straipsnio 1 dalis, leidžia pardavėjui ir pirkėjui laisvai susitarti dėl jiems priimtinos perkamų- parduodamų daiktų kainos, tame tarpe ir dėl kainos, mažesnės už šių daiktų rinkos vertę. Todėl aplinkybė, kad daiktų prikimo- pardavimo kaina galimai buvo mažesnė už rinkos vertę, negali būti pakankamu pagrindu kitus įstatymo reikalavimus atitinkančius pirkimo- pardavimo sandorius pripažinti negaliojančiais.

10Asmens teisė ginčyti kitų asmenų tarpusavyje sudarytus sandorius nėra absoliuti. Asmuo ginčo teisenos tvarka kitų asmenų tarpusavyje sudarytus prikimo- pardavimo sandorius gali ginčyti tiktai tuo atveju, jeigu šie sandoriai pažeidžia ieškovo teises. Nurodyti pirkimo- pardavimo sandoriai ieškovo teisių niekaip nepažeidžia ir pažeisti negali. Kaip jau yra nurodyta sprendime aukščiau, Civilinis kodeksas leido atsakovams ginčijamomis pirkimo- pardavimo sutartimis išilginio metalo pjovimo liniją ( - ) bei vamzdžių suvirinimo agregatą ( - ) parduoti- pirkti už abiems atsakovams priimtiną kainą, tame tarpe ir už kainą, kuri galimai buvo mažesnė už šių daiktų rinkos vertę. Tai, kad atsakovai susitarė dėl 50 000 Lt dydžio parduodamų- perkamų daiktų kainos, savaime nereiškia, kad tokia buvo šių daiktų rinkos vertė sandorių sudarymo metu. Ieškovas UAB „Astonbocas“ yra laidavęs atsakovui UAB „Ūkio banko lizingas“ už trečiojo asmens UAB „SVM Metal" skolą. Teisminio reikalavimo dėl BUAB „SVM Metal" skolos priteisimo iš UAB „Astonbocas“ atveju, UAB „Astonbocas“, laikydamas, kad reiškiamas reikalavimas yra per didelis, turi visas įstatymų jam suteiktas teises ginčyti reikalavimo sumą- prašyti nustatyti tikrąją UAB „Ūkio banko lizingas“ gražintų daiktų rinkos vertę, prašyti paskirti byloje ekspertizę šių daiktų rinkos vertei nustatyti, ginčyti Kilnojamojo turto vertinimo ataskaitą Nr. 09-II-229, prašyti paskirti kitą kilnojamojo turto vertinimą ir kt. Be to, tokias pat teises UAB „Astonbocas“ bei BUAB „SVM Metal" administratorius turi ir nagrinėjamoje BUAB „SVM Metal" bankroto byloje.

11Kadangi ginčijami atsakovų tarpusavyje sudaryti pirkimo- pardavimo sandoriai, kuriais atsakovai susitarė dėl jiems abiems priimtinos išilginio metalo pjovimo linijos ( - ) bei vamzdžių suvirinimo agregato ( - ) pirkimo- pardavimo kainos, imperatyviems įstatymo reikalavimams neprieštarauja, neapsprendžia šių daiktų rinkos vertės sandorių sudarymo metu bei nepažeidžia ieškovo UAB „Astonbocas“ teisės teisminių reikalavimų reiškimo jam atveju, arba BUAB „SVM Metal" bankroto byloje, prašyti nustatyti nurodytų daiktų rinkos vertę, ieškovo prašymas dėl ekspertizės skyrimo nagrinėjamoje civilinėje byloje netenkintinas, o ieškinys atmestinas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis, 4 dalis, 6.313 straipsnio 1 dalis).

12Ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 2 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 268-270 straipsniais,

Nutarė

14Ieškovo UAB „Astonbocas“ ieškinį atsakovams UAB „Ūkio banko lizingas“ ir UAB „Ūkio banko rizikos kapitalo valdymas“, dėl pirkimo- pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir kitų reikalavimų, atmesti. Priteisti iš ieškovo UAB „Astonbocas“, į. k. ( - ), buveinė: ( - ), a. s. ( - ), AB „Ūkio bankas“ Vilniaus fil., b. k. 70100, 33,02 Lt (trisdešimt tris litus 02 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai