Byla e2-605-995/2019
Dėl servituto nustatymo

1Plungės apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas Vaidas Gasiūnas.

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinių bylų Nr. e2-605-995/2019 ir Nr. e2-31-995/2019, sujungimo klausimą,

Nustatė

3Plungės apylinkės teismo Palangos rūmuose nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-31-995/2019 pagal ieškovės ( - ) patikslintą ieškinį atsakovams N. P., A. P., R. G., L. G., tretiesiems asmenims Palangos miesto savivaldybės administracijai, ( - ), Z. P., P. P., L. P., V. Š., R. Š., R. Ž., R. S., L. S., V. S., R. S., K. B., D. B., R. Š., ( - ), Ž. B., A. D., J. D., T. S., G. B., A. K., A. K., A. J., A. J., J. Ž., R. M., L. M., R. Š., R. G., ( - ), A. Š., T. P., I. K., R. L., V. L., A. J., K. K., D. B., V. B., L. S., S. D., V. K., J. R., D. K., L. M., I. M., S. B., J. M., I. G., A. B., A. B., J. R., V. G., R. G., N. J., A. M., R. M., R. G., J. G., G. S., S. S., I. A., A. G., J. K., A. A., A. P., L. P., K. L., D. V., ( - ) U, K. K., D. K., V. G., V. G., T. L., I. J., M. K., P. K., ( - )“, G. Š., A. L., D. B., D. U., L. P., M. M., R. Š., L. Š., ( - ), R. M., L. G., T. G., J. P., R. Č., S. Č., J. L., J. P., G. P., S. Ž., S. Š., P. Š., B. M., P. M., ( - ), L. M., V. M., Š. S., M. P., S. B., K. N., R. B., V. B., J. P., R. P., G. S. M., V. M., ( - ) dėl servituto nustatymo.

42019 m. sausio 14 P. P. apylinkės teismo Palangos rūmuose gautas ieškovių ( - ), ( - ), kita ieškovė ( - ), ieškinys atsakovams N. P., L. G., R. G., tretiesiems asmenims ( - ) i, Z. P., R. Ž., V. S., D. B., ( - ), L. P., R. S., K. B., R. Š. dėl kelio servituto nustatymo.

5Ši civilinė byla Nr. e2-605-995/P. P. apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo V. G. 2019 m. sausio 14 d. patvarkymu paskirta nagrinėti teisėjai Vaidai Railienei.

6Anksčiau nurodytose bylose ieškiniai pareikšti tiems patiems atsakovams, tretiesiems asmenims, dėl to paties teisinio ginčo, susijusio su kelio servituto nustatymu toje pačioje vietovėje, t. y. žemės sklypuose, esančiuose ( - ), todėl spręstinas bylų sujungimo klausimas.

7Civilinės bylos sujungiamos.

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 136 straipsnio 4 dalis numato, jog teismas, nustatęs, kad teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat kai jose nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium. Dėl tame pačiame teisme nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo, bylą nagrinėjančio teisėjo prašymu, sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

9Civilinių bylų sujungimo instituto tikslai yra susiję su proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimu: bylos sujungiamos, jeigu taip bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai. Bylų sujungimas taikomas ir tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima nagrinėti skyrium (( - ) straipsnio 4 dalis).

10Susipažinus su teismui pateikta informacija apie prašomas sujungti civilines bylas, yra pagrindas spręsti, kad šios civilinės bylos yra tarpusavyje susijusios ir jas sujungus ginčas bus išnagrinėtas operatyviau ir ekonomiškiau. Abiejose bylose turi būti vertinamos tapačios aplinkybės, susijusios su servituto nustatymu.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalimi, teismo pirmininko pavaduotojas

Nutarė

12civilines bylas Nr. e2-31-995/2019 ir Nr. e2-605-995/2019, sujungti į vieną bylą, paliekant civilinės bylos Nr. e2-31-995/2019, teisminio proceso Nr. 2-10-3-00865-2017-5.

13Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti šalims.

14Nutartis neskundžiama. Teisėjas Vaidas Gasiūnas.

Proceso dalyviai