Byla 2-17478-599/2012
Dėl darbo užmokesčio, dienpinigių, vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą laiką bei neturtinės žalos išieškojimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Erika Vilimienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. I. ieškinį atsakovui UAB „Conso Express“ dėl darbo užmokesčio, dienpinigių, vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą laiką bei neturtinės žalos išieškojimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2012-02-02 d. su atsakovu sudarė neterminuotą darbo sutartį Nr. 35, kurios pagrindu ieškovas buvo priimtas pas atsakovą į vairuotojo-ekspeditoriaus pareigas nuo 2008-02-02 dienos, o atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui LR Vyriausybės nustatytą minimalų valandinį 6,31 Lt atlyginimą vieną kartą per mėnesį iki einamojo mėnesio 30 dienos už praėjusi mėnesį bei dienpinigius už komandiruotes. Ieškovas nurodė, jog 2012-05-14 d. darbo sutartis buvo nutraukta ieškovo pareiškimu ir LR DK 127 str. 1 d. pagrindu, tačiau atsakovas atleidimo dieną su darbuotoju pilnai neatsiskaitė ir įsiskolinimo nesumokėjo. Ieškovas prašė teismo išieškoti iš atsakovo 960,00 Lt (atskaičius mokesčius) darbo užmokestį ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas, 5540,00 Lt (atskaičius mokesčius) dienpinigių, 1000,00 Lt neturtinę žalą bei vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką už laikotarpį nuo 2012-05-14 d. iki visiško atsiskaitymo dienos bei visas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-3).

3Atsakovui LR CPK 122 str. 2 d., 123 str. 4 d. nustatyta tvarka buvo įteikti ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau atsakovas nustatytais terminais atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl teismas atsakovui priima sprendimą už akių (b.l. 15, 20).

4Ieškinys tenkintinas dalinai.

5Sutinkamai su LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d. nuostatomis, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2012-02-02 d. šalys sudarė neterminuotą Darbo sutartį Nr. 35, kurios pagrindu ieškovas buvo priimtas pas atsakovą į vairuotojo - ekspeditoriaus pareigas nuo 2008-02-02 dienos, o atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui LR Vyriausybės nustatytą minimalų valandinį 6,31 Lt atlyginimą vieną kartą per mėnesį iki einamojo mėnesio 30 dienos už praėjusi mėnesį bei dienpinigius už komandiruotes (b.l. 4-6). Iš 2012-05-30 d. LR Valstybinės darbo inspekcijos rašto Nr. (1) SD-8178 turinio nustatyta, jog nuo 2012-05-14 d. darbo sutartis tarp ieškovo ir atsakovo buvo nutraukta LR DK 127 str. 1 d. nuostatų pagrindu ir atleidimo iš darbo dieną atsakovas su ieškovu atsiskaitė nepilnai, todėl liko skolingas 960,00 Lt (atskaičius mokesčius) darbo užmokestį bei kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir 5540,00 Lt (atskaičius mokesčius) dienpinigių, be to, iš į šią civilinę bylą pateiktos ieškovo banko sąskaitos išklotinės turinio nustatyta, kad atsakovas ieškovui neišmokėjo 5540,00 Lt (atskaičius mokesčius) dienpinigių ir išmokėjo tik dalį darbo užmokesčio (Viso -1089,13 Lt sumą ) (b.l. 7-10). Byloje įrodymų apie tai, kad atsakovas pilnai atsiskaitė su ieškovu, nėra ir atsakovas tokių rašytinių įrodymų į šią civilinę bylą nepateikė (LR CPK 176 str. – 179 str.) (b.l. 1-24).

7Sutinkamai su LR DK 141 str. 1 d. nuostatomis, darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas, nustatyta tvarka užpildyti darbuotojo darbo sutartį.

8Ištyręs šioje civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, jog atsakovas ieškovui liko skolingas 960,00 Lt (atskaičius mokesčius) sumą ir atsakovas jokių duomenų apie tai, kad su ieškovu pilnai atsiskaitė į šią civilinę bylą nepateikė, todėl atsakovui kyla pareiga mokėti ieškovui vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką pagal LR DK 141 str. 3 d. nuostatas. Iš byloje esančio LR Valstybinės darbo inspekcijos rašto turinio matyti, kad ieškovui už visą pas atsakovą faktiškai išdirbtą laiką buvo priskaičiuota išmokėjimui 2049,84 Lt (atskaičius mokesčius) suma, todėl ieškovo vidutinis darbo dienos užmokestis už faktiškai išdirbtą pas atsakovą laiką sudarė 45,54 Lt (atskaičius mokesčius) ir tokiu būdu ieškovui vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką už laikotarpį nuo atleidimo dienos iki teismo sprendimo priėmimo dienos sudaro 6375,60 Lt sumą (atskaičius mokesčius) (45,54 Lt ×140 d. d.), (b.l. 7-8). Teismas daro išvadą, kad darbo teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises ir vykdydami savo pareigas, turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principų (LR DK 35 str. 1 d.). Jeigu darbdavys savo teises įgyvendina nesilaikydamas šių nuostatų arba be teisėto pagrindo atlieka veiksmus ir dėl to darbuotojui padaroma neturtinė žala, t. y. dvasiniai išgyvenimai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija ir sveikatos pablogėjimas, tai gali būti darbdavio prievolės atlyginti darbuotojui padarytą neturtinę žalą atsiradimo pagrindas (LR DK 1 str.1 d., 248 str. 4 d., 250 str. ; LR CK 1.1 str. 3 d., 6.250 str.). Be to, neteisėto atleidimo atveju neturtinė žala atlyginama tik tais atvejais, kai atleidimo iš darbo pagrindas ir darbuotojo atleidimo aplinkybės yra tokios, kurios pateisintų neturtinės žalos atlyginimą, nes darbo sutarties nutraukimo faktas, kaip toks, savaime nereiškia, jog darbuotojas patyrė neturtinę žalą. Teismas daro išvadą, jog ieškovas teismui neįrodė tų aplinkybių, jog visgi ieškovui buvo padaryta neturtinė žala, nes ne kiekvienu darbo sutarties nutraukimo atveju yra išieškotinas iš atsakovo neturtinės žalos atlyginimas (t. y. ieškovas į šią civilinę bylą nepateikė jokių rašytinių įrodymų, pavirtinančių jam padarytą neturtinę žalą), todėl ieškovo ieškininis reikalavimas dėl 1000,00Lt neturtinės žalos atlyginimo atmestinas kaip nepagrįstas bei neįrodytas (LR CPK 176 str. – 179 str.).

9Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovo ieškinys tenkintinas dalinai, t. y. iš atsakovo ieškovo naudai išieškotinas 960,00 Lt (atskaičius mokesčius) darbo užmokestis ir kompensacija už nepanaudotas atostogas, 5540,00 Lt (atskaičius mokesčius) dienpinigiai, 6375,60 Lt (atskaičius mokesčius) vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką, likusioje dalyje ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas bei neįrodytas (LR CPK 176 str. – 179 str.).

10Sutinkamai su LR CPK 282 str. 2 d. 2 p. nuostatomis, teismo sprendimo dalis dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio išieškojimo iš atsakovo vykdytina skubiai (t. y. 45,54 Lt x 21 d.d. = 956,34 Lt (atskaičius mokesčius) (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011-12-19 d. Įsakymas Nr. A1-535 „Dėl Metinių darbo dienų koeficientų bei Metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2012 metais patvirtinimo“).

11Sutinkamai su LR CPK 96 str. nuostatomis, iš atsakovo valstybės naudai išieškotinas 386,00 Lt žyminis mokestis.

12Vadovaudamasis LR CPK 83 str., 142 str. 4 d., 285 str.-288 str., 410 str.-418 str.2 d., 259 str., 270 str., 307 str., teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti dalinai.

14Išieškoti iš atsakovo UAB „Conso Express“, į/k 302491647, buveinė Ožkinių g. 51-1, Vilniuje, ieškovo V. I., a/k ( - ) gyv. ( - ), naudai 960 Lt (atskaičius mokesčius) neišmokėtą darbo užmokestį ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas, 5540,00 Lt (atskaičius mokesčius) dienpinigių bei 6375,60 Lt (atskaičius mokesčius) vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Sprendimo dalį dėl 956,34 Lt (atskaičius mokesčius) išieškojimo iš atsakovo UAB „Conso Express“, į/k 302491647, buveinė Ožkinių g. 51-1, Vilniuje, ieškovo V. I., a/k ( - ) gyv. ( - ), naudai nukreipti skubiai vykdyti.

17Išieškoti iš atsakovo UAB „Conso Express“, į/k 302491647, buveinė Ožkinių g. 51-1, Vilniuje, valstybės naudai 386,00 Lt žyminį mokestį.

18Atsakovas turi teisę sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR ( - ) str. 2 d., 3 d. reikalavimus. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

19Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai