Byla 2-1722-726/2009

2Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Audronė Bugelevičienė, sekretoriaujant Jurgitai Ilevičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Edvardui Sinkevičiui, atsakovo UAB „Vido transportas“ atstovui advokatui Domantui Skebui, atsakovo UADB „ERGO LIETUVA“ atstovui Dariui Butvilavičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo K. B. ieškinį dėl draudimo sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia bei restitucijos taikymo ir draudimo išmokos priteisimo, pareikštą atsakovams UAB „Vido transportas“, UADB „ERGO LIETUVA“, tretysis asmuo V. B. ,

Nustatė

4Ieškovas K. B. kreipėsi į teismą, prašydamas teismą pripažinti negaliojančia 2006 m. gruodžio mėn. 5 d. Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutarties, sudarytos tarp atsakovų UAB „Vido transportas“ ir UADB „ERGO LIETUVA“, sąlygą dėl naudos gavėjo UAB „Vido transportas" paskyrimo, taikyti restituciją, grąžinant 50 000 Lt atsakovui UADB „ERGO LIETUVA" ir priteisti iš atsakovo UADB „ERGO LIETUVA" 50 000 Lt draudimo išmoką ieškovo K. B. naudai, bei priteisti iš atsakovų ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodo, kad 2006 m. gruodžio mėn. 5 d. tarp draudiko UADB „ERGO LIETUVA" ir draudėjo UAB „Vido transportas" buvo sudaryta Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutartis Nr. 710-770-108292 (toliau vadinama Draudimo sutartimi), pagal kurią apdraustaisiais asmenimis nurodyti draudėjo UAB „Vido transportas" darbuotojai, tarp jų ir UAB „Vido transportas" vairuotojas E. B. . 2007 m. rugpjūčio mėn. 9 d. įvykus draudiminiam įvykiui - nelaimingam atsitikimui, apdraustasis E. B. žuvo. Atsižvelgiant į tai, jog Draudimo sutartyje naudos gavėju nurodytas UAB „Vido transportas", pastarajai UADB „ERGO LIETUVA" išmokėjo 100 000 Lt. sutartyje nustatytą žūties atvejui skirtą vienkartinę išmoką. Dalį šios išmokos - 50 000 Lt., UAB „Vido transportas" perdavė žuvusiojo žmonai - ieškovo motinai - V. B. .

6Ieškovas pareiškime teismui teigia, kad Draudimo sutartis yra draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutartis, todėl jos pagrindu kylančius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo (toliau vadinama Draudimo įstatymu) Sveikatos draudimo nuostatos (2 str. 63 p.). Draudimo sutarties, įskaitant Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklių Nr. 009 nuostatų analizė leidžia daryti išvadą, jog ši Draudimo sutartis priskiriama sumų draudimo sutartims (Draudimo įstatymo 76 str. 3 d.). Atsižvelgiant į šią aplinkybę bei vadovaujantis Draudimo įstatymo 113 str., šiai Draudimo sutarčiai mutatis mutandis taikomos Gyvybės draudimo sutartis reglamentuojančios Draudimo įstatymo normos: 98 str.; 100 str. 1-3 dalys; 101 str.; 102 str.; 103 str.; 104 str.; 106 str.

7Ieškovas K. B. yra E. B. sūnus, ką įrodo K. B. gimimo liudijimas Nr. 469799. Draudimo įstatymo 101 str. nustato, jog jei draudėjas ar gyvybės draudimo sutartyje nustatytais atvejais apdraustasis nepaskyrė naudos gavėjo, dėl apdraustojo mirties mokėtinos draudimo išmokos paveldimos įstatymų nustatyta tvarka. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006 m. sausio mėn. 11d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-27 išaiškino, jog nustačius, kad draudimo išmokų gavėjas paskirtas neteisėtai, pripažįstama, kad draudėjas nepaskyrė naudos gavėjo, todėl, mirus apdraustajam, draudimo išmoka išmokama pagal paveldėjimo teisės normas. K. B. yra pirmosios eilės įpėdinis, paveldintis pagal įstatymą (LR CK 5.11 str. 1 d.), jo paveldėjimo teisę patvirtina Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas, išduotas 2007 m. gruodžio mėn. 10 d.

8Draudimo sutartimi naudos gavėju įtvirtintas atsakovas UAB „Vido transportas". Prie Draudimo Liudijimo Nr. 710-770-108292 yra pridėtas apdraustojo asmens sutikimas, kuriame nurodyta, jog draudiminio įvykio atveju E. B. sutinka, kad draudimo išmokos gavėjas būtų UAB „Vido transportas". Šis sutikimas vertintinas kaip Draudimo sutarties sąlyga dėl naudos gavėjo paskyrimo.

9Ieškovo teigimu, ši Draudimo sutarties sąlyga dėl naudos gavėjo paskyrimo yra prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo normoms bei gerai moralei, todėl yra niekinė ir negalioja, o tokiu atveju pripažįstama nesant naudos gavėjo paskyrimo, ir teisę į draudimo išmoką įgyja paveldėtojas K. B. (LR CK 5.1 str.)

10Atsakovas UAB „Vido transportas“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodo, kad atsakovas UAB „Vido transportas" nesutinka su ieškinyje pateiktu teisės aktų ir draudimo sutarties sąlygų vertinimu.

11Ieškovas neginčija fakto, kad apdraustasis E. B. raštu sutiko, kad draudiminio įvykio atveju draudimo išmokos gavėjas būtų UAB „Vido transportas". Ieškovas taip pat neginčija, kad nustatant naudos gavėju patį draudėją UAB „Vido transportas" buvo laikytasi Draudimo įstatymo 102 str. 3 str. reikalavimų dėl rašytinio apdraustojo asmens sutikimo.

12Ieškovas neginčija apdraustojo E. B. rašytinio sutikimo, neprašo pripažinti jo negaliojančiu. Atsakovas UAB „Vido transportas“ mano, kad Lietuvos Respublikos CK 1.137 str. 1 d. nustato, kad asmenys savo nuožiūra laisvai naudojasi civilinėmis teisėmis, todėl atsakovo UAB „Vido transportas“ nuomone, E. B. turėjo teisę laisvai apsispręsti dėl draudimo išmokos (naudos) gavėjo. Atsakovo teigimu, ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad tokio pobūdžio sutikimą E. B. davė dėl apgaulės, nežinojimo ar kitų priežasčių, sutrukdžiusių E. B. tinkamai išreikšti savo valią dėl naudos gavėjo. E. B. buvo veiksnus asmuo, turintis teisę apsispręsti dėl naudojimosi savo civilinėmis teisėmis, todėl atsakovo UAB „Vido transportas“ nuomone, ieškovas nepagrįstai prašo teismo pripažinti, kad tokio pobūdžio apsisprendimo laisvė turi būti ribojama.

13Atsakovas UAB „Vido transportas" nesutinka su ieškovo vertinimu, kad egzistuoja teisės normų visuma, panaikinanti Draudimo įstatymo 102 str. 3 d. galiojimą. Atsakovo nuomone, ieškovo išvardinti draudimo įstatymo 98 str. 1 d., 112 str., LR CK 6.988 str. 4 d. nepanaikina Draudimo įstatymo 98 str. 2 d., 103 str. galiojimo bei nenaikina draudėjo apsisprendimo laisvės kieno naudai sudaryti draudimo sutartį. Ieškovas savo teiginius apie tai, kad Draudimo įstatymas negali būti taikomas šioje dalyje, grindžia savu draudimo teisės teorijos traktavimu, nurodydamas, kad draudėjas neturi teisės sudaryti draudimo sutarčių, jei neturi subjektyvaus turtinio intereso. Tačiau tokio pobūdžio teisės teorijos traktavimas, atsakovo nuomone, neturi teismui jokios galios, neatsispindi teisės aktuose ir neatitinka įstatymų leidėjo valios.

14Atsakovo UAB „Vido transportas" teigimu, atsakovas elgiasi pakankamai geranoriškai ieškovo šeimos atžvilgiu ir net yra perdavęs šiai šeimai pusę gautos draudimo išmokos sumos, nors, teisiniu požiūriu, neprivalėjo to padaryti. Atsakovas, apdrausdamas darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų, vertino savo galimus praradimus ir nuostolius, kurių siekė išvengti sudarydamas draudimo sutartį. Atsakovas UAB “Vido transportas” nesutinka su ieškinio argumentais apie tai, kad draudimo suma gerokai viršijo patirtų praradimų sumą. Tiek pati UAB „Vido transportas", tiek jos vadovas dėl įvykusio nelaimingo atsitikimo patyrė itin stiprų sukrėtimą, įmonės veikla sutriko, įmonės vadovo ir darbuotojų psichologinė atmosfera nebebuvo tokia, kokia buvo anksčiau. Šie sutrikimai, įtakoję ir ženklius turtinius praradimus, nebuvo mažesni, nei gauta draudimo išmoka.

15Atsakovas UADB "ERGO LIETUVA" taip pat prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad 2006-12-05 UAB „Vido transportas" (draudėjas) su UADB „ERGO LIETUVA" (draudikas) sudarė draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutartį Nr. 710-770-108292. Sutarties individualiose sąlygose, esančiose draudimo liudijime numatyta, kad šios sutarties draudimo objektas yra draudėjo turtiniai interesai, susiję su nelaimingais atsitikimais. Draudimo sutartimi buvo apdrausta trylika draudėjo darbuotojų etatų pagal draudimo sutartyje nurodytą etatinių darbo vietų sąrašą.

16Individualiose draudimo sutarties sąlygose taip pat buvo numatyta, kad naudos gavėjas yra draudėjas, o draudimo sutarties vykdymo sąlygose įtvirtinta, kad įvykus draudiminiam įvykiui draudimo išmoka yra mokama draudimo sutartyje nurodytam naudos gavėjui tik tuo atveju, jeigu iki įvykstant draudiminiam įvykiui draudėjas buvo gavęs raštišką apdraustojo sutikimą, kad draudiminio įvykio atveju draudimo išmoka būtų mokama draudimo sutartyje nurodytam naudos gavėjui. Pastaroji sąlyga draudimo sutartyje numatyta atsižvelgiant į LR Draudimo įstatymo 98 str., 113 str. imperatyvius reikalavimus, susijusius su naudos gavėjo skyrimu.

17Atsakovo UADB „ERGO LIETUVA“ teigimu, ieškovas neginčija fakto, kad draudimo sutartis naudos gavėju įtvirtina atsakovą UAB „Vido transportas", taip pat pripažįsta, kad E. B. sutikimas, jog draudiminio įvykio atveju draudimo išmokos gavėjas būtų UAB „Vido transportas", yra draudimo sutarties sąlyga dėl naudos gavėjo paskyrimo.

18Ieškinio reikalavimus ieškovas grindžia pozicija, kad draudimo sutarties sąlyga dėl naudos gavėjo paskyrimo prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir gerai moralei, bei tuo, kad ieškovas turi teisę į draudimo išmoką.

19Atsakovas UADB „ERGO LIETUVA“ nesutinka su ieškovo argumentais, kad draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutarties sąlyga dėl naudos gavėjo paskyrimo prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir gerai moralei, ir teigia, kad:

20

21LR Draudimo įstatymo 2 str. 56 d. nustatyta, jog sveikatos draudimas -turtinių interesų, susijusių su fizinio asmens sveikata, draudimas, kai dėl draudiminių įvykių, susijusių su asmens sveikata, mokama draudimo išmoka, lygi draudimo sumai ar jos daliai arba dėl draudiminio įvykio patirtiems nuostoliams. Sveikatos draudimas apima draudimą nuo nelaimingu atsitikimų ir draudimą ligos atvejui.

22

23LR Draudimo įstatymo 112 str. 1 d. nurodo, kad draudėjas gali sudaryti sveikatos draudimo sutarti dėl savo arba dėl kito asmens, kuris sudarius draudimo sutarti tampa apdraustuoju, turtinių interesu, susijusių su sveikata.

24

25LR Draudimo įstatymo 112 str. 2 d. aiškiai įtvirtinama, kad jei sveikatos draudimas yra nuostoliu draudimas, naudos gavėju gali būti tik apdraustasis, o jo mirties atveju - paskirtasis naudos gavėjas.

26

27LR Draudimo įstatymo 113 str. 1 d. numatyta, jog sveikatos draudimo sutarčiai mutatis mutandis taikomos šio Įstatymo 100 straipsnio 1-3 dalių, 101, 102 ir 106 straipsnių nuostatos, o šio straipsnio 2 d. nurodoma, kad jei sveikatos draudimo sutartis yra sumų draudimo sutartis, jai taip pat mutatis mutandis taikomos ir šio Įstatymo 98, 103 ir 104 straipsnių nuostatos ir netaikomos Civilinio kodekso nuostatos dėl nevisiško draudimo (6.999 straipsnis) bei papildomo draudimo (6.1000 straipsnis).

28

29LR Draudimo įstatymo 98 str. nurodo, kad draudėjas gali sudaryti gyvybės draudimo sutarti dėl savo arba dėl kito asmens turtinių interesų (1 dalis); Gyvybės draudimo sutartis laikoma sudaryta asmens, kurio gyvybė draudžiama (apdraustojo), naudai, jei draudimo sutartyje nėra nurodytas kitas naudos gavėjas (2 dalis); Gyvybės draudimo sutartis asmens, kuris nėra apdraustasis, naudai gali būti sudaryta tik gavus apdraustojo raštiška sutikimą. Jei apdraustajam nėra suėję 18 metų, jis yra pripažintas neveiksniu arba jo veiksnumas yra apribotas, draudimo sutartis gali būti sudaryta tik apdraustojo naudai, išskyrus atvejus, kai yra visos šios sąlygos: 1) apdraustajam nėra suėję 18 metų; 2) skiriamas naudos gavėjas yra apdraustojo artimasis giminaitis; 3) naudos gavėjas skiriamas apdraustojo išgyvenimo iki sutartyje nustatyto termino pabaigos atvejui (3 dalis).

30

31LR Draudimo įstatymo 101 str. įtvirtina teisinę pasekmę, jeigu draudėjas ar apdraustasis nepaskyrė naudos gavėjo: jei draudėjas ar gyvybės draudimo sutartyje nustatytais atvejais apdraustasis nepaskyrė naudos gavėjo, dėl apdraustojo mirties mokėtinos draudimo išmokos paveldimos įstatymu nustatyta tvarka.

32• LR Draudimo įstatymo 2 str. 45 d. apibrėžia, kad naudos gavėjas - draudimo sutartyje nurodytas asmuo arba draudėjo, o draudimo sutartyje nustatytais atvejais ir apdraustojo paskirtas asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką.

33Atsižvelgdamas į savo teiginius, atsakovas UADB „ERGO LIETUVA“ konstatuoja, kad naudos gavėju UAB „Vido transportas" buvo paskirtas teisėtai, todėl jo nuomone, Draudimo sutarties sąlygos, kuria naudos gavėju buvo paskirtas atsakovas UAB „Vido transportas“, pripažinti negaliojančia nėra pagrindo.

34Šalims buvo pasiūlyta pateikti teismui visus įrodymus, reikalingus bylai išnagrinėti. Šalys pareiškė, kad yra pilnai pasirengę bylos nagrinėjimui, prašymų dėl papildomų įrodymų prijungimo prie bylos ar jų išreikalavimo nepareiškė. Byla nagrinėjama atsižvelgiant į byloje esančius įrodymus.

35Ieškinys netenkintinas.

362006 m. gruodžio 5 d. tarp draudiko UADB „ERGO LIETUVA“ ir draudėjo UAB „Vido transportas“ buvo sudaryta draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutartis Nr. 710-770-108292, kuria buvo apdrausta trylika draudėjo darbuotojų pagal draudimo sutartyje nurodytą etatinių darbo vietų sąrašą, tarp jų ir atsakovo UAB „Vido transportas“ vairuotojas - ieškovo K. B. tėvas - E. B. . Sutarties individualiose sąlygose numatyta, kad šios sutarties draudimo objektas yra draudėjo turtiniai interesai, susiję su nelaimingais atsitikimais, o naudos gavėjas, įvykus draudiminiam įvykiui, yra draudėjas, t.y. UAB „Vido transportas“ (b.l. 9). 2007 m. rugpjūčio 9 d. E. B. žuvo, todėl įvykus draudiminiam įvykiui draudikas UADB „ERGO LIETUVA“ išmokėjo draudėjui UAB „Vido transportas“ 100 000 Lt dydžio draudimo išmoką.

37Draudimo sutarties pagrindu kylančius teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas. Draudimo įstatymo 2 straipsnio 56 dalyje nustatyta, kad sveikatos draudimas – turtinių interesų, susijusių su fizinio asmens sveikata, draudimas, kai dėl draudiminių įvykių, susijusių su asmens sveikata, mokama draudimo išmoka, lygi draudimo sumai ar jos daliai arba dėl draudiminio įvykio patirtiems nuostoliams. Sveikatos draudimas apima draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ir draudimą ligos atveju. Draudimo įstatymo 112 straipsnio 1 dalis leidžia draudėjui sudaryti sveikatos draudimo sutartį dėl savo arba kito asmens, kuris sudarius draudimo sutartį tampa apdraustuoju, turtinių interesų, susijusių su sveikata, o to paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, jei sveikatos draudimas yra nuostolių draudimas, naudos gavėju gali būti tik apdraustasis, o jo mirties atveju – paskirtasis naudos gavėjas. Pagal Draudimo įstatymo 113 straipsnį, sveikatos draudimo sutarčiai mutatis mutandis taikomos Draudimo įstatymo 100 straipsnio 1 dalies, 101, 102 ir 106 straipsnių nuostatos. Jei sveikatos draudimo sutartis yra sumų draudimo sutartis, jai taip pat mutatis mutandis taikomos ir Draudimo įstatymo 98, 103 ir 104 straipsnių nuostatos ir netaikomos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso normos dėl nevisiško draudimo (CK 6.999 str.) bei papildomo draudimo (CK 6.1000 str.). Draudimo įstatymo 98 straipsnyje numatyta, kad Draudėjas gali sudaryti gyvybės draudimo sutartį dėl savo arba kito asmens turtinių interesų ir Gyvybės draudimo sutartis laikoma sudaryta asmens, kurio gyvybė draudžiama (apdraustojo) naudai, jei draudimo sutartyje nėra nurodytas kitas naudos gavėjas. Gyvybės draudimo sutartis asmens, kuris nėra apdraustasis, naudai gali būti sudaryta tik gavus apdraustojo raštišką sutikimą. Sutinkamai su Draudimo įstatymo 2 straipsnio 45 dalimi, naudos gavėjas, tai draudimo sutartyje nurodytas asmuo arba draudėjo, o draudimo sutartyje nustatytais atvejais ir apdraustojo paskirtas asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką. Jei apdraustajam nėra suėję 18 metų, jis yra pripažintas neveiksniu arba jo veiksnumas yra apribotas, draudimo sutartis gali būti sudaryta tik apdraustojo naudai ( Draudimo įstatymo 98 str. 3 d.).

38Taigi, Draudimo įstatymas leidžia sudaryti draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutartį tiek dėl draudėjo, tiek dėl kito asmens (kuris tampa apdraustuoju) turtinių interesų, o gyvybės draudimo sutartis asmens, kuris nėra apdraustasis, naudai gali būti sudaryta tik gavus apdraustojo raštišką sutikimą.

39Draudimo sutartyje Nr. 710-770-108292, 2006 m. gruodžio 5 d. sudarytoje tarp draudiko UADB „ERGO LIETUVA“ ir draudėjo UAB „Vido transportas“ yra nurodyta, kad draudimo objektas yra draudėjo, t.y. UAB „Vido transportas“ turtiniai interesai. Ieškovas teigia, kad Draudimo įstatymo normų analizė duoda pagrindą teigti, kad turtinis interesas turi būti subjektyvus ir tik naudos gavėjo bei apdraustojo asmens santykis leidžia spręsti apie turtinio intereso buvimą ar nebuvimą, o objektyvūs turtiniai interesai teoriškai negali būti draudžiami. Tačiau Draudimo įstatymas nenumato turtinių interesų skirstymo į subjektyvius ar objektyvius ir aiškiai apibrėžia, kad draudimo objektas – turtiniai interesai, susiję su asmens gyvybe, sveikata, turtu ar civiline atsakomybe ( 2 straipsnio 19 dalis), o draudimo interesas – tai nuostolis, kurį gali patirti draudėjas, apdraustasis arba naudos gavėjas, įvykus draudiminiam įvykiui ( 2 straipsnio 14 dalis). Akivaizdu, kad dėl darbuotojo (vairuotojo) mirties (draudiminio įvykio) autotransporto įmonė gali patirti nuostolį, kuris gali atsirasti dėl sutartinių įsipareigojimų tinkamo vykdymo, turtinės žalos atlyginimo tretiesiems asmenims ir pan., todėl ieškovo teiginys apie tai, kad Draudimo sutartimi nebuvo siekiama užtikrinti draudėjo turtinius interesus, o tik buvo norima praturtėti darbuotojo mirties sąskaita, yra niekuo nepagrįstas.

40Draudimo įstatyme yra nustatytas privalomas reikalavimas sudarant gyvybės draudimo sutartis, kai naudos gavėju skiriamas ne apdraustasis – gauti apdraustojo raštišką sutikimą (98 str. 3 d.). Kad draudėjas save paskirti naudos gavėju, esant sudarytai draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutarčiai, turinčiai tiek nuostolių, tiek sumų draudimo sutarties elementų, turi teisę tik gavęs apdraustojo rašytinį sutikimą, pripažino ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (byla Nr. 3K-3-609/2005).

412006 m. gruodžio 5 d. sudarant draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutartį, pagal kurią naudos gavėju buvo paskirtas atsakovas UAB „Vido transportas“, apdraustasis E. B. raštu sutiko, kad draudiminio įvykio atveju draudimo išmoka būtų mokama draudimo sutartyje nurodytam naudos gavėjui, t.y. atsakovui UAB „Vido transportas“ (b.l. 10). Šis sutikimas buvo duotas laikantis Draudimo įstatymo reikalavimų ir nustatytų imperatyvių normų. Ieškovas nepateikė teismui jokių objektyvių duomenų, kad E. B. duodamas raštišką sutikimą naudos gavėju paskirti UAB „Vido transportas“, veikė prieš savo valią, buvo suklaidintas ar dėl kitų priežasčių negalėjo tinkamai išreikšti savo valios dėl naudos gavėjo. Apdraustojo E. B. raštiško sutikimo neginčija ir pats ieškovas, todėl teismas daro išvadą, kad naudos gavėju UAB „Vido transportas“ buvo paskirta teisėtai. Kadangi naudos gavėju UAB „Vido transportas“ buvo paskirta teisėtai, ieškovas K. B. negali paveldėti draudimo išmokos pagal 2006-12-05 Draudimo sutartį Nr. 710-770-108292, sudarytą tarp draudiko UADB „ERGO LIETUVA“ ir draudėjo UAB „Vido transportas“

42Nors ieškovas teigia, kad Draudimo sutarties sąlyga dėl naudos gavėjo paskyrimo yra prieštaraujanti gerai moralei, tačiau teismas mano, kad teisiškai reglamentuotas ir teisėtas veiksmas negali pats savaime prieštarauti gerai moralei. Apdraustasis asmuo turi įstatymuose įtvirtintą pasirinkimo teisę duoti sutikimą dėl kito asmens paskyrimo naudos gavėju arba ne, ir šis jo pasirinkimas sukelia skirtingas teisines pasekmes draudiminio įvykio atveju, todėl ieškovo teiginys, kad teisėtas asmens valios išreiškimas yra amoralus, niekuo nepagrįstas.

43Kadangi 2006 m. gruodžio 5 d. draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutartis Nr. 710-770-108292, sudaryta tarp draudiko UADB „ERGO LIETUVA“ ir draudėjo UAB „Vido transportas“ yra teisėta, ieškovo K. B. ieškinys dėl draudimo sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo ir draudimo išmokos priteisimo, netenkintinas.

44Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Teismui netenkinant ieškovo reikalavimų, atsakovams iš ieškovo turėtų būti priteistos atsakovų patirtos bylinėjimosi išlaidos. Tačiau atsakovas UADB „Ergo Lietuva“ neprašo priteisti bylinėjimosi išlaidų. Atsakovas UAB „Vido transportas“ prašo priteisti 2500 Lt išlaidas už suteiktą teisinę pagalbą. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas UAB „Vido Transportas“ advokatui už suteiktą teisinę pagalbą sumokėjo 2500 Lt. Vadovaudamasis Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatomis teismas konstatuoja, kad atsakovo patirtos išlaidos patvirtintos rašytiniais įrodymais ir neviršija nustatytą maksimalią už tokias paslaugas priteistiną sumą (Rekomendacijų 7 bei 8.2, 8.18 punktai; atsiliepimo į ieškinį surašymas, atstovavimas teismo posėdyje; minimali mėnesinė alga 800 Lt; atitinkamai koeficientas 3 už procesinio dokumento surašymą, koeficientas 0,15 už vieną atstovavimo valandą teisme). Todėl atsakovo UAB „Vido transportas“ prašoma priteisti 2500 Lt suma už suteiktą teisinę pagalbą yra priteistina iš ieškovo atsakovui UAB „Vido transportas“.

45Kadangi ieškinys netenkintinas, iš ieškovo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu - 38,89 Lt (CPK 96 str. 2 d.).

46Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-268 ir 270 str.str.,

Nutarė

47Ieškovo K. B. ieškinio dėl draudimo sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia bei restitucijos taikymo ir draudimo išmokos priteisimo, pareikšto atsakovams UAB „Vido transportas“, UADB „ERGO LIETUVA“, tretysis asmuo V. B. , netenkinti.

48Priteisti iš ieškovo K. B. , asmens kodas ( - ) atsakovo UAB „Vido transportas“, įmonės kodas 177408617, naudai 2500 Lt ( du tūkstančius penkis šimtus litų) išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

49Priteisti iš ieškovo K. B. , asmens kodas ( - ) valstybės naudai 38,89 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

50Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
2. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Audronė... 4. Ieškovas K. B. kreipėsi į teismą, prašydamas teismą pripažinti... 5. Ieškovas nurodo, kad 2006 m. gruodžio mėn. 5 d. tarp draudiko UADB „ERGO... 6. Ieškovas pareiškime teismui teigia, kad Draudimo sutartis yra draudimo nuo... 7. Ieškovas K. B. yra E. B. sūnus, ką įrodo K. B. gimimo liudijimas Nr.... 8. Draudimo sutartimi naudos gavėju įtvirtintas atsakovas UAB „Vido... 9. Ieškovo teigimu, ši Draudimo sutarties sąlyga dėl naudos gavėjo paskyrimo... 10. Atsakovas UAB „Vido transportas“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 11. Ieškovas neginčija fakto, kad apdraustasis E. B. raštu sutiko, kad... 12. Ieškovas neginčija apdraustojo E. B. rašytinio sutikimo, neprašo... 13. Atsakovas UAB „Vido transportas" nesutinka su ieškovo vertinimu, kad... 14. Atsakovo UAB „Vido transportas" teigimu, atsakovas elgiasi pakankamai... 15. Atsakovas UADB "ERGO LIETUVA" taip pat prašo ieškinį atmesti kaip... 16. Individualiose draudimo sutarties sąlygose taip pat buvo numatyta, kad naudos... 17. Atsakovo UADB „ERGO LIETUVA“ teigimu, ieškovas neginčija fakto, kad... 18. Ieškinio reikalavimus ieškovas grindžia pozicija, kad draudimo sutarties... 19. Atsakovas UADB „ERGO LIETUVA“ nesutinka su ieškovo argumentais, kad... 20. •... 21. LR Draudimo įstatymo 2 str. 56 d. nustatyta, jog sveikatos draudimas... 22. •... 23. LR Draudimo įstatymo 112 str. 1 d. nurodo, kad draudėjas gali sudaryti... 24. •... 25. LR Draudimo įstatymo 112 str. 2 d. aiškiai įtvirtinama, kad jei sveikatos... 26. •... 27. LR Draudimo įstatymo 113 str. 1 d. numatyta, jog sveikatos draudimo sutarčiai... 28. •... 29. LR Draudimo įstatymo 98 str. nurodo, kad draudėjas gali sudaryti gyvybės... 30. •... 31. LR Draudimo įstatymo 101 str. įtvirtina teisinę pasekmę, jeigu draudėjas... 32. • LR Draudimo įstatymo 2 str. 45 d. apibrėžia, kad naudos gavėjas -... 33. Atsižvelgdamas į savo teiginius, atsakovas UADB „ERGO LIETUVA“... 34. Šalims buvo pasiūlyta pateikti teismui visus įrodymus, reikalingus bylai... 35. Ieškinys netenkintinas.... 36. 2006 m. gruodžio 5 d. tarp draudiko UADB „ERGO LIETUVA“ ir draudėjo UAB... 37. Draudimo sutarties pagrindu kylančius teisinius santykius reglamentuoja... 38. Taigi, Draudimo įstatymas leidžia sudaryti draudimo nuo nelaimingų... 39. Draudimo sutartyje Nr. 710-770-108292, 2006 m. gruodžio 5 d. sudarytoje tarp... 40. Draudimo įstatyme yra nustatytas privalomas reikalavimas sudarant gyvybės... 41. 2006 m. gruodžio 5 d. sudarant draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutartį,... 42. Nors ieškovas teigia, kad Draudimo sutarties sąlyga dėl naudos gavėjo... 43. Kadangi 2006 m. gruodžio 5 d. draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutartis... 44. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios... 45. Kadangi ieškinys netenkintinas, iš ieškovo valstybei priteistinos išlaidos,... 46. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-268 ir 270 str.str.,... 47. Ieškovo K. B. ieškinio dėl draudimo sutarties sąlygos pripažinimo... 48. Priteisti iš ieškovo K. B. , asmens kodas ( - ) atsakovo UAB „Vido... 49. Priteisti iš ieškovo K. B. , asmens kodas ( - ) valstybės naudai 38,89 Lt... 50. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...