Byla e2-4403-301/2017
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos bei vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo, materialinio išlaikymo vaikams priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Teresė Klimienė,

2sekretoriaujant Žydrūnei Sinkevičiūtei ,

3dalyvaujant ieškovo atstovei Erikai Stankevičienei,

4atsakovams G. M. ir V. M.,

5trečiojo asmens atstovui Vytautui Dubinskui,

6teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams G. M. ir V. M., trečiajam asmeniui Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namams dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos bei vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo, materialinio išlaikymo vaikams priteisimo ir

Nustatė

7Ieškovo atstovė teisme prašė ieškinį tenkinti jame nurodytais motyvais, tai yra: 1) neterminuotai apriboti atsakovų V. M. ir G. M. tėvų valdžią nepilnamečių vaikų A. M., g. ( - ), ir M. M., g. ( - ), atžvilgiu; 2) nustatyti nuolatinę globą A. M., g. ( - ), ir M. M., g. ( - ), ir nepilnamečių vaikų globėju bei paprastuoju turto administratoriumi paskirti Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namus; 3) nustatyti A. M., g. ( - ), ir M. M., g. ( - ), gyvenamąją vietą Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namuose; 4) priteisti iš atsakovų V. M. ir G. M. kiekvieno atskirai nepilnamečių vaikų M. M., g. ( - ), ir A. M., g. ( - ), ir išlaikymui po 120 Eur kiekvienam vaikui kas mėnesį nuo ieškinio padavimo dienos – 2017-06-09 - iki vaikų pilnametystės, nustatyti Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namams uzufrukto teisę į šias lėšas. Ieškinyje nurodė, kad atsakovai yra dviejų bendrų vaikų M. M., g. ( - ), ir A. M., g. ( - ), biologiniai tėvai. Mažamečiai M. M. ir A. M. nuo 2017-03-12 auga Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namuose. Nurodė, kad atsakovė V. M. turi dar tris biologinius vaikus: R. V., g. ( - ), G. K., g. ( - ), ir D. K., g. ( - ). R. V. ir G. K. gyvena pas tėvą R. V., o D. K. auga Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namuose. Nurodė, kad atsakovas G. M. yra dar keturių vaikų biologinis tėvas: M. M., g. ( - ), L. M., g. ( - ), G. M., g. ( - ) ir E. M., g. ( - ). Nurodė, M. M. rajono apylinkės teismo 2011-11-08 sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ) atsakovui G. M. neterminuotai apribota tėvo valdžia visų nurodytų nepilnamečių vaikų atžvilgiu, vaikams nustatyta nuolatinė globa, priteistas išlaikymas. M. M. iki šiol auga Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, nes mergaitei nustatytas sunkus neįgalumo lygis. L. M., G. M. ir E. M. yra įvaikinti. Nurodė, kad atsakovės V. M. (tuo metu K.) šeima dėl piktnaudžiavimo alkoholio ir socialinių įgūdžio stokos Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-01-31 įsakymu Nr. ( - ) buvo įrašyta į Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Vėliau šeima išvyko gyventi į Vilkaviškio rajono savivaldybę, todėl iš apskaitos buvo išbraukta ir šeimos byla perduota Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui. 2014-07-18 V. K. susituokė su G. M., o 2015-07 šeima grįžo gyventi į Kalvarijos savivaldybę ir Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-08-05 įsakymu Nr. ( - ) vėl buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Šeimoje tuo metu augo trys nepilnamečiai vaikai: G. K., D. K. ir M. M.. ( - ) atsakovams gimė sūnus A. M.. Nurodė, kad atsakovų šeimai teikiama socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga, kita reikalinga pagalba, nustatytas sunkus socialinės rizikos lygis. 2017-03-12 VTAS gavo informaciją telefonu M. M. AVPK Kalvarijos PK pareigūno P. N., kad naktį iš 2017-03-11 į 2017-03-12 V. M. mažamečiai vaikai: G. K., D. K., M. M. ir A. M. namuose buvo palikti vieni, o atsakovė V. M. girtavo pas netoliese gyvenančius kaimynus. A. G. M. tuo metu atliko bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime. M. V. M. buvo nustatytas sunkus 2,96 promilių girtumo laipsnis. Kadangi mažamečiams vaikams namuose buvo kilęs realus emocinės, fizinės ir socialinės grėsmės pavojus, todėl siekiant užtikrinti vaikų saugumą, vaikai buvo paimti iš šeimos ir apgyvendinti juos Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namuose. Nurodė, kad mažamečiai M. ir A. į globos namus buvo atvežti sergantys, slogavo, kosėjo. Atsakovės teigimu, A. pradėjo kosėti būdamas 1 mėnesio amžiaus, tačiau į gydytojus ji nesikreipė, todėl 2017- 03-25 kūdikis buvo paguldytas stacionariam gydymui. Atsakovė sūnaus nelankė, jo sveikata nesidomėjo. Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-13 įsakymu Nr. ( - ) “Dėl laikinosios globos nustatymo G. K.”, įsakymu Nr. ( - ) “Dėl laikinosios globos nustatymo M. M.”, įsakymu Nr. ( - ) “Dėl laikinosios globos nustatymo D. K.” ir įsakymu Nr. ( - ) “Dėl laikinosios globos nustatymo A. M.” nepilnamečiams vaikams nustatyta laikinoji globa, jų globėju paskirta Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų administracija, gyvenamoji vieta šioje vaikų globos institucijoje. Nepilnametė G. K. 2017-04-14 buvo grąžinta tėvui R. V. ir nuo tada gyvena kartu su tėvu R. V.. D. K. biologinis tėvas yra A. S., kuris lanko sūnų globos namuose, teigia, kad nori sūnų auginti pats. 2017-05-05 A. S. šeima buvo įrašyta į Kauno miesto savivaldybės socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą ir jai pradėtos teikti socialinės paslaugos siekiant atkurti tėvo ir sūnaus tarpusavio ryšį ir grąžinti sūnų į tėvo šeimą. Sprendimą dėl D. K. grąžinimo tėvui A. S. ar kreipimosi į teismą dėl tėvų valdžios apribojimo D. K. atžvilgiu planuojama priimti įvertinus teikiamų socialinių paslaugų efektyvumą, tėvo pastangas ir pasiektus rezultatus. Nurodė, kad, nepaisant socialinių darbuotojo pastangų, teigiamų pokyčių atsakovų šeimoje, kad nepilnamečiai vaikai galėtų būti grąžinami tėvams, nepasiekiama: pagrindinės atsakovų šeimos problemos yra abiejų sutuoktinių piktnaudžiavimas alkoholiu, smurtas artimoje aplinkoje. Socialinis darbuotojas, dirbantis su atsakovų šeima, deda daug pastangų siekdamas padėti šeimai, tačiau teigiamų pokyčių nėra arba jie menkaverčiai. Nurodė, kad atsakovė V. M., raginant ir tarpininkaujant socialiniam darbuotojui, ne kartą gydyta nuo alkoholio vartojimo: Kauno apskrities priklausomybės ligų centre mediciniškai koduota nuo alkoholio vartojimo, 2016-07 stacionariai gydyta Švėkšnos psichiatrijos ligoninėje, 2017-01 buvo taikomi netradiciniai gydymo metodai - akupunktūra. Tačiau nei vienas gydymo metodas teigiamų rezultatų nedavė, nes atsakovė ir toliau nuolat piktnaudžiauja alkoholiu. Nurodė, kad V. M. ne kartą bausta administracine tvarka už tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą priešingai vaikų interesams. A. G. M. taip pat nuolat piktnaudžiauja alkoholiu, išgėręs tampa agresyvus, smurtauja prieš sutuoktinę, elgiasi netinkamai vaikų atžvilgiu, ne kartą baustas administracine tvarka už tėvų valdžios nepanaudojimą ar panaudojimą priešingai vaiko interesams, pareigūnų garbės ir orumo įžeidimą, alkoholinių gėrimų gėrimą viešoje vietoje ir kt. bei ne kartą teistas už tyčinius nusikaltimus ( pagal LR BK 284 str. 1 d., 24 str. 6 d, 22 str. 1 d., 189 str. 3 d., 178 str. 2 d., 294 str. 2 d., 180 str. 1 d., 149 str. 1 d., 4 kartus teistas už smurtą artimoje aplinkoje pagal BK 140 str. 2 d.). A. G. M. ne kartą buvo skirta reali laisvės atėmimo bausmė įkalinimo įstaigoje: nuo 2011-04-14 iki 2013-04-16, nuo 2014-07-31 iki 2015-03-27, nuo 2015-11-09 iki 2016-02-04, nuo 2016-11-02 iki 2017-04-18. Nurodė, kad atsakovas G. M. išvadų nepadarė, savo elgesio nekeitė ir grįžęs iš įkalinimo įstaigos. Nurodė, kad socialinio darbuotojo, dirbančio su šeima nuomone, Vidos ir G. M. šeimoje aplinka vaikams augti ir vystytis nėra saugi. Nurodė, kad atsakovai reguliariai lanko vaikus globos namuose ( atsakovė aplankė 9 kartus, o G. M. 6 kartus), tačiau su vaikais bendrauja šaltai, apie vaikų veiklą, sveikatą nesidomi. Atsakovė, atvykusi pas vaikus, tik pasėdi, trumpai palaiko A. ant rankų, tačiau vaikų nekalbina, su jais nežaidžia. Atsakovas taip pat su vaikais bendrauja labai mažai. Akivaizdu, kad tarp mažamečių vaikų ir tėvų nėra šilto, tėviško tarpusavio ryšio, nes atsakovai vaikus globos namuose aplanko tik formaliai, nededa pastangų palaikyti ir atkurti tarpusavio ryšio, vaikais nesidomi, nedalyvauja jų auklėjime ir ugdyme, neteikia išlaikymo. Nurodė, kad atsakovų nepilnamečiai vaikai iš šeimos paimami ne pirmą kartą: G. K., D. K. ir M. M. iš šeimos paimti ir globos institucijoje apgyvendinti 3 kartus - 2015-09-11 (iki 2015-11-13), 2016-03-24 (iki 2016-09-28) ir 2015-03-13, o atsakovui G. M. 4 nepilnamečių biologinių vaikų atžvilgiu jau anksčiau neterminuotai apribotos tėvo teisės. Todėl mano, kad, atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, teigiami pokyčiai atsakovų šeimoje yra tik trumpalaikiai, ilgalaikių rezultatų nepasiekiama, tėvai savo gyvenimo būdo nekeičia ir tikimybės, kad situacija gali keistis nėra. Abu atsakovai yra darbingi, negalių neturi, tačiau nuolatinio darbo ir pastovių pajamų neturi; atsakovų pajamas iki išvykimo į Anglija sudarė socialinė pašalpa (183,60 Eur per mėnesį), kurios mokėjimas, jiems išvykus, nutrūko. Nurodė, kad mažamečiai M. ir A. M. yra sveiki, negalių ar specialiųjų poreikių šiuo metu neturi, jų poreikiai yra įprastiniai .

8Teisme ieškovo atstovė nurodė, kad atsakovai V. M. ir G. M. savo nepilnamečiais vaikais nesirūpina, tik formaliai aplanko vaikus globos namuose, nedalyvauja vaikų auklėjime, neteikia išlaikymo. Tėvų nuolatinis piktnaudžiavimas alkoholiu, tėvo smurtavimas artimoje aplinkoje, kita nusikalstama veika daro ypatingą žalą vaikų vystymusi, neužtikrina jiems tinkamų ir saugių gyvenimo sąlygų, įvertinus ir tai, kad mažamečiai vaikai į globos institucijas patenka ne pirmą kartą, o atsakovai, nepaisant visos teikiamos pagalbos, savo gyvenimo būdo nekeičia, nuolat piktnaudžiauja alkoholiu, daro nusikalstamas veikas, mano , kad tikimybės, jog situacija gali pasikeisi, nėra, todėl atsakovų tėvų valdžia vaikų M. M., g. ( - ), ir A. M., g. ( - ), atžvilgiu apribotina neterminuotai. Ieškovo atstovė nurodė, kad atsakovų kalbos apie išvadų padarymą ir pasitaisymą lieka tik tuščiomis kalbomis: ir anksčiau, kai vaikai būdavo paimamai, atsakovai susiimdavo, tačiau garantijos vaikams nėra.

9A. G. M. su ieškiniu nesutiko prašė jį atmesti. Nurodė, kad jis myli savo vaikus ir kaip jų tėvas, pats nori juos užauginti, todėl nori, kad vaikai būtų sugrąžinti į šeimą. Nurodė, kad po paskutinio teistumo (paleistas 2017-03-18), t.y. nuo 2017-04, jis pasikeitė: šeimoje nesmurtauja, jokių ikiteisminių tyrimų nėra. Alkoholį pavartojo tik vieną kartą sugrįžęs iš įkalinimo vietos, t.y. 2017-04 ar 05 mėnesį, o kaimynas iškvietė policiją dėl triukšmo gatvėje. Nurodė, kad jo tėvo valdžia kitų keturių vaikų (M., G., L. ir E.) atžvilgiu apribota kuomet jis buvo įkalinimo įstaigoje, o jo į teismą niekas neetapavo. Iš viso praeityje yra teistas 10 kartų, tačiau padarė išvadas ir nenori gyventi praeitimi. Nurodė, kad nuo 2017-07 dirbo Anglijoje ( grįžo užsidirbę viso 6000 Eur: per savaitę po 500- 600 Eur uždirbdavo), sugrįžo 2017-10-07 ir 3 kartus aplankė vaikus, nuvežė įvairių saldumynų: varškytės, sausainių, saldainių. Dabar ieško darbo pagal specialybę yra medžio apdirbimo staklininkas: registruotas darbo biržoje. Žiemai turi susipirkęs kurą, laiko kiaulę.

10A. V. M. su ieškiniu nesutiko prašė jį atmesti. Nurodė, kad nori, jog vaikai būtų namuose, vaikus myli, dėl to 2017-07 išvyko dirbti į užsienį, kad vaikams nieko netrūktų. Nurodė, kad, uždirbti pinigai laikomi namuose. Lankydama vaikus atveža saldumynų. Pripažino, kad 2017-03-12 gėrė pas kaimyną, o vaikus buvo palikusi vienus. Po 2017-03-12 nuo alkoholizmo nesigydė, vartojo alkoholį, tačiau su vyru 2017-07 išvyko padirbėti į Angliją. Į Lietuvą sugrįžo 2017-10-07, aplankė vaikus, nebegėrė būdama užsienyje ir grįžusi į Lietuvą (2017-10-07) nebegeria. Nurodė, kad vaikus nori susigrąžinti, nes juos myli, mano, kad ja pasitikėti galima. Nurodė, kad šiuo metu jokių išmokų negauna.

11Trečiojo asmens, Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų, atstovo nuomone ieškinys tenkintinas. Teisme atstovas nurodė, kad atsakovai nebendrauja su socialinėmis darbuotojomis, vaikų teisių apsaugos skyriaus darbuotojais. Globos namų darbuotojai pastebėjo, jog atsakovai tarytum ateina į globos namus pasišilti, pažiūrėti TV, vaikus ant kelių paimti ir viskas: apie vaikus nieko neklausia. Atstovas neabejoja, kad atsakovas G. M. myli vaikus, ne kartą sakė, jog taisysis, bet jau 10 kartų teistas.

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą valstybės konstitucinę pareigą saugoti ir globoti vaikystę, sprendžiant ginčus dėl vaikų, būtina užtikrinti vaikų, kaip ypatingos visuomenės grupės, teises ir interesus. Vaiko interesų ir gerovės prioritetas visose visuomenės ir valstybės gyvenimo srityse įtvirtintas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje. Konvencijos 27 straipsnyje pripažįstama kiekvieno vaiko teisė turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, dvasiniam ir socialiniam vystymuisi .

14Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalis numato, kad, imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvarbu ar tai darytų valstybinės, ar privačios įstaigos, užsiimančios socialiniu aprūpinimu, teismai, administracijos ar įstatymų leidimo institucijos, svarbiausia yra vaiko interesai. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punktas pabrėžia, kad visur ir visada pirmiausia turi būti atsižvelgiama į teisėtus vaiko interesus. Tokiu būdu Lietuvos teisės sistemoje yra įtvirtintas prioritetinis vaikų teisių ir interesų apsaugos gynimo principas, reiškiantis, kad, tiek priimant teisės aktus, tiek juos taikant, tiek sprendžiant klausimus, kurių teisės aktai nereglamentuoja, visada būtina įvertinti sprendimą ar bet kokį kitą veiksmą vaiko interesų požiūriu bei užtikrinti, kad jie nebūtų pažeisti (CK 3.3 str.) ir atsižvelgti į vaiko, kuris turi teisę dalyvauti sprendžiant bet kokį su juo susijusį klausimą ir teisę laisvai išreikšti savo nuomonę, pažiūras, visais su juo susijusiais klausimais, jeigu tai neprieštarauja vaiko interesams (CK 3.177 str. , 3.183 str.3 d., CPK 380 str.) .

15Įgyvendinant šias nuostatas, Civilinio proceso kodekso normos, reglamentuojančios bylų, kylančių iš šeimos santykių nagrinėjimo, ypatumus, bei procesinės teisės normos, esančios materialinės teisės įstatymuose, reglamentuojančiuose šeimos teisinius santykius, numato teismo teisę, atsižvelgiant į ieškinio pagrindą sudarančias ir teismo posėdyje paaiškėjusias bylos aplinkybes, priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu ( CK 3.183 straipsnio 2 dalis). CK trečiosios knygos Šeimos teisė XI skyriaus penktojo skirsnio normos numato dvi tėvų valdžios apribojimo rūšis – vaiko atskyrimą nuo tėvų ir laikiną arba neterminuotą tėvų valdžios apribojimą (CK 3.179 ir 3.180 straipsniai ). Abi šios priemonės yra skirtos vaiko teisių ir interesų apsaugai. Vaiko atskyrimas nuo tėvų – laikina vaiko teisių ir interesų apsaugos priemonė, kuri taikoma nesant tėvų kaltės, kai tėvai (tėvas ar motina) negyvena kartu su vaiku dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių (dėl ligos ir pan.) ir reikia nuspręsti, kur turi gyventi vaikas. Tėvų valdžios apribojimas taikomas esant tėvų kaltei dėl savo pareigų vaikams nevykdymo, pavyzdžiui, kai tėvai ( tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, nesirūpina vaikais, piktnaudžiauja tėvų valdžia ir t.t. Taigi vaiko atskyrimas nuo tėvų, kaip vaiko teisių ir interesų apsaugos priemonė, taikoma nesant tėvų kaltės, kai tėvai negali vykdyti savo pareigų dėl objektyvių priežasčių, ir priešingai – tėvų valdžios apribojimas taikomas esant kaltei dėl tėviškų pareigų nevykdymo.

16Tėvų valdžios apribojimo institutas atlieka ne tik nubaudimo, bet ir auklėjamąją, prevencinę funkciją. Prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos principas (CK 3.3 str.) reikalauja, kad teismas ir kitos valstybės institucijos taikytų įstatyme nustatytas vaiko teisių ir interesų apsaugos priemones ne tik tada, kai vaikas mušamas ir žalojamas, bet ir tada, kai tėvai nevykdo savo prigimtinių pareigų. Daug svarbiau yra užkirsti kelią vaiko teises ir interesus pažeidžiantiems veiksmams, nei kovoti su tokių veiksmų padariniais. Todėl laikinas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas kaip prevencinė priemonė tėvams, kad jie pakeistų savo elgesį ir gyvenimo būdą. Taigi laikinasis tėvų valdžios apribojimas yra būdas apsaugoti vaiką nuo būsimos žalos, nelaukiant, kol ta žala jam bus padaryta.

17Iš ieškovo atstovės, trečiojo asmens atstovo aiškinimų, bylos duomenų ( b.l. 11- A. M. gimimo įrašo; b.l. 13– M. M. gimimo liudijimo; b.l. 15-16 ir 19-20 – 2017-03-13 vaikų A. M. bei M. M. paėmimo ir jų laikino apgyvendinimo aktai Nr. ( - ) ir Nr. (duomenys neskelbtini ; b.l.14 – Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-13 įsakymas Nr. ( - )dėl laikinosios globos nustatymo A. M., g. ( - ), nuo 2017-03-12, globėju paskiriant Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų administraciją; b.l. 17 - Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-13 įsakymas Nr. ( - ) dėl laikinosios globos nustatymo M. M., g. ( - ), nuo 2017-03-12, globėju paskiriant Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų administraciją; b.l. 22 ir 24 – atitinkamai Kalvarijos sav. adm. VTAS 2016-03-29 teikimas ir 2015-09-11 teikimas dėl laikinosios globos nustatymo M. M.; b.l.21 ir 23 - atitinkamai Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-29 įsakymas Nr. ( - ) dėl laikinosios globos nustatymo M. M., globėju paskiriant Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų administraciją ir 2015-09-11 įsakymas Nr. ( - ) dėl laikinosios globos nustatymo M. M., globėju paskiriant Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų administraciją; b.l. 31 – Kalvarijos policijos komisariato 2017-06-06 rašto ; b.l. 32- Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų 2017-05-29 rašto; b.l. 33- Kalvarijos socialių paslaugų centro 2017-06-05 rašto apie V. ir G. M. šeimą; b/.l.35- Kalvarijos PK 2017-03-12 tarnybinio pranešimo; b.l. 36, 37, 38, 39, 40-41, 42, 43, 44, 45, 46, 47-48; 49; 50; 51; 52; 53; 54-65 – įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išrašo apie G. M.; 66-75 – G. M. administracinių nusižengimų registro išrašo ; 76-79- V. K. administracinių nusižengimų registro išrašo; 80-84 – šio teismo 2011-11-08 sprendimo , priimto civilinėje byloje Nr. ( - ), kuriuo neterminuotai apribota atsakovo G. M. tėvo ir K. M. motinos valdžia dukros E. M., g. ( - ), dukros G. M., g. ( - ), dukros M. M., g. ( - ), ir sūnaus L. M., g. ( - ), atžvilgiu) nustatyta, kad iki šio ieškinio pateikimo teismui (iki 2017 m. birželio mėn.): 1) atsakovė V. M. piktnaudžiavo motinos valdžia, tai yra piktnaudžiavo alkoholiu ir nesirūpino mažamečiais vaikais, 2) atsakovas G. M. piktnaudžiavo tėvo valdžia, tai yra piktnaudžiavo alkoholiu, naudojo smurtą artimoje aplinkoje dėl ko buvo teistas, grįžęs iš įkalinimo įstaigos, 2017-03-30, 2017-04-10 ir 2017-05-11 vėlgi piktnaudžiavo alkoholiu (b.l. 31), vaikų neišlaikė. Abu atsakovai laikotarpyje nuo 2017-07-13 iki 2017-10-07 (b.l. 129, 141) buvo išvykę dirbti į Angliją. Kadangi darbas buvo tik sezoninis, todėl 2017-10-07 sugrįžo į Lietuvą, kaip teigia patys atsakovai užsidirbo ir parsivežė 6000 Eur. Šiuo metu abu atsakovai nuo 2017-10-10 yra registruoti darbo biržoje ( b.l.130, 131), pageidauja susigrąžinti sūnus M. ir A. nes, kaip teigia, juos myli ir nori patys užauginti savo vaikus. Tačiau laikotarpis nuo atsakovų sugrįžimo (2017-10-07) iki bylos nagrinėjimo iš esmės (2017-11-02) yra pernelyg trumpas tam kad būtu galima daryti vienareikšmiškas išvadas apie įvykusius ar ne atsakovų elgesio pokyčius. Remiantis aukščiau išdėstytais argumentais, įvertinus susidariusią situaciją ir vaikų interesus, CK 3.183straipsnio 2 dalies nuostatos, - kuri numato, kad teismas, nagrinėjantis ieškinius dėl tėvų valdžios apribojimo, nesaistomas pareikštų reikalavimų ir priima sprendimą, atsižvelgdamas į susidariusią padėtį ir vaiko interesus, - pagrindu, kadangi aukščiau aptartų byloje surinktų įrodymų viseto pagrindu darytina išvada, kad atsakovai iki išvykimo dirbti į Anglija, tai yra iki 2017 m. liepos mėnesio, piktnaudžiavo tėvų valdžia vaikų atžvilgiu, jų tėvų valdžia apribotina. Vienok, kadangi abu atsakovai, jiems 2017-10-07 sugrįžus iš Anglijos teigia padarę išvadas iš ankstesnio savo elgesio ir siekia susigrąžinti vaikus, nes juos myli ir patys nori juos auginti, - atsakovų tėvų valdžia vaikų atžvilgiu apribojama laikinai, turint vilties, kad tėvai pasitaisys ir vėliau galės tinkamai auklėti savo vaikus ( CK 3.180 str. 1 ir 2 d. ). Reikalavimai dėl vaikų nuolatinės globos bei gyvenamosios vietos su globėju nustatymo, globėjo skyrimo bei materialinio išlaikymo priteisimo patenkinami .

18Apribojus tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai, tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų. Išlieka teisė matytis su vaiku, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams. Apribojus tėvų valdžią neterminuotai, be atskiro tėvų sutikimo vaikas gali būti įvaikintas (CK 3.180 str. 3 d.).

19Tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikintas, jei įrodoma, kad tėvai (tėvas ar motina) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką, ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams (CK 3.181 str. 2 d.). Tėvų valdžios apribojimą galima panaikinti tik tuomet, jei vaikas neįvaikintas.

20Nepilnamečiams M. M., g. ( - ), ir A. M., g. ( - ), nustatoma nuolatinė institucinė globa, Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų administracijai pavedama vykdyti nepilnamečių M. M., g. ( - ), ir A. M., g. ( - ), nuolatinio globėjo pareigas (CK 3.261 str., 3.263 str., 3.265 str.), o šių nepilnamečių gyvenamoji vieta nustatoma Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namuose, paskiriant Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų administraciją šių nepilnamečių turto paprastuoju administratoriumi (CK 3. 275 str.).

21Iš atsakovų vaikams priteisiamas išlaikymas periodinėmis išmokomis (CK 3.195 str., 3.196 str.1 d.1 p. , 3.202 str. 1 d. , 3.208 str. ). A. G. M. nedirba (b.l. 101, 102), nuo 2017-10-10 registruotas darbo biržoje ( b.l. 131), nekilnojamojo turto, automobilių bei indėlių neturi (b.l.106, 108,101-118). A. V. M. nedirba (b.l. 103-105), nuo 2017-10-10 registruota darbo biržoje ( b.l. 130), nekilnojamojo turto, automobilių bei indėlių neturi (b.l.107,109, 101-118). Vienok, abu atsakovai teigia, kad laikotarpyje nuo 2017-07 iki 2017-10-07 dirbo Anglijoje (b.l. 141), jų savaitės pajamos buvo 500-600 Eur, todėl teigia parsivežė užsidirbę 6000Eur, kuriuos laiko namuose (ne bankuose). Vadinasi, atsakovai faktiškai turi 6000 Eur santaupų. Tokiu būdu spręstina, kad iš kiekvieno atsakovo atskirai mažamečiams jų vaikams priteisiamas išlaikymas po 100 Eur kiekvienam vaikui kas mėnesį nuo ieškinio padavimo dienos – 2017-06-09 - iki vaikų pilnametystės, indeksuojant šią sumą kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgus į infliaciją, nustatant Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų administracijai uzufrukto teisę į šias lėšas.

22Globėjui išaiškintina, kad vaiko globėjas/rūpintojas, remiantis CK 3.271 str., privalo: 1) užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą; 2) rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi; 3) auklėti vaiką; 4) sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis; 5) palaikyti ryšius su artimaisiais vaikui giminaičiais ir informuoti juos, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais; 6) rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius; 7) rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje. Taip pat išaiškintina, kad globėjas/rūpintojas yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus. Rūpintojas/ globėjas turi teisę teismo tvarka reikalauti grąžinti jam vaiką iš bet kurių asmenų, laikančių jį pas save neteisėtai.

23Sprendimą dalyse dėl nuolatinės globos nustatymo, globėjo skyrimo ir gyvenamosios vietos nustatymo bei materialinio išlaikymo priteisimo leidžiama vykdyti skubiai ( CPK 283 str. 1d. 5 p. ) .

24Ieškovė reiškė penkis reikalavimus, tai yra: dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, dėl vaikų nuolatinės globos, dėl gyvenamosios vietos su globėju nustatymo, dėl globėjo skyrimo bei dėl materialinio išlaikymo priteisimo Pirmasis reikalavimas dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo buvo patenkintas 90 proc., antrasis, trečiasis ir ketvirtasis – po 100 proc., penktasis - 83 proc., todėl iš viso nagrinėjamoje byloje buvo patenkinta 95 proc. ieškovės reikalavimų. Remiantis patenkintų ir atmestų reikalavimų proporcija iš kiekvieno atsakovo atskirai valstybei priteistina po 58,22 Eur (ieškinio reikalavimas dalyje dėl tėvų valdžios apribojimo 15,37 Eur žyminio mokesčio + 36 Eur žyminio mokesčio už terminuotos išmokos priteisimą + po 6,84 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, atlyginimo) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (CPK 96 str.).

25Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 12 str., 14 str., 260 str., 270 str., 283 str. 1 d. 5 p.

Nutarė

26Ieškinį tenkinti iš dalies .

27Laikinai apriboti atsakovės V. M., motinos valdžią sūnaus M. M., g. ( - ), ir sūnaus A. M., g. ( - ), ir atžvilgiu.

28Laikinai apriboti atsakovo G. M., tėvo valdžią sūnaus M. M., g. ( - ), ir sūnaus A. M., g. ( - ), ir atžvilgiu.

29Nustatyti nepilnamečiams M. M., g. ( - ), ir A. M., g. ( - ), g. ( - ), nuolatinę globą .

30Pavesti Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų administracijai vykdyti nepilnamečių M. M., g. ( - ), ir A. M., g. ( - ), nuolatinio globėjo pareigas.

31Nustatyti nepilnamečių M. M., g. ( - ), ir A. M., g. ( - ), gyvenamąją vietą nustatyti Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namuose.

32Pavesti Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų administraciją vykdyti nepilnamečių M. M., g. ( - ), ir A. M., g. ( - ), turto paprastojo administratoriaus pareigas.

33Priteisti iš atsakovės V. M. nepilnamečių vaikų M. M., g. ( - )ir A. M., g. ( - ), išlaikymą periodinėmis išmokomis, mokant kas mėnesį po 100 (vieną šimtą) Eur kiekvienam vaikui nuo ieškinio padavimo dienos – tai yra nuo 2017 m. birželio 9 d. (2017-06-09) - iki vaikų pilnametystės, nustatant, kad priteistas lėšas uzufrukto teise tvarkys globėjas i Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų administracija.

34Priteisti iš atsakovo G. M. nepilnamečiams vaikams M. M., g( - ), ir A. M., g. ( - ), išlaikymą periodinėmis išmokomis, mokant kas mėnesį po 100 (vieną šimtą) Eur kiekvienam vaikui nuo ieškinio padavimo dienos – tai yra nuo 2017 m. birželio 9 d. (2017-06-09) - iki vaikų pilnametystės, nustatant, kad priteistas lėšas uzufrukto teise tvarkys globėjas i Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų administracija.

35Priteisti iš atsakovės atsakovės V. M. valstybei 58,22 Eur (penkiasdešimt aštuonis eurus 22 ct) bylinėjimosi išlaidų, sumokant VMI prie LR FM sąskaiton, įmokos kodas 5660.

36Priteisti iš atsakovo G. M. valstybei 58,22 Eur (penkiasdešimt aštuonis eurus 22 ct) bylinėjimosi išlaidų, sumokant VMI prie LR FM sąskaiton, įmokos kodas 5660.

37Leisti sprendimą dalyje dėl nuolatinės globos nustatymo, globėjo skyrimo ir gyvenamosios vietos nustatymo bei materialinio išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai .

38Sprendimas per trisdešimt dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui Marijampolės rajono apylinkės teismą .

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Teresė Klimienė,... 2. sekretoriaujant Žydrūnei Sinkevičiūtei ,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei Erikai Stankevičienei,... 4. atsakovams G. M. ir V. M.,... 5. trečiojo asmens atstovui Vytautui Dubinskui,... 6. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kalvarijos... 7. Ieškovo atstovė teisme prašė ieškinį tenkinti jame nurodytais motyvais,... 8. Teisme ieškovo atstovė nurodė, kad atsakovai V. M. ir G. M. savo... 9. A. G. M. su ieškiniu nesutiko prašė jį atmesti. Nurodė, kad jis myli savo... 10. A. V. M. su ieškiniu nesutiko prašė jį atmesti. Nurodė, kad nori, jog... 11. Trečiojo asmens, Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų, atstovo... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 2 dalyje... 14. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalis numato, kad,... 15. Įgyvendinant šias nuostatas, Civilinio proceso kodekso normos,... 16. Tėvų valdžios apribojimo institutas atlieka ne tik nubaudimo, bet ir... 17. Iš ieškovo atstovės, trečiojo asmens atstovo aiškinimų, bylos duomenų (... 18. Apribojus tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai, tėvams sustabdomos... 19. Tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikintas, jei įrodoma, kad tėvai... 20. Nepilnamečiams M. M., g. ( - ), ir A. M., g. ( - ), nustatoma nuolatinė... 21. Iš atsakovų vaikams priteisiamas išlaikymas periodinėmis išmokomis (CK... 22. Globėjui išaiškintina, kad vaiko globėjas/rūpintojas, remiantis CK 3.271... 23. Sprendimą dalyse dėl nuolatinės globos nustatymo, globėjo skyrimo ir... 24. Ieškovė reiškė penkis reikalavimus, tai yra: dėl neterminuoto tėvų... 25. Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 12 str., 14 str., 260 str.,... 26. Ieškinį tenkinti iš dalies .... 27. Laikinai apriboti atsakovės V. M., motinos valdžią sūnaus M. M., g. ( - ),... 28. Laikinai apriboti atsakovo G. M., tėvo valdžią sūnaus M. M., g. ( - ), ir... 29. Nustatyti nepilnamečiams M. M., g. ( - ), ir A. M., g. ( - ), g. ( - ),... 30. Pavesti Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų administracijai vykdyti... 31. Nustatyti nepilnamečių M. M., g. ( - ), ir A. M., g. ( - ), gyvenamąją... 32. Pavesti Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų administraciją vykdyti... 33. Priteisti iš atsakovės V. M. nepilnamečių vaikų M. M., g. ( - )ir A. M.,... 34. Priteisti iš atsakovo G. M. nepilnamečiams vaikams M. M., g( - ), ir A. M.,... 35. Priteisti iš atsakovės atsakovės V. M. valstybei 58,22 Eur (penkiasdešimt... 36. Priteisti iš atsakovo G. M. valstybei 58,22 Eur (penkiasdešimt aštuonis... 37. Leisti sprendimą dalyje dėl nuolatinės globos nustatymo, globėjo skyrimo ir... 38. Sprendimas per trisdešimt dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas...