Byla A2.1.-4120-738/2012
Dėl padaryto pažeidimo nuoširdžiai gailisi ir pažadėjo, kad ateityje tokie pažeidimai nepasikartos. Paaiškino, jog buvo daug problemų renkantis darbuotojus, po šio incidento kioską uždarė

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Birutė Drozdienė, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui B. A., išnagrinėjo B. A., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), besiverčianti individualia veikla, administracinio teisės pažeidimo bylą ir

Nustatė

2B. A., būdama įgaliota pasirašyti darbo sutartis, neužtikrino individualioje įmonėje tvarkos ir pažeidė Lietuvos Respublikos darbo kodekso 99 str., 98 str. 1 d. 1 p., o būtent, 2012-06-05 Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriuje gautas L. L. prašymas, kuriame ji nurodė, jog dirbo B. A. individualioje įmonėje Vilniaus g., Kaune, požeminėje perėjoje, kioske Nr. I-8 nuo 2012 m. vasario 1 d., nors darbo sutartis buvo sudaryta tik 2012 m. kovo 1 d., pagal pateiktą L. L. darbo sutartį jos darbo pradžia – 2012-03-26. Nustatyta, kad L. L. dirbo nelegaliai pardavėja B. A. individualioje įmonėje, B. A. neužtikrino, kad darbuotojai L. L. būtų leista dirbti tik pasirašius darbo sutartį ir teisės aktų nustatyta tvarka pranešus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui apie asmens priėmimą į darbą.

3Tokia veika B. A. padarė pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 413 str. 1 d.

4B. A. kalta prisipažino ir nurodė, kad dėl padaryto pažeidimo nuoširdžiai gailisi ir pažadėjo, kad ateityje tokie pažeidimai nepasikartos. Paaiškino, jog buvo daug problemų renkantis darbuotojus, po šio incidento kioską uždarė.

5L. L. 2012-06-05 prašyme dėl nelegalaus darbo (b.l. 4) nurodyta, jog ji dirbo B. A. individualioje įmonėje Vilniaus g., Kaune, požeminėje perėjoje, kioske Nr. I-8 nuo 2012 m. vasario 1 d. pardavėja 0,5 etato, nors darbo sutartis buvo sudaryta tik 2012 m. kovo 1 d., kadangi jai nebuvo mokama alga, ji buvo priversta išeiti iš darbo.

6L. L. 2012-06-05 paaiškinime (b.l. 5) nurodyta, jog nuo 2012-02-01 ji pildė kasos, higienos bei temperatūros žurnalus, dirbo 0,5 etato, kasdien nuo 9.00 val. iki 18.00 val., savaitgaliais nuo 10.00 val. iki 16.00 val. Buvo sutartas valandinis atlyginimas - po 4,20 Lt už 1 val., tačiau B. A. duodavo per mėnesį po 50 Lt. Dėl darbo tarėsi su B. A., ji duodavo nurodymus.

7Darbo sutartimi Nr. 12, sudaryta 2012-03-01 (b.l. 6) L. L. įdarbinta nuo 2012-03-26.

8VSDFV Kauno skyrius 2012-06-11 raštu (b.l. 7) informavo, kad B. A. pateikė pranešimą apie L. L. valstybinio socialinio draudimo pradžią nuo 2012-04-02 ir draudimo pabaigą nuo 2012-04-30.

9Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2011-12-12 išdavė B. A. nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą (b.l. 8).

10Iš maisto žaliavų ir produktų saugojimo žurnalo kopijos (b.l. 9-10) matyti, kad nuo 2012-02-01 iki 2012-02-12, nuo 2012-02-27 iki 2012-03-03, nuo 2012-03-11 iki 2012-03-16, nuo 2012-03-26 iki 2012-03-29 žurnale įrašus darė L. L..

11Iš valymo darbų, atliekamų pagal planą (grafiką), registravimo žurnalo kopijos (b.l. 11-16) matyti, kad nuo 2012-02-01 iki 2012-02-12, nuo 2012-02-27 iki 2012-03-03, nuo 2012-03-11 iki 2012-03-17, nuo 2012-03-26 iki 2012-04-10 žurnale įrašus darė L. L..

12Darbo kodekso (toliau - DK) 98 str. nustato, kad nelegaliu darbu laikomas darbas, kai, esant DK 93 straipsnyje nustatytiems darbo sutarties požymiams, dirbamas nesudarius darbo sutarties. DK 93 str. numato, kad Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu.

13Teismui pateiktais įrodymais neginčijamai nustatyta, jog B. A. leido L. L. nelegaliai dirbti jos individualioje įmonėje ir tokiu būdu pažeidė Lietuvos Respublikos darbo kodekso 95 str., 98 str. 1 d. 1 p., 99 str. reikalavimus ir darbuotojo darbo teises ir socialines garantijas. B. A. veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 413 str. 1 d.

14B. A. atsakomybę lengvina tai, kad kaltę ji pripažino ir nuoširdžiai gailisi, jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

15B. A. baustina pinigine bauda.

16Atsižvelgdamas į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę (neturi galiojančių administracinių nuobaudų, dėl padaryto pažeidimo labai gailisi, po pažeidimo išaiškinimo toje srityje verslą nutraukė, žada, jog tokie pažeidimai ateityje nepasikartos, padaryto pažeidimo pobūdį bei sukeltas žalingas pasekmes įstatymo saugomoms vertybėms (darbuotojų socialinė apsauga), į tai, kad ji gauna apie 1000 Lt dydžio pajamas kas mėnesį tik iš individualios veiklos, pažeidimą pripažino nuo pat pradžių, teismas, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais sprendžia, jog B. A. skirtina mažesnė nei sankcijoje numatyta nuobauda (Lietuvos Respublikos ATPK 30 str., 301 str., 31 str., 32 str.). Manytina, kad pritaikius ir mažesnę nuobaudą bus pasiekti ATPK 20 str. numatyti administracinės nuobaudos tikslai – auklėti administracinį pažeidimą padariusį asmenį, kad jis laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles ir nepadarytų naujų teisės pažeidimų. Atsižvelgiant į administracinėn atsakomybėn traukiamos B. A. prašymą bei į jos sunkią materialinę padėtį baudos mokėjimas, vadovaujantis ATPK 313 str. 3 d., išdėstytinas 10 (dešimčiai) mėnesių, kas mėnesį mokant po 100 Lt (vieną šimtą litų).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 41 3 str. 1 d., 224 str., 286 str., 287 str. 1 d. 1 p., 288 str.,

Nutarė

18B. A. už pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 413 str. 1 d. skirti 1000 Lt (vieno tūkstančio litų) baudą.

19Nutarimą vykdyti nukreipti protokolą surašiusiam organui – Lietuvos Respublikos VDI prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno teritoriniam skyriui.

20Paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti dalimis per 10 (dešimties) mėnesių laikotarpį, kas mėnesį mokant po 100 Lt (vieną šimtą litų). Bauda turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, banke ,,Swedbank“, AB (banko kodas 73000), įmokos kodas 6401, o dokumentai, patvirtinantys baudos sumokėjimą, pristatyti į Lietuvos Respublikos VDI prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno teritorinį skyrių (Aušros g.44, Kaunas).

21Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Birutė Drozdienė, dalyvaujant... 2. B. A., būdama įgaliota pasirašyti darbo sutartis, neužtikrino... 3. Tokia veika B. A. padarė pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 4. B. A. kalta prisipažino ir nurodė, kad dėl padaryto pažeidimo nuoširdžiai... 5. L. L. 2012-06-05 prašyme dėl nelegalaus darbo (b.l. 4) nurodyta, jog ji dirbo... 6. L. L. 2012-06-05 paaiškinime (b.l. 5) nurodyta, jog nuo 2012-02-01 ji pildė... 7. Darbo sutartimi Nr. 12, sudaryta 2012-03-01 (b.l. 6) L. L. įdarbinta nuo... 8. VSDFV Kauno skyrius 2012-06-11 raštu (b.l. 7) informavo, kad B. A. pateikė... 9. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2011-12-12 išdavė B. A.... 10. Iš maisto žaliavų ir produktų saugojimo žurnalo kopijos (b.l. 9-10)... 11. Iš valymo darbų, atliekamų pagal planą (grafiką), registravimo žurnalo... 12. Darbo kodekso (toliau - DK) 98 str. nustato, kad nelegaliu darbu laikomas... 13. Teismui pateiktais įrodymais neginčijamai nustatyta, jog B. A. leido L. L.... 14. B. A. atsakomybę lengvina tai, kad kaltę ji pripažino ir nuoširdžiai... 15. B. A. baustina pinigine bauda.... 16. Atsižvelgdamas į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 18. B. A. už pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 19. Nutarimą vykdyti nukreipti protokolą surašiusiam organui – Lietuvos... 20. Paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti dalimis per 10 (dešimties) mėnesių... 21. Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...