Byla 2-13088-329/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Rasai Rutienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Kauno švara“ atstovei Liudmilai Jakimuk, atsakovės 119-osios DNSB atstovei advokato padėjėjai Skaidrei Varapnickaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Kauno švara“ ieškinį atsakovei 119-ajai DNSB dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 27 438,98 Lt skolą už suteiktas komunalinių (buitinių) atliekų tvarkymo paslaugas ir sumokėtą 823,00 Lt žyminį mokestį (3-5 b.l.).

3Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu palaikė ieškinio reikalavimus, prašė ieškinį tenkinti, nurodė, kad 1996-10-23 tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta Kietų buitinių atliekų išvežimo sutartis, 2009-06-26, pasikeitus šalių rekvizitams, buvo sudaryta Mišrių komunalinių (buitinių) atliekų tvarkymo sutartis; pagal sutartis ieškovė įsipareigojo teikti atsakovei buitinių atliekų tvarkymo paslaugas sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, o atsakovė įsipareigojo laiku ir tinkamai atsiskaityti už suteiktas paslaugas, taigi tarp šalių susiklostė sutartiniai teisiniai santykiai. Ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai, atsakovė neginčijo nei ieškovės suteiktų paslaugų kiekio, nei kokybės, tačiau atsakovė nuo 2000 m. lapkričio 30 d. savo įsipareigojimų ieškovei tinkamai nevykdė – už suteiktas paslaugas pagal pateikiamas sąskaitas mokėjo dalinai, todėl už laikotarpį nuo 2000-11-30 iki 2012-05-31 susidarė 27 438,98 Lt atsakovės skola ieškovei.

4Atsakovė pateiktame atsiliepime su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad sutinka, jog yra susidariusi ieškinyje nurodyta skola ieškovei, tačiau atsakovės gyventojai yra skolingi už suteiktas paslaugas, todėl 119-oji DNSB negali pilnai atsiskaityti su ieškove. Mano, kad tam, jog būtų sumokėta skola ieškovei, UAB „Kauno švara“ turėtų sudaryti su gyventojais sutartis, pagal kurias jie atsiskaitytų su ieškove (174 b.l.).

5Teismo posėdyje dalyvavusi atsakovės atstovė advokato padėjėja Skaidrė Varapnickaitė nurodė, kad atsakovė pilnai sutinka su ieškiniu, pripažįsta skolą ieškovei, bet atsakovės skola ieškovei auga, kadangi dalis bendrijos narių yra nemokūs, įsiskolinę bendrijai, be to, bendrija yra skolinga ir kitiems kreditoriams.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, tarp ieškovės UAB „Kauno švara“ ir atsakovės 119-osios DNSB 1996-10-23 buvo sudaryta Kietų buitinių atliekų išvežimo sutartis Nr. 2020 (8 b.l.), pasikeitus sutarties šalių rekvizitams, 2009-06-26 tarp šalių buvo sudaryta Mišrių komunalinių (buitinių) atliekų tvarkymo sutartis Nr. 30002020/2 (9 b.l.), pagal kurias ieškovė įsipareigojo tvarkyti atsakovės mišrias komunalines (buitines) atliekas, o atsakovė tinkamai ir laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Atsakovė savo sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai, už suteiktas paslaugas pagal ieškovės pateikiamas PVM sąskaitas (43-169 b.l.) mokėjo dalinai (10-12, 18-42 b.l.), todėl atsakovės skola ieškovei ieškinio pateikimo teismui dieną yra 27 438,98 Lt (169 b.l.). Atsakovė 2011-02-15 pranešimu Nr. 66 buvo paraginta sumokėti skolą už ieškovės suteiktas paslaugas (16 b.l.), tačiau neatsiskaitė su ieškove, UAB „Gelvora“ ikiteisminis skolos išieškojimas iš atsakovės nebuvo efektyvus (17 b.l.).

8Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str.). Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus ar vykdyti veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (CK 6.716 str. 1 d.). Taigi paslaugų teikimo sutarčiai esant dvišalei ir vienai sutarties šaliai – paslaugos teikėjui – įvykdžius sutartimi nustatytą įpareigojimą, kitai sutarties šaliai – klientui – atsiranda pareiga sumokėti už suteiktas paslaugas. Sutarties šalys turi vykdyti prisiimtus įsipareigojimus tinkamai, vienos sutarties šalies pareigą vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos sutarties šalies reikalavimo teisė, kuri yra ginama įstatymu. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.).

9Byloje nustatyta, kad atsakovė naudojosi ieškovės teikiamomis komunalinių (buitinių) atliekų tvarkymo paslaugomis, neginčijo nei ieškovės suteiktų paslaugų kiekio, nei kokybės, todėl su ieškove sudarytų sutarčių pagrindu privalėjo tinkamai ir laiku vykdyti prievoles ieškovei – atsiskaityti su ieškove pagal pateikiamas sąskaitas. Pagal atsakovei pateiktas sąskaitas už laikotarpį nuo 2000-11-30 iki 2012-05-31 atsakovė tinkamai nevykdė savo prievolių ieškovės atžvilgiu, atsiskaitydavo už paslaugas dalinai, todėl laikytina, jog ji pažeidė prievolę.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.124 straipsnis nustato, kad ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį, bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų (CK 1.125 str. 1 d.). Pagal bendrąją ieškinio senaties termino eigos pradžios skaičiavimo taisyklę, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą, jog ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja (CK 1.126. str. 2 d.). Byloje nustatyta, kad atsakovė netinkamai vykdė savo prievolę ieškovei nuo 2000-11-30, taigi ieškinio senaties terminas prasidėjo 2000-11-30. Tačiau nei atsakovė atsiliepime į ieškinį, nei atsakovės atstovė teismo posėdžio metu ieškinio senaties taikyti neprašė.

11Kadangi atsakovės atstovė teismo posėdžio metu skolą pripažino, ieškinio senaties taikyti neprašė, ieškinio reikalavimas pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl ieškinys tenkintinas visiškai ir ieškovei iš atsakovės priteistinas 27 438,98 Lt įsiskolinimas už mišrių komunalinių (buitinių) atliekų išvežimą (CK 1.124 str., 1.125 str. 1 d., 1.126 str. 2 d., 6.2 str., 6.4 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.256 str., 6.716 str., 6.720 str.).

12Visiškai patenkinus ieškinį, ieškovės patirtos 823,00 Lt bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis) priteistinos iš atsakovės (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

13Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 bei atsižvelgiant į tai, kad byloje susidarė 10,00 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, pašto išlaidos nėra išieškomos.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės 119-osios DNSB, juridinio asmens kodas 135350171, buveinė – Savanorių pr. 222, Kaune, adresas korespondencijai – Savanorių pr. 222-503, Kaune, atsiskaitomoji sąskaita ir kredito įstaigos rekvizitai nenurodyti, ieškovės UAB „Kauno švara“, juridinio asmens kodas 132616649, buveinė – Statybininkų g. 3, Kaune, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT82 7300 0100 0227 9438, AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, naudai 27 438,98 Lt (dvidešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt aštuoni litai 98ct) skolą už suteiktas komunalinių (buitinių) atliekų tvarkymo paslaugas ir 823,00 Lt (aštuoni šimtai dvidešimt trys litai) bylinėjimosi išlaidas (žyminį mokestį).

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai