Byla 2-4999-235/2011

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys, sekretoriaujant Birutei Adamonienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui adv. Juozui Cibulskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos M. D. pareiškimą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys A. D., E. D., Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ir

Nustatė

3Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po jos sutuoktinio M. G., a.k. ( - ) mirties 2008-05-09, ji paveldėjo ir priėmė jo palikimą, faktiškai pradėjusi paveldimą turtą valdyti.

4Pareiškėja nurodė, kad 2008-05-09 mirė jos sutuoktinis M. G.. Po jo mirties liko butas, esantis ( - ), Vilniuje, kuris sutuoktiniams priklausė bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, kadangi buvo privatizuotas santuokos metu. Pareiškėja įstatymu nustatytu laiku nesikreipė į notarų biurą dėl palikimo priėmimo, tačiau priėmė mirusiojo turtą- dalį buto, esančio ( - ), Vilniuje ir pradėjo jį faktiškai valdyti, naudojosi juo kaip savu: gyveno ir gyvena iki šiol minėtame bute, visą šį butą prižiūri, moka už komunalines paslaugas. Pareiškėjos vaikai- sūnus A. D. ir T. G. neprieštaravo, kad savo velionio vyro palikimą priimtų pareiškėja, jie dėl palikimo priėmimo į notarą taip pat nesikreipė. 2009-02-12 pareiškėjos duktė T. G. mirė. Pareiškėja nurodė, kad kiti įpėdiniai- sūnus A. D. ir anūkas E. D. į mirusiojo turtą nepretenduoja.

5Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pareiškime išdėstytam reikalavimui neprieštaravo, prašė nagrinėti bylą Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui nedalyvaujant (b.l. 42-43).

6Suinteresuotas asmuo A. D. su pareiškėjos reikalavimais sutiko, prašė juos tenkinti. Nurodė, kad savo tėvo M. G. palikimą jis nepriėmė, laikydamas, jog palikimą priėmė jo mama- pareiškėja M. D., į tėvo palikimą jis nepretenduoja ir dabar (b.l. 38).

7Suinteresuotas asmuo E. D. su pareiškėjos reikalavimais sutiko, prašė juos tenkinti (b.l. 41).

8Pareiškėja į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta, bylą veda per advokatą.

9Pareiškimas tenkintinas.

10Pareiškėja M. D. yra M. G., a.k. ( - ) mirusio 2008-05-09, sutuoktinė (b.l. 10-11). Sutuoktiniai M. D. ir M. G. turėjo du vaikus: sūnų A. D. ir dukrą T. G., duktė T. G. mirė 2009-02-12, jos vienintelė duktė N. J. mirė 2011-02-07 (b.l. 19-24, 40).

11Po pareiškėjos sutuoktinio M. G. mirties liko butas, esantis ( - ), Vilniuje, kuris sutuoktiniams priklausė bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, kadangi buvo privatizuotas santuokos metu, jis buvo privatizuotas pareiškėjos vardu (b.l. 7-9). Palikėjas testamento nepaliko, po palikėjo mirties į notarų biurą dėl jo palikimo niekas nesikreipė, paveldėjimo byla nebuvo pradėta (b.l. 55-56).

12Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja po sutuoktinio mirties priėmė mirusiojo turtą, nes pradėjo jį faktiškai valdyti, naudojasi juo kaip savu: liko gyventi minėtame bute ir gyvena iki šiol, moka komunalinius mokesčius, šiame bute deklaruota pareiškėjos gyvenamoji vieta nuo 1985 metų (b.l.12-18) (LR CK 5.51sr. 1d.).

13Suinteresuoti asmenys- pareiškėjos sūnus A. D. ir anūkas E. D. atsiliepime į pareiškimą patvirtino, jog į mirusiojo turtą nepretendavo ir nepretenduoja, pripažįsta, jog pareiškėja paveldimą turtą valdo ir rūpinasi juo kaip savu nuo pat palikimo atsiradimo momento (b.l. 38, 41). Kitų įpėdinių, galinčių pretenduoti į M. G. palikimą, nėra.

14Darytina išvada, kad pareiškėjos M. D. pareiškimas gali būti patenkintas, šio juridinio fakto nustatymas nepažeis kitų asmenų teisių bei interesų.

15Vadovaujantis LR CPK 259-260;270; 444str. 2d.8p.,

Nutarė

17Pareiškimą tenkinti.

18Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po M. G., a.k. ( - ) mirties 2008-05-09, jo sutuoktinė M. D., a.k. ( - ) paveldėjo ir priėmė jo palikimą, faktiškai pradėjusi paveldimą turtą valdyti.

19Juridinis faktas nustatomas siekiant gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

20Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per sprendimą priėmusį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai