Byla 2-15316-877/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo palikimui priimti, suinteresuoti asmenys Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei Beržinskienei, viešame teismo posėdyje dalyvaujant pareiškėjoms J. Z., V. Z., suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei J. S. – A., nedalyvaujant suinteresuoto asmens Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų J. Z., V. Z. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo palikimui priimti, suinteresuoti asmenys Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,

Nustatė

2Pareiškėjos J. Z., V. Z. palikimo priėmimo tikslu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jos priėmė palikimą, atsiradusį po V. Z., a.k. ( - ) mirties ( - ), faktiškai pradėdamos jį valdyti. Pareiškime nurodyta, kad ( - ) mirė J. Z. sutuoktinis ir V. Z. tėvas V. Z.. Gyvendami santuokoje J. Z. ir V. Z. įsigijo garažą (boksą), unikalus numeris ( - ), esantį ( - ), 0,0517 ha žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), esantį ( - ). Po V. Z. mirties liko jam priklausę nekilnojamieji daiktai, taip pat asmeniniai daiktai, dokumentai. Mirusiojo duktė V. Z. iki tėvo mirties naudojosi garažu ir mokėjo už jį mokesčius, šiuo garažu naudojasi ir po tėvo mirties, moka mokesčius. Pareiškėjos tvarko ir prižiūri žemės sklypą, moka mokesčius, t.y. priėmė V. Z. palikimą, pradėdamos faktiškai jį valdyti. Po V. Z. mirties pareiškėjos įstatymu nustatytu terminu pas notarą nesikreipė, paveldėjimo byla nebuvo užvesta. Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas reikalingas įgyvendinti pareiškėjų teises į paveldimą turtą. Prašo pareiškimą tenkinti.

3Teismo posėdyje pareiškėjos J. Z., V. Z. patvirtino pareiškime išdėstytas aplinkybes ir prašė pareiškimą tenkinti.

4Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į pareiškimą prašo teismo dėl pareiškimo pagrįstumo spręsti ir sprendimą byloje priimti savo nuožiūra (35-36 b.l.).

5Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė teismo posėdyje patvirtino atsiliepime į pareiškimą išdėstytą poziciją ir prašo teismo priimti sprendimą savo nuožiūra.

6Suinteresuotas asmuo Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad neprieštarauja dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, jei bus įrodytas palikėjo turto faktinis valdymas, prašė bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant (20 b.l.).

7Pareiškimas tenkintinas.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir pareiškėjų paaiškinimų nustatyta, kad ( - ) mirė pareiškėjos J. Z. sutuoktinis ir pareiškėjos V. Z. tėvas V. Z. (6-8 b.l.). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai (9, 10 b.l.) patvirtina, kad sutuoktiniai J. Z. ir V. Z., gyvendami santuokoje, įsigijo nekilnojamąjį turtą: garažą (boksą), unikalus numeris ( - ), esantį Partizanų g. 61A-901, Kaune, ir 0,0517 ha žemės sklypą, unikalus numeris 4400-1982-1373, esantį ( - ). Iš 2012-08-24 pažymos (12 b.l.), kasos pajamų orderių, pinigų priėmimo kvitų (14, 15 b.l.) matyti, kad po V. Z. mirties mokesčius ( - ) už turimą žemės sklypą bei mokesčius už garažą (boksą) moka V. Z.. Kauno miesto 16-ojo notaro biuro 2012-08-21 pranešimas (11 b.l.) patvirtina, kad šiame notaro biure V. Z., iki mirties gyvenusio ( - ), mirusio 2012-05-08, turto paveldėjimo byla neužvesta.

9Pagal 2000 m. CK 5.50 str. 2 d. paveldėtojai atsiradusį palikimą gali priimti jį faktiškai pradėję valdyti ar padavę palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpinasi kaip savo turtu. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą (CK 5.51 str. 1 d.).

10Teismas iš byloje esančių rašytinių įrodymų, pareiškėjų J. Z., V. Z. paaiškinimų nustatė, kad V. Z. iki mirties ( - ) gyveno kartu su sutuoktine J. Z.. Po V. Z. mirties sutuoktinė J. Z. ir duktė V. Z. faktiškai perėmė saugoti, pradėjo naudoti ir valdyti visus jo turėtus kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus, taip pat ir garažą (boksą), unikalus numeris ( - ), esantį ( - ), bei 0,0517 ha žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), esantį ( - ). Byloje nesant kitokių įrodymų, teismui nėra pagrindo abejoti dėl prašomo nustatyti juridinio fakto pagrįstumo. Įvertinęs byloje pateiktus įrodymus ir nustatytas aplinkybes, suinteresuotiems asmenims neprieštaraujant bei vadovaujantis nurodytomis teisės normomis teismas sprendžia, kad J. Z., V. Z. po V. Z. mirties atsiradusį palikimą priėmė faktiškai pradėdamos jį valdyti. Teismas pažymi, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels teisines pasekmes, todėl pareiškėjų reikalavimas laikytinas pagrįstu ir tenkintinas (CPK 444 str. 2 d. 8 p.).

11Iš pareiškėjų priteistinos pašto išlaidos valstybei, po 6 Lt iš kiekvienos pareiškėjos, yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, jos iš pareiškėjų valstybei nepriteistinos ir neišieškotinos (CPK 96 str. 6 d.).

12Vadovaudamasis Civilinio kodekso 5.50 str., 5.51 str., Civilinio proceso kodekso 259 – 270 str., 442 – 448 str., teismas

Nutarė

13Pareiškimą tenkinti.

14Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. Z., a.k. ( - ) ir V. Z., a.k. ( - ) priėmė palikimą, atsiradusį po V. Z., a.k. ( - ) mirties ( - ), faktiškai pradėdamos turtą valdyti.

15Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės įgyvendinimo tikslu.

16Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai