Byla e2-421-503/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teisėjas Valdas Petraitis

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovei R. A. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

42018 m. gruodžio 4 d. Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmuose buvo priimtas ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Marijampolės skyriaus ieškinys atsakovei R. A. dėl žalos atlyginimo, kuriuo prašoma priteisti iš atsakovės 2 526,68 Eur žalos atlyginimo. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas.

52018 m. gruodžio 7 d. atsakovei buvo tinkamai (asmeniškai) įteiktos ieškinio ir jo priedų kopijos su teismo pranešimu. Atsakovė įpareigota per 20 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo jai dienos pateikti teismui nustatytos formos ir turinio atsiliepimą į ieškinį. Atsakovei išaiškintos atsiliepimo nepateikimo teisinės pasekmės. Terminas atsakovės atsiliepimui pateikti baigėsi. Šio termino pratęsti atsakovė neprašė ir atsiliepimo be pateisinamų priežasčių teismui nepateikė. Kadangi ieškovas ieškinyje prašo, kad šiuo atveju byloje būtų priimtas sprendimas už akių, ir teismas turi tokią teisę, ieškovo reikalavimai byloje išspręstini priimant byloje sprendimą atsakovei už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis,

6285 straipsnio 1 dalis).

7Teismas

konstatuoja:

8Atlikus formalų įrodymų tyrimą pagal ieškinio pareiškimą ir ieškovo pateiktus dokumentus – leistinus rašytinius įrodymus, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, nustatyta, kad ( - ) gimė G. A., kurios gimimo liudijime tėvais buvo nurodyti atsakovė R. A. ir V. A. V.. ( - ) V. A. V. mirė. 2013 m. balandžio 23 d. atsakovė pateikė VSDFV Marijampolės skyriui prašymą skirti jos nepilnametei dukteriai G. A. socialinio draudimo našlaičių pensiją dėl ( - ) mirusio tėvo V. A. V.. VSDFV Marijampolės skyrius 2013 m. balandžio 30 d. priėmė sprendimą skirti G. A. 166,44 Lt (48,20 Eur) per mėnesį socialinio draudimo našlaičių pensiją nuo ( - ) iki 2030 m. birželio 30 d. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2014 m. kovo 27 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-181-305/2014 nusprendė, kad V. A. V. nėra G. A. tėvas, o G. A. nėra jo dukra bei panaikino G. A. gimimo įraše žinias apie V. A. V. kaip vaiko tėvą. Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenis nustatyta, kad Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 27 d. sprendimas įsiteisėjo 2014 m. balandžio 29 d. Apie teismo sprendimą atsakovė ieškovo neinformavo. Nuo 2014 m. gegužės 6 d., kai buvo panaikinti duomenys apie G. A. tėvą V. A. V., G. A. buvo mokama socialinio draudimo našlaičių pensija. Per laikotarpį nuo 2014 m. birželio 1 d. iki 2018 m. gegužės 31 d. susidarė 2 526,68 Eur socialinio draudimo našlaičių pensijos permoka.

9Nurodytas aplinkybes ieškovas grindžia ieškiniu (e. b. l. 1–4), G. A. vardu 2013 m. balandžio 23 d. parašytu prašymu skirti valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją (e. b. l. 11–12), V. A. V. mirties liudijimo kopija (e. b. l. 13), G. A. gimimo liudijimo kopija (e. b. l. 14), VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. balandžio 30 d. sprendimu dėl valstybinės socialinio draudimo našlaičių pensijos skyrimo G. A. (e. b. l. 15), Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 27 d. spendimu civilinėje byloje Nr. 2-181-305/2014 (e. b. l. 16–17), VSDFV Marijampolės skyriaus Vilkaviškio skyriaus įvaikintų našlaičių sąrašo išrašu (e. b. l. 18), išrašu iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro apie gimimą (e. b. l. 19), VSDFV Marijampolės skyriaus 2018 m. birželio 7 d. sprendimu dėl G. A. našlaičių pensijos mokėjimo nutraukimo (e. b. l. 20), VSDFV Marijampolės skyriaus 2018 m. birželio 8 d. raštu Nr. (10.4)S-5658 (e. b. l. 21), VSDFV Marijampolės skyriaus 2018 m. spalio 11 d. sprendimu dėl G. A. našlaičių pensijos permokos nustatymo (e. b. l. 22), VSDFV Marijampolės skyriaus mokėtinos našlių ir našlaičių pensijos sumos apskaičiavimu (e. b. l. 23–24), VSDFV Marijampolės skyriaus 2018 m. spalio 11 d. raštu Nr. (10.4)S-9433 (e. b. l. 25–26), VSDFV Marijampolės skyriaus pažyma apie asmens negautas išmokas (e. b. l. 27), išrašu apie asmens registraciją pagal Gyventojų registro pateiktus duomenis už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. lapkričio 27 d. (e. b. l. 28), informacija apie asmens valstybinį socialinį draudimą nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2018 m. lapkričio 27 d. (e. b. l. 29).

10Pagal Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo (toliau – Įstatymas)

1138 straipsnio 1 dalį teisę gauti socialinio draudimo našlaičių pensiją turi mirusiojo (paskelbto mirusiu) vaikai ir įvaikiai iki 18 metų <...>. Pagal Įstatymo 43 straipsnio 2 dalį pensijos gavėjas privalo pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai, kuri moka jam pensiją, apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos dydžiui ar mokėjimui, per 10 dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. Jei apie tokias aplinkybes laiku nepranešus pensija yra permokama, permokėta suma iš gavėjo išieškoma pensiją mokančios Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos vadovo sprendimu. Pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio 1–2 dalis juridiniai ir fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Jeigu socialinio draudimo išmokos ar kitos išmokos, kurių mokėjimas pavestas fondo valdybos teritoriniams skyriams, neteisėtai išmokėtos dėl jų gavėjų kaltės, susidariusi permoka fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriaus arba jo pavaduotojo sprendimu išieškoma iš bet kurios gavėjo gaunamos socialinio draudimo išmokos, mokamos tam asmeniui iš fondo lėšų ir (ar) bet kurios kitos išmokos, kurios mokėjimas pavestas fondo valdybos teritoriniams skyriams. Jeigu asmuo jokių socialinio draudimo išmokų ar kitų išmokų, kurių mokėjimas pavestas fondo valdybos teritoriniams skyriams, negauna, permoka išieškoma teismo tvarka. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 1–2 dalimis, kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos, o ją padaręs privalo visiškai ją atlyginti.

12Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad atsakovė nepranešė ieškovui pagal Įstatymo 43 straipsnio 2 dalies reikalavimus apie įsiteisėjusį Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 27 d. spendimą, dėl kurio pasikeitė aplinkybės, turėjusios įtakos pensijos G. A. mokėjimui. Dėl tokio atsakovės neteisėto neveikimo ieškovas sumokėjo 2 526,68 Eur dydžio pensijos permoką. Taigi atsakovės neteisėtas neveikimas įtakojo turtinės žalos ieškovui atsiradimą. Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytus argumentus, ieškinys pripažintinas pagrįstu ir tenkintinas visiškai.

13Iš atsakovės priteistina 57,00 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei – žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo atleistas ieškovas pagal įstatymą (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas), bei 1,79 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 straipsnio 1 dalies), iš viso 58,79 Eur.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87, 93, straipsniais, 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 1 dalimi, 286–287 straipsniais,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės (jai už akių) – R. A., asmens kodas ( - ) 2 526,68 Eur (du tūkstančius penkis šimtus dvidešimt šešis eurus 68 centus) žalos atlyginimo ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, juridinio asmens kodas 188677622, adresas A. Valaičio g. 2, Marijampolė).

17Priteisti iš atsakovės (jai už akių) – R. A., asmens kodas ( - ) 58,79 Eur (penkiasdešimt aštuonis eurus 79 centus) bylinėjimosi išlaidų valstybei (mokama į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: akcinė bendrovė „Swedbank“ Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, akcinė bendrovė „Citadele“ Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, akcinė bendrovė Luminor Bank Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 ir Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, akcinė bendrovė SEB bankas Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, akcinė bendrovė Šiaulių bankas Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, Danske Bank A/S Lietuvos filialas Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5660).

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmams motyvuotą pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai