Byla 2-5674-809/2012
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Eglė Žulytė-Janulionienė, rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Mano kreditas“ ieškinį atsakovei R. J. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2009-12-02 ieškovas su atsakove sudarė Kredito sutartį Nr. D429 38F3 3E0C A9EA 22 DB CE16 A430 DC50, pagal kurią ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovei 1500,00 Lt dydžio kreditą, o atsakovė įsipareigojo grąžinti paskolą, mokėti palūkanas ir vykdyti kitus įsipareigojimus. Nurodo, kad atsakovė sutartu laiku kredito negrąžino, todėl liko skolinga ieškovui 1500,00 Lt negrąžinto kredito bei 780,00 Lt palūkanų. Už įsipareigojimų nevykdymą ieškovas atsakovei paskaičiavo 1008,00 Lt delspinigių. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 1500,00 Lt negrąžinto kredito, 780,00 Lt palūkanų, 1008,00 delspinigių, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-3, 25-26).

3Atsakovui, kurios buvimo vieta pateikus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka, viešo paskelbimo būdu (b.l. 12). Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „Mano kreditas“ su atsakove R. J. prisijungimo būdu sudarė Kredito sutartį Nr. D429 38F3 3E0C A9EA 22 DB CE16 A430 DC50 pagal standartines Bendrųjų sąlygų 4 ir 5 d. nuostatas (b.l. 4-10). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 str. 2 d., paskolos sutartis laikoma realine sutartimi, t.y. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Teismas pripažįsta, kad 2009-12-02 ieškovui pervedus į atsakovės banko sąskaitą 1500,00 Lt kreditą, tarp šalių buvo sudaryta paskolos (kredito) sutartis (b.l. 29). Pagal Kredito sutartį, atsakovė kreditą turėjo grąžinti iki 2009-12-23 (b.l. 11). Ieškovas nurodo, kad atsakovė kreditą negrąžino iki šiol. Duomenų apie tai, kad atsakovė su ieškovu atsiskaitė, byloje nėra.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovė su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), atsakovė savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d., 6.189 str. 1 d., 6.256 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.886 str. 1 d., ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 1500,00 Lt negrąžinto kredito.

8Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 780,00 Lt dydžio palūkanas. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas minėto palūkanų dydžio niekaip nepagrindžia, kadangi nei ieškinyje, nei jo prieduose nenurodė reikalaujamų palūkanų normos, nepateikė teismui palūkanų skaičiavimo laikotarpio, taip pat nepateikė įrodymų patvirtinančių, kad šalys yra susitarusios dėl tokio palūkanų dydžio. Pažymėtina, kad CPK 178 str. nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 12 str.). Šioje įstatymo normoje įtvirtinta bendroji įrodinėjimo pareiga – ji nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia. Taigi ieškovas turi įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą – ieškinio faktinį pagrindą. Ieškovui to neįrodžius, ieškinys netenkinamas. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas neįrodė reikalavimą dėl 780,00 Lt dydžio palūkanų priteisimo, teismas konstatuoja, kad yra pagrindas ieškovui priteisti įstatyme nustatytas palūkanas. Pagal CK 6.210 str. 1 d., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Remiantis išdėstytu už laikotarpį nuo 2009-12-02 iki ieškinio pateikimo teismui dienos, t.y. 2012-02-24, ieškovui iš atsakovės priteistina 167,46 Lt (1500,00 Lt x 0,05 / 365 d. x 815 d.) palūkanų.

9Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Kredito sutarties Bendrųjų sąlygų 9.1 p. numato, kad kredito gavėjas, neįvykdęs prievolės grąžinti kreditą kredito grąžinimo dieną, privalo mokėti kreditoriui 2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos grąžintinos sumos. Atsakovui paskaičiuoti 1008,00 Lt dydžio delspinigiai (b.l. 1).

10Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.), netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, o ne baudinę, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (šiuo atveju atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris Paskolos sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant Sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir Sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, kurie prilygsta net 730 procentams metinių palūkanų, yra aiškiai per dideli, todėl laikytini baudinėmis (CK 1.5 str.). CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Pažymėtina, kad nuo 2011-04-01 įsigaliojęs Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (toliau – VKĮ) 11 str. 8 d. nustato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 2 proc. dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl teismas, remdamasis CK 6.258 str. 3 d. ir CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, taip pat atsižvelgdamas į VKĮ 11 str. 8 d. nuostatas, mažina netesybas iki 0,05 proc. dydžio nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Remiantis išdėstytu, ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 136,50 Lt (1500,00 Lt x 0,0005 x 182 d.) delspinigių (CK 6.73 str. 2 d.).

11Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 1803,96 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-04-16 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

12Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo 84,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 13). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (64,70 proc. patenkintų reikalavimų), vadovaujantis CPK 88 str. ir 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovės priteistina 54,35 Lt (84,00 Lt x 64,70 proc.) bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio).

13Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovui UAB „Mano kreditas“, j.a.k. 302441092, buv. J. Savickio g. 4-7, Vilniuje, iš atsakovės R. J., a.k. ( - ), 1500,00 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų 00 ct) negrąžinto kredito, 167,46 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt septynis litus 46 ct) palūkanų, 136,50 Lt (vieną šimtą trisdešimt šešis litus 50 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 1803,96 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-04-16 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 54,35 Lt (penkiasdešimt keturis litus 35 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos ji turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai