Byla 2-1824-752/2011
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB DnB NORD banko ieškinį atsakovams V. P. įmonei ir V. P. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas AB DnB NORD bankas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovių V. P. įmonės ir subsidiariai iš V. P. 22271,25 Lt, 11,25 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodyta, kad 2006-07-03 tarp ieškovo AB DnB NORD banko (toliau - Bankas) ir atsakovės - kredito gavėjo V. P. įmonės buvo sudaryta Kredito linijos sutartis Nr. 10692, kurios pagrindu kredito gavėjui suteiktas 40000,00 Lt kredito linijos limitas su kintama palūkanų norma terminui iki 2008-06-30. Kredito linijos sutarties sąlygos buvo keičiamos 2008-06-30 Susitarimu Nr. 10692/1 ir 2009-11-11 Susitarimu Nr. 10692/2. Pastaruoju susitarimu nustatytas galutinis kredito linijos limito galiojimo ir kredito grąžinimo terminas iki 2010-06-15, tarpinius kredito linijos limito mažinimo terminus ir sumas numatant susitarimo specialiosios dalies 1.2 p. Praleidus kredito linijos sutartyje nustatytus kredito linijos limito grąžinimo (mažinimo) terminus kredito gavėjas įsipareigojo mokėti Bankui papildomas palūkanas (kredito linijos sutarties bendrosios dalies 14 p.), o už laiku nesumokėtas Bankui palūkanas, papildomas palūkanas, įsipareigojimo mokestį - 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos (kredito linijos sutarties bendrosios dalies 33 p.).

4Kredito gavėjas kredito linijos sutartimi su visais vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai, būtent, nesilaikė kredito linijos sutartyje nustatytų kredito linijos limito mažinimo terminų, o 2010-06-15 suėjus galutiniam kredito linijos limito galiojimo ir kreditų grąžinimo terminui, negrąžino Bankui kredito, nesumokėjo palūkanų ir delspinigių. Bankas 2010-06-08 raštu Nr. 30.58.37/1196 ir 2010-06-21 raštu Nr. 30.58.37/1291 įspėjo kredito gavėją apie neįvykdytus skolinius įsipareigojimus ir paragino juos įvykdyti, kartu įspėdamas, kad to nepadarius, Bankas įstatymų nustatyta tvarka kreipsis dėl priverstinio skolos išieškojimo. Kadangi skola iki šiol nėra padengta, Bankas reiškia šį ieškinį dėl skolos priteisimo.

52010-10-21 dienai pagal kredito linijos sutartį negrąžintas Bankui kreditas sudaro 20891,64 Lt, nesumokėtos palūkanos 1319,70 Lt, delspinigiai 59,91 Lt. Iš viso - 22271,25 Lt.

6Kadangi V. P. įmonė yra individuali įmonė, t.y. neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, vadovaujantis Individualių įmonių įstatymo 2 str. 1 d., CK 2.50 str. 4 d., jeigu prievolėms įvykdyti neužteks V. P. įmonės turto, už prievolės įvykdymą subsidiariai atsakingi šios įmonės savininkai ir dalyviai. Iš kredito linijos sutarties matyti, kad V. P. įmonės savininkė yra V. P., todėl ji yra subsidiariai atsakinga už V. P. įmonės prievoles pagal kredito linijos sutartį (b.l. 3-5).

7Procesiniai dokumentai, kuriuose nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti asmeniškai V. P. 2011 m. kovo 10 d. CPK 123 str. 1 d. nustatyta tvarka.

8Atsakovai per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms priimtinas teismo sprendimas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą. (CPK 142 str. 4 d., 285, 286 str.).

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas grindžia rašytiniais įrodymais: Kredito linijos sutartimi Nr. 10692 (b.l. 6-13); Susitarimu Nr. 10692/1 dėl 2006 m. liepos mėn. 03 d. Kredito linijos sutarties Nr. 10692 sąlygų pakeitimo (b.l. 14-15); Susitarimu Nr. 10692/2 dėl 2006 m. liepos mėn. 03 d. Kredito linijos sutarties Nr. 10692 sąlygų pakeitimo (b.l. 16-18); 2010-06-08 ir2010-06-21 pranešimais dėl skolos valdymo perdavimo ir įsipareigojimų bankui nevykdymo (b.l. 19-20); 2010-10-21 pažyma apie skolos dydį (b.l. 21); skolos grafiku pagal paskolos sutartį Nr. 10692 (b.l. 22); 02/1/2006/0009211 hipotekos lakštu (b.l. 23-27); 02/1/2006/0009211 hipotekos lakšto priedu Nr. 1 (b.l. 28-30); gyventojų registro duomenimis (b.l. 31).

11Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį, nesant jokių prieštaravimų dėl ieškinyje iškeltų reikalavimų ar įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas apmokėtas, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimus. Atsakovei V. P. įmonei nevykdant įsipareigojimo grąžinti kreditą bei mokėti palūkanas pagal Kredito linijos sutartį, ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovų V. P. įmonės ir subsidiariai iš V. P. grąžinti kreditą bei sumokėti sutartimi numatytus delspinigius ir palūkanas, todėl ieškinys tenkintinas visiškai – iš atsakovo V. P. įmonės ir subsidiariai iš V. P. priteistina ieškovui 22271,25 Lt skolos (kurią sudaro: 20891,64 Lt nesugrąžinto kredito, 1319,70 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų bei 59,91 Lt priskaičiuotų delspinigių), 11,25 proc. dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010-11-18 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 3.109 str. 1 d., 6.2 str., 6.6 str., 6.37 str. 2, 3 d., 6.38, 6.71 str., 6.73 str. 1 d., 6.200, 6.205 str., 6.210 str. 1 d., 6.256, 6.260, 6.261, 6.870 str., 6.871 str. 1 d., 6.874 str., 6.881 str. 1 d., 6.918 str., Kredito linijos sutarties specialiosios dalies 5 punktas).

12Visiškai patenkinus ieškinį ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 668,00 Lt žyminio mokesčio priteistinos iš atsakovų lygiomis dalimis po 334,00 Lt ieškovui (b.l. 34) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 98 str.), o procesinių dokumentų įteikimo paštu išlaidos priteistinos iš atsakovų lygiomis dalimis po 16,72 Lt valstybei (CPK 96 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., teismas

Nutarė

14Ieškinį patenkinti visiškai.

15Priteisti atsakovų V. P. įmonės, įmonės kodas 135555233, buveinės adresas A. Juozapavičiau pr. 49-2, Kaunas, a.s. Nr. LT55 4010 0425 0115 1279, AB DnB NORD banke, banko kodas 40100, ir subsidiariai iš V. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovo AB DnB NORD bankas, įmonės kodas 112029270 , buveinė J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, a.s. Nr. LT59 4010 0495 0004 7594, AB DnB NORD bankas, banko kodas 40100, naudai, 22271,25 Lt (dvidešimt du tūkstančius du šimtus septyniasdešimt vieną litą 25 ct) skolos, 11,25 (vienuolikos ir dvidešimt penkių šimtųjų) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (22271,25 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-11-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Priteisti iš atsakovų V. P. įmonės, įmonės kodas 135555233, buveinės adresas A. Juozapavičiau pr. 49-2, Kaunas, a.s. Nr. LT55 4010 0425 0115 1279, AB DnB NORD banke, banko kodas 40100, ir V. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovo AB DnB NORD bankas, įmonės kodas 112029270 , buveinė J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, a.s. Nr. LT59 4010 0495 0004 7594, AB DnB NORD bankas, banko kodas 40100, naudai lygiomis dalimis po 334,00 Lt (tris šimtus trisdešimt keturis litus 00 ct) iš kiekvienos bylinėjimosi išlaidų.

17Priteisti valstybei iš atsakovų V. P. įmonės, įmonės kodas 135555233, buveinės adresas A. Juozapavičiau pr. 49-2, Kaunas, a.s. Nr. LT55 4010 0425 0115 1279, AB DnB NORD banke, banko kodas 40100, ir V. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), lygiomis dalimis po 16,72 Lt (šešiolika litų 72 ct) iš kiekvienos išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

18Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai