Byla 2-3401-615/2012
Dėl skolos, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB “Kauno švara” pareikštą ieškinį atsakovui V. A., trečiajam asmeniui Kauno miesto savivaldybei, dėl skolos, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinį teisme dėl skolos, bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo. Nurodė, kad atsakovas gyveno bute adresu ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei, nuomininko teisėmis. Atsakovas savo prievolės tinkamai ir nustatytu laiku mokėti mokestį už komunalinių (buitinių) atliekų tvarkymą nevykdė ir nuo 1998-09-01 iki 2011-12-31 įsiskolino ieškovui 531,82 Lt. Raginamas sumokėti skolą gera valia atsakovas to nepadarė, todėl ieškovas buvo priverstas kreiptis į teismą. Prašo priteisti iš atsakovo 531,82 Lt skolos, 70,00 Lt žyminio mokesčio.

3Ieškovas pateikė tai patvirtinančius dokumentus- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM išrašą, ataskaitas, skolos paskaičiavimo lentelę, įsipareigojimą, priešteisminį įspėjimą, prašymą, Kauno miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo departamento Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus raštą, pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, pažymą gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams), skolos paskaičiavimo lentelę, prašymą, susitarimą dėl mokesčio už buitinių atliekų tvarkymą sustabdymo, kitus dokumentus. Prašo priteisti iš atsakovo skolą, ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė rašytiniu atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį tenkinti.

5Atsakovui jo oficialiai deklaruotos gyvenamosios vietos adresu buvo siunčiami ieškinio ir jo priedų nuorašai, teismo pranešimas dėl privalomo atsiliepimo į ieškinį pateikimo. Atsakovui dokumentai įteikti nepažeidžiant LR CPK 130 str. reikalavimų – viešo paskelbimo spaudoje būdu. Atsakovas per teismo nustatytą terminą nustatytos formos atsiliepimo į ieškinį, kuriame būtų pareikšti motyvuoti prieštaravimai ieškininiams reikalavimams, nepateikė.

6Kadangi atsakovas per nustatytą terminą teismui nepateikė Civilinio proceso kodekse nustatytos formos atsiliepimo į ieškinį, kuriame būtų pareikšti motyvuoti prieštaravimai ieškininiams reikalavimams, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d. ir atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003 m. balandžio 02 d. konsultaciją “Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso normų taikymo”, teismo sprendimas už akių priimtinas neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą.

7Ieškinys tenkintinas.

8Iš ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių ir civilinėje byloje pateiktų rašytinių įrodymų- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM išrašo, ataskaitų, skolos paskaičiavimo lentelės, įsipareigojimo, priešteisminio įspėjimo, prašymo, Kauno miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo departamento Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus rašto, pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams), skolos paskaičiavimo lentelės, prašymo, susitarimo dėl mokesčio už buitinių atliekų tvarkymą sustabdymo, savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos sutarties, gyvenamosios patalpos charakteristikos, AB „City Service“ rašto, gyvenamųjų patalpų apžiūros akto, kitų dokumentų, matyti, kad ieškovas tiekė atsakovo nuomojamam butui komunalines paslaugas. Atsakovas tam neprieštaravo, tačiau už buitinių atliekų išvežimą jis su ieškovu už laikotarpį nuo 1998-09-01 iki 2011-12-31 yra atsiskaitęs nepilnai, yra skolingas 531,82 Lt. Todėl ieškovo reikalavimai dėl skolos priteisimo iš atsakovo laikytini pagrįstais ir tenkintini (Civilinio kodekso 1.136 str., 1.138 str., 6.1 str., 6.2 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.584 str., LR Atliekų įstatymo 32 str.).

9Ieškovas sumokėjo 70,00 Lt žyminio mokesčio, nors, pagal Civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1 p., turėjo sumokėti 50,00 Lt, todėl ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovui priteistina 50,00 Lt žyminio mokesčio, likusi žyminio mokesčio dalis- 20,00 Lt grąžintina ieškovui iš valstybės, kadangi byloje sumokėta daugiau žyminio mokesčio nei numato įstatymai (Civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1 p., 87 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.). Žyminį mokestį gražinti privalo Valstybinė mokesčių inspekcija, suinteresuotam asmeniui pateikus įsiteisėjusį teismo sprendimą ir žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento originalą (Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 3 dalis).

10Iš atsakovo priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 286 str., 271 str. 1 d.,

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo V. A., a.k. ( - ) oficialiai deklaruotos gyvenamosios vietos adresas ( - ), 531,82 Lt skolos už buitinių atliekų išvežimą, 50,00 Lt žyminio mokesčio, ieškovo UAB “Kauno švara”, į.k. ( - ), buveinė Statybininkų ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB Swedbank, naudai.

14Priteisti atsakovo V. A., a.k. ( - ) oficialiai deklaruotos gyvenamosios vietos adresas ( - ), teismo turėtas išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu – 14,56 Lt valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660.

15Grąžinti ieškovui UAB “Kauno švara”, į.k. ( - ), buveinė ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB Swedbank, - 20,00 Lt (dvidešimt litų 00 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2012 m. sausio 13 d. mokėjimo nurodymu Nr. 200 AB banke Swedbank.

16Atsakovas sprendimo apeliacine tvarka skųsti negali, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (nurodant aplinkybes, liudijančias nepateikimo per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį ir teismo neinformavimo apie tai priežasčių svarbumą, įrodymus pagrindžiančius šias aplinkybes).

17Ieškovas turi teisę per 30 d. sprendimą apskųsti apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai