Byla 2-2658-530/2011

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Giačaitė, sekretoriaujant Giedrei Ramanauskaitei ir Aušrai Sedekerskienei, dalyvaujant ieškovo AB “LESTO” atstovui advokatui Pauliui Alšauskui, atsakovui R. Č. bei jo ir bendraatsakovio A. P. atstovei advokatei Reginai Šeperienei, nedalyvaujant atsakovui A. P., apie posėdį informuotas tinkamai,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB “LESTO” ieškinį atsakovams A. P. ir R. Č. dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

3Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo A. P. 1219 Lt žalai atlyginti, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 37 Lt žyminio mokesčio; bei iš atsakovų A. P. ir R. Č. solidariai 1644,19 Lt žalai atlyginti, 49 Lt žyminio mokesčio, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas( b.l. 3-5; 125-127).

4Ieškovo atstovas advokatas Paulius Alšauskas teismo posėdžio metu paprašė ieškovu laikyti ne AB „VST“ , o AB „Lesto“, kadangi ši įmonė tapo VST teisių ir pareigų perėmėja, pateikė tai įrodančius dokumentus. Palaikė ieškinį, prašė jį tenkinti ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodytais motyvais. Nurodė, kad 2006-02-02 ieškovo darbuotojai atliko patikrinimą atsakovui A. P. nuosavybės teise priklausančiame gyvenamajame name ir nustatė, kad pas vartotojus suklastoti elektros skaitiklio plombos, nuėmus gaubtą padarytas poveikis skaitiklio konstrukcijai siekiant sumažinti suvartotos energijos rodmenis. Kadangi rasti pažeidimai atitiko Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų 2005-10-07 LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-350, Bendrųjų nuostatų naudojamą sąvoką „Neteisėtas elektros energijos naudojimas“ ir 97.4 punktą, buvo surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo apžiūros aktai. Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis, minėti aktai buvo pateikti specialiai komisijai, kuri nusprendė perskaičiuoti elektros energijos suvartojimą nuo 2005-02-02 iki 2006-02-02 pagal faktinę rastų elektros energijos imtuvų galią taikant buitinių vartotojų dažniausiai naudojamų elektros imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę. Perskaičiavus elektros energijos suvartojimą, nustatytas žalos dydis pagal NEEVVA aktą Nr. N 001251 - 1219,13 Lt, o pagal NEEVVA aktą Nr. N 001252 – 1644 , 19 Lt. Viso padaryta žala 2863, 32 Lt. Prašo priteisti ekspertizės atlikimo išlaidas.

5Atsakovai atsiliepimuose į ieškinį nurodė, kad su ieškovo pareikštu ieškiniu visiškai nesutinka ir prašo jį atmesti (b.l.45-46; 134).

6Atsakovas R. Č. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis gyvena ( - ) . Namas nuosavybės teise priklauso jo uošviui A. P.. Jis su šeima gyveno antrame namo aukšte. Su ieškovu jis buvo sudaręs elektros tiekimo sutartį. 2006-02-02 nuimant skaitiklį jis nedalyvavo, nežino kaip nuėmė skaitiklį ir kaip su juo elgėsi vėliau. Tuo metu jis buvo sulaikytas. VST įtarė jį klastojus elektros skaitiklių plombas, tačiau kaltinimai nepasitvirtino. Tik po keleto dienų sužinojo jog pakeistas elektros skaitiklis. Praėjus keletui savaičių ieškovo darbuotojas parašė jog jis pasirašytų skaitiklio keitimo žiniaraštį. Jis į komisiją kviečiamas nebuvo, kvietė tik bendraatsakovį A. P.. 2010 metais sužinojo, jog skaitiklis buvo perduotas ekspertizės atlikimui. Mano jog jis turėjo būti kviečiamas į komisiją kaip vartotojas, supažindintas su aktu. Tačiau ieškovas to nepadarė. Teigia jog per tiek laiko ieškovas galėjo pats padaryti skaitiklio pažeidimus. Be to jo nuomone visiškai nepagrįstai įskaičiuotas lauko apšvietimas, kadangi lauko teritorija apšviečiama iš pirmojo aukšto.

7Atsakovas A. P. teismo posėdyje nedalyvauja apie posėdį informuotas tinkamai per atstovą. Negauta prašymų atidėti bylos nagrinėjimą, todėl byla išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant.

8Atsakovų atstovė advokatė Regina Šeperienė teismo posėdyje palaikė atsiliepimuose į ieškinį išdėstytas aplinkybes. Paaiškino, kad ieškovas pagal surašytus aktus neįrodė atsakovų kaltės. Neteisėti veiksmai, priežastinis ryšis neįrodyti. Aktai surašyti A. P., o ne atsakovui R. Č.. Pastarasis yra sudaręs elektros vartojimo sutartį, jis nuolatos mokėdavo už suvartotą elektros energiją. Baudžiamoje byloje buvo bandoma įrodyti, kad R. Č. klastojo plombas, tačiau tai nepavyko, byla pastarojo atžvilgiu buvo nutraukta. A. P. buvo pastatytas remontinis elektros skaitiklis, todėl jis galėjo būti pažeistas dar iki pastatant šį skaitiklį atsakovui. A. P. yra senyvo amžiaus, jis jokių plombų neklastojo, neturi įgūdžių ir žinių. Mokėjo už elektrą. Išvardytų prietaisų sąraše taip pat neteisingai nurodytas lauko apšvietimas du kartus, tiek prie antrojo aukšto, tiek prie pirmojo aukšto, o turėtų būti tik prie pirmojo aukšto. R. Č. tuo metu kraustėsi iš antro aukšto, todėl jokių prietaisų pas jį namuose nebuvo. Dulkių siurblys buvo neveikiantis. Todėl prašo ieškinį ir patikslintą ieškinį atmesti kaip nepagrįstus.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies. Teismas išklausęs šalių atstovų, atsakovo R. Č. paaiškinimus, ir ištyręs, įvertinęs rašytinius įrodymus bei liudytojų parodymus duotus teisme nustatė šias reikšmingas faktines bylos aplinkybes: Gyvenamasis namas esantis ( - ) nuosavybės teise priklauso atsakovui A. P.( b.l.38-40). 2006-02-02 atlikus patikrinimą vartojimo vietos apžiūros aktu Nr. 001251 užfiksuota, kad „suklastotos plombos ant elektros skaitiklio gaubto, skaitiklio gnybtų dangtelio ir įvadinio automato. Nuėmus skaitiklio gaubtą padarytas poveikis elektros skaitiklio konstrukcijai siekiant sumažinti suvartotos elektros energijos kiekį. Ant skaitiklio gaubto plombų matomi balti šešėliai būdingi plombų klastojimui. Elektros skaitiklio gaubto varžtų sriegiai švarūs, nepridulkėję lyginant su kronšteino tvirtinimo varžtais, sriegiais“. Tą pačią dieną buvo paimtas elektros skaitiklis Nr. ( - ) kurio rodmenys paėmimo metu buvo 03082( b.l.10,12). Vietoje, dalyvaujant savininkui buvo surašyti veikiantys elektros įrenginiai ir jų galia su kuriais atsakovas sutiko ir patvirtino parašu ( b.l. 11). Iš byloje esančių duomenų matyti, jog elektros skaitiklis Nr. ( - ) buvo pastatytas atsakovui 1999 m. , rodmuo buvo 00003, atsakovas žiniaraštyje įrašė datą 1999-02-18 ir pasirašė ( b.l.17). Atlikus sunaudotos elektros perskaičiavimą už metų laikotarpį, nustatyta 1219,13 Lt žala( b.l.7). Atsakovas buvo įspėtas apmokėti sąskaitą, tačiau gera valia to nepadarė (b.l. 13); Tą pačią dieną buvo surašytas vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 001252, kuriame fiksuota, kad „suklastotos plombos ant elektros skaitiklio gaubto. Nuėmus skaitiklio gaubtą padarytas poveikis elektros skaitiklio konstrukcijai siekiant sumažinti suvartotos elektros energijos kiekį“. Tą pačią dieną buvo paimtas elektros skaitiklis Nr. ( - ), kurio rodmenys paėmimo metu buvo dieninis 005235, naktinis- 005654( b.l.24,26). Vietoje, dalyvaujant gyvenamųjų patalpų savininkui A. P. buvo surašyti veikiantys elektros įrenginiai ir jų galia , tačiau pastarasis pasirašyti atsisakė ( b.l. 25). Iš byloje esančių duomenų matyti, jog elektros skaitiklis Nr. ( - ) buvo pastatytas atsakovui R. Č. 1999-07-30, rodmuo buvo atitinkamai 000002 ir 000006 ( b.l.33). Atlikus sunaudotos elektros perskaičiavimą už metų laikotarpį, nustatyta 1644,19 Lt žala( b.l.23). Sąskaitos buvo siunčiamos atsakovui A. P., buvo įspėtas apmokėti sąskaitą, tačiau to nepadarė (b.l. 27-28). Liudytojai M. D. ir D. G. VST darbuotojai parodė, jog jie fiksavo pažeidimus vietoje. Nustačius akte nurodytus pažeidimus, ieškovo sudaryta speciali komisija 2008-04-03 vykusiame posėdyje atsakovams nedalyvaujant, nusprendė, kad aktai surašyti pagrįstai , vartotojas pažeidė EETNT p.97.4 pagrindu atlikti suvartotos elektros energijos kiekio perskaičiavimą laikotarpiu nuo 2005-02-02 iki 2006-02-02( b.l. 8-9); Iš į bylą pateiktos 2000-09-25 sutarties matyti, jog tarp atsakovo R. Č. ir ieškovo buvo sudaryta elektros energijos pardavimo- pirkimo buities vartotojui sutartis( toliau Sutartis)( b.l.37). Ieškovo prašymu atlikta elektros skaitiklio Nr. ( - ) tyrimo ekspertizė patvirtino, kad ginčijamo elektros skaitiklio plombos yra klastotės, elektros tiekėjo uždėtos plombos, kuriomis buvo užplombuota pateikto elektros skaitiklio laidų prijungimo dėžutės dangtelis ir įvadinio skydo durelės, bei atitinkamos palyginamosios plombos buvo užspaustos ne tais pačiais į plombavimo reples įstatytais puansonais, tai yra klastotės. Pateikto elektros skaitiklio skaičiavimo mechanizmas pažeistas- ant jo skaičių būgnų yra užsifiksavę pašaliniu įrankiu palikti pėdsakai, rodantys , kad skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo priverstinai persukami( b.l. 84-96). Ieškovo prašymu atlikta elektros skaitiklio Nr. 10264274 tyrimo ekspertizė patvirtino, kad ginčijamo elektros skaitiklio gaubto plombos yra klastotės. Pateikto elektros skaitiklio skaičiavimo mechanizmas pažeistas- ant jo būgnų yra užsifiksavę pašaliniu įrankiu palikti pėdsakai, rodantys, kad skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo priverstinai persukami( B.l. 75-83). Ieškovas padarytą žalą grindžia ir kitais bylos rašytiniais įrodymais –Lietuvos ir Vokietijos UAB „Fesla“ raštu ( b.l.141-142), Valstybinės įmonės Vilniaus metrologijos centro raštu(b.l.140), AB Lietuvos energija raštu(b.l. 139). Užduotimis (b.l. 30-31,16), vartotojo kontrolės laikotarpiais ir šaknelėmis (b.l. 19-22; 34-36). Ieškovas rėmėsi liudytojų darbuotojų M. D. ir D. G. parodymais duotais teisme.

10Bylą nagrinėjant iš esmės ieškovo atstovas pateikė teismui dokumentus patvirtinančius reikalavimo teisės perėjimą AB LESTO, kuri įsteigta reorganizavus AB VST ir ir AB Rytų skirstomuosius tinklus, apjungiant šias dvi bendroves. Todėl iš esmės pakeitus ieškovui pavadinimą ieškovu laikytina AB „LESTO“.

11LR CK 6.246 str. d. nurodoma, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. LR Energetikos įstatyme numatyta, kad skirstomųjų tinklų įmonė privalo tiekti elektros energiją visiems jai išduotoje licenzijoje nurodytoje teritorijoje esantiems ir to pareikalavusiems vartotojams. Elektros energija turi būti tiekiama visiems vartotojams objektyviomis ir nediskriminuojančiomis sąlygomis, o vartotojai privalo laiku atsiskaityti už elektros energiją, užtikrinti tinkama priklausančių elektros energijos tiekimo tinklų, kitų įrenginių ir prietaisų būklę bei jų eksploatavimo saugumą (Energetikos įstatymo 25 str., 27 str., 43 str., 44 str.). Elektros energijos tiekimo ir vartojimo tvarką, elektros energijos tiekėjo ir vartotojo tarpusavio santykius tiekiant, vartojant elektros energiją bei atsiskaitant už ją reglamentuoja ūkio ministro 2005 m. spalio 7d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintos Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklės (toliau-Taisyklės). Taisyklių 62 punkte nurodoma, kad „jei sutartyje su vartotoju nenustatyta kitaip, už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ir (ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai arba nuomininkai". Byloje ginčo dėl to, jog gyvenamasis namas ( - ) nuosavybės teise priklauso atsakovui A. P., nėra. Teismo posėdžio metu nustatyta, jog R. Č. gyvena ( - ), antrame namo aukšte, panaudos pagrindais ( A. P. uošvis ). Jis yra sudaręs su ieškovu elektros energijos tiekimo sutartį pagal kurią yra elektros energijos vartotojas. R. Č. sutartimi įsipareigojo stebėti elektros energijos apskaitos prietaisų būklę ir veikimą, saugoti plombas, o apie pastebėtus trūkumus arba pažeidimus nedelsdamas pranešti raštu Pardavėjui( Sutarties 3.11p., b.l.37) .Taip pat įsipareigojo vadovautis vartotojų elektros įrenginių techninio eksploatavimo ir saugos taisyklėmis eksploatuodamas elektros įrenginius. Atsižvelgiant į tai, kad R. Č. sutartimi įsipareigojo saugoti elektros įrenginius, pastatytus jo naudojamoje namo dalyje jis yra vartotojas ir atsako ieškovui Sutarties pagrindu, kaip faktinis elektros energijos vartotojas. Todėl pagal vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 001252 surašytą 2006-02-02 ir atliktą žalos paskaičiavimą yra atsakingas atsakovas R. Č., o ne atsakovas A. P.. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, esant sutarčiai tarp ieškovo ir atsakovo R. Č., solidarioji atsakomybė su namo savininku negalima. Taisyklių 64 punkte nurodoma, kad „elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemos elementų gadinimas, falsifikavimas, plombų pažeidimas ar be operatoriaus sutikimo išardymas, savavališkas elektros apskaitos schemos keitimas, siekiant sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį arba elektros skaitiklio rodmenis, kitoks elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų paveikimas arba savavališkas elektros įrenginių prijungimas prie operatoriaus tinklo yra šių Taisyklių nuostatų pažeidimas, už kurį asmuo atsako įstatymų nustatyta tvarka. Tokiam vartotojui taikomos ir kitos atitinkamos šių Taisyklių nuostatos". Iš nurodytų Taisyklių punktų akivaizdu, kad saugoti elektros apskaitos prietaisus buvo atsakovų pareiga, R. Č. pagal sutartį, o A. P. kaip namo savininko ir faktinio elektros energijos naudotojo. Nustačius, kad yra Taisyklėse įvardinti pažeidimai (žr. 2006-02-02 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktai Nr.001251 ir Nr. Nr. 001252), kurie atitinka Taisyklių Bendrųjų nuostatų 6 punkte naudojamą sąvoką „Neteisėtas elektros energijos vartojimas", yra pagrindas teigti, kad elektros energijos vartotojai (atsakovai) netinkamai vykdė Taisyklėse , o R. Č. ir Sutarties 3.11p. (b.l.37) įtvirtintas vartotojo pareigas, t. y. atsakovų neteisėti veiksmai, kaip būtina civilinei atsakomybei kilti sąlyga, pasireiškė neteisėtu neveikimu - neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius Taisyklėse nustatytos pareigos užtikrinti elektros apskaitos prietaisų saugumą. Tam, kad būtų galimą perskaičiuoti vartotojo sunaudotą elektros energijos kiekį pagal Taisyklių 64 punktą, pakanka nustatyti, jog pažeistos prietaiso gaubto plombos. Ištirtais bylos įrodymais nustatyta, kad pas atsakovus adresu ( - ) rasti elektros skaitikliai su pažeistomis plombomis ir kitais akte konstatuotais skaitiklio pažeidimais, todėl atsakovų atstovės argumentai, kad jos atstovaujamieji nedarė poveikio elektros skaitikliui yra atmestini kaip nepagrįsti. Atsakovų atstovė iškėlė abejones, kad buvo pastatytas skaitiklis nenaujas, todėl galėjo būti visi pažeidimai padaryti iki pastatant elektros skaitiklį. Tačiau ir šie argumentai atmestini kaip nepagrįsti, nes ekspertizės aktu nustatyta jog, tiriami elektros skaitikliai buvo rasti su suklastotomis plombomis, todėl nėra jokių pagrįstų abejonių jog skaitikliai buvo su mechaniniais pažeidimais dar iki pastatant juos vartotojui. Atkreiptinas dėmesys ir į tas aplinkybes, kad ekspertizės aktu nustatyta, jog poveikis darytas ne tik skaitiklių Nr. 10264274 ir Nr. 011498 skaičiavimo mechanizmui, bet ir klastotos plombos. Pažeidimų visuma leidžia daryti išvadas jog abu elektros skaitikliai buvo pažeisti, todėl teismas laiko, kad byloje nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos (CK 6.263 str.). Atsakovas R. Č. yra atsakingas už elektros skaitiklio Nr. 10264274 pažeidimus, o atsakovas A. P. už elektros skaitiklio Nr. 011498 pažeidimus. Dėl kaltės. Teismas sutinka su ieškovo išdėstyta pozicija, jog skolininko kaltė yra preziumuojama ir atsakovai siekdami paneigti kaltę, privalo leistinais įrodymais nuginčyti kaltės nebuvimą. Atsakovai tokių įrodymų teismui nepateikė, neįrodė jų kaltės nebuvimą( LAT 2005-04-06 nutartis civ.byloje Nr.3K-3-241/2005). Atsakovas R. Č. teigia, jog ieškovo darbuotojai pažeidė sutarties ir įstatymų reikalavimus, paimdami elektros skaitiklį jam nedalyvaujant, jis nedalyvavo surašant elektros energiją imančius prietaisus, nebuvo kviečiamas į komisijos posėdį ir jam nebuvo siūloma susimokėti žalą geruoju. Ieškovas neneigia tų aplinkybių jog atsakovas R. Č. nedalyvavo, tik vėliau jis buvo patrauktas atsakomybėn už žalą, bylą pradėjus teisme. Iš teismui pateiktos medžiagos matyti, jog nuimant elektros skaitiklį Nr. 10264274 ir surašant elektros energiją imančius prietaisus, dalyvavo namo savininkas bendraatsakovis A. P., tai yra teisėtas gyvenamojo namo savininkas. Todėl elektros skaitiklis paimtas dalyvaujant namo savininkui A. P., yra tinkamas , pastarasis turėjo pareigą informuoti R. Č. apie komisijos posėdį, abu atsakovai bendrai turėjo spręsti žalos atlyginimo klausimą. Be to atsakovas R. Č. yra pasirašęs užduotyje, dėl elektros skaitiklio pakeitimo 2006-02-03, jam buvo suteikta teisė pareikšti pretenzijas( b.l. 31), tačiau jis nustatytu laiku pretenzijų nereiškė, užduotyje nurodyta „skaitiklis pakeistas po akto surašymo“, todėl akivaizdu, jog atsakovas žinojo apie tai, kad skaitiklis paimtas ištyrimui, tačiau pats į ieškovą nesikreipė(CPK 178 str.). Teismas daro išvadą, kad atsakovai kaltais veiksmais (neveikimu) neinformavo ieškovo apie pažeistas plombas, todėl ieškinys yra tenkintinas CK 6.263 str. pagrindais. Dėl žalos dydžio. Ieškovas pagal NEEVVA aktą Nr. N001251 paskaičiavo žalos dydį už 2005-02-02 iki 2006-02-02 metus- 1219,13 Lt ir prašo šią žalą priteisti iš atsakovo A. P.. Žala įrodyta visiškai, atsakovas dalyvavo surašant veikiančius elektros įrenginius (b.l.11), nurodė jog įrenginiai yra surašyti teisingai, tik jis jais daugiausiai nesinaudoja. Taisyklių 97.4. p. nustato, kad radus buitiniam vartotojui persiunčiamai (tiekiamai)elektros energijai apskaityti įrengtą elektros apskaitos prietaisą ar elektros apskaitos schemos elementą sugadintą taip, kad elektros apskaitos prietaiso ar elektros apskaitos schemos elemento gedimas matomas (pažeistas elektros skaitiklio stiklas arba korpusas, sugadintas elektroninio elektros skaitiklio modulis, kad neįmanoma nuskaityti rodmenų ir sukauptos informacijos, pažeistos ar nutrauktos plombos nuo elektros skaitiklio ar įvadinės elektros apskaitos spintos (skydelio) ir kitų su elektros apskaita susijusių plombuojamųjų vietų, nurodytų Taisyklių 58 punkte; taip pat siekiant sumažinti elektros skaitiklio rodmenis naudojamos mechaninės ir kitos elektros skaitiklio disko stabdymo priemonės), arba pakeitus elektros apskaitos prietaiso prijungimo schemą, operatorius turi teisę perskaičiuoti buitinio vartotojo suvartotos elektros energijos kiekį per laikotarpį nuo operatoriaus atstovo dokumentuose užfiksuotos paskutinės elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų patikrinimo dienos, bet ne ilgesnį kaip vieneri metai. Sutinkamai su Taisyklių 96.5 p., 64p. žala skaičiuotina už vienerius metus nuo paskutinės patikrinimo dienos, tai yra už laikotarpį nuo 2005-02-02 iki 2006-02-02. Teismas spręsdamas žalos atlyginimo klausimą atsižvelgia į tai, kad atsakovas yra senyvo amžiaus, jo elektros energijos suvartojimas tiek iki pažeidimo nustatymo ir pakeitus elektros skaitiklį nauju nedaug pakito( b.l. 19-22), todėl vadovaujantis LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, žalos dydis mažintinas 30 procentų ir priteistina iš atsakovo A. P. ieškovui 853 Lt žalos atlyginimo. Ieškovas pagal NEEVVA aktą Nr. N001252 paskaičiavo žalos dydį už 2005-02-02 iki 2006-02-02 metus- 1644,19 Lt ir prašo šią žalą priteisti iš atsakovų A. P. ir R. Č. solidariai. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, žala priteistina iš R. Č., kaip faktinio vartotojo( CK 6.263str.1d., Sutarties 3.1,3.11, 4.1p.p.). Atsakovas R. Č. nurodo, jog nepagrįstai buvo paskaičiuotas lauko apšvietimas, nes lauko apšvietimas yra paskaičiuotas atsakovui A. P.. Nors atsakovas įrodymų nepateikė, jog lauko apšvietimo apskaita yra atliekama tik iš A. P. skaitiklio, tačiau esant abejonėms, teismas jas sprendžia atsakovo naudai ir tenkina atsakovo argumentus bei priteistiną žalos dydį mažina 17 Lt( b.l.23,25). Todėl iš atsakovo R. Č. ieškovo naudai priteistina 1627, 19 Lt. Likusioje dalyje ieškinys atmestinas. Ieškovo prašymu, iš atsakovų priteistina 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Ieškinį tenkinus dalinai, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.) – Iš A. P. 671 Lt už ekspertizę (b.l. 73), 26 Lt žyminio mokesčio (b.l. 7), o iš R. Č. 861 Lt už ekspertizės atlikimą (b.l. 72) ir 49 Lt žyminio mokesčio. Valstybei – iš A. P. ir R. Č. priteistina po 21,50 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 92 str., 96 str.). Ieškovui grąžintina iš Kauno miesto apylinkės teismo depozitinės sąskaitos permokėtas avansas sumokėta 4000 Lt ( b.l. 71), apmokėta už ekspertizės atlikimą 1819,75 Lt, likusi dalis – 2180,25 Lt grąžintina ieškovui( sumokėtas 2009-04-08 AB Swedbank(b.l. 70)).

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 42, 259, 268, 270, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti dalinai.

15Priteisti ieškovo akcinės bendrovės „VST“ teisių perėmėjui AB „LESTO“, įmonės kodas 302577612, buveinė Žvejų g.14, LT – 09310 Vilnius a/s Nr.( - ) AB SEB bankas, banko kodas 70440 iš atsakovo A. P. asmens kodas ( - ) - 853 Lt ( aštuonis šimtus penkiasdešimt tris litus) žalos, 5 (penkių) procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos (853 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2009-02-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas 671 Lt ( šešis šimtus septyniasdešimt vieną litą) ekspertizės išlaidas ir 26 Lt(dvidešimt šešis litus) žyminio mokesčio.

16Priteisti ieškovo akcinės bendrovės „VST“ teisių perėmėjui AB „LESTO“, įmonės kodas 302577612, buveinė Žvejų g.14, LT – 09310 Vilnius a/s Nr.( - ) AB SEB bankas, banko kodas 70440 iš atsakovo R. Č. asmens kodas ( - ) - 1627, 19 Lt ( vieną tūkstantį šešis šimtus penkiasdešimt tris litus) žalos, 5 (penkių) procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos (1627,19Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2010-10-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas 861 Lt ( aštuonis šimtus šešiasdešimt vieną litą) ekspertizės išlaidas ir 49 Lt(keturiasdešimt devynis litus) žyminio mokesčio.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Priteisti iš atsakovų A. P. asmens kodas ( - ) ir R. Č. asmens kodas ( - ) po 21,50 Lt ( dvidešimt vieną litą 50 ct.) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, Valstybei, atstovaujamai išieškotojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas — 5660.

19Grąžinti ieškovui akcinei bendrovei „VST“, įmonės kodas 110870748, iš Kauno miesto apylinkės teismo depozitinės sąskaitos permokėtą avansą 1819,75 Lt( vieną tūkstantį aštuonis šimtus devyniolika litų 75 ct.).

20Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Giačaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo A. P. 1219 Lt žalai... 4. Ieškovo atstovas advokatas Paulius Alšauskas teismo posėdžio metu paprašė... 5. Atsakovai atsiliepimuose į ieškinį nurodė, kad su ieškovo pareikštu... 6. Atsakovas R. Č. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis gyvena ( - ) .... 7. Atsakovas A. P. teismo posėdyje nedalyvauja apie posėdį informuotas tinkamai... 8. Atsakovų atstovė advokatė Regina Šeperienė teismo posėdyje palaikė... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Teismas išklausęs šalių atstovų,... 10. Bylą nagrinėjant iš esmės ieškovo atstovas pateikė teismui dokumentus... 11. LR CK 6.246 str. d. nurodoma, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius... 12. Ieškinį tenkinus dalinai, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos... 13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 42, 259, 268, 270, teismas... 14. Ieškinį tenkinti dalinai.... 15. Priteisti ieškovo akcinės bendrovės „VST“ teisių perėmėjui AB... 16. Priteisti ieškovo akcinės bendrovės „VST“ teisių perėmėjui AB... 17. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 18. Priteisti iš atsakovų A. P. asmens kodas ( - ) ir R. Č. asmens kodas ( - )... 19. Grąžinti ieškovui akcinei bendrovei „VST“, įmonės kodas 110870748, iš... 20. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...