Byla 2-4049-596/2010
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Jolita Rasiukevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „General financing“ ieškinį atsakovui R. T. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo priteisti 228,96 Lt skolą, 311,44 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodo, kad su atsakovu buvo sudarytas vartojimo kredito sutarties finansavimo sandoris, pagal kurį atsakovui 2127,99 Lt vartojimo kreditą iki 2009-06-27. Atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė. Atsakovo skola ieškovui sudaro 228,96 Lt mokėtinų įmokų ir 311,44 Lt delspinigių.

5Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento.

6Ieškinio pareiškimo nuorašas su priedais, teismo pranešimo nuorašas (LR CPK 124 str.) buvo išsiųsti atsakovui. Remiantis pažyma apie įteikimą, atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (b.l. 20). Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo pranešime nustatytą 20 dienų terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalyje, 230 straipsnio 2 dalies, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Vadovaujantis LR CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas ir atsakovas 2007-06-27 sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. 1, pagal kurį ieškovas atsakovui suteikė 2127,99 Lt vartojimo kreditą iki 2009-06-27 (b. l. 4-5). Atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas (Sutarties 3.1.1 p.), tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė. Atsakovui nevykdant Sutarties sąlygų - nemokant mokėtinų įmokų daugiau kaip 60 dienų (Kreditavimo sutarties 6.4.1 p.), ieškovas, vadovaudamasi Sutarties 6.4 p., turi teisę reikalauti, kad atsakovas sumokėtų visas pagal Sutartį mokėtinas įmokas, delspinigius bei išlaidas susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu. Atsakovo skola ieškovui sudaro 228,96 Lt mokėtinų įmokų (b.l. 6). Pagal CK 6.874 str. 2 d. nuostatas, jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas savo prievolės mokėti kredito įmokas nevykdė, ieškovo reikalavimas iš atsakovo priteisti 228,96 Lt skolą yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.870 str., 6.873 str.).

10Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 straipsniai). Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorio nuostatomis atsakovas įsipareigojo mokėti 0,5 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėti dieną. Ieškovas nurodo, kad mokėtini delspinigiai sudaro 311,44 Lt (b.l. 6).

11Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, tačiau teismui įstatymas suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Teismas neturi leisti vienai sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų. Tai ypač svarbu, kai ginčas, kaip ir nagrinėjamu atveju, yra kilęs iš vartojimo sutarties.

12CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius. Pažymėtina, kad kreditavimo sutartyje nustatytos palūkanos garantuoja ieškovui pelną, todėl netesybos neturėtų būti papildomomis pajamomis. Jos turėtų tik kompensuoti ieškovui nuostolius už laiku negaunamas įmokas. Kreditavimo sutartyje nustatyti delspinigiai prilygsta net 182,5 procentams metinių palūkanų.

13Pagal formuojamą teismų praktiką, teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civ.b. Nr. 3K-3-85/2007, 2007 m. spalio 12 d. nutartis civ.b. Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civ.b. Nr. 3K-3-503/2007).

14Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas yra vartotojas (fizinis asmuo) bei sudarydamas sutartį su ieškovu buvo silpnesnioji sutarties šalis ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat į tai, kad atsakovas dalį prievolės įvykdė, o taip pat atsižvelgdamas į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, sprendžia, kad vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) sandoryje numatytas delspinigių dydis (0,500% už dieną) yra neprotingai didelis ir, atsižvelgiant į skolos sumą bei mokėtinas palūkanas, ieškovui leistų nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita.

15Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką sprendžia, kad tinkami ir protingi būtų 0,1 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną, kas sudarytų 62,29 Lt delspinigių. Todėl siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 311,44 Lt delspinigių tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovo 62,29 Lt delspinigių sumą.

16CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

17Patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, t. y. 35 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnis). Proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai iš ieškovo ir atsakovo valstybei priteistinos 6,90 Lt. išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu : iš ieškovo – 3,17 Lt., iš atsakovo - 3,73 Lt. (CPK 96 str. 1 d.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

19Ieškovo UAB „General Financing“ ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo R. T., a. k. ( - ), ieškovo UAB „General Financing”, į. k. 300515252, naudai 228,96 Lt (dviejų šimtų dvidešimt aštuonių litų 96 ct) skolą, 62,29 Lt (šešiasdešimt du litus 29 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 291,25 Lt (dviejų šimtų devyniasdešimt vieno lito 25 ct) sumą nuo civilinės bylos iškėlimo 2010-02-10 iki teismo sprendimo įvykdymo ir 35 Lt (trisdešimt penkių litų) žyminį mokestį.

21Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

22Priteisti iš atsakovo R. T., a. k. ( - ), valstybei 3,73 Lt. išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

23Priteisti iš ieškovo UAB „General Financing”, į. k. 300515252, valstybei 3,17 Lt. išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

24Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Jolita Rasiukevičienė,... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo priteisti 228,96 Lt... 4. Ieškovas nurodo, kad su atsakovu buvo sudarytas vartojimo kredito sutarties... 5. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių atsakovui nepateikus atsiliepimo... 6. Ieškinio pareiškimo nuorašas su priedais, teismo pranešimo nuorašas (LR... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Vadovaujantis LR CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas... 9. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas ir atsakovas... 10. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles.... 11. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad... 12. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos... 13. Pagal formuojamą teismų praktiką, teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73... 14. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas yra vartotojas (fizinis asmuo)... 15. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą... 16. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto... 17. Patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4... 19. Ieškovo UAB „General Financing“ ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo R. T., a. k. ( - ), ieškovo UAB „General... 21. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Priteisti iš atsakovo R. T., a. k. ( - ), valstybei 3,73 Lt. išlaidų,... 23. Priteisti iš ieškovo UAB „General Financing”, į. k. 300515252, valstybei... 24. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 25. Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...