Byla 2-6872-717/2012
Dėl teismo sprendimo, priimto už akių, peržiūrėjimo, civilinėje byloje pagal ieškovo Kauno miesto savivaldybė ieškinį dėl nuomos mokesčio priteisimo iš atsakovo UAB „Kauno arka“

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Kauno arka“ prašymą dėl teismo sprendimo, priimto už akių, peržiūrėjimo, civilinėje byloje pagal ieškovo Kauno miesto savivaldybė ieškinį dėl nuomos mokesčio priteisimo iš atsakovo UAB „Kauno arka“, ir

Nustatė

2atsakovas prašo panaikinti 2012 m. balandžio 19 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą. Nurodo, kad atsiliepimo į ieškinį nepateikė dėl to, kad UAB „Kauno arka“ dirba du darbuotojai – laikinai einanti direktoriaus pareigas J. G. ir buhalterė D. J.. Laikinai einanti direktoriaus pareigas J. G. nuo 2012-03-02 ir dar šiuo metu serga, o ją pavaduojantis direktorius J. G. nedarbingumo laikotarpiu nebuvo paskirtas. Buhalterei įgaliojimas pasirašyti atsiliepimą nebuvo suteiktas. UAB „Kauno arka“ vienintelio akcininko sprendimas dėl atstovavimo byloje 2-6872-717/2012 buvo priimtas tik 2012-04-18 t.y. likus vienai dienai iki teismo sprendimo už akių priėmimo. Taigi atsiliepimo teismui nepateikė, nes nebuvo asmens tinkamo atstovauti bendrovę. Nurodo, kad su ieškovo reikalavimais sutinka, tik prašo skolos išdėstymą išdėstyti dalimis, nes yra sunki įmonės finansinė padėtis.

3Ieškovas pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo netenkinti atsakovo pareiškimo. Nurodė, kad atsakovo atstovas - direktorius nėra vienintelis asmuo, galintis atstovauti atsakovą byloje, todėl, siekiant, kad bendrovės veikla būtų nepertraukiama, bendrovės valdymo organai, turintys tokią kompetenciją pagal bendrovės įstatus, privalėjo užtikrinti, kad direktoriaus laikino nedarbingumo metu, būtų užtikrintas bendrovės veiklos nenutrūkstamumas ir bendrovė tinkamai būtų atstovaujama tiek kitose institucijose, tiek ir teisme, paskiriant laikinai einantį direktoriaus pareigas, įgaliojant kitą darbuotoją atstovauti byloje arba sudarant sutartį su advokatu. Tokiomis savo pareigomis nepasirūpinęs valdymo organas, kaip nerūpestingas ir neatsakingas asmuo, negali remtis kaip svarbia priežastimi, prašant atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Taigi, atsakovas turėjo galimybę laiku ir tinkamai įgyvendinti teisę į teisminę gynybą, t.y. pasirūpinti tinkamu atstovavimu ir laiku pateikti atsiliepimą, o jo nepateikus dėl svarbių priežasčių - prašyti teismo atnaujinti teismo nustatytą procesinį terminą. Dėl skolos išdėstymo dalimis, ieškovas nurodo, kad skola, kurią ieškovas prašė teismo priteisti iš atsakovo susidarė už 2010-2011 metais priskaičiuotą valstybinės žemės nuomą. Kauno miesto savivaldybė ne kartą raštais priminė atsakovui apie jo prievolę sumokėti valstybinės žemės nuomos mokestį, tačiau atsakovas savo įsiskolinimo nepadengė, nesikreipė į ieškovą, neprašė išdėstyti skolos mokėjimą dalimis, ir tik teismui 2012-04-19 priėmus sprendimą už akių, tokį prašymą pateikė teismui, nurodant galimybę sudaryti taikos sutartį. Šios aplinkybės leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad ir toliau atsakovas elgsis nerūpestingai, nevykdys teisės aktų numatytų pareigų. Teismo priimtas sprendimas už akių yra teisėtas ir pagrįstas.

4Pareiškimas netenkintinas.

5Atsakovas teismui pateikė pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Vadovaujantis CPK 288 straipsnio 4 dalimi, sprendimo už akių peržiūrėjimo pagrindus sudaro dvi aplinkybių grupės: viena – susijusi su asmens, prieš kurį priimtas sprendimas už akių, pasyvumu, kita – su teismo sprendimo už akių teisėtumu ir pagrįstumu. Vien procesinio pasyvumo (neatvykimo į teismą, nepateikimo procesinio dokumento ar kt.) aplinkybė nesudaro teismo sprendimo už akių panaikinimo pagrindo, nes pagal CPK 287 straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punktus ir 288 straipsnio 4 dalį turi būti nurodytos abi aplinkybių grupės. Tuo tarpu vien tik teismo sprendimo neteisėtumo ir nepagrįstumo aplinkybė pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudenciją (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas, bylos Nr. 35/03-11/06) yra pagrindas naikinti teismo sprendimą už akių, nes to reikalauja konstituciniai teisinės valstybės ir teisingumo principai.

6Šioje byloje iš esmės kilo klausimas, ar atsakovo nurodyta atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis – neturėjimas tinkamo atstovo atstovauti civilinėje byloje, dėl ko nespėjo pateikti teismui atsiliepimo ir nepasinaudojo savo procesinėmis teisėmis – yra svarbi, taip pat ar yra pagrindas abejoti sprendimo už akių teisėtumu ir pagrįstumu ir tai gali sudaryti pagrindą panaikinti sprendimą už akių.

7Atsakovas neginčina, kad ieškinį su priedais ir teismo pranešimą, kuriuo buvo nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui pateikti, jis gavo 2012-03-27 ( b.l. 27). Tačiau, kaip nurodo atsakovas jis nepateikė atsiliepimo, nes tuo metu neturėjo tinkamo atstovo atstovauti įmonei, nes laikinai einanti direktoriaus pareigas J. G. sirgo, o kito bendrovės interesus galinčio atstovauti asmens tuo metu dar nebuvo paskirta. Kaip nustatyta iš civilinės bylos medžiagos, apie teisme iškeltą bylą atsakovui buvo pranešta įteikiant procesinius dokumentus valdybos nariui 2012-03-27, o sprendimas už akių priimtas 2012-04-19. Pagal civilinio proceso kodekso normas bylas juridinių asmenų vardu veda jų vienasmeniai valdymo organai, o įstatymuose ir steigimo dokumentuose nustatyta tvarka - kitų organų nariai ir dalyviai fiziniai asmenys, veikiantys pagal įstatymuose ir steigimo dokumentuose jiems suteiktas teises ir pareigas (CPK 55 str.). Taigi juridinį asmenį gali atstovauti ir atitinkamo juridinio asmens darbuotojai arba sudarant atstovavimo sutartį su advokatu. Pateiktame atsakovo pareiškime nurodoma, kad laikinai einantis direktoriaus pareigas asmuo serga, o naujo direktoriaus per tą laiką nebuvo išrinkta, todėl įmonės nebuvo kam tinkamai atstovauti. Civilinio proceso kodekso 7 straipsnio 2 d. numato, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti priklausančiomis teisėmis ir rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku pateikti teismui įrodymus ir argumentus. Pažymėtina, kad atsakovas veikdamas pagal civilinio proceso principines nuostatas: būti aktyviam ir veikti už greitą bylos išnagrinėjimą nuo procesinių dokumentų įteikimo momento turėjo pakankamai laiko tinkamai įgyvendinti teisę į teisminę gynybą, t.y. pasirūpinti tinkamu atstovavimu ir laiku pateikti atsiliepimą, nes ieškinys su priedais atsakovui įteiktas tik 2012-03-27, o sprendimas už akių priimtas tik 2012-04-19. Be to, atsakovas nurodo, kad vienintelio akcininko sprendimas dėl atstovavimo byloje 2-6872-717/2012 buvo priimtas tik 2012-04-18. Atsakovas nesuspėjęs teismui dėl svarbių priežasčių pateikti atsiliepimo į ieškinį, turėjo galimybę pasinaudoti CPK 78 straipsnio nuostatomis, prašyti atnaujinti terminą atsiliepimui į ieškinį paduoti. Tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovas tokį prašymą teismui būtų pateikęs. Šiuo nagrinėjamu atveju laikytina, kad atsakovas nesirūpino ir neveikė už greitą bylos išnagrinėjimą, pasirinko pasyvaus elgesio būdą, todėl turi priimti tokio savo elgesio pasekmes. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, atsakovo nurodyti argumentai, kad nespėjo pateikti teismui atsiliepimo ir nepasinaudojo savo procesinėmis teisėmis – negali būti pagrindas abejoti sprendimo už akių teisėtumu ir pagrįstumu (CPK 287 str. 2 d. 4 p.).

8Darytina išvada, kad 2012-04-19 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą, priimtą už akių, panaikinti nėra pagrindo.

9Atsakovo prašymą dėl skolos išdėstymo dalimis civilinėje byloje Nr. 2-6872-717-2012 spręsti atskira nutartimi rašytinio proceso tvarka.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 288 str. teismas

Nutarė

11netenkinti atsakovo UAB „Kauno arka“ pareiškimo dėl sprendimo, priimto už akių, peržiūrėjimo.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai