Byla T-219-387/2011
Dėl nuteistojo A. R. lygtinio paleidimo prieš terminą iš laisvės atėmimo vietų

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Algimantas Valantinas, sekretoriaujant Elonai Bendaravičiūtei, dalyvaujant prokurorei Eglei Grigaitytei, Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovui Ernestui Tylertui, nuteistajam A. R., jo atstovui advokatui Gediminui Skaisčiui, teismo posėdyje išnagrinėjo Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo administracijos teikimą dėl nuteistojo A. R. lygtinio paleidimo prieš terminą iš laisvės atėmimo vietų.

2Išnagrinėjęs nuteistojo asmens bylą, išklausęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovo, nuteistojo paaiškinimus ir prokuroro išvadą, teismas

Nustatė

3A. R. nuteistas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-04-26 nuosprendžiu pagal BK 180 str. 1 d. ir nubaustas 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 64 str. 1, 3 d. d., bausmę subendrinus su 2009-12-23 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė subendrinta bausmė paskirta 2 metų 2 mėnesių laisvės atėmimas.

4A. R. anksčiau teistas vieną kartą.

5Teismo posėdžio metu Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovas teikimą palaikė. Prašė nuteistąjį lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos, nurodė, jog nuteistasis atliko jau 2/3 bausmės , charakterizuojamas gerai, nėra baustas drausmine tvarka, vieną kartą skatintas.

6Nuteistasis prašė teikimą tenkinti. Nurodė, kad išėjęs iš laisvės atėmimo vietos planuoja pradėti dirbti. Dirbdamas galėtų atlyginti nusikaltimu padarytą žalą. A. R. pažymėjo, kad jis nori baigti mokslus, įgyti vidurinį išsilavinimą, gyventi savarankiškai. Kartu nuteistasis nurodė, jog gyventų pas seserį, kuri sutinka jį priimti.

7Nuteistojo gynėjas pritarė teikimui ir taip pat prašė nuteistąjį lygtinai paleisti iš įkalinimo įstaigos, nurodydamas, jog jis atitinka visas būtinas sąlygas.

8Prokurorė prašė teikimo netenkinti ir nuteistojo lygtinai nepaleisti iš pataisos įstaigos. Prokurorė nurodė, kad pagal BK 77 str.1d.2p. viena iš sąlygų taikyti paleidimą esanti nusikaltimu padarytos žalos atlyginimas, kai tuo tarpu nuteistasis to nepadarė, nors ir dirbo, tačiau padarytos žalos neatlygino.

9Teikimas tenkintinas.

10Atkreiptinas dėmesys, kad BK 77 str. reglamentuoja lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės klausimus. Šiuo atveju teisme svarstomas lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų klausimas, tad teismas vadovaujasi Bausmių vykdymo kodekso nuostatomis. BVK 157 str. nenumato, jog turtinės žalos atlyginimas gali būti viena iš sąlygų, svarstant lygtinio paleidimo klausimus.

11Iš teismui pateiktos medžiagos matyti, kad nuteistasis, atlikdamas bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje - kalėjime, yra charakterizuojamas teigiamai. Su administracija yra mandagus, taktiškas, jam pavestas darbo pareigas atlieka sąžiningai, su kitais nuteistaisiais nekonfliktuoja, dalyvauja socialinės reabilitacijos programose. Bausmę atlieka paprastos grupės sąlygomis. A. R. drausmine tvarka baustas nebuvo, vieną kartą skatintas. Palaiko socialinius ryšius su mama ir seserimi. Nuteistasis mokosi Vilniaus jaunimo ir suaugusiųjų konsultacinio bendrojo lavinimo centro 5 klasėje, išėjęs iš laisvės atėmimo vietų ketina tęsti mokslus viduriniam išsilavinimui įgyti bei dirbti.

12Spręsdamas A. R. lygtinio paleidimo prieš terminą iš laisvės atėmimo vietų klausimą teismas taip pat atsižvelgia į tai, kad nuteistasis teikimo nagrinėjimo dienai yra atlikęs didžiąją jam paskirtos bausmės, todėl manytina, kad BK 41 str. numatyta bausmės paskirtis jo atžvilgiu yra pasiekta.

13Esant šioms aplinkybėms bei vadovaujantis BVK 9 str., darytina išvada, kad nuteistąjį įmanoma toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, bet prižiūrimą.

14Vadovaudamasis BVK 157 str., BPK 360 str., 362 str., teismas

Nutarė

15Teikimą tenkinti.

16Nuteistąjį A. R., gim. ( - ), paleisti iš laisvės atėmimo vietos lygtinai prieš 6 mėn. ir 20 dienų terminą, įpareigojant jį vieną kartą per mėnesį registruotis pataisos inspekcijoje ir būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. , jei tai nesusiję su darbu.

17Išaiškinti, jog lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų darbingi asmenys per 15d. nuo jų paleidimo momento privalo įsidarbinti arba užsiregistruoti darbo biržoje ir pranešti apie tai bausmės vykdymo institucijai.

18Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai