Byla 2-9343-748/2011
Dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė rašytinio proceso būdu, šalims nepranešus, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SMScredit.lt“, įmonės kodas 301881644, ieškinį atsakovui P. M., a.k. ( - ) dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 1400 Lt skolos, kuri susidaro iš 500 Lt paskolos atsakovui, 900 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas, kurias pagal pateiktus dokumentus sudaro 67 Lt žyminio mokesčio, 130,40 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo būdu.

3Atsakovui adresuoti ieškinio ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2011-05-06 CPK 130 str. nustatyta tvarka (b.l. 31, 32). Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo nepateikė, todėl ieškovui prašant priimti sprendimą už akių, jis priimtinas.

4Ieškinys tenkintas iš dalies.

5Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2010-06-18 sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu ieškovas atsakovui 14 dienų laikotarpiui paskolino 500 Lt. Už naudojimąsi suteiktu kreditu atsakovas palūkanų mokėti neįsipareigojo. Paskolos grąžinimo terminas pasibaigė 2010-07-02. Atsakovas laiku neįvykdė savo įsipareigojimų ieškovui, todėl ieškovas, remiantis bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2 punktu, nuo 2010-07-03 pradėjo skaičiuoti 1 procento dydžio delspinigius nuo uždelstų mokėjimų, už 180 dienų ieškovas paskaičiavo 900 Lt delspinigių.

6Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – mokėjimo nurodymo (b.l. 14), sąskaitos už paskolą (b.l. 13), ieškovo paaiškinimo (b.l. 15), bendrųjų paskolos sutarties sąlygų (b.l. 6-10) - vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą už akių. Ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti įsiskolinimą. Ieškinys dalyje dėl paskolos ir procesinių palūkanų priteisimo pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – ieškovui iš atsakovo priteistina 500 Lt paskolos, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme (2011-04-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.210 str., 6.886 str.).

7Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 900 Lt delspinigių. Ieškinyje nurodo, kad 1 procento dydžio delspinigius paskaičiavo už 180 uždelstų atsiskaityti kalendorinių dienų nuo uždelsto mokėjimo sumos. Atsakovo uždelstas mokėjimas sudaro 500 Lt. Bendrųjų sutarties sąlygų 9.2 punkte nurodyta, kad minėto dydžio delspinigiai skaičiuojami paskolos gavėjui vėluojant atlikti bet kokį mokėjimą pagal paskolos sutartį. Pagal CK nuostatas netesybos yra įskaitinės, t.y. jos įskaitomos į nuostolių atlyginimą, jei šalys savo sutartimi nenustatė alternatyvių ar išimtinių netesybų. Atsižvelgiant į tarp šalių pasirašytos sutarties formuluotę, laikytina, kad šalys susitarė dėl įskaitinių netesybų, t.y. delspinigių dydžio, įskaitomo į nuostolių dydį.

8Dėl sutarties įvykdymo termino praleidimo minimaliais kreditoriaus nuostoliais, įtvirtintais įstatyme, laikytinos CK 6.210 str. 1 d. nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal CK 6.73 str. 2 d. teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. Teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pagal Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką net 0,2 procento dydžio delspinigiai, kurie sudaro 73 proc. metinių palūkanų, yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Remiantis sutartimi ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 1 procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną pradelstą dieną, o tai sudaro 365 procentus metinių palūkanų. Konstatuotina, kad ieškovo prašomi jo naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai. Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo ieškovas patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio nuostolių, ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Be to, atsižvelgiama į sutarčių, tapačių tarp šios bylos šalių sudarytai sutarčiai, sudarymo aplinkybes, t.y. į tai, kaip plačiai visuomenine prasme yra siūlomos greitųjų kreditų paslaugos, kokius reikalavimus sutarties kontrahentams kelia greituosius kreditus teikiančios įmonės, kokiu būdu yra tikrinamas pastarųjų mokumas ir patikimumas, į siūloma paslauga pasinaudojančių asmenų galimybę išsamiai susipažinti su sutarties sąlygomis ir t.t. Teismas taip pat atsižvelgia į sutarties sudarymo aplinkybes ir atsakovo galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų.

9Konstatavus, kad šalių sutartyje nurodytas 1 procento delspinigių, mokėtinų už kiekvieną praleistą sutarties vykdymo dieną, dydis yra aiškiai per didelis, ieškovo prašomi priteisti 1 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną mažintini iki 0,1 procento dydžio (t.y. iki 36,5 procento dydžio metinių palūkanų), sumažinant prašomą priteisti 900 Lt delspinigių sumą iki 90 Lt delspinigių (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Likusioje dalyje dėl 810 Lt delspinigių priteisimo ieškinys atmestinas.

10Iš dalies patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinas visas byloje sumokėtas žyminis mokestis, kadangi nuo tenkintų ieškinio reikalavimų sumos turi būti sumokėtas minimalus įstatymo nustatytas žyminis mokestis (b.l. 5), išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo būdu, proporcingos patenkintų reikalavimų daliai (b.l. 29, 30) (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str., 88 str. 1 d. 3 p.). Iš atsakovo valstybei priteistina 7,52 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

11Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovo P. M., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta . ( - ), ieškovui UAB „SMScredit.lt“, įmonės kodas 301881644, buveinės adresas Jonavos g. 254A, Kaunas, a.s. Nr. LT29 7300 0101 1206 5574, Swedbank, AB, banko kodas 73000, 500 Lt (penkis šimtus litų) paskolos, 90 Lt (devyniasdešimt litų) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-04-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 67 Lt (šešiasdešimt septynis litus) žyminio mokesčio, 54,95 Lt (penkiasdešimt keturis litus 95 ct) išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo būdu.

14Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

15Priteisti iš atsakovo P. M., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta . ( - ), valstybei 7,52 Lt (septynis litus 52 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas Swedbank, AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660).

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2 d. ir 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai