Byla 2-5186-886/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant Dovilei Adžgauskaitei, šalims nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Jargala“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Alkoma“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Kauno miesto apylinkės teismas 2011-12-13 teismo įsakymu nutarė išieškoti iš skolininko UAB „Alkoma“ 7808,24 Lt skolos, 1872,25 Lt delspinigių, 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2011-12-12) iki teismo įsakymo visiško įvykdymo dienos ir 73 Lt žyminio mokesčio kreditoriui UAB „Jargala“. Skolininkui pateikus prieštaravimus, ieškovas UAB „Jargala“ pateikė ieškinį (45-48 b.l.), kuriuo padidino prašomą priteisti delspinigių sumą nuo 1872,25 Lt iki 3558,30 Lt pagal pailgėjusį uždelstą atsiskaityti terminą (nuo 82 dienų prašyme išduoti teismo įsakymą iki 157 dienų ieškinyje).

3Ieškovas ieškinyje (45-48 b.l.) nurodo, kad pagal 2011 m. rugpjūčio 1 d. šalių sudarytą sutartį Nr. 2658/2011 ieškovas įsipareigojo perduoti atsakovui alkoholinius gėrimus ir vaisvandenius, o atsakovas įsipareigojo prekes priimti ir sumokėti už jas sutartyje numatytais terminais ir tvarka. Ieškovas savo transportu ir lėšomis pristatė prekes į atsakovo prekybos vietas ir jas perdavė atsakovui pagal PVM sąskaitas faktūras už bendrą 10 707,69 Lt sumą. Prekes priėmė atsakovo darbuotojai, pasirašydami PVM sąskaitose-faktūrose. Atsakovas už prekes sumokėjo tik dalį skolos ir liko skolingas 7408,24 Lt sumą. Sutarties 3.2 punktu šalys susitarė dėl netesybų – 0,3 procentų delspinigių už kiekvieną dieną nuo nesumokėtos sumos. Ieškinyje ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 3558,30 Lt delspinigių, sumą, kurią parengiamojo teismo posėdžio metu sumažino iki 1500 Lt (80 b.l.).

4Atsakovas atsiliepimu (65-66 b.l.) su ieškiniu sutiko iš dalies. Atsakovas sutinka su 7408,24 Lt skolos dydžiu už prekes, tačiau prieštarauja dėl ieškovo reikalavimo priteisti 3558,30 Lt delspinigių, tokį reikalavimą laiko neteisėtu ir nepagrįstu, nes delspinigių dydis neatitinka protingumo ir teisingumo kriterijų. Ieškovui parengiamajame teismo posėdyje sumažinus prašomą priteisti delspinigių sumą nuo 3558,30 Lt iki 1500 Lt, bylą nagrinėjant teismo posėdžio metu atsakovas su tokia delspinigių suma taip pat nesutiko ir nurodė, kad ji yra nepagrįstai didelė. Atsakovas laiko, kad delspinigių norma turėtų būti po 0,02 procento už kiekvieną praleistą prievolės įvykdymo dieną.

5Ieškinys pagal patikslintą reikalavimą tenkintinas.

6Šalys 2011 m. rugpjūčio 1 d. sudarė sutartį Nr. 2658/2011, pagal kurią ieškovas įsipareigojo perduoti atsakovui prekes, o atsakovas įsipareigojo prekes priimti ir sumokėti už jas sutartyje numatytais terminais ir tvarka. Ieškovas pristatė į atsakovo prekybos vietas prekes ir jas perdavė atsakovui. Perduodamas prekes ieškovas atsakovui pateikė apmokėti PVM sąskaitas faktūras JAR Nr. 0183339, Nr. 0184600, Nr. 0185590, Nr. 0187255 (51-55 b.l.). Bendra sąskaitose nurodyta apmokėtina suma 10707,69 Lt. Atsakovas dalį skolos sumokėjo ir bylos nagrinėjimo metu ieškovui yra skolingas 7408,24 Lt už pristatytas prekes.

7Atsakovas savo atsiliepime su pačiu skolos faktu ir jos dydžiu sutiko (65 b.l.), tą pačią poziciją atsakovas patvirtino ir bylos nagrinėjimo teismo posėdyje metu (88 b.l.). CPK 178 straipsnyje numatyta šalių pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Teismas, vertindamas atsakovo atsiliepime ir teismo posėdyje išreikštą poziciją, sprendžia, kad atsakovas pripažįsta prekių jam pristatymo ir skolos dydžio (7408,24 Lt) faktą ir šias aplinkybes laiko visiškai nustatytomis, kurių įrodinėti nereikia (CPK 182 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 187 straipsnis).

8Nagrinėjamoje byloje tarp šalių iš esmės yra kilęs ginčas dėl delspinigių dydžio ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

9Šalių sutarties Nr. 2658/2011 3.2 punkte nurodyta, kad šalys susitaria dėl netesybų (delspinigių), kurių dydis yra 0,3 procento už kiekvieną neapmokėtos sumos dieną (108 b.l.). Pateikdamas ieškinį ieškovas prašė priteisti 3558,30 Lt delspinigių už pradelstas sumokėti 157 dienas (47 b.l.). Parengiamajame teismo posėdyje pakeitė ieškinio dalyką dėl prašomos priteisti delspinigių sumos, ją sumažindamas iki 1500 Lt delspinigių sumos (80 b.l.).

10Pagal CK 6.71 straipsnį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Šalys sudarytoje sutartyje yra susitarusios dėl netesybų – delspinigių - 0,3 procento už kiekvieną piniginės prievolės neįvykdymo dieną.

11Civilinių teisinių santykių reguliavimo metodo dispozityvumas lemia, kad asmenys sudarydami civilinius sandorius iš esmės yra laisvi susitarti dėl sudaromo sandorio sąlygų. Šalims nepasiekus susitarimo dėl abiems šalims priimtinų sandorio sąlygų, nei viena šalis negali būti priversta tokį sandorį sudaryti. Preziumuojama, kad šalys sandorius sudaro suprasdamos sudaromo sandorio sąlygas ir prisiimdamos iš sandorio kylančias pasekmes. Ieškovas ir atsakovas yra privatūs juridiniai asmenys, kurių pagrindinis tikslas vykdyti ekonomiškai naudingą veiklą (CK 2.34 straipsnio 3 dalis). Todėl tokie asmenys vykdydami veiklą ar sukurdami naujus teisinius santykius (sudarydami naujas sutartis) maksimaliai siekia užtikrinti savo interesų apsaugą ir teisinius santykius sukuria pasiekę abipusi interesų suderinimą. Abi šalys sudarė prekių pirkimo-pardavimo sutartį, kurioje numatė sutarties nevykdymo pasekmes ir siekdami užtikrinti prievolės įvykdymą, susitarė dėl netesybų - delspinigių.

12Atsakovo pozicija, kad priteistinų delspinigių norma negali būti didesnė nei valstybės nustatyta 0,02 procento iš esmės prieštarauja teisiniam delspinigių instituto reguliavimui ir paskirčiai. Teismas pažymi, kad įstatymu nustatyta delspinigių norma taikoma tik specialiems subjektams. Įstatyme „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ yra įtvirtinta, kad kiekvieną praleistą dieną mokami 0,04 proc. delspinigiai (šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Tuo pačiu teismas pažymi, kad pats įstatymas yra taikomas tik Vyriausybės ir savivaldybių reguliavimo sričiai priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos bei valstybinių ar savivaldybių įmonių teikiamų ryšių ir komunalinių paslaugų mokesčių delspinigiams.

13Netesybų dydis Lietuvos komercinėje ir civilinėje teisėje nėra nustatytas konkrečia leistinos normos išraiška, o yra vienas iš sutarčių laisvės principo elementų. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 straipsnio 3 dalis) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas.

14Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes, vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-7-304/2007). Netesybų dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos.

15Teismas, vertindamas tas aplinkybes, kad abi šalys yra komerciniai subjektai, vykdantys ūkinę komercinę veiklą, tai, kad atsakovas nors ir pripažįsta bei neginčija savo skolos už prekes ieškovui, jam nėra sumokėjęs nei dalies šios sumos, o tai reiškia, kad neatlygintinai naudojasi ieškovo pinigais, sprendžia, kad 1500 Lt delspinigių nėra neprotingai ar neproporcingai dideli. Teismas šioje dalyje ieškovo ieškinį tenkina.

16Ieškovas 2012-05-04 pateikė prašymą priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, tarp jų - ir išlaidas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu (92-98 b.l.). Šioms išlaidoms pagrįsti ieškovas pateikė įrodymus dėl antstolei P. K. 2012-01-25 pervestos 589 Lt sumos ir K. Kolendo įmonei „Dagtransas“ pervestos 360 Lt sumos. Teismas pripažįsta, kad antstolei sumokėtos būtinosios vykdymo išlaidos vykdomojoje byloje Nr.0093/12/00234 už nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymą yra įrodytos ir pagrįstos rašytiniais įrodymais (Kauno miesto apylinkės teismo 2012-01-16 nutartimi, Centrinės hipotekos įstaigos pažymėjimu apie turto arešto akto įregistravimą, antstolės 2012-01-19 išrašyta PVM sąskaita-faktūra, 28-29, 32-33 ir 94 b.l.), todėl jos priteistinos ieškovui iš atsakovo (CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Kitų išlaidų - 360 Lt, sumokėtų K. Kolendo įmonei „Dagtransas“ - teismas nepripažįsta tiesiogiai susijusiomis su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu. Klausimas dėl šių išlaidų priteisimo nėra susijęs su šios bylos nagrinėjimu dalyku, todėl ieškovo prašymas dėl šių išlaidų priteisimo nenagrinėtinas.

17Ieškovas už teismui pateiktą ieškinį dėl 7408,24 Lt skolos ir 3558,30 Lt delspinigių (iš viso 10 966,54 Lt) yra sumokėjęs 329 Lt žyminio mokesčio dviem mokėjimo nurodymais AB DNB banke (2011-12-07 Nr. 1104 - 73 Lt; 2012-02-21 Nr. 1187 – 256 Lt). Patikslintu ieškiniu ieškovas sumažino bendrą reikalavimo sumą nuo 10 966,54 Lt iki 8908,24 Lt, už kurį mokėtina 267 Lt žyminio mokesčio suma priteistina ieškovui iš atsakovo (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 93 straipsnio 1 dalis). Likusi permokėta žyminio mokesčio dalis - 62 Lt grąžintina ieškovui (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

18Patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos – 28,75 Lt (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3punktas, 96 straipsnis).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 263-268 straipsniais,

Nutarė

20Ieškinį tenkinti.

21Priteisti ieškovui UAB „Jargala“ (juridinio asmens kodas 159592425) iš atsakovo UAB „Alkoma“ (juridinio asmens kodas 302533142) 7408,24 Lt (septynis tūkstančius keturis šimtus aštuonis Lt ir 24 ct) skolos, 1500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus Lt) delspinigių, 6 (šešių) procentų metines palūkanas nuo priteistos 8908,24 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-12-13) - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 267 Lt (du šimtus šešiasdešimt septynis Lt) žyminio mokesčio ir 589 Lt išlaidų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu.

22Priteisti iš atsakovo UAB „Alkoma“ (juridinio asmens kodas 302533142) 28,75 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei. Išieškotojas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, j.a.k. 188659752, sąsk. LT24 7300 0101 1239 4300 AB banke „Swedbanke“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

23Grąžinti ieškovui UAB „Jargala“ (juridinio asmens kodas 159592425) permokėtą dalį - 62 Lt (šešiasdešimt du Lt) - žyminio mokesčio, sumokėto 2011 m. gruodžio 7 d. mokėjimo nurodymu Nr. 1104 ir 2012 m. vasario 21 d. mokėjimo nurodymu Nr. 1187 AB DNB banke.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant... 2. Kauno miesto apylinkės teismas 2011-12-13 teismo įsakymu nutarė išieškoti... 3. Ieškovas ieškinyje (45-48 b.l.) nurodo, kad pagal 2011 m. rugpjūčio 1 d.... 4. Atsakovas atsiliepimu (65-66 b.l.) su ieškiniu sutiko iš dalies. Atsakovas... 5. Ieškinys pagal patikslintą reikalavimą tenkintinas.... 6. Šalys 2011 m. rugpjūčio 1 d. sudarė sutartį Nr. 2658/2011, pagal kurią... 7. Atsakovas savo atsiliepime su pačiu skolos faktu ir jos dydžiu sutiko (65... 8. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių iš esmės yra kilęs ginčas dėl... 9. Šalių sutarties Nr. 2658/2011 3.2 punkte nurodyta, kad šalys susitaria dėl... 10. Pagal CK 6.71 straipsnį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 11. Civilinių teisinių santykių reguliavimo metodo dispozityvumas lemia, kad... 12. Atsakovo pozicija, kad priteistinų delspinigių norma negali būti didesnė... 13. Netesybų dydis Lietuvos komercinėje ir civilinėje teisėje nėra nustatytas... 14. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas,... 15. Teismas, vertindamas tas aplinkybes, kad abi šalys yra komerciniai subjektai,... 16. Ieškovas 2012-05-04 pateikė prašymą priteisti iš atsakovo bylinėjimosi... 17. Ieškovas už teismui pateiktą ieškinį dėl 7408,24 Lt skolos ir 3558,30 Lt... 18. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistinos procesinių... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 263-268 straipsniais,... 20. Ieškinį tenkinti.... 21. Priteisti ieškovui UAB „Jargala“ (juridinio asmens kodas 159592425) iš... 22. Priteisti iš atsakovo UAB „Alkoma“ (juridinio asmens kodas 302533142)... 23. Grąžinti ieškovui UAB „Jargala“ (juridinio asmens kodas 159592425)... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...