Byla 2-8514-568/2012
Dėl žalos regreso tvarka priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Odeta Ragauskienė, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB „Kyvis“ dėl žalos regreso tvarka priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 1622,96 Lt draudimo išmoką, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-4).

3Ieškinyje nurodyta, kad 2010-10-21 tarp ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ ir atsakovo UAB „Kyvis“ buvo sudaryta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis AYAS Nr. 01 7799831, kuria buvo apdrausta automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) valdytojų civilinė atsakomybė. Pagal draudimo sutarties 1.6 p. ieškovas ir atsakovas susitarė, kad apdraustoji transporto priemonė bus eksploatuojama tik Lietuvoje.

42010-10-27 Italijoje, Spinea mieste, eismo įvykio metu buvo apgadintas automobilis ( - ), valst. Nr ( - ). Remiantis eismo įvykio deklaracija Nr. 649/2010, eismo įvykio kaltininku pripažintas automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) vairuotojas. Ieškovas įvykį pripažino draudžiamuoju. Remdamasis 2011-03-24 Rumunijos draudimo bendrovės S.C. Asigurarea Romaneasca - Asirom Vienna Insure Group S.A. reikalavimu, už eismo įvykio metu nukentėjusiojo asmens patirtą žalą išmokėjo 940,08 EUR (3245,91 Lt) draudimo išmoką. Draudimo išmokos išmokėjimą patvirtina 2011-04-20 mokėjimo nurodymas Nr. 621.

5LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str. 2 d. numato draudiko teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtą sumą ar jos dalį, jeigu draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas. Šią draudiko regreso teisę detalizuoja 2004-06-23 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 795 patvirtintos „Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklės", kurių 62.2 p. nustatyta, kad draudėjui neįvykdžius ar netinkamai vykdžius draudimo sutartyje nustatytas pareigas, atsakingas draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų iki 50 procentų išmokėtos draudimo išmokos, - jeigu draudimo sutarties galiojimo metu padidėjus sutartyje numatytai draudimo rizikai (pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos draudimo įmokos apskaičiavimui ar padidinimui) draudėjas ar jo atstovas apie tai neinformavo atsakingo draudiko draudimo sutartyje nustatyta tvarka. Šiuo atveju LR Draudimo priežiūros komisijos 2004-04-23 nutarimu Nr. N-47 patvirtintų Standartinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygose, kurios yra draudimo sutarties neatsiejama dalis, numatyta, kad jeigu draudimo rizika, numatyta draudimo sutartyje, padidėja ar gali padidėti draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, draudėjas ar apdraustasis apie tai draudiką privalo informuoti pateikdamas pranešimą. Kadangi atsakovo bendrovėje drausto automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) valdytojų civilinė atsakomybė buvo apdrausta šią transporto priemonę eksploatuojant tik Lietuvos valstybės teritorijoje, atsakovas, būdamas draudimo sutarties šalimi, prieš vykdamas kitas valstybes, privalėjo apie tai informuoti ieškovą. Tuo tarpu ieškovas, atsižvelgdamas į naujai atsiradusias aplinkybes, turėjo teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas ir apdrausti padidėjusią draudimo riziką, apskaičiuojant papildomą draudimo įmoką.

6Atsakovas apie padidėjusią draudimo riziką sutartyje ir draudimo sutarties sąlygose nustatyta tvarka neinformavo, todėl esant šiems pažeidimams, ieškovas įgijo regreso teise dėl išmokėtos žalos dalies atlyginimo. 2011-07-12 atsakovui buvo pateikta pretenzija Nr.23/10-2783 dėl žalos atlyginimo, tačiau atsakovas padarytos žalos neatlygino, todėl ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1622,96 Lt žalos atlyginimo regreso tvarka.

7Atsakovui UAB „Kyvis“ adresuoti procesiniai dokumentai, kuriuose nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2012-05-03 direktoriui A. N. (b.l. 49), todėl laikytina, kad procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (CPK 123 str. 2 d., 124 str. 1 d.).

8Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, ir atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003-04-02 konsultaciją „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normų taikymo“, teismo sprendimas priimtinas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285 str. ir 286 str.).

9Ieškinys tenkintinas.

10Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas grindžia: mokėjimo nurodymu (b.l. 5), įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi (b.l. 7-8), draudimo išmokos mokėjimo pažyma (b.l. 9), paaiškinimu (b.l. 10), mokėjimo nurodymu užsienio valiuta (b.l. 11), pretenzija (b.l. 12), registracijos liudijimu (b.l. 14), techninės apžiūros rezultatų kortele (b.l. 15), PVM sąskaita-faktūra (b.l. 16), eismo įvykių užfiksavimui skirta forma italų ir lietuvių kalba (b.l. 17-42), žalos paskaičiavimas italų ir lietuvių kalba (b.l. 43-44).

11Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą, todėl priimtinas sprendimas už akių, kuriuo ieškinys tenkintinas, iš atsakovo priteistina ieškovui 1622,96 Lt draudimo išmoka (LR CK 1.138 str., 6.263 str., 6.264 str., 6. 270 str., 6.280 str.,6.988 str., LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str. 2 d.).

12Kadangi atsakovas prievolių tinkamai nevykdė iš jo taip pat priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.).

13Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 50,00, Lt žyminis mokestis ir 490,53 Lt išlaidos už vertimus (CPK 79 str., 80 str., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 92 str., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo UAB „Kyvis“, į.k. 133128631, buveinė Raudondvario pl. 242, LT-47158 Kaunas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir kredito įstaigos rekvizitai nėra žinomi, ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“, į.k. 110057869, reg. Konstitucijos pr. 7, Vilnius, a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440, naudai – 1622,96 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus dvidešimt du litus 96 ct) draudimo išmoką, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1622,96 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-04-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas - 50,00 Lt (penkiasdešimt litų 00 ct) žyminį mokestį bei 490,53 Lt (keturis šimtus devyniasdešimt litų 53 ct) išlaidas už vertimus.

17 Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 287 str. 1, 2, 3, 4 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai