Byla 2-14801-809/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Eglė Žulytė-Janulionienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos dujos” ieškinį atsakovui UAB „Biznio abėcėlė“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodo, kad jis 2011-12-28 su atsakovu sudarytos gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties pagrindu tiekė atsakovui dujas. Atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė, Ieškovo pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų tinkamai neapmokėjo, todėl už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2012-07-31 susidarė 2971,93 Lt įsiskolinimas. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2971,93 Lt skolos už patiektas gamtines dujas, 105,95 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-3).

3Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 2 d. nustatyta tvarka (įteikta 2012-08-27), įteikiant įmonės vadovui (b.l. 42). Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011-12-28 ieškovas su atsakovu sudarė Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis) Nr. 41/2012-4177, pagal kurią ieškovas Sutartyje bei teisės aktuose nustatyta tvarka įsipareigojo tiekti dujas Sutartyje nurodytu adresu: Mindaugo g. 19, Vilnius, o atsakovas įsipareigojo vartoti dujas bei Sutartyje nustatyta mokėti už suvartotas dujas bei suteiktas paslaugas (b.l. 20-28). Atsakovas savo įsipareigojimus vykdė netinkamai, ieškovo išrašytas PVM sąskaitas-faktūras (b.l. 9-16) Sutartyje nustatyta tvarka neapmokėjo, dėl ko susidarė įsiskolinimas (b.l. 2, 8). Ieškovas siuntė atsakovui įspėjimus dėl Sutarties nevykdymo (b.l. 29-30, 32), tačiau atsakovas Sutarties pažeidimų nepašalino. Iš ieškovo į bylą pateikto mokėjimų už sunaudotas gamtines dujas paskaičiavimo matyti, jog už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2012-07-31 atsakovo įsiskolinimas už patiektas dujas sudarė 2971,93 Lt (b.l. 2, 8). Sutarties 63 p. numatyta, kad vartotojas (atsakovas), nesumokėjęs už dujas ir suteiktas paslaugas moka ieškovui 0,04 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (b.l. 25). Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį ieškovas viso priskaičiavo atsakovui 105,95 Lt delspinigių (b.l. 2, 8, 16-19). Duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsakovas pažeisdamas Sutartį savo prievolės neįvykdė. CK 6.59 str. draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), taip pat į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d., 6.72 str., 6.189 str. 1 d., 6.256 str. 1-2 d., 6.258 str. 1 d., 6.383 str. 1 d., 6.388 str. 1 d., ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 2971,93 Lt skolos už patiektas dujas ir suteiktas paslaugas ir 105,95 Lt delspinigių, viso 3077,88 Lt.

8Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 3077,88 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-08-20 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

9Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 92,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 4-5).

10Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti.

12Priteisti ieškovui AB „Lietuvos dujos“, į.k. 120059523, buv. Aguonų g. 24, Vilnius, iš atsakovo UAB „Biznio abėcėlė“, į.k. 124581198, buv. Taikos g. 37-12, Vilnius, 2971,93 Lt (du tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt vieną litą 93 ct) skolos, 105,95 Lt (vieną šimtą penkis litus 95 ct) delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 3077,88 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-08-20 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 92,00 Lt (devyniasdešimt du litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

13Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai