Byla 2-13411-809/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Eglė Žulytė-Janulionienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi ieškovo kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ieškinį atsakovams J. M. ir E. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ prašė teismo priteisti solidariai iš atsakovų J. M. ir E. K. 88 772,80 Lt skolą ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovams Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str., 130 str., 142 str. nustatyta tvarka buvo įteiktos ieškinio kopijos ir pranešimai apie atsiliepimų į ieškinį pateikimo tvarką bei terminus, atsakovai atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Byloje yra ieškovo prašymas, atsakovams nepateikus atsiliepimų, priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2007-07-10 ieškovas kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ ir atsakovė J. M. sudarė Paskolos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 430 000,00 Lt paskolą, kurią atsakovė įsipareigojo grąžinti iki 2009-07-10 (b. l. 7-10). Už suteiktą paskolą atsakovei buvo nustatyta 10 procentų dydžio metinė palūkanų norma. Atsakovė taip pat įsipareigojo mokėti ieškovui 0,20 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėjimų dieną (Sutarties Specialiosios dalies 2.13 p.). 2008-07-10 susitarimu Nr. ( - ) sutartis buvo pakeista, padidinat metinių palūkanų normą iki 12 procentų (b. l. 11, 12). 2009-07-09 susitarimu Nr. ( - ) metinių palūkanų norma buvo padidinta iki 14 procentų, paskolos grąžinimo terminas pratęstas iki 2011-06-08 (b. l. 13, 14). 2011-04-28 susitarimu Nr. ( - ) metinių palūkanų norma buvo sumažinta iki 8 procentų, paskolos grąžinimo terminas pratęstas iki 2014-04-08 (b. l. 15, 16-17). Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai. Atsakovė J. M. savo įsipareigojimų tinkamai neįvykdė ir ilgiau kaip mėnesį delsė mokėti pagal paskolos sutartį mokėtinas sumas ir liko skolinga ieškovui 88 772,80 Lt skolą, kurią sudaro 53 434,68 Lt negrąžinta paskolos suma, 28 661,63 Lt palūkanos ir 6 676,49 Lt delspinigiai (b. l. 20). Už tinkamą prievolės įvykdymą laidavo atsakovas E. K. ir įsipareigojo atsakyti visu savo turtu kreditoriui, jeigu paskolos gavėja tinkamai neįvykdys kreditoriui visų ar dalies prievolių pagal paskolos sutartį (b. l. 18-19). Paskolos gavėjai tinkamai neįvykdžius savo prievolių, atsakovai J. M. ir E. K. yra solidariai atsakingi ieškovui už prievolių neįvykdymą.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 str. 1 d., paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui gautą sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d., kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.205 str.). Lietuvos Respublikos CK 6.123 str. 1 d., prievolė pasibaigia, kai tinkamai įvykdoma. Byloje nėra įrodymų, kad J. M. ar E. K. būtų visiškai atsiskaitę su ieškovu, todėl iš atsakovų solidariai priteistina 88 772,80 Lt skola ieškovo naudai (Lietuvos Respublikos CPK 178 str.).

8Pagal Lietuvos Respublikos CPK 93 str., iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinas 2 663,00 Lt žyminis mokestis ir 726,00 Lt išlaidos advokato teisinei pagalbai, iš viso – 3 389,00 Lt bylinėjimosi išlaidos (po 1 694,50 Lt iš kiekvieno) ieškovo naudai (Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d., 88 str. 1 d. 6 p.).

9Iš atsakovų taip pat lygiomis dalimis priteistinos 12,00 Lt pašto išlaidos (po 6,00 Lt iš kiekvieno) valstybės naudai (Lietuvos Respublikos CPK 92 str.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str., 285 – 288 str.,

Nutarė

11ieškinį tenkinti.

12Priteisti iš atsakovų J. M., a. k. ( - ), gyv. ( - ), ir E. K., a. k. ( - ), gyv. ( - ), solidariai 88 772,80 Lt skolą ir lygiomis dalimis 3 389,00 Lt bylinėjimosi išlaidos (po 1 694,50 Lt iš kiekvieno) ieškovo kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“, į. k. 112040690, naudai.

13Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų J. M., a. k. ( - ), gyv. ( - ), ir E. K., a. k. ( - ), gyv. ( - ), 12,00 Lt pašto išlaidas (po 6,00 Lt iš kiekvieno) valstybės naudai (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, a. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

14Atsakovai, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

15Ieškovas turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai